AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Kürdlər: PKK və Abdullah Öcalan" (Türk dilində). Geoisasət, beynəlxalq terrorizm və Türk Dünyası ilə maraqlananlara maraqlı bir mənbə.
Kateqoriya: Türkiyə
Müəllif: Əhməd Cem Ərsevər
Təsvir: "Kürdlər: PKK və Abdullah Öcalan" (Türk dilində). Geoisasət, beynəlxalq terrorizm və Türk Dünyası ilə maraqlananlara maraqlı bir mənbə. Türkiyə Milli Təhlükəsizliyində uzun müddət işləmiş Ahmet Cem Erseverdən gözəl bir kitab...  
Tarix: 05.07.2010 14:23 | Baxış: 2973 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Ərzaq malları əmtəəşünaslığı". Ali məкtəb tələbələri üçün dərsliк. Azərbaycanca elmi-intellektual əsərlər silsiləsindən maraqlı kitab.
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Əhməd-Cabir Əhmədov
Təsvir: «Ərzaq malları əmtəəşünaslığı» dərsliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin iqtisadiyyat və teхnologiya istiqamətlərində müхtəlif iхtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr və bu sahədə çalışan mütəхəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Tarix: 18.05.2010 09:54 | Baxış: 3185 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Onuncu kitab. Tanınmış yazıçının elmi-intellektual irsindən nümunələr, monoqrafiyaları, elmi məqalələri, fars, tacik və b. dillərdə etdiyi tərcümələri
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Əlibala Hacızadənin "Seçilmiş əsərləri"nin Onuncu kitabına tanınmış tanınmış yazıçının elmi-intellektual irsindən nümunələr, monoqrafiyaları, elmi məqalələri, fars, tacik və b. dillərdə etdiyi tərcümələri daxil edilib.
Tarix: 25.01.2010 17:32 | Baxış: 2861 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Azərbaycan Dövlət Himninin müəllifi, milli ədəbiyyatımızın tanınmış nümayəndəsi, lirik şeirlər ustasının kitabı
Kateqoriya: Mühacir və diaspor
Müəllif: Əhməd Cavad
Təsvir: Azərbaycan Dövlət Himninin müəllifi, milli ədəbiyyatımızın tanınmış nümayəndəsi, lirik şeirlər ustası, şair Əhməd Cavadın "Seçilmiş əsərləri" kitabına müəllifin mədrəsə şeirləri mənzum əsərləri, başqa illərin poetik məhsulları, etüd və hekayələri toplanıb...
Tarix: 13.01.2010 23:04 | Baxış: 4519 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Doqquzuncu kitab. Tanınmış nasirin ədəbi düşüncələri, publisistik yazıları, sənət müsahibələri, müəllif haqqında məqalələr, ona həsr olunmuş şeirlər
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Əlibala Hacızadənin "Seçilmiş əsərləri"nin Doqquzuncu kitabına tanınmış nasirin ədəbi düşüncələri, publisistik yazıları, sənət müsahibələri, müəllif haqqında məqalələr, ona həsr olunmuş şeirlər daxil edilib
Tarix: 22.12.2009 12:33 | Baxış: 2714 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Tarzanın sahibi kimdir?". "Adamı zorla dəli edərlər". Novellalar. Yazı: Bəhram Məmmədov. "Əziz Nesin həm də şair idi"
Kateqoriya: Nəsr
Müəllif: Əziz Nesin
Təsvir: Əziz Nesin. "Tarzanın sahibi kimdir?". "Adamı zorla dəli edərlər". Novellalar. Yazı: Bəhram Məmmədov. "Əziz Nesin həm də şair idi"
Tarix: 15.12.2009 19:31 | Baxış: 2920 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Азиза Джафарзаде. "ЗВУЧИТ ПОВСЮДУ ГОЛОС МОЙ". Исторический роман
Kateqoriya: Rus dilində Azərbaycan kitabı
Müəllif: Əzizə Cəfərzadə
Təsvir: Этот роман посвящен жизни и деятельности выдающегося азербайджанского поэта,демократа и просветителя XIX века Сеида Азима Ширвани. Поэт и время, поэт и народ,поэт и общество - вот те узловые моменты, которыми определяется проблематика романа.
Tarix: 09.12.2009 21:04 | Baxış: 2598 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Səkkizinci kitab. Tanınmış ədibin hekayələr, povest, şeirlər, pyeslər, ədəbi düşüncələri əks etdirən yazıları...
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Əlibala Hacızadə. "Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Səkkizinci kitaba tanınmış ədibin hekayələr, povest, şeirlər, pyeslər, ədəbi düşüncələri əks etdirən yazıları daxil edilib...
Tarix: 09.12.2009 20:52 | Baxış: 2589 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Yeddinci kitab. "Xoş gəlmisinən, Nərgizim", "Ölüm yoxdur", "Möcüzə" və "Yandırılmış adam" romanları
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Bu cildə tanınmış yazıçı Əlibala Hacızadənin "Xoş gəlmisinən, Nərgizim", "Ölüm yoxdur", "Möcüzə" və "Yandırılmış adam" romanları daxil edilib.
Tarix: 17.11.2009 10:22 | Baxış: 3208 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sеçilmiş əsərləri". İki cilddə. Birinci cild. "Sеçilmiş əsərləri"nin ikinci cildinə mütəfəккir ədibin bədii nəsri ilə yanaşı elmi-publisist irsi daxildir
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
Təsvir: Haqverdiyevin dövrün bir sıra mühüm məsələlərinin оbrazlı həllini verən yumоristiк-satiriк heкayələri və pоvestləri XX yüzilliyin əvvəlində milli nəsrdə gedən axtarışları ifadə etməк baxımından ən səciyyəvi кl assiк bədii nümunələrdir."Seçilmiş əsərləri"nin bu cildinə mütəfəккir ədibin zəngin bədii nəsri ilə yanaşı elmi-publisistirsi haqqında geniş təsəvvür yaradan məqalələri, məкtubları daxil edilmişdir.
Tarix: 12.11.2009 18:25 | Baxış: 2956 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Abbas Mirzə və Azərbaycan". Qacarlı şahzadə Abbas Mirzənin həyatı və mübarizəsi .Yaxın Şərq tarixinə aid maraqlı kitab...
Kateqoriya: İran
Müəllif: Əminə Pakrəvan
Təsvir: "Abbas Mirzə və Azərbaycan" adlı bu kitab görkəmli Azərbaycan sərkərdəsi, Qacarlı şahzadə Abbas Mirzənin həyatı və mübarizəsi haqqındadır. XİX əsrin əvvəllərində İran-Rus müharibələrinin nəticəsi olaraq Azərbaycanın ikiyə parçalanması, Gülüstan sülh müqaviləsinə gətirən hadisələr elmi qaynaqlara əsaslanaraq geniş şəkildə bu monoqrafiyada öz əksini tapıb. Günümüzün bir çox suallarına cavab verən bu qiymətli əsər Azərbaycan dilində ilk dəfədir nəşr olunur. Kitabın geniş oxucu kütləsinin marağına səbəb olacağı şübhəsizdir.
Tarix: 11.11.2009 20:52 | Baxış: 2896 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sеçilmiş əsərləri". İki cilddə. Birinci cild. Böyük dramaturqun "Sеçilmiş əsərləri"nin birinci cildinə ədibin dram əsərləri daxil еdilmişdir.
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
Təsvir: XIX əsrin sоnunda Azərbaycan dramaturgiyasında maarifçiliyin növbəti mərhələsini başa çatdıran Əbdürrəhim bəy Haqvеrdiyеv rеalist ədəbiyyatımızın və sənətimizin inkişafında əhəmiyyətli xidmətlər göstərmişdir. Оnun "Dağılan tifaq" əsəri Nəcəf bəy Vəzirоvun "Müsibəti-Fəxrəddin"ini tamamlayan və davam еtdirən ikinci faciədir.
Tarix: 09.11.2009 22:35 | Baxış: 2306 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sonun başlanğıcı". Azərbaycan ədəbiyyatının istedadlı nümayəndəsindən povest və hekayələr kitabı. 7 yeni hekayəsi
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Əlabbas
Təsvir: Kitaba yazıçının otuzillik bir dövrü əhatə edən ədəbi yaradıcılığının ilk nümunələrindən tutmuş son əsərlərinəcən yenidən işlənmiş povest və hekayələrinin bir qismi daxil edilmişdir. Əlavə olaraq daha 7 yeni hekayəsini də sizlərə ərməğan edirik
Tarix: 07.11.2009 18:42 | Baxış: 2345 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Altıncı kitab. "Dünyanı tanı" romanı
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Bu cildə tanınmış yazıçının "Dünyanı tanı" romanı  daxil edilib.
