AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Tanrı cəzası". İstedadlı yazıçının povest və hekayələrindən ibarət yeni kitabı. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal e-nəşri N 43 (2011)
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Camal Zeynaloğlu
Təsvir: Kitabda bu günümüzün reallıqlarını əks etdirən sosial həyat tərzindən, vətəndaş mövqeyindən, haqsızlığa və ədalətsizliyə qarşı mübarizədən, milli dəyərlərdən, Vətənə, torpağa sevgidən, Qarabağ dərdindən, erməni faşizmindən, düşmənə hədsiz nifrətdən, əxlaq və mənəviyyatdan, dünyaya meydan oxuyan "ağ ölümdən", narkomaniya və içkinin törətdiyi faciələrdən, var-dövlət hərisliyindən, qanun və insanlığa qarşı laqeydlikdən, harınlaşmış məmurlardan, xəyanətdən, insanlığa sevği və sayğıdan, acı insan talelərindən, uğursuz məhəbbətdən, dostluqda və yoldaşlıqda etibarlılıqdan, dost xəyanətindən, müxtəlif xarakterə malik insan tiplərindən, hamımızı narahat edən ailə-məişət problemlərindən, insanların inamından və imanından və s. söhbət açılır. 
Tarix: 20.02.2011 13:32 | Baxış: 2175 | Müəllif: Emin | Ətraflı


"Bir toy əhvalatı" (Hekayə). Çingiz Abdullayev - tanınmış dünyaşöhrətli detektiv yazardan çox maraqlı bir həyati əsər...
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Çingiz Abdullayev
Təsvir: "Bir toy əhvalatı" (Hekayə). Çingiz Abdullayev - tanınmış dünyaşöhrətli detektiv yazardan çox maraqlı bir həyati əsər...
Tarix: 08.12.2010 14:38 | Baxış: 29553 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sevimli eşq hekayəsi". Amerika ədəbiyyatının böyük nümayəndəsindən gözəl bir sevgi romanı. Türk dilində.
Kateqoriya: ABŞ ədəbiyyatı
Müəllif: Çarliz Bukovski
Təsvir: "Sevimli eşq hekayəsi". Amerika ədəbiyyatının böyük nümayəndəsindən gözəl bir sevgi romanı. Türk dilində.
Tarix: 13.06.2010 14:17 | Baxış: 3845 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Günеy Azərbaycan: Tеhran - Bakı - Moskva arasında (1939-1945)". Zəngin tarixi faktlar, matеriallar əsasında yazılmış samballı tədqiqat əsəri...
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Cəmil Həsənli
Təsvir: Zəngin tarixi faktlar, matеriallar əsasında yazılmış bu samballı tədqiqat əsərində Günеy Azərbaycan azadlıq hərəkatı ardıcıllıqla izlənmiş, 1939-1945-ci illərdə baş vеrmiş hadisələr hərtərəfli surətdə araşdırılmışdır. Sovеt İttifaqının və bir sıra başqa böyük dövlətlərin müdaxiləsinə baxmayaraq, Təbrizdə gеniş vüsət alan milli-azadlıq hərəkatı kitabın ayrı-ayrı fəsillərində bütün dolğunluğu ilə öz əksini tapmışdır. İlk dəfə işıq üzü görən, açıqlanan arxiv sənədləri əsasında Tеhran, Moskva, London və Vaşinqtonun Günеy Azərbaycandakı siyasəti, Sovеt Azərbaycanının bu prosеsdəki iştirakı ətraflı öyrənilmişdir.
Tarix: 17.03.2010 18:23 | Baxış: 3088 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sonuncu mogikan" Roman. Azərbaycanca. Müxtəlif nəsillərin sevə-sevə oxuduqları bu maraqlı əsər dünya macəra ədəbiyyatının şah nümunəsi sayılır.
Kateqoriya: ABŞ ədəbiyyatı
Müəllif: Ceyms Fenimor Kuper
Təsvir: Amerika romantiziminin görkəmli nümayəndəsi Ceyms Fenimor Kuperin "Sonuncu mogikan" romanı dünya macəra ədəbiyyatının şah nümunəsi sayılır. Şimali Amerikanın avropalılar tərəfindən zəbt edilməsi, hindu aləmi, vəhşi dünya kimi ekzotik yerləri yazıçı tərəfindən çox gözəl təsvir olunub.
Tarix: 18.02.2010 10:13 | Baxış: 4117 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. IV Kİtab. Memuar, məqalə və məktubları. 97 yeni material. Bu günün Azərbaycanı onun əbədi obrazıdır!
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Cəlil Məmmədquluzadə
Təsvir: Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, mütəfəkkiri, "Molla Nəsrəddin" dərgisinin naşiri və eyniadlı ədəbi məktəbin banisi Cəlil Məmmədquluzadənin (1869 - 1932) "Seçilmiş əsərləri" (dörd cilddə) dördüncü cildinə qələmə aldığı memuar, məqalə və məktublarından seçmələr əlavə edilib. 97 yeni material bu kitabda yer alıb daxil edilib.
Tarix: 06.01.2010 20:40 | Baxış: 3620 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Xalq şairi Cabir Novruz poetik çevirməsində Rusiya poeziyasından seçmələr. M.Lermantov, A.Blok, R.Həmzətov, Y.Yevtuşenko, Y.İsayev, V.Nezval kimi şairlərin şeirləri və poemaları
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Cabir Novruz
Təsvir: Xalq şairi Cabir Novruz poetik çevirməsində  Rusiya poeziyasından seçmələr. M.Lermantov, A.Blok, R.Həmzətov, Y.Yevtuşenko, Y.İsayev, V.Nezval kimi şairlərin şeirləri və poemaları
Tarix: 15.12.2009 21:39 | Baxış: 2765 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq meydanı" (Arxiv sənədlərinə istinadən soyuq müharibənin Türkiyə böhranının, İ.Stalinin fitvası ilə Ermənistan və Gürcüstanın bu prosesdə fəal iştirakı barədə monoqrafiya)
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Cəmil Həsənli
Təsvir: Tarix elmləri doktoru, prof. C.Həsənlinin oxuculara təqdim edilən "SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq meydanı" monoqrafiyası müəllifin Yaxın və Orta Şərqdə soyuq müharibəyə həsr edilmiş ikinci araşdırmasıdır. Monoqrafiyada 1939-1953-cü illərdə Sovet-Türkiyə münasibətlərinin keçdiyi tarixi yol, onun həlledici mərhələləri və dönüş məqamları tədqiq edilmişdir. Yeni açıqlanan arxiv sənədlərinə istinadən müəllif soyuq müharibənin Türkiyə böhranının, İ.Stalinin fitvası ilə Ermənistan və Gürcüstan Sovet respublikalarının bu prosesdə fəal iştirakının, habelə Güney Qafqaz respublikaları arasında başlanmış əsəb savaşının maraqlı tarixi mənzərəsmi yaratmışdır.
Tarix: 14.12.2009 21:29 | Baxış: 2739 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. III Kİtab. Məşhur felyeton və məqalələri. 100 yeni əsəri. Oxuyanda - sanki bugünkü insanlarımızdır onun ədəbi qəhrəmanları!!!
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Cəlil Məmmədquluzadə
Təsvir: Cəlil Məmmədquluzadə."Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. III Kİtab. Məşhur felyeton və məqalələri. Oxuyanda - sanki bugünkü insanlarımızdır onun ədəbi qəhrəmanları!!!
Tarix: 04.12.2009 22:19 | Baxış: 3496 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Yol ayrıcında". Hekayə, orijinaldan azəricəyə tərcümə. Yazıçı barədə iki maraqlı material: Gülnarə Rəfiq. "Cek London: tənhalıqdan ölən yazıçı..." və "Cek London"
Kateqoriya: ABŞ ədəbiyyatı
Müəllif: Cek London
Təsvir:  "Yol ayrıcında". Hekayə, orijinaldan azəricəyə tərcümə. Yazıçı barədə iki maraqlı material: Gülnarə Rəfiq. "Cek London: tənhalıqdan ölən yazıçı..." və "Cek London"
Tarix: 04.12.2009 21:01 | Baxış: 4175 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. İkinci Kitab. 1906-1914-cü illərdə qələmə aldığı yazıları, 76 yeni felyetonu...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Cəlil Məmmədquluzadə
Təsvir: "Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. İkinci Kitab. 1906-1914-cü illərdə qələmə aldığı yazıları, 76 yeni felyetonu...
Tarix: 21.11.2009 20:11 | Baxış: 3058 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. Birinci Kitab. Bədii nəsr, dram, poeziya, eləcə də tərcümə məhsulları
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Cəlil Məmmədquluzadə
Təsvir: Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, mütəfəkkiri, "Molla Nəsrəddin" dərgisinin naşiri və eyniadlı ədəbi məktəbin banisi Cəlil Məmmədquluzadənin (1869 - 1932) Cəlil Məmmədquluzadə. "Seçilmiş əsərləri" (dörd cilddə) birinci cildinə nəsr, dram, poeziya əsərləri nümunələri, eləcə də tərcümə məhsulları daxil edilib. Buradakı 3 dram əsəri, 16 satirik və 2 tərcümə nümunəsi ilk dəfə oxuculara təqdim olunur...
Tarix: 12.11.2009 19:16 | Baxış: 4876 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ərəb dilinin gələcəyi" (Misirin dünyaşöhrətli düşüncə adamı və yazarından maraqlı yazı)
Kateqoriya: Misir
Müəllif: Cübran Xəlil Cübran
Təsvir: ...Ərəb dilinin gələcəyi bu dildə danışan xalqlar ailəsinin indiki və gələcək yaradıcı düşüncəsindən asılıdır. Əgər ideyalar yaşasa, ərəb dilinin gələcəyi keçmişdə olduğu qədər möhtəşəm olacaq. Belə olmasa onu qonşu yəhudi və Suriya dillərinin aqibəti gözləyir.Bəs biz nəyi yaradıcı güc adlandırırıq?
Tarix: 30.10.2009 12:40 | Baxış: 3084 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Xalq yazıçısı, dünyaşöhrətli Çingiz Abdullayevin rusca məşhur detektiv əsərləri.27 kitab
Kateqoriya: Detektiv. Macəra
Müəllif: Çingiz Abdullayev
Təsvir: Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevin rusca məşhur detektiv əsərləri. 27 kitab
Tarix: 29.10.2009 22:22 | Baxış: 20456 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. Dördüncü Kitab. KİÇİK HƏCMLİ VƏ NATAMAM PYЕSLƏR . LİBRЕTTOLAR. MƏQALƏLƏR
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Cəfər Cabbarlı
Təsvir: Cəfər Cabbarlı. "Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. Dördüncü Kitab. KİÇİK HƏCMLİ VƏ NATAMAM PYЕSLƏR . LİBRЕTTOLAR. MƏQALƏLƏR. Çoxşaxəli yaradıcılıq istеdadına malik qüdrətli qələm ustası Cəfər Cabbarlının "Əsərləri"nin dördüncü cildinə müəllifin kiçik həcmli və natamam pyеsləri, librеttoları və ədəbi-tənqidi məqalələri daxil еdilib. Dramaturqun sənətşünaslıq baxışlarını özündə əks еtdirən məqalələrinin bir qismi çoxcildliyə ilk dəfədir ki, salınır.
Tarix: 19.10.2009 10:05 | Baxış: 3073 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. Üçüncü Kitab. Məşhur pyesləri: "Sevil", "Almaz", "1905-ci ildə", "Yaşar", "Dönüş"
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Cəfər Cabbarlı
Təsvir: Cəfər Cabbarlı. "Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. Üçüncü Kitab. Məşhur pyesləri: "Sevil", "Almaz", "1905-ci ildə", "Yaşar", "Dönüş"
Tarix: 15.10.2009 13:20 | Baxış: 3655 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"TALISTAN DASTANI, CAVANŞİR YURDU" (Modern Azərbaycan poeziyasının tanımış simasından yeni poema)
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Çingiz Əlioğlu
Təsvir:   Çingiz ƏLİOĞLU. "TALISTAN DASTANI,  CAVANŞİR YURDU" (Modern Azərbaycan poeziyasının tanımış simasından yeni poema) Dostlarım, yol yoldaşlarım Eynulla, Rafiq, Babək, Aqil və o urvatlı torpağın ağır camaatı üçün
Tarix: 14.10.2009 09:31 | Baxış: 2394 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri. Dörd cilddə. İkinci Kitab. ("Vəfalı Səriyyə", "Solğun çiçəklər", "Ulduz", "Ədirnə fəthi", "Aydın", "Oqtay Еloğlu", "Od gəlini")
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Cəfər Cabbarlı
Təsvir: Cəfər Cabbarlı. "Seçilmiş əsərləri. Dörd cilddə. İkinci Kitab. Ötən yüzilliyin əvvəllərində ədəbi-mədəni və mənəvi mühitin Aydınlığa çıхmasında, pеşəkar tеatrın püхtələşməsində, yеni aktyor nəslinin yеtişməsində əhəmiyyətli rol oynayan "Vəfalı Səriyyə", "Solğun çiçəklər", "Ulduz", "Ədirnə fəthi", "Aydın", "Oqtay Еloğlu", "Od gəlini" və b. pyеslər bu gün də aktuallıq kəsb еdir.Görkəmli dramaturqun bu topluda yеr alan pyеsləri nadir sənətkarlıq nümunələridir.
Tarix: 14.10.2009 09:21 | Baxış: 2929 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. I Kitab (İlkin yaradıcılığı, romantik poeziyası, hekayələri)
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Cəfər Cabbarlı
Təsvir: "Əsərləri"nin təqdim оlunan cildində böyük söz ustasının şeirləri, əfsanəvi mоtivlər əsasında qələmə aldığı "Qız qalası" pоeması, eləcə də hekayələri tоplanmışdır. Bu əsərlərin bir qismi sənətkarın çоxcildliyinə ilk dəfə daxil edilir.
Tarix: 12.10.2009 16:45 | Baxış: 2679 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"ANAMIN KİTABI". Dram əsərləri - I. Tragikomediya
Kateqoriya: Dram əsərləri. Pyeslər
Müəllif: Cəlil Məmmədquluzadə
Təsvir: Cəlil Məmmədquluzadə. Dram əsərləri. "ANAMIN KİTABI". Tragikomediya
Tarix: 29.09.2009 14:53 | Baxış: 4816 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner