AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Lazımsız məlumatlar ensiklopediyası - 2". Bu kitabda sizlər nə zamansa maraqlandığınız, amma o qədər də sizə lazım olduğunu düşünmədiyiniz hər şey barədə cavablar var.
Kateqoriya: Gərəkli məlumatlar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Lazımsız məlumatlar ensiklopediyası - 2 ". Bu kitabda sizlər nə zamansa maraqlandığınız, amma o qədər də sizə lazım olduğunu düşünmədiyiniz hər şey barədə cavablar var.
Tarix: 28.01.2011 11:10 | Baxış: 4267 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Qurani-Kərim". Ərəb dilində əslinin elektron kitab variantı. Hər bir insanın ömründə oxunması vacib olan 4 səmavi kitabın sonuncusu - İslamın cəmi!
Kateqoriya: "Qurani-Kərim"
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Qurani-Kərim". Ərəb dilində əslinin elektron kitab variantı. Hər bir insanın ömründə oxunması lazım olan 4 səmavi kitabın sonuncusu - İslamın cəmi!
Tarix: 22.01.2011 14:13 | Baxış: 3969 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Xalq çələngi". Azərbaycan xalq poeziyasının incilərindən ibarət kitab! Keçmişin gələcəyə poetik pıçıltıları!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Xalq çələngi". Azərbaycan xalq poeziyasının incilərindən ibarət kitab! Keçmişin gələcəyə poetik pıçıltıları!
Tarix: 13.01.2011 20:23 | Baxış: 2467 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan tarixi" (1941-2002-ci illər ). Yeddi cilddə. VII cild. Akademik nəşr. Bu cild "Azərbaycan tarixi"nin VII cildi Azərbaycanın 1941-ci ilin iyun ayından 2002-ci ilədək olan mürəkkəb, ziddiyyətli tarixi dövrünü əhatə edir.
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan tarixi"nin VII cildi Azərbaycanın 1941-ci ilin iyun ayından 2002-ci ilədək olan mürəkkəb, ziddiyyətli tarixi dövrünü əhatə edir. Kitab üç bölmədən ibarətdir
Tarix: 15.12.2010 17:40 | Baxış: 3545 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan Respublikasının "Seçki Məcəlləsi". Bütöv e-mətn!
Kateqoriya: Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan Respublikasının "Seçki Məcəlləsi". Bütöv e-mətn!
Tarix: 08.12.2010 14:59 | Baxış: 2522 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan tarixi" (1920-1941-ci illər ). Yeddi cilddə. VI cild. Akademik nəşr. Cilddə XX yüzilliyin mürəkkəb olaylarını əhatə edən, otuzuncu illərdə baş verən prosesləri işıqlandırılmışdır.
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir:   "Azərbaycan tarixi" (1920-1941-ci illər ). Yeddi cilddə. VI cild. Akademik nəşr. Cilddə XX yüzilliyin mürəkkəb olaylarını əhatə edən, otuzuncu illərdə baş verən prosesləri işıqlandırılmışdır.  
Tarix: 01.12.2010 17:07 | Baxış: 2951 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Fuad Əliyev və Mirabdulla Əliyev. "Naxçıvan xanlığı". Azərbaycan tarixinin ayrılmaz səhifələrini təşkil edən tarixi hadisələr barədə akademik kitab!
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Fuad Əliyev və Mirabdulla Əliyev. "Naxçıvan xanlığı". Azərbaycan tarixinin ayrılmaz səhifələrini təşkil edən tarixi hadisələr barədə akademik kitab!
Tarix: 28.10.2010 22:44 | Baxış: 2320 | Müəllif: ccosqun | Ətraflı


"Mir Cəlal (Paşayev). Biblioqrafiya". Xalq yazıçısının həyat, elmi-bədii yaradıcılığı barədə M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən hazırlanmış məlumat kitabı
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Mir Cəlal (Paşayev). Biblioqrafiya". Xalq yazıçısının həyat, elmi-bədii yaradıcılığı barədə M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən hazırlanmış məlumat kitabı...
Tarix: 22.10.2010 15:17 | Baxış: 2236 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan tarixi" (1900-1920-ci illər ). Yeddi cilddə. V cild. Akademik nəşr. Cilddə XX yüzilliyin son dərəcə mühüm hadisələrlə zəngin olan ilk iki onilliyi işıqlandırılmışdır.
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan tarixi" çoxcildliyinin V cildində XX yüzilliyin son dərəcə mühüm hadisələrlə zəngin olan ilk iki onilliyi işıqlandırılmışdır. Azərbaycan xalqının bütün həyat sahələrini əhatə edən köklü dəyişiklik-lərin baş verdiyi həmin dövrdə kapitalist istehsal münasibətlərinin iqtisadiyyatda aparıcı mövqe tutması, maarifçiliyə əsaslanan milli özünüdərk və ictimai şüurun milli dövlətçiliyi bərqərar etməklə nəticələnən böyük bir inkişaf mərhələsi keçməsi, ədəbiyyat və mədəniyyətin coşqun inkişafı, sosial-iqtisadi təkamül, cəmiyyətin digər mühüm proses və hadisələri bu cilddə diqqət mərkəzinə çəkilmişdir.
Tarix: 22.10.2010 14:10 | Baxış: 2804 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan tarixi". Yeddi cilddə. IV cild. Cilddə XIX əsr Azərbaycan tarixinin əsas sahələri əhatə olunmuşdur: əsrin başlanğıcında çar Rusiyası Şimali Azərbaycanı istila etdi...
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan tarixi". Yeddi cilddə. IV cild. Cilddə XIX əsr Azərbaycan tarixinin əsas sahələri əhatə olunmuşdur: əsrin başlanğıcında çar Rusiyası Şimali Azərbaycanı istila etdi...
Tarix: 19.10.2010 16:42 | Baxış: 1767 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər". Kitabda şifahi xalq ədəbiyyatının - folklor nümunələrinin müxtəlif tərəfləri tədqiq edilir...
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər". Kitabda şifahi xalq ədəbiyyatının böyük bir istiqaməti sayılan folklor nümunələrinin müxtəlif tərəfləri tədqiq edilir...
Tarix: 13.10.2010 16:53 | Baxış: 2670 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan tarixi". Yeddi cilddə. III cild. Kitabda əsasən orta əsrlər işıqlandırılmış, monqol əsarəti və onun nəticələri, burada təşəkkül tapan Azərbaycan dövlətlərinin tarixi işıqlandırılır.
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan tarixi". Yeddi cilddə. III cild. Kitabda əsasən orta əsrlər işıqlandırılmış, monqol əsarəti və onun nəticələri, burada təşəkkül tapan Azərbaycan dövlətlərinin tarixi işıqlandırılır.
Tarix: 13.10.2010 16:38 | Baxış: 3098 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


İki maraqlı müəllifin oxunaqlı yazıları. Gülnarə Rəfiq. "Qərbin vicdanı" - Alber Kamyu"... Həmid Herisçi. "Bakı-Mincevan qatarı - Sabir Əhmədli"...
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: İki maraqlı müəllifin oxunaqlı yazıları. Gülnarə Rəfiq.  "Qərbin vicdanı" - Alber Kamyu"... Həmid Herisçi. "Bakı-Mincevan qatarı - Sabir Əhmədli"...  
Tarix: 08.10.2010 17:08 | Baxış: 2561 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan etnoqrafiyası". Üç cilddə. III cild. Kİtabda mənəvi mədəniyyət - xalqımız çoxəsrlik tarixə malik toy bayramlraı, qarşılıqlı yardım məsələləri, ağsaqqal , ağbirçəklik adətləri, qonaqlıq məsələləri işıqlandırılır
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan etnoqrafiyası". Üç cilddə. III cild. Kİtabda mənəvi mədəniyyət - xalqımız çoxəsrlik tarixə malik toy bayramlrı, qarşılıqlı yardım məsələləri, ağsaqqal, ağbirçəklik adətləri, qonaqlıq məsələləri işıqlandırılır... Kitabda həmçinin oyunlar, xalq təbabəti, inam və inanc kimi bir çox məsələlər də işıqlandırılır.
Tarix: 04.10.2010 15:30 | Baxış: 3874 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Şizofreni" (türkcə). Bu kitabda şizofreniyanın - "Erkən qocalma"nın tarixindən, onun insanlarda yaratdığı qeyri-adi hissləri barədə danışılır
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: 19-cu əsrdən başlayaraq psixoloqları ən çox məşğul edən bəlalardanbiridə şizofren xəstəliyidir. "Erkən qocalma" kimi tanınan xəstəlik insanların həyatında ağır izlər buraxır. Bu kitabda şizofreniyanın tarixindən,onun insanlarda yaratdığı qeyri-adi hissləri biləcəksiz...
Tarix: 29.09.2010 20:07 | Baxış: 2756 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


Təkamül nəzəