AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Ateizm nədir?" Azərbaycanın tanınmış fələsfə tədqiqatçısı və mütəxəssisindən dini polemikaya rəvac verən maraqlı və mübahisələrlə dolu mövqe-yazı...
Kateqoriya: Ateizm
Müəllif: Ağalar Məmmədov
Təsvir: Ateizm allah(lar)ın varlığına inanmayan, allah(lar)ın varlığını bəyan edən dini təlim(lər)i rədd edən fəlsəfi-elmi mövqedir. Ateizm bütövlükdə hansısa bir qeyri və fövqəltəbii qüvvənin mövcudluğunu inkar etməkdir. Bu yazımda mən allahın var olub-olmadığına dair fikirlərimi yox, ateizmin nə olub-olmadığına dair fikirlərimi oxucularımla qısaca bölüşmək istəyirəm. Elə buna görə də, sərlövhədə ateizmi dırnaq içində yazmışam.
Tarix: 10.11.2009 20:10 | Baxış: 9560 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri". Telekommunikasiya şəbəkələrinin inkişafı, layihəsi və istismarı ilə məşğul olanlar üçün. Dərslik-monoqrafiya
Kateqoriya: İnnovativ layihə: İnternet jurnalistikası, yeni media, bloger
Müəllif: Abdul Qəhrəmanzadə
Təsvir: Kitabda müasir telekommunikasiya şəbəkələrində geniş tətbiq olunan rəqəmli kommutasiya sistemləri (RKS), kommutasiya sahələrinin yaranma prinsipi və təsnifatı, rəqəmli kommutasiyada idarəetmə və siqnallaşma, abunəçi interfeysi, proqram təminatı, DMS-100, System-X, S-12 və ISDN-nin quruluşu, şəbəkələrin layihələndirilməsi, teletrafiki və texniki istismarı geniş şərh olunmuşdur.
Tarix: 15.02.2013 19:27 | Baxış: 3037 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Y.E.Bertels və Azərbaycan ədəbiyyatı". XX əsr Avropatipli milli şərqşünaslığımızın banilərindən biri haqqında araşdırma-kitab
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Abuzər Bağırov
Təsvir: XX əsrin ən böyük şərqşünaslarından biri olan Yevgeni Eduardoviç Bertels (1890-1957) orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının, xüsusilə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin poetik irsinin tədqiq, tərcümə və təbliğ olunmasında böyük xidmətlər göstərmişdir. Monoqrafiyada alimin bu yöndə apardığı araşdırmalar təhlil obyekti kimi götürülmüş və ədəbiyyatşünaslıq elminin müasir səviyyəsindən qiymətləndirilmişdir.
Tarix: 06.11.2009 19:28 | Baxış: 2511 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərlər". Vətəni sevməyən insan olmaz... - yazan romantik şairin qəlb çırpıntıları
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Abbas Səhət
Təsvir: Kitaba Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi, romantik şair Abbas Səhətin şeirləri, satiralari, uşaqlara ünvanlanmış poetik nümunələri, satiraları, taziyana və mənzum məktubları, eləcə də hekayələri, pyesləri, məqalələri, tərcümələri daxil edilib.
Tarix: 03.11.2009 14:59 | Baxış: 3084 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Azərbaycan" (İnsan hüquqları sahəsində Avropa standartları və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi...)
Kateqoriya: Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya
Müəllif: Ataxan Əbilov
Təsvir: İnsan hüquqları sahəsində Avropa standartları və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi barədə maraqlı nəşr. Azərbaycan dilində
Tarix: 02.11.2009 15:25 | Baxış: 2929 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Sufizmin yolu: islamdan uzaqlaşma, yoxsa islamla uzlaşma? (Şərq təriqəti barədə maraqlı məlumatlar)
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Aida Qasımova
Təsvir: Sufizmin və irfani düşüncənin İmam Ğəzali, ibn (əl) Ərəbi, Cəlaləddin Rumi, Hafiz və Füzuli kimi nümayəndələrini yada salmağımız haqqında söhbət gedən istiqamətin möhtəşəmliyindən xəbər verir.İlk öncə qeyd etmək istərdik ki, islam daxilində cücərmiş hər bir təriqət kimi sufizm də ilk növbədə Qurani Kərimə əsaslanıb, öz əsas prinsiplərini müqəddəs ayə və hökmlərdən əxz etdiyini bildirib.
Tarix: 31.10.2009 22:37 | Baxış: 2265 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"QURANİ-KƏRİM"İN İZAHLI TƏRCÜMƏSİ". "əl-Fatihə surəsi" və "əl-Bəqərəsurəsi". Sərhlər
Kateqoriya: "Qurani-Kərim"
Müəllif: Abdulaziz Bayındır
Təsvir: Abdulaziz Bayındır 1984-cü ildə İslam hüququ ixtisası üzrə ilahiyyat elmləri namizədi, 1987-ci ildə İslam iqtisadiyyatına dair elmi arasdırmaları ilə kəlam (müsəlman ilahiyyatı) və İslam hüququ ixtisasları üzrə ilahiyyat elmləri doktoru olmusdur. 1993-cü ildə Süleymaniyyə vəqfini təsis etmisdir. Akademik fəaliyyətini 1997-ci ildən etibarən İstanbul Universitetinin İlahiyyat fakültəsində davam etdirir. Hal-hazırda həmin fakültənin professoru olub, eyni zamanda dünya dinləri mədəniyyəti və İslam hüququ kafedralarının müdiri vəzifəsində isləyir. Ana dilindən basqa ərəb, fransız və ingilis dillərini də akademik səviyyədə bilən Abdulaziz Bayındır indiyədək müxtəlif dillərdə nəsr olunmus 8 kitabın və 25-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.
Tarix: 31.10.2009 22:25 | Baxış: 3859 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Aşıq poеziyamızın sonuncu nəhəngi - bеlə sənətkarlara еldə "Haqq aşığı" dеyərlər.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Aşığ Ələsgər
Təsvir:  Aşıq Ələsgər aşıq poеziyamızın sonuncu nəhəngidir. O, yaratdığı dilin və doğma xalqının yaddaşında büllur söz və musiqi kimi qalan gözəllik vurğunu, həyat aşiqi, saflıq və səmimiyyət ustadıdır. Sinəsini özünə dəftər еdən Ələsgər aşıq şеrinin, dеmək olar ki, bütün formalarına müraciət еtmiş, qoşma, gəraylı, təcnis, qıfılbənd, dodaqdəyməzlər yaratmış, dеyişmələr iştirakçısı olmuşdur.
Tarix: 31.10.2009 21:21 | Baxış: 2470 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Siyasi liderlərin psixoloji portretləri". (Müəllif iddiasına görə, siyasi liderlərin psixi-ruhi vəziyyətini təyin etmək üçün yeni elmi-tibbi texnologiyayaradıb)
Kateqoriya: İctimai-siyasi, publisistik kitablar
Müəllif: Adıgözəl Məmmədov
Təsvir: Kitabda müəllif tarixin müəyyən dövrlərində baş verən proseslərə təsir etmək imkanına malik siyasi liderlərin keçdikləri həyat yollarına maraqlı - orijinal baxış sərgiləyir. Müəllif iddia edir ki, siyasi liderlərin psixi-ruhi vəziyyətini təyin etmək üçün yeni bir elmi-tibbi texnologiyanın əsasını qoymuşdur.
Tarix: 29.10.2009 17:47 | Baxış: 3459 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"TORPAQDA ÇİÇƏK" (Rus nəsrinin tanınmış nümayəndəsindən maraqlı bir hekayə. Orijinaldan yeni tərcümə) Məqalə, rusca əsərləri
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Andrey PLATONOV
Təsvir:   Andrey PLATONOV. "TORPAQDA ÇİÇƏK" (Rus nəsrinin tanınmış nümayəndəsindən maraqlı bir hekayə. Orijinaldan yeni tərcümə) Məqalə, rusca əsərləri
Tarix: 15.10.2009 13:00 | Baxış: 2565 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"İçimizdə bir yer". Çağdaş Türkiyə ictimai-mədəni düşüncəsinə təsir edən yazardan bir esse
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Ahmed Altan
Təsvir: Ahmed Altan. İçimizdə bir yer (esse)
Tarix: 08.10.2009 10:20 | Baxış: 2693 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Dolu" (Roman, yoxsa yeni "Qarabağnamə"... Millət vəkili, tanınmış yazar-publisistin romanının e-metni)
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Aqil Abbas
Təsvir: Azərbaycanın tanınmış yazıçı-publisisti Aqil Abbasın ədəbi-mədəni ictimaiyyətimizin diqqətinə verilən "Dolu" adlı son maraqlı romanını yeni "Qarabağnamə" kimi də oxumaq olar, çağdaş tarixi əsər də hesab etmək mümkündür... Romanın e-variantını təqdim edirik...
Tarix: 08.10.2009 09:28 | Baxış: 2390 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Dantenin yubileyi". (Xalq yazıçısının məşhur povesti: e-mətni)
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Anar Rzayev
Təsvir: Xalq yazıçısı Anarın "Dantenin yubileyi" povesti: bu əsər özünü sənət adamı sayaraq dünyanı dəyişməyə can atanların aqibəti və kədəri barədə eelegiyadır sanki...
Tarix: 26.09.2009 20:37 | Baxış: 2837 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Atanın göz yaşlarındakı sevgi..." Facebook.com-də təp-təzə hekayəm...
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)
Təsvir: "Atanın göz yaşlarındakı sevgi..." Fasyedə təp-təzə hekayəm...
Tarix: 23.09.2009 21:26 | Baxış: 2564 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Dünyanın Kulturoloji dərki" (elmi-kulturoloji kitabın e-variantı)
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)
Təsvir: Oxucuların müzakirəsinə buraxılan "Dünyanın kulturoloji dərki" elmi-kulturoloji toplu Prezident təqaüdçüsü, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İctimai Qurumlarla Əlaqə və Analitik-İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri, istedadlı yazıçı-kulturoloq Aydın Xanın (Əbilov) sayca dördüncü kitabıdır.
Tarix: 20.09.2009 16:29 | Baxış: 2412 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Taun (azəricə roman)
Kateqoriya: Fransa
Müəllif: Alber Kamyu
Təsvir: Dünya ədəbiyyatının şah nümunələrindən birini - Alber Kamyunun "Taun" romanını azərbaycanca sizlərə təqdim etməkdə məmnunuq: təki oxuyasınız!!! 
Tarix: 08.09.2009 13:02 | Baxış: 4092 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ruhun arzusu (Prezidentin uşaqlığı)"/ "Prezidentin virtual gündəliyi" silsiləsindən hekayə
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)
Təsvir: Aydın Xanın "Prezidentin virtual gündəliyi" silsiləsindən yeni romantik hekayə
Tarix: 01.09.2009 15:15 | Baxış: 2534 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Çağdаş Türkiyə şeri: Ali Sancardan iki poetik nümunə - azəricə
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Ali Sancar
Təsvir: Ali Sancardan iki poetik nümunə: azəricə
Tarix: 22.08.2009 20:23 | Baxış: 3109 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Kulturoloji - alternativ düşüncələr". Modern kulturologiya sahəsinə aid bu kitabdakı elmi-intellektual materiallar dünyanın mədəniyyət vasitəsiylə dərkinə aidddir.
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)
Təsvir: "Kulturoloji - alternativ düşüncələr".  Modern kulturologiya sahəsinə aid bu kitabdakı elmi-intellektual materiallar dünyanın mədəniyyət vasitəsiylə dərkinə aidddir. "Kulturoloji - alternativ düşüncələr" kitabı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən 2007-ci ildə nəşr olunub. 
Tarix: 20.08.2009 18:54 | Baxış: 2504 | Müəllif: Administrator | Ətraflı


Dünya ədəbiyyatı kitabxanası: kimləri tərcümə etməli?!
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)
Təsvir: “Dünya ədəbiyyatı kitabxanası” seriyasında 150 adda kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi və onların kütləvi nəşri nəzərdə tutulur.
Tarix: 20.08.2009 13:51 | Baxış: 2395 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner