AzEnRuTr
   
 

 

  Azərbaycan, rus, ingilis və türk dilində fəaliyyət göstərir. Dünyanın aparıcı dillərində kitabların elektron variantı, milli və qlobal Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, yazılı, eləcə də elektron KİV-in şəbəkə ocaqları, tərcümələr, orijinal yazılar, xəbərlər: intelektualların hər gün yenilənən kulturoloji e-resursu

 


Логин
Пароль
Забыли пароль?     Регистрация

Катигории книг


  ◊   Классика
  ◊   Эпосы
  ◊   Суфиизм
  ◊   Пoeмaлaр
  ◊   Пьесы
  ◊   Фольклор
  ◊   Интервью
  ◊   История
  ◊   Поэзия
  ◊   Франция
  ◊   Германия
  ◊   Испания
  ◊   Италия
  ◊   Греция
  ◊   Норвегия
  ◊   Польша
  ◊   Сербия
  ◊   Россия
  ◊   Украина
  ◊   Азия
  ◊   Иран
  ◊   Tурк
  ◊   Ираk
  ◊   Япония
  ◊   Пакистан
  ◊   Индия
  ◊   Корея
  ◊   КНДР
  ◊   Малайзия
  ◊   Китай
  ◊   Монголия
  ◊   Израиль
  ◊   Египет
  ◊   Кафказ
  ◊   Грузия
  ◊  
  ◊   Армения
  ◊  
  ◊   США
  ◊   Колумбия
  ◊   Беларус
  ◊   Молдова
  ◊   Турция
  ◊   Проза
  ◊   Поэзия
  ◊   Фольклор
  ◊   Классика
  ◊   Киргизия
  ◊   Религия.
  ◊   Ислам
  ◊   Коран
  ◊   Библия
  ◊   Буддизм
  ◊   Атеизм
  ◊   Юбилей
  ◊   Словари
Э-каталог:   А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я


Категория: Азербайджанская литература
Автор: Əzizə Cəfərzadə
Описание:
Дата: 19.05.2013 22:45 | Просмотров: 2345 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: История
Автор: Əhməd Ağaoğlu
Описание:
Дата: 25.12.2012 20:48 | Просмотров: 2466 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Азербайджанская литература
Автор: Əzizə Cəfərzadə
Описание:
Дата: 03.10.2012 22:18 | Просмотров: 2378 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Проза
Автор: Əziz Nesin
Описание:
Дата: 27.11.2010 11:25 | Просмотров: 3632 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Узбекистан
Автор: Əlişir Nəvai
Описание:
Дата: 11.10.2010 16:22 | Просмотров: 2860 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Современная литература
Автор: Ənvər Yavəroğlu
Описание:
Дата: 11.10.2010 14:30 | Просмотров: 3058 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Электронные книги зарубежных авторов про Азербайджана и Карабаха
Автор: Əlisahib Əroğul
Описание:
Дата: 30.08.2010 22:41 | Просмотров: 2460 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Учебники, научный труды
Автор: Əzizə Hacıyeva
Описание:
Дата: 18.08.2010 15:31 | Просмотров: 5094 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Турция
Автор: Əhməd Cem Ərsevər
Описание:
Дата: 05.07.2010 14:23 | Просмотров: 2966 | Автор: bəxtiyar | Подробнее


Категория: Учебники, научный труды
Автор: Əhməd-Cabir Əhmədov
Описание:
Дата: 18.05.2010 09:54 | Просмотров: 3177 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Азербайджанская литература
Автор: Əlibala Hacızadə
Описание:
Дата: 25.01.2010 17:32 | Просмотров: 2836 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Эмиграция
Автор: Əhməd Cavad
Описание:
Дата: 13.01.2010 23:04 | Просмотров: 4490 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Азербайджанская литература
Автор: Əlibala Hacızadə
Описание:
Дата: 22.12.2009 12:33 | Просмотров: 2704 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Проза
Автор: Əziz Nesin
Описание:
Дата: 15.12.2009 19:31 | Просмотров: 2905 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Азербайджанский kниги на русском языке
Автор: Əzizə Cəfərzadə
Описание:
Дата: 09.12.2009 21:04 | Просмотров: 2591 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Азербайджанская литература
Автор: Əlibala Hacızadə
Описание:
Дата: 09.12.2009 20:52 | Просмотров: 2579 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Азербайджанская литература
Автор: Əlibala Hacızadə
Описание:
Дата: 17.11.2009 10:22 | Просмотров: 3181 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Иран
Автор: Əminə Pakrəvan
Описание:
Дата: 11.11.2009 20:52 | Просмотров: 2885 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Современная литература
Автор: Əlabbas
Описание:
Дата: 07.11.2009 18:42 | Просмотров: 2337 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Азербайджанская литература
Автор: Əlibala Hacızadə
Описание:
Дата: 06.11.2009 20:11 | Просмотров: 3248 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


1 2


© 2009. KİTABXANA.NET Данный  тексты не может быть использован в коммерческих целях, кроме как с согласия владельца авторских прав.  www.Kitabxana.net

 

Design & Development "Innovation.Az"