AzEnRuTr
   
 

 

  Azərbaycan, rus, ingilis və türk dilində fəaliyyət göstərir. Dünyanın aparıcı dillərində kitabların elektron variantı, milli və qlobal Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, yazılı, eləcə də elektron KİV-in şəbəkə ocaqları, tərcümələr, orijinal yazılar, xəbərlər: intelektualların hər gün yenilənən kulturoloji e-resursu

 


Логин
Пароль
Забыли пароль?     Регистрация

Катигории книг


  ◊   Классика
  ◊   Эпосы
  ◊   Суфиизм
  ◊   Пoeмaлaр
  ◊   Пьесы
  ◊   Фольклор
  ◊   Интервью
  ◊   История
  ◊   Поэзия
  ◊   Франция
  ◊   Германия
  ◊   Испания
  ◊   Италия
  ◊   Греция
  ◊   Норвегия
  ◊   Польша
  ◊   Сербия
  ◊   Россия
  ◊   Украина
  ◊   Азия
  ◊   Иран
  ◊   Tурк
  ◊   Ираk
  ◊   Япония
  ◊   Пакистан
  ◊   Индия
  ◊   Корея
  ◊   КНДР
  ◊   Малайзия
  ◊   Китай
  ◊   Монголия
  ◊   Израиль
  ◊   Египет
  ◊   Кафказ
  ◊   Грузия
  ◊  
  ◊   Армения
  ◊  
  ◊   США
  ◊   Колумбия
  ◊   Беларус
  ◊   Молдова
  ◊   Турция
  ◊   Проза
  ◊   Поэзия
  ◊   Фольклор
  ◊   Классика
  ◊   Киргизия
  ◊   Религия.
  ◊   Ислам
  ◊   Коран
  ◊   Библия
  ◊   Буддизм
  ◊   Атеизм
  ◊   Юбилей
  ◊   Словари
Э-каталог:   А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я


Категория: Виртуально-культурный туризм
Автор: İlqar Hüseynov
Описание:
Дата: 03.10.2017 12:18 | Просмотров: 210 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Электронное оброзование - виртуальный онлайн ресурсный центр
Автор: İlqar Fəhmi
Описание:
Дата: 16.10.2014 16:13 | Просмотров: 1619 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Средний поколения
Автор: İskəndər Etibar
Описание:
Дата: 03.03.2013 21:57 | Просмотров: 1843 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Новый литература
Автор: İsa Muğanna (Hüseynov)
Описание:
Дата: 20.10.2012 00:36 | Просмотров: 3603 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Новый литература
Автор: İskəndər Etibar
Описание:
Дата: 06.03.2012 22:15 | Просмотров: 2738 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Италия
Автор: İtalo Kalvino
Описание:
Дата: 03.12.2010 14:34 | Просмотров: 3940 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Новый литература
Автор: İskəndər Etibar
Описание:
Дата: 20.10.2010 12:23 | Просмотров: 2695 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Азербайджанская литература
Автор: İskəndər Etibar
Описание:
Дата: 02.09.2010 15:16 | Просмотров: 2826 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Азербайджанская литература
Автор: İslam Səfərli
Описание:
Дата: 10.08.2010 13:09 | Просмотров: 2724 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Азербайджанская литература
Автор: İsmayıl Şıxlı
Описание:
Дата: 08.08.2010 14:23 | Просмотров: 4309 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Азербайджанская литература
Автор: İsmayıl Şıxlı
Описание:
Дата: 25.07.2010 17:54 | Просмотров: 3960 | Автор: Orxan | Подробнее


Категория: Коран
Автор: İbrahimoğulları
Описание:
Дата: 06.07.2010 01:25 | Просмотров: 4817 | Автор: Kazim | Подробнее


Категория: Учебники, научный труды
Автор: İlqar Hüseynov, Nigar Əfəndiyeva
Описание:
Дата: 19.03.2010 00:49 | Просмотров: 3415 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Учебники, научный труды
Автор: İlham Həsənov
Описание:
Дата: 17.02.2010 21:59 | Просмотров: 2639 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Култuрология
Автор: İlqar Hüseynov
Описание:
Дата: 09.02.2010 03:45 | Просмотров: 2897 | Автор: Sahin Tagizade | Подробнее


Категория: Электронные книги зарубежных авторов про Азербайджана и Карабаха
Автор: İlham Tumas
Описание:
Дата: 08.02.2010 21:04 | Просмотров: 3118 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Учебники, научный труды
Автор: İlham Rəhimli
Описание:
Дата: 25.01.2010 17:44 | Просмотров: 2321 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Современная литература
Автор: İlqar Fəhmi
Описание:
Дата: 18.01.2010 20:15 | Просмотров: 2684 | Автор: Zanbaq | Подробнее


Категория: Култuрология
Автор: İlqar Hüseynov
Описание:
Дата: 14.01.2010 23:35 | Просмотров: 2569 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Азербайджанская литература
Автор: İsmayıl Şıxlı
Описание:
Дата: 10.11.2009 22:08 | Просмотров: 2581 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


1 2


© 2009. KİTABXANA.NET Данный  тексты не может быть использован в коммерческих целях, кроме как с согласия владельца авторских прав.  www.Kitabxana.net

 

Design & Development "Innovation.Az"