Tarix: 06.11.2009 20:11 | Baxış: 3274 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Beşinci kitab. "Vəfalım mənim" romanı və "Gündəliyimdən səhifələr" adlı memuarından bir hissə
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Beşinci cildə tanınmış yazıçı Əlibala Hacızadənin "Vəfalım mənim" romanı və "Gündəliyimdən səhifələr" adlı memuarının bir hissəsi daxil edilib.
Tarix: 02.11.2009 15:38 | Baxış: 2867 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"ABŞ universitetlərini kimlər və necə idarə edirlər?" (İdarəedən qurumlar (Qəyyumlar şurası, Universitet senatı və s. ) mərkəzləşdirilmiş deyil, avtonomluq prinsipinə söykənir)
Kateqoriya: Amerikaşünaslıq
Müəllif: Əfqan Abdullayev
Təsvir:  ABŞ ali təhsilinin idarə olunmasının əsas fərqləndirici cəhəti idarəetmənin rəngarəngliyidir. Hər bir idarəetmə forması həmin təşkilatın unikal tarixini və tələbatlarını özündə əks etdirir. İdarəedən qurumlar (Qəyyumlar şurası, Universitet senatı və s. ) mərkəzləşdirilmiş deyil, avtonomluq prinsipinə söykənir. 1966-cı ildə Amerika Universitet Professorları Assosiasiyasının, Amerika Təhsil Şurasının və Universitet və Kolleclərin İdarə Şuraları Assosiasiyasının birgə razılığı ilə demokratik idarəetmənin prinsipləri qəbul edilmişdir. ABŞ ali təhsilində idarəetmə nə qədər demokratik olsa da, bütün idarəedənlərin bir ümdə vəzifəsi var: işlədiyi müəssisənin maraqlarını qorumalı, cəmiyyətdə ona bir inam yaratmalı.
Tarix: 01.11.2009 13:26 | Baxış: 2503 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Paris məktubları". Kitab. (AXC Sülh Nümayəndə heyəti sədrinin Azərbaycan hökumətinə məlumatları (mart 1919 - noyabr 1919)
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Əlimərdan bəy Topçubaşov
Təsvir: Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin qərarı ilə 1919-cu ildə Parisə, Versal sülh konfransına göndərilmiş Azərbaycan Nümayəndə heyətinin sədri Əlimərdanbəy Topçubaşovun hökumətə ünvanlanmış rəsmi məlumatları toplanmışdır. Həmin məlumatlar Azərbaycan dilində ilk dəfə çap olunur.
Tarix: 28.10.2009 17:17 | Baxış: 2786 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Баку - 1501". Азиза Джафарзаде. РОМАН
Kateqoriya: Rus dilində Azərbaycan kitabı
Müəllif: Əzizə Cəfərzadə
Təsvir: Азиза Джафарзаде. "Баку - 1501". РОМАН. Данный текст не может быть использован в коммерческих целях, кроме как с согласиявладельца авторских прав.  
Tarix: 26.10.2009 15:15 | Baxış: 2349 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Görkəmli şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeir və poemaları...
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Əli Kərim
Təsvir: Çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Əli Kərimin bu kitabına şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeir və poemaları toplanmışdır.Əli Kərimin əsərlərində təzəlik, poetik duyum, səmimiyyət, doğma torpağa bağlılıq başlıca yer tutur.
Tarix: 24.10.2009 21:22 | Baxış: 3043 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Dördüncü kitab. Müəllifin sevdiyi, vaxtilə qızların ən çox oxuduğu "Ayrılığın sonu yoxmuş" romanı...
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Tanınmış yazıçı-publisist, tərcüməçi Əlibala Hacızadənin "Seçilmiş əsərləri"nin (On cilddə) dördüncü kitabına müəllifin sevdiyi, vaxtilə qızların ən çox oxuduğu "Ayrılığın sonu yoxmuş" romanı daxil edilib.
Tarix: 24.10.2009 18:26 | Baxış: 2389 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner