AzEnRuTr
   
 

 

  Azərbaycan, rus, ingilis və türk dilində fəaliyyət göstərir. Dünyanın aparıcı dillərində kitabların elektron variantı, milli və qlobal Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, yazılı, eləcə də elektron KİV-in şəbəkə ocaqları, tərcümələr, orijinal yazılar, xəbərlər: intelektualların hər gün yenilənən kulturoloji e-resursu

 


Loqin
Пароль
Забыли пароль?     Регистрация

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni edebiyyat
  ◊   Türkce
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Ayrı dillerde
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Detektiv. Macera
  ◊   Dramlar
  ◊   Ssenariler
  ◊   Söhbetler
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Nesr ve dramlar
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qedim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   Asiya
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qedim yehudi
  ◊   Felestin
  ◊   Efqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermenistan
  ◊   ABŞ edebiyyatı
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiye
  ◊   Proza
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmenistan
  ◊   Özbekistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
  ◊   Sözlükler
E-kataloq:   A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Категория: Sanal - kültür turizmi
Автор: İlqar Hüseynov
Описание:
Дата: 03.10.2017 12:18 | Просмотров: 210 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Multikultural Azerbaycan
Автор: İradə Məlikova
Описание:
Дата: 30.05.2017 10:26 | Просмотров: 681 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Multikultural Azerbaycan
Автор: İdris Hacızade
Описание:
Дата: 16.05.2017 12:53 | Просмотров: 532 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Multikultural Azerbaycan
Автор: İdris Hacızade
Описание:
Дата: 03.05.2017 10:46 | Просмотров: 494 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Genc yazarların e-kitabı
Автор: İntiqam Yaşar
Описание:
Дата: 20.12.2014 23:00 | Просмотров: 1726 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Klassika
Автор: İsmayıl bey Qutqaşınlı
Описание:
Дата: 21.11.2014 09:01 | Просмотров: 2008 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Elektronik egetim - Sanal İnternet kaynak merkezi
Автор: İlqar Fəhmi
Описание:
Дата: 16.10.2014 16:13 | Просмотров: 1619 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya
Автор: İbrahim Sel
Описание:
Дата: 29.01.2014 14:35 | Просмотров: 2009 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Orta edebi nəsil
Автор: İrade Aytel
Описание:
Дата: 06.08.2013 23:05 | Просмотров: 1946 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Azerbaycan multikultural tolerantlığının İnternet ve sosyal şebekelerde tebliği
Автор: İltifat Saleh
Описание:
Дата: 05.06.2013 11:19 | Просмотров: 1910 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Orta edebi nəsil
Автор: İskəndər Etibar
Описание:
Дата: 03.03.2013 21:57 | Просмотров: 1843 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Genc yazarların e-kitabı
Автор: İbrahim Sel
Описание:
Дата: 15.01.2013 09:42 | Просмотров: 1936 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Genc yazarların e-kitabı
Автор: İbrahim Sel
Описание:
Дата: 13.12.2012 21:46 | Просмотров: 1998 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Yeni edebiyyat
Автор: İsa Muğanna (Hüseynov)
Описание:
Дата: 20.10.2012 00:36 | Просмотров: 3603 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Rusca Azerbaycan kitapı
Автор: İlyas Efendiyev
Описание:
Дата: 13.07.2012 15:26 | Просмотров: 2380 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Türkce
Автор: İmdad Avşar
Описание:
Дата: 05.05.2012 23:29 | Просмотров: 2458 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Yeni edebiyyat
Автор: İskəndər Etibar
Описание:
Дата: 06.03.2012 22:15 | Просмотров: 2738 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Çağdaş edebiyyat
Автор: İbrahim İlyaslı
Описание:
Дата: 25.01.2012 10:49 | Просмотров: 2595 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Azerbaycan edebiyyatı
Автор: İlyas Efendiyev
Описание:
Дата: 25.06.2011 23:33 | Просмотров: 3690 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Proza
Автор: İmdad Avşar
Описание:
Дата: 23.06.2011 16:12 | Просмотров: 2983 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


1 2 3


© 2009. KİTABXANA.NET Müellif haqları qorunur. Metnler ve materiallardan portal yiyelerinin ve müellilerin izni olmadan yaralanmaq qadağandır. www.Kitabxana.net istinad mütleqdir.