AzEnRuTr
   
 

  

  Azərbaycan, rus, ingilis və türk dilində fəaliyyət göstərir. Dünyanın aparıcı dillərində kitabların elektron variantı, milli və qlobal Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, yazılı, eləcə də elektron KİV-in şəbəkə ocaqları, tərcümələr, orijinal yazılar, xəbərlər: intelektualların hər gün yenilənən kulturoloji e-resursu

 


Login
Пароль
Забыли пароль?     Регистрация

Kitab kateqoriyaları


  ◊   New literature
  ◊   In the Turkish
  ◊   In English
  ◊   In the German
  ◊   South Azerbaijan
  ◊   Klassic
  ◊   Eposes
  ◊   Poems
  ◊   Scenarioes
  ◊   Interviews
  ◊   History
  ◊   Kulturoloji
  ◊   World literature
  ◊   Poetry
  ◊   France
  ◊   Germany
  ◊   Spain
  ◊   Italy
  ◊   Old Roman
  ◊   Greece
  ◊   Ancient Greek
  ◊   Finland
  ◊   Norway
  ◊   Poland
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukraine
  ◊   Asia
  ◊   İran
  ◊   Turk
  ◊   Persian
  ◊   Iraq
  ◊   Turkman - Karkuk
  ◊   Japan
  ◊   Pakistan
  ◊   India
  ◊   Korean
  ◊   South Korea
  ◊   North Korean
  ◊   Malaysia
  ◊   China
  ◊   Mongolia
  ◊   Indonesia
  ◊   Israel
  ◊   Palestine
  ◊   Afghanistan
  ◊   Tajikistan
  ◊   Egypt
  ◊   Caucasian
  ◊   Georgia
  ◊  
  ◊   Armenia
  ◊  
  ◊   USA literature
  ◊   USA
  ◊   Latin America
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   The Turkic World
  ◊   Turkology
  ◊   Turkey
  ◊   Prose
  ◊   Poetry
  ◊   Classic
  ◊   Kazakhstan
  ◊   Turkmenistan
  ◊   Uzbekistan
  ◊   Kyrgyzstan
  ◊   Islam
  ◊   The Koran
  ◊   Christianity
  ◊   Bible
  ◊   Buddhism
  ◊   Atheism
  ◊   Audio literature
  ◊   Jubilee
E-kataloq:   A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Категория: Dramatic works. Plays
Автор: Orkhan Bahadirsoy
Описание:
Дата: 06.03.2017 00:35 | Просмотров: 1042 | Автор: Orxan | Подробнее


Категория: Dramatic works. Plays
Автор: Orkhan Bahadirsoy
Описание:
Дата: 02.04.2016 19:01 | Просмотров: 1097 | Автор: Orxan | Подробнее


Категория: Dramatic works. Plays
Автор: Orkhan Bahadirsoy
Описание:
Дата: 06.01.2016 23:49 | Просмотров: 1104 | Автор: Seymur | Подробнее


Категория: Dramatic works. Plays
Автор: Orkhan Bahadirsoy
Описание:
Дата: 04.11.2013 00:44 | Просмотров: 2492 | Автор: Ruzgar | Подробнее


Категория: Persian
Автор: Ömər Xəyyam
Описание:
Дата: 31.10.2013 10:30 | Просмотров: 2915 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Prose
Автор: Orкhan Pamuk
Описание:
Дата: 28.08.2013 01:03 | Просмотров: 2440 | Автор: Nicat Kamal | Подробнее


Категория: India
Автор: Oşo - Çandra Mohan Racniş
Описание:
Дата: 28.08.2013 00:51 | Просмотров: 2525 | Автор: Nicat Kamal | Подробнее


Категория: New literature
Автор: Ogtay Rza
Описание:
Дата: 12.07.2013 20:58 | Просмотров: 2506 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: İnnovativ project: Internet journalism, new media, Blogger
Автор: Osman Qunduz
Описание:
Дата: 12.04.2013 01:02 | Просмотров: 2515 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: e-book of the young writers
Автор: Orkhan Bahadirsoy
Описание:
Дата: 21.02.2013 04:56 | Просмотров: 3136 | Автор: Yusif | Подробнее


Категория: Prose
Автор: Orкhan Pamuk
Описание:
Дата: 08.03.2012 15:48 | Просмотров: 4157 | Автор: fidan | Подробнее


Категория: Young literary generation
Автор: Orkhan Fikretoglu
Описание:
Дата: 28.02.2012 22:26 | Просмотров: 3254 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Young literary generation
Автор: Ogtay Rza
Описание:
Дата: 10.02.2012 21:35 | Просмотров: 2590 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: History
Автор: Ogtay Afandiyev
Описание:
Дата: 13.12.2011 08:30 | Просмотров: 3749 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Young literary generation
Автор: Ogtay Aliyev
Описание:
Дата: 29.11.2011 14:43 | Просмотров: 2486 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Prose
Автор: Orкhan Pamuk
Описание:
Дата: 07.06.2011 15:12 | Просмотров: 3304 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Turkey
Автор: Orкhan Pamuk
Описание:
Дата: 22.09.2010 13:01 | Просмотров: 3744 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: History
Автор: Oqtay Əfəndiyev
Описание:
Дата: 18.09.2010 23:19 | Просмотров: 3455 | Автор: ccosqun | Подробнее


Категория: New literature
Автор: Orxan Məmmədli
Описание:
Дата: 18.08.2010 18:14 | Просмотров: 4120 | Автор: Orxan | Подробнее


Категория: Turkey
Автор: Orкhan Pamuk
Описание:
Дата: 18.05.2010 18:50 | Просмотров: 3753 | Автор: bəxtiyar | Подробнее


1 2


© 2009. KİTABXANA.NET   www.Kitabxana.net