AzEnRuTr
   
 

  

  Azərbaycan, rus, ingilis və türk dilində fəaliyyət göstərir. Dünyanın aparıcı dillərində kitabların elektron variantı, milli və qlobal Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, yazılı, eləcə də elektron KİV-in şəbəkə ocaqları, tərcümələr, orijinal yazılar, xəbərlər: intelektualların hər gün yenilənən kulturoloji e-resursu

 


Login
Пароль
Забыли пароль?     Регистрация

Kitab kateqoriyaları


  ◊   New literature
  ◊   In the Turkish
  ◊   In English
  ◊   In the German
  ◊   South Azerbaijan
  ◊   Klassic
  ◊   Eposes
  ◊   Poems
  ◊   Scenarioes
  ◊   Interviews
  ◊   History
  ◊   Kulturoloji
  ◊   World literature
  ◊   Poetry
  ◊   France
  ◊   Germany
  ◊   Spain
  ◊   Italy
  ◊   Old Roman
  ◊   Greece
  ◊   Ancient Greek
  ◊   Finland
  ◊   Norway
  ◊   Poland
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukraine
  ◊   Asia
  ◊   İran
  ◊   Turk
  ◊   Persian
  ◊   Iraq
  ◊   Turkman - Karkuk
  ◊   Japan
  ◊   Pakistan
  ◊   India
  ◊   Korean
  ◊   South Korea
  ◊   North Korean
  ◊   Malaysia
  ◊   China
  ◊   Mongolia
  ◊   Indonesia
  ◊   Israel
  ◊   Palestine
  ◊   Afghanistan
  ◊   Tajikistan
  ◊   Egypt
  ◊   Caucasian
  ◊   Georgia
  ◊  
  ◊   Armenia
  ◊  
  ◊   USA literature
  ◊   USA
  ◊   Latin America
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   The Turkic World
  ◊   Turkology
  ◊   Turkey
  ◊   Prose
  ◊   Poetry
  ◊   Classic
  ◊   Kazakhstan
  ◊   Turkmenistan
  ◊   Uzbekistan
  ◊   Kyrgyzstan
  ◊   Islam
  ◊   The Koran
  ◊   Christianity
  ◊   Bible
  ◊   Buddhism
  ◊   Atheism
  ◊   Audio literature
  ◊   Jubilee
E-kataloq:   A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Категория: Virtual - cultural tourism
Автор: İlqar Hüseynov
Описание:
Дата: 03.10.2017 12:18 | Просмотров: 210 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Multicultural Azerbaijan
Автор: İradə Məlikova
Описание:
Дата: 30.05.2017 10:26 | Просмотров: 681 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Multicultural Azerbaijan
Автор: İdrıs Hajızade
Описание:
Дата: 16.05.2017 12:53 | Просмотров: 532 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Multicultural Azerbaijan
Автор: İdrıs Hajızade
Описание:
Дата: 03.05.2017 10:46 | Просмотров: 494 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: e-book of the young writers
Автор: Intigam Yashar
Описание:
Дата: 20.12.2014 23:00 | Просмотров: 1726 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Klassic
Автор: Ismayil bey Gutqashinli
Описание:
Дата: 21.11.2014 09:01 | Просмотров: 2008 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: E-science - a virtual online resource center
Автор: İlqar Fəhmi
Описание:
Дата: 16.10.2014 16:13 | Просмотров: 1619 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Literature of right (law) and democracy
Автор: İbrahim Sel
Описание:
Дата: 29.01.2014 14:35 | Просмотров: 2009 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Young literary generation
Автор: İrada Aytel
Описание:
Дата: 06.08.2013 23:05 | Просмотров: 1946 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: The promotion of multicultural tolerance and social networks on the Internet
Автор: Iltifat Saleh
Описание:
Дата: 05.06.2013 11:19 | Просмотров: 1910 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Young literary generation
Автор: İskəndər Etibar
Описание:
Дата: 03.03.2013 21:57 | Просмотров: 1843 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: e-book of the young writers
Автор: İbrahim Sel
Описание:
Дата: 15.01.2013 09:42 | Просмотров: 1936 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: e-book of the young writers
Автор: İbrahim Sel
Описание:
Дата: 13.12.2012 21:46 | Просмотров: 1998 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: New literature
Автор: İsa Muğanna (Hüseynov)
Описание:
Дата: 20.10.2012 00:36 | Просмотров: 3603 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Azerbaijan book in the Russian
Автор: İlyas Afendiyew
Описание:
Дата: 13.07.2012 15:26 | Просмотров: 2380 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: In the Turkish
Автор: İmdad Avshar
Описание:
Дата: 05.05.2012 23:29 | Просмотров: 2458 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: New literature
Автор: İskəndər Etibar
Описание:
Дата: 06.03.2012 22:15 | Просмотров: 2738 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Modern literature
Автор: İbrahim İlyasly
Описание:
Дата: 25.01.2012 10:49 | Просмотров: 2595 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Azerbaijan literature
Автор: İlyas Afendiyew
Описание:
Дата: 25.06.2011 23:33 | Просмотров: 3690 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Prose
Автор: İmdad Avshar
Описание:
Дата: 23.06.2011 16:12 | Просмотров: 2983 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


1 2 3


© 2009. KİTABXANA.NET   www.Kitabxana.net