AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Uşaq nəsri
  ◊   Uşaq şeirləri
  ◊   Uşaq kitabları
  ◊   Bilgili
  ◊   Nağıllar
  ◊   Fantastika
  ◊   Rəngli kitablar
  ◊   Müsabiqələr
  ◊   Əlifba
  ◊   Səsli
  ◊   Şəkilli
  ◊   Pyeslər
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


Laçın lətifələri. Gülməcələr doğma torpağın sevincini sizlərə bəxş etsin!!!
Kateqoriya: Gülməcələr - lətifələr
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Lətifələr bugünlərdə işıq üzü görən "Laçın folkloru" adlı kitabdan götürülüb. Tanınmış şair-publisist İlham Qəhrəmanın regional folklor seriyasından olan "Laçın folkloru" kitabına müəllifin uşaqlıqdan üzü bəri Laçında eşitdiyi və Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına səpələnmiş laçınlıların dilindən qələmə alınmış lətifələr, bayatılar, səvələmələr, söyləmələr, bəzəmələr, tapmacalar, əfsanələr, söhbətlər, ağılar, deyişmələr və başqa ağız ədəbiyyatı nümunələri toplanıb. Sayt kitabdan seçmələri müəllifin xüsusi icazəsi ilə təqdim edir. Belə bir icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini çap etdirmək, surətini çıxarmaq, elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq müəllif hüquqlarına ziddir.
Tarix: 28.10.2009 20:39 | Baxış: 5608 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Atalar sözləri (azəricə). Пословицы (Azərbaycan atalar sözləri - rusca)
Kateqoriya: Atalar sözü, aforizmlər
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Atalar sözü - elin elin gözü - ağlın gücü... Пословицы
Tarix: 18.09.2009 17:27 | Baxış: 11496 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Azərbaycan əfsanələri
Kateqoriya: Nağıllar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Milli əfsanələrimizi uşaqlara oxuyun (mətnlər)
Tarix: 24.08.2009 23:59 | Baxış: 9985 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Atalar sözü - ağlın gözü
Kateqoriya: Atalar sözü, aforizmlər
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Azərbaycan atalar sözləri
Tarix: 24.08.2009 23:54 | Baxış: 4602 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ac qurd". Azərbaycan xalq nağılı
Kateqoriya: Nağıllar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Ac qurd". Azərbaycan xalq nağılı
Tarix: 21.08.2009 20:32 | Baxış: 6121 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Cik-Cik xanım" nağılı
Kateqoriya: Nağıllar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Tənbəl qızların sevdiyi nağıl "Cik-Cik xanım"
Tarix: 13.08.2009 21:23 | Baxış: 4688 | Müəllif: Administrator | Ətraflı


"Cırtdan" nağılı
Kateqoriya: Nağıllar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Bütün dövrlərin nağılı "Cırtdan"
Tarix: 13.08.2009 21:11 | Baxış: 6337 | Müəllif: Administrator | Ətraflı


Kateqoriya: Bilgili
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir:
Tarix: 12.08.2009 17:15 | Baxış: 3975 | Müəllif: Administrator | Ətraflı


Kateqoriya: Əlifba
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir:
Tarix: 11.08.2009 16:51 | Baxış: 4510 | Müəllif: Administrator | Ətraflı


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner