AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Şirvanşahlar dövləti". (VI-XVI əsrlər). Monoqrafik araşdırma. Kitab tarixçilər, şərqşünaslar, ali məktəbələrin müəllim və tələbələri, eləcə də Azərbaycanın zəngin tarixi keçmişi ilə maraqlananlar üçün
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Sara Aşurbəyli
Təsvir: Kitabda Azərbaycanın orta əsr dövlətlərindən biri olan Şirvanşahlar dövlətinin sosial-iqtisadi, siyasi tarixi və mədəniyyəti araşdırılır. Şəhərlərin iqtisadi vəziyyəti, əhalinin sosial tərkibi, feodal cəmiyyətinin quruluşu, Şirvanşahlar sülalələrinin tarixi açıqlanır. Əsər numizmatik, epiqrafık və arxeoloji materiallara əsaslanaraq bir sıra Şərq (ərəb, fars, türk), gürcü, rus, Qərbi Avropa mənbələrinə istinadən yazılmışdır.
Tarix: 17.04.2010 19:10 | Baxış: 2562 | Müəllif: ccosqun | Ətraflı


"Mədəniyyətşünaslıq". Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərs vəsaiti. Kitabda mədəniyyətin formalaşma tarixinə nəzər salınır, dünya filosoflarının irsinə istinadən milli-mədəni şüur, mədəniyyət və sivilizasiya məsələləri araşdıılır
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Sədaqət Məmmədova
Təsvir: Filologiya elmləri namizədi Sədaqət Məmmədovanın bu kitabında "Mədəniyyətşünaslıq" fəlsəfə elminin müstəqil bir sahəsi kimi təqdim olunur. Kitabda mədəniyyətin formalaşma tarixinə nəzər salınır, dünya və Azərbaycan filosoflarının irsinə istinadən Azərbaycanda milli-mədəni şüurun formalaşması, mədəniyyət və sivilizasiya, dövlət və mədəniyyət, mədəniyyət və cəmiyyət problemlərinin ətraflı şərhi verilir. Dərs vəsaiti əsasən ali məktəblərin bakalavr mərhələsi üçün nəzərdə tutulsa da, ondan magistrlər, aspirant və doktorantlar, ümumiyyətlə geniş oxucu kütləsi də istifadə edə bilərlər.
Tarix: 14.03.2010 10:45 | Baxış: 2529 | Müəllif: Xaqan | Ətraflı


"Seçilmis əsərləri" Bes cilddə. II cild. Bu cilddə qüdrətli sairin 1938-1955-ci illərdə yazdığı xalq şeri səpkisində yazdığı qoşmaları, əruz vəznində lirik qəzəlləri, ictimai-siyasi və fəlsəfi mövzulu şeirləri daxil edilib...
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Səməd Vurğun
Təsvir: "Seçilmis əsərləri" Bes cilddə. II cild. Bu cilddə qüdrətli sairin 1938-1955-ci illərdə yazdığı xalq şeri səpkisində yazdığı qoşmaları, əruz vəznində lirik qəzəlləri, ictimai-siyasi və fəlsəfi mövzulu şeirləri daxil edilib...
Tarix: 12.03.2010 23:00 | Baxış: 3003 | Müəllif: Elchin | Ətraflı


"Ürəyinin apardığı yerə get" (roman). İtaliyanın tanınmış xanım yazarından dəyərli əsər. Türkiyə türkcəsindən çevirən: Tоvuz Teymurova
Kateqoriya: İtaliya
Müəllif: Susanna Tamaro
Təsvir:  Susanna Tamaro. "Ürəyinin apardığı yerə get" (roman). İtaliyanın tanınmış xanım yazarından dəyərli əsər. Türkiyə türkcəsindən çevirən: Tоvuz Teymurova
Tarix: 10.03.2010 13:16 | Baxış: 4118 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmis əsərləri" Bes cilddə. I cild. Bu cilddə qüdrətli sairin 1924-1937-ci illərdə yazdığı xalq şeri səpkisində yazdığı qoşmaları, əruz vəznində lirik qəzəlləri, ictimai-siyasi və fəlsəfi mövzulu şeirləri daxil edilib...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Səməd Vurğun
Təsvir: Dədə Qorquddan gəlib Qurbanidən, Asıq Abbasdan, Sarı Asıqdan, Asıq Ələsgərdən keçən yolun böyük bir zirvəsi xalq şairi Səməd Vurğundur. O, elə xosbəxt sənətkarlardandır ki, ömrü yaratdıgı şeir, həyatı danışdıgı dil qədər yaşarıdır. Səməd Vurğunun "Seçilmis əsərləri"nin bu cildində qüdrətli sairin 1924-1937-ci illərdə yazdığışeirlər toplanmışdır.
Tarix: 05.03.2010 16:28 | Baxış: 3143 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ömrün yorğun kölgəsi". Tanınmış şairin şeirlər və poemalardan ibarət bu yeni poetik toplusuna son illərdə yazdığı poetik əsərlər daxil edilib...
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Saday Şəkərli
Təsvir: Tanınmış şair Saday Şəkərlinin "Ömrün yorğun kölgəsi" adlı yeni şeirlər və poemalardan ibarət poetik toplusuna onun yazdığı poetik əsərlər daxil edilib.
Tarix: 01.03.2010 20:30 | Baxış: 2468 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Əli bəy Hüseynzadənin dilçilik görüşləri". Monoqrafiyada dilçi, publisist, rəssam, həkim, şair, ideoloq-ensiklopedist Ə.Hüseynzadənin dilçilik görüşləri araşdırılır...
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Sədaqət Həsənova
Təsvir: Monoqrafiyada türk dünyasının böyük oğlu, dilçi, publisist, rəssam, həkim, şair, musiqiçi, ideoloq-ensiklopedist sima olan Əli bəy Hüseynzadənin dilçilik görüşləri araşdırılır. Onun türk xalqlarının ədəbi dilinə, mətbuat üslubuna, imla və tərcümə məsələlərinə, alınma sözlərə münasibəti aydınlaşdırılır. Monoqrafiyadan dilçi bilginlər, filoloji yöndə çalışan mütəxəssis və tələbələr istifadə edə birlərlər.
Tarix: 01.02.2010 17:39 | Baxış: 2157 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Yaşasın ölmək". Azərbaycan ədəbiyyatının ən son nümyəndələrindən birinin ilk poetik toplusu (e-kitab formasında tam mətni)
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Seyid Ramin
Təsvir: Gənc şair Seyid Raminin ilk şeirlər kitabı "Yaşasın Ölmək!" 2009-cu ildə Bakıda çap edilib.
Tarix: 24.12.2009 00:42 | Baxış: 2229 | Müəllif: Zanbaq | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. II Kitab. Üçcildliyinin II cildinə satirik şeirləri, mənzum hekayələri və məktubları daxil edilmişdir.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Seyid Əzim Şirvani
Təsvir: XIX əsr Azərbaycan poeziyasının boyük nümayəndəsi S.Ə.Şirvani klassik şerin bütün janrlarında əsərlər yazmışdır. Şairin satirik şeirləri, mənzum hekayə və məktubları ədəbiyyat tariximizdə son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şair özünün satirik məzmunlu şeirləri ilə klassik poeziyamızda yeni ədəbi məktəbin əsasını qoymuşdur. Üçcildliyinin II cildinə satirik şeirləri, mənzum hekayələri və məktubları daxil edilmişdir.
Tarix: 25.11.2009 23:13 | Baxış: 2815 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Çağdaş Fransa bədii söz sənəti: sivilizasiyaların əlaqəsi". İmzalar, cərəyanlar, canlı proses...
Kateqoriya: Fransa
Müəllif: Sima Ənnağı
Təsvir: Cavan yazarlardan Pyer Mişon, Kristian Boben, Paskal Kinyar, Daniel Pennak, Jan Eşnoz, Silvi Jermen, Fransua Bon, Jan Ruo, Jan-Filip Tussen kimi fərqli sənətkarlara diqqət etmək lazımdır. Onlar sözlə cox ehtiyatlı, diqqətli davranırlar. Mişel Uelbek ilə əlaqəli fransız ədəbiyyatında yeni termin yaranıb - depressionizm. Bu, yazarın özünün şəxsi problemidir. Uelbek sadəcə nəşriyyat brendinin tipik bir nümunəsidir....
Tarix: 07.11.2009 21:16 | Baxış: 2554 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Lirik-fəlsəfi əsərləri, qəzəlləri, qəsidələri, sufi poeziyası...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Şah İsmayıl Xətai
Təsvir: Ulu klassik şairimiz və böyük dövlət xadimi Şah İsmayıl Xətayinin adı XVI əsr Azərbaycan varlığının bütün taleyüklü məsələləri ilə bağlı оlaraq iftixar hissi ilə çəkilir. Оnun müstəsna qabiliyyəti və ardıcıl qayğısı sayəsində milli dilimizin yad dillərin təsirindən təmizlənməsi və qədim mədəniyyətimizin dirçəlişi başlanmışdır.
