AzEnRuTr
   
 

 

  Azərbaycan, rus, ingilis və türk dilində fəaliyyət göstərir. Dünyanın aparıcı dillərində kitabların elektron variantı, milli və qlobal Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, yazılı, eləcə də elektron KİV-in şəbəkə ocaqları, tərcümələr, orijinal yazılar, xəbərlər: intelektualların hər gün yenilənən kulturoloji e-resursu

 


Loqin
Пароль
Забыли пароль?     Регистрация

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni edebiyyat
  ◊   Türkce
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Ayrı dillerde
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Detektiv. Macera
  ◊   Dramlar
  ◊   Ssenariler
  ◊   Söhbetler
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Nesr ve dramlar
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qedim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   Asiya
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qedim yehudi
  ◊   Felestin
  ◊   Efqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermenistan
  ◊   ABŞ edebiyyatı
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiye
  ◊   Proza
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmenistan
  ◊   Özbekistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
  ◊   Sözlükler
E-kataloq:   A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Категория: Kültüroloji proje: edebiyatda yaratıcı akımlar
Автор: Əliyev İlham
Описание:
Дата: 12.05.2017 11:08 | Просмотров: 787 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Azerbaycan edebiyyatı
Автор: Əzizə Cəfərzadə
Описание:
Дата: 19.05.2013 22:45 | Просмотров: 2345 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Tarih. Tarih elmi
Автор: Əhməd Ağaoğlu
Описание:
Дата: 25.12.2012 20:48 | Просмотров: 2466 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Azerbaycan edebiyyatı
Автор: Əzizə Cəfərzadə
Описание:
Дата: 03.10.2012 22:18 | Просмотров: 2378 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Proza
Автор: Əziz Nesin
Описание:
Дата: 27.11.2010 11:25 | Просмотров: 3632 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Özbekistan
Автор: Əlişir Nəvai
Описание:
Дата: 11.10.2010 16:22 | Просмотров: 2860 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Çağdaş edebiyyat
Автор: Ənvər Yavəroğlu
Описание:
Дата: 11.10.2010 14:30 | Просмотров: 3058 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Yabancı yazarların Azerbaycan ve Karabağ"a ait e-kitapları
Автор: Əlisahib Əroğul
Описание:
Дата: 30.08.2010 22:41 | Просмотров: 2460 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Derslik, bilgili kitaplar
Автор: Əzizə Hacıyeva
Описание:
Дата: 18.08.2010 15:31 | Просмотров: 5094 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Türkiye
Автор: Əhməd Cem Ərsevər
Описание:
Дата: 05.07.2010 14:23 | Просмотров: 2966 | Автор: bəxtiyar | Подробнее


Категория: Derslik, bilgili kitaplar
Автор: Əhməd-Cabir Əhmədov
Описание:
Дата: 18.05.2010 09:54 | Просмотров: 3177 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Azerbaycan edebiyyatı
Автор: Əlibala Hacızadə
Описание:
Дата: 25.01.2010 17:32 | Просмотров: 2836 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Mühacir və diaspor
Автор: Əhməd Cavad
Описание:
Дата: 13.01.2010 23:04 | Просмотров: 4490 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Azerbaycan edebiyyatı
Автор: Əlibala Hacızadə
Описание:
Дата: 22.12.2009 12:33 | Просмотров: 2704 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Proza
Автор: Əziz Nesin
Описание:
Дата: 15.12.2009 19:31 | Просмотров: 2905 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Rusca Azerbaycan kitapı
Автор: Əzizə Cəfərzadə
Описание:
Дата: 09.12.2009 21:04 | Просмотров: 2591 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Azerbaycan edebiyyatı
Автор: Əlibala Hacızadə
Описание:
Дата: 09.12.2009 20:52 | Просмотров: 2579 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Azerbaycan edebiyyatı
Автор: Əlibala Hacızadə
Описание:
Дата: 17.11.2009 10:22 | Просмотров: 3181 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: İran
Автор: Əminə Pakrəvan
Описание:
Дата: 11.11.2009 20:52 | Просмотров: 2885 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Çağdaş edebiyyat
Автор: Əlabbas
Описание:
Дата: 07.11.2009 18:42 | Просмотров: 2337 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


1 2


© 2009. KİTABXANA.NET Müellif haqları qorunur. Metnler ve materiallardan portal yiyelerinin ve müellilerin izni olmadan yaralanmaq qadağandır. www.Kitabxana.net istinad mütleqdir.