AzEnRuTr
   
 

 

  Azərbaycan, rus, ingilis və türk dilində fəaliyyət göstərir. Dünyanın aparıcı dillərində kitabların elektron variantı, milli və qlobal Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, yazılı, eləcə də elektron KİV-in şəbəkə ocaqları, tərcümələr, orijinal yazılar, xəbərlər: intelektualların hər gün yenilənən kulturoloji e-resursu

 


Логин
Пароль
Забыли пароль?     Регистрация

Катигории книг


  ◊   Классика
  ◊   Эпосы
  ◊   Суфиизм
  ◊   Пoeмaлaр
  ◊   Пьесы
  ◊   Фольклор
  ◊   Интервью
  ◊   История
  ◊   Поэзия
  ◊   Франция
  ◊   Германия
  ◊   Испания
  ◊   Италия
  ◊   Греция
  ◊   Норвегия
  ◊   Польша
  ◊   Сербия
  ◊   Россия
  ◊   Украина
  ◊   Азия
  ◊   Иран
  ◊   Tурк
  ◊   Ираk
  ◊   Япония
  ◊   Пакистан
  ◊   Индия
  ◊   Корея
  ◊   КНДР
  ◊   Малайзия
  ◊   Китай
  ◊   Монголия
  ◊   Израиль
  ◊   Египет
  ◊   Кафказ
  ◊   Грузия
  ◊  
  ◊   Армения
  ◊  
  ◊   США
  ◊   Колумбия
  ◊   Беларус
  ◊   Молдова
  ◊   Турция
  ◊   Проза
  ◊   Поэзия
  ◊   Фольклор
  ◊   Классика
  ◊   Киргизия
  ◊   Религия.
  ◊   Ислам
  ◊   Коран
  ◊   Библия
  ◊   Буддизм
  ◊   Атеизм
  ◊   Юбилей
  ◊   Словари
Э-каталог:   А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я


Категория: Электронное оброзование - виртуальный онлайн ресурсный центр
Автор: Şirvani Ədilli
Описание:
Дата: 09.09.2014 10:14 | Просмотров: 1564 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Суфиизм
Автор: Şəms Təbrizi
Описание:
Дата: 23.08.2014 23:34 | Просмотров: 2348 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: общественно-политическая, историко-публицистическая
Автор: Şirvani Ədilli
Описание:
Дата: 12.04.2014 23:48 | Просмотров: 1710 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Философия, тексты
Автор: Səlahəddin Xəllilov
Описание:
Дата: 03.09.2012 16:48 | Просмотров: 2357 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Философия, тексты
Автор: Səlahəddin Xəllilov
Описание:
Дата: 22.07.2012 16:30 | Просмотров: 2733 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Култuрология
Автор: Seyid Ramin
Описание:
Дата: 27.01.2012 14:16 | Просмотров: 2151 | Автор: Kitaboxuyanlar | Подробнее


Категория: История
Автор: Sara Aşurbəyli
Описание:
Дата: 27.05.2011 01:15 | Просмотров: 2661 | Автор: ccosqun | Подробнее


Категория: Учебники, научный труды
Автор: Şirvani Ədilli
Описание:
Дата: 22.12.2010 23:34 | Просмотров: 2562 | Автор: Şirvani Ədilli | Подробнее


Категория: Современная литература
Автор: Şirvani Ədilli
Описание:
Дата: 22.12.2010 23:16 | Просмотров: 2061 | Автор: Şirvani Ədilli | Подробнее


Категория: Южный Азербайджан
Автор: Səməd Behrəngi
Описание:
Дата: 26.10.2010 23:37 | Просмотров: 3413 | Автор: Kitaboxuyanlar | Подробнее


Категория: Суфиизм
Автор: Şəms Təbrizi
Описание:
Дата: 26.10.2010 12:08 | Просмотров: 3977 | Автор: Kitaboxuyanlar | Подробнее


Категория: Литература США
Автор: Stən Barstou
Описание:
Дата: 02.09.2010 15:17 | Просмотров: 3224 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Азербайджанская литература
Автор: Süleyman Rüstəm
Описание:
Дата: 29.07.2010 11:37 | Просмотров: 2682 | Автор: ScooteR | Подробнее


Категория: Азербайджанская литература
Автор: Süleyman Rüstəm
Описание:
Дата: 24.07.2010 00:55 | Просмотров: 2735 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Европейский литература
Автор: Şarl De Koster
Описание:
Дата: 12.07.2010 16:45 | Просмотров: 2615 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Азербайджанская литература
Автор: Süleyman Rüstəm
Описание:
Дата: 01.07.2010 21:30 | Просмотров: 2878 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Персидский
Автор: Söhrab Sipehri
Описание:
Дата: 24.06.2010 22:57 | Просмотров: 3244 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Россия
Автор: Sergey Dövlətov
Описание:
Дата: 14.05.2010 23:06 | Просмотров: 2655 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: История
Автор: Sara Aşurbəyli
Описание:
Дата: 17.04.2010 19:10 | Просмотров: 2552 | Автор: ccosqun | Подробнее


Категория: Учебники, научный труды
Автор: Sədaqət Məmmədova
Описание:
Дата: 14.03.2010 10:45 | Просмотров: 2523 | Автор: Xaqan | Подробнее


1 2


© 2009. KİTABXANA.NET Данный  тексты не может быть использован в коммерческих целях, кроме как с согласия владельца авторских прав.  www.Kitabxana.net

 

Design & Development "Innovation.Az"