Tarix: 20.10.2009 18:19 | Baxış: 2367 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Romantik poeziyanın fəlsəfə qatı və ya fikrin gözəllik məqamı
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Səlahəddin Xəllilov
Təsvir: Aida İmanquliyeva - 70. S.Xəlilov: "Romantik poeziyanın fəlsəfə qatı və ya fikrin gözəllik məqamı"
Tarix: 09.10.2009 15:46 | Baxış: 2203 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sivilizasiyaların toqquşması?" və "İyirmi il sonra: uçüncü dalğanin gələcəyi" (Tanınmış alimdən iki analitik-kulturoloji yazı, azəricə)
Kateqoriya: ABŞ ədəbiyyatı
Müəllif: Samuel P. Hantinqton
Təsvir: "Sivilizasiyaların toqquşması?" və  "İyirmi il sonra: uçüncü dalğanin gələcəyi" (Tanınmış alimdən iki analitik-kulturoloji yazı, azəricə)
Tarix: 30.09.2009 20:48 | Baxış: 3199 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"MASONLUQ: Dünyanı idarə edən qüvvə". (Mason təşkilatlarının tarixi, mahiyyəti, məqsəd və strukturları)
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Sultan Məmmədov
Təsvir: Tanınmış ictimai xadim, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sabiq üzvü Sultan Məmmədovun "MASONLUQ: Dünyanı idarə edən qüvvə" kitabında barəsində minlərlə şaiyələr gəzən, güzli fəaliyyət göstərən beynəlxalq mason təşkilatının tarixindən, mahiyyətindən, məqsəd və strukturlarından, bügünkü vəziyyətindən söhbət açılır. Oxucu mason lojalarının quruluşu, masonların gizlinləri, sirləri, şəbəkələri barədə dolğun məlumatlar ala bilər...
Tarix: 29.09.2009 11:00 | Baxış: 5493 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Qış papağı". "İki tərəfdən düymələnən münasib kostyum". (Çağdaş rus nəsri silsiləsindən iki hekayə)
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Sergey Dövlətov
Təsvir: Sergey Dövlətov. "Qış papağı".  "İki tərəfdən düymələnən münasib kostyum". Çağdaş rus nəsri silsiləsindən həyati iki hekayə
Tarix: 21.09.2009 18:12 | Baxış: 2391 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Heydər Hüseynov və Martin Heydəgər (orijinalda - Heidegger)"
Kateqoriya: Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər
Müəllif: Səlahəddin Xəllilov
Təsvir: Söhbət XX əsrin iki görkəmli filosofundan, azərbaycanlı Heydər Hüseynovdan (1908-1950) və alman Martin Heydəgərdən, orijinalda - Heidegger (1889-1976) gedir.
Tarix: 15.09.2009 14:40 | Baxış: 2622 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Rəmiş
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Seyran Səxavət
Təsvir: Tanınmş yazıçı-publisist Seyran Səxavətin yeni bədii əsəri: "Rəmiş"
Tarix: 14.09.2009 15:23 | Baxış: 2811 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"İctimai ədalət cəmiyyətin insanpərvərlik meyarıdır..."
Kateqoriya: Din. İlahiyyat elmləri
Müəllif: Şeyxülislam Allahşükür Pаşazadə
Təsvir: Haqq dini kimi islam ədalət tərəfdarıdır və öz ardıcıllarından da daima ədalətin müdafiəçiləri olmağı tələb edir. Zühur etdiyi ilk çağlardan islam cəmiyyətin ən vacib məsələlərini - insanları istismardan azad etmək, əsərinə hər cür təzahürlərini, bərabərsizliyi, güclünün gücsüzə zülmünü, haqsızlığı və başqa ictimai bəlaları aradan qaldırmaq yollarını göstərmişdir.
Tarix: 10.09.2009 01:08 | Baxış: 2121 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Üç kitab - üç tale
Kateqoriya: Esse və publisistika
Müəllif: Seymur Elsevər
Təsvir:  Zemfira Qafarovanın bəstəkarlarımızın yaradıcılığına həsr etdiyi «Tofiq Bakıxanov», «Ramiz Mustafayev», «Şəfiqə Axundova», «Hacı Xanməmmədov» monoqrafiyaları, onlarla elmi məqalələr alim və tədqiqatçı əməyinin bəhrəsidi. Haqqında danışdığım «Azərbaycan musiqi incəsənəti» kitabınasa alimin ötən illər ərzində qələmə aldığı elmi məqalələrin, resenziyaların, oçerklərin bir qismi daxil edilib.
Tarix: 07.09.2009 16:09 | Baxış: 2973 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner