AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


Azərbaycan teatr tarixi (Dərslik. Milli səhnə mədəniyyətimiz barədə 864 səhifəlik unikal elmi vəsait
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: İlham Rəhimli
Təsvir: Azərbaycan teatr tarixi milli teatrşünaslıq elmimizdə ilk dəfə belə monumental və fundamental şəkildə araşdırılıb. Müəllif kökü eramızdan əvvəllərə gedib çıxan xalq oyun-tamaşalarından tutmuş çağdaş teatr prosesinə qədər böyük bir dövrü əhatə edib. Kitabda həmçinin Tiflis, İrəvan, Aşqabad və Təbriz şəhərlərində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan teatrlarının tarixi də bölmə-bölmə araşdırılıb. Onlarla dramaturqun və teatr xadiminin yaradıcılıq portret-oçerkləri zəngin faktlarla işlənilib.
Tarix: 23.10.2009 13:07 | Baxış: 2847 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Postmodernist sənət". Tanınmış Rusiya filoloqu və kulturoloqundan dövrün aktual sənət cərəyanı barədə dəyərli elmi araşdırma...
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: İrina Nikitina
Təsvir: İrina Nikitina. "Postmodernist sənət". Tanınmış Rusiya filoloqu və kulturoloqundan dövrün aktual sənət cərəyanı barədə dəyərli elmi araşdırma...
Tarix: 22.10.2009 12:43 | Baxış: 2331 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Çağdaş elmi-ictimai fikrimizin Nizamisi" (Elmi-ictimai fikrimizin, humanitar düşüncənin ən azı bir neçə sahəsində peşəkar N.Cəfərov - 50)
Kateqoriya: Yubiley
Müəllif: İsa Həbibbəyli
Təsvir:  Son yarım əsrdə Azərbaycanda humanitar düşüncə sahəsində universal zəkaya malik olan bir neçə nəfəri xüsusi fərqləndirmək mümkündür. Əli Sultanlı, Mikayıl Rəfili, Yaşar Qarayev, Aydın Məmmədov... Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Nizami Cəfərov da humanitar elmlər üzrə universal zəka nümayiş etdirən görkəmli alimlərdən biridir. Ən maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, Nizami Cəfərov elmi-ictimai fikrimizin, humanitar düşüncənin ən azı bir neçə sahəsində tam professionaldır...
Tarix: 21.10.2009 09:25 | Baxış: 2663 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"CƏHƏNNƏM" (ƏsƏr). Roman. Görkəmli Azərbaycan nasirinin ən son irihəcmli bədii-fəlsəfi nəsr əsəri. Müsahibəsi
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: İsa Muğanna (Hüseynov)
Təsvir: İsa Muğanna (Hüseynov). "CƏHƏNNƏM" (ƏsƏr). Roman. Görkəmli Azərbaycan nasirinin ən son irihəcmli bədii-fəlsəfi nəsr əsəri. "Cəhənnəm" deyilən doğrudan da varmı, ya yoxdur? Varsa, ömrü onsuz da işgəncələr içində keçən insanı bir daha, özü də daimi əzaba salmağa hansı vicdansız yaradıcıya lazım olub? Və ya cəhənnəm yoxdursa, bir para adamın dediyi kimi, "insanı bəd əməldən çəkindirmək, qorxutmaq üçün Din uydurmasıdır. Muğannalardan eşitdiyim, sonra özümün, necə deyərlər, öz gözümlə gördüyüm əzab-işgəncə məkanını bütün təfsilatı ilə yazmağa hazıram.
Tarix: 16.10.2009 17:07 | Baxış: 2847 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"GERİYE BAKMA, İHTİYAR" ("Geriyə baxma, qoca". İlyas EFENDİYEV. Türkiyə türkcəsinə uyğunlaşdırılıb. Roman)
Kateqoriya: Türkcə
Müəllif: İlyas Əfəndiyev
Təsvir: "GERİYE BAKMA İHTİYAR" (İlyas EFENDİYEV. Türkiyə türkcəsinə uyğunlaşdırılıb. Roman)
Tarix: 13.10.2009 15:54 | Baxış: 10231 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Yusif və Esfir". (Ustad sənətkardan maraqlı bir hekayə). Saytı və əsərləri
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: İlyas Əfəndiyev
Təsvir: İlyas Əfəndiyev. "Yusif və Esfir". (Ustad sənətkardan maraqlı bir hekayə). Saytı və əsərləri
Tarix: 06.10.2009 15:20 | Baxış: 2292 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". II cild. Lirikası, qəzəlləri, poetik-fəlsəfi əsərləri, hürufi poeziyası
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: İmadəddin Nəsimi
Təsvir: İmaddədin Nəsimi. "Seçilmiş əsərləri". II cild. Bakı, "Lider" nəşriyyatı, 2004. Lirikası, qəzəlləri, poetik-fəlsəfi əsərləri, hürufi poeziyası  
Tarix: 30.09.2009 20:36 | Baxış: 2594 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


İmaddədin Nəsimi. "Seçilmiş əsərləri". I cild. Lirika, qəzəllər, poetik-fəlsəfi əsərləri
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: İmadəddin Nəsimi
Təsvir: İmaddədin Nəsimi. "Seçilmiş əsərləri". I cild. Bakı, "Lider" nəşriyyatı, 2004. Lirika, qəzəllər, poetik-fəlsəfi əsərləri
Tarix: 30.09.2009 16:58 | Baxış: 2962 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. (ИЛЬИН Илья Петрович. rusca)
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: İlya Petroviç İlin
Təsvir: На материале теоретико-эстетических, философских, литературно-критических трудов ученых США, Франции, Великобритании дается обобщающая картина становления (в 1960-х гг.) и развития (в 1970-1990-х гг.) постструктурализма как эстетической концепции, деконструктивизма как метода анализа художественного произведения, сложившегося на основе постструктурализма, и постмодернизма - особого умонастроения, возникшего из постструктуралистских и деконструктивистских эстетических практик. Анализируются эстетические концепции и понятийный аппарат Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Делеза, Ю. Кристевой, Р. Барта, ученых Йельской школы.
Tarix: 28.09.2009 10:36 | Baxış: 2189 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Hitler və Stalindən sağ qurtulan tənha ekstrasensin - Volf Qriqoryeviç Messinqin sirli həyatı...
Kateqoriya: Memuar, yol qeydləri
Müəllif: İlham Tumas
Təsvir: Hitler və Stalindən sağ qurtulan tənha ekstrasensin - Volf Qriqoryeviç Messinqin  sirli həyatı...
Tarix: 23.09.2009 14:36 | Baxış: 3386 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Napoleonun cangüdəni: türk, yoxsa erməni? (ARAŞDIRMA)
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: İlham Tumas
Təsvir: Adları İmperator Bonapart Napoleonla yanaşı hallanan üç Rüstəm haqqında...
Tarix: 10.09.2009 21:20 | Baxış: 2571 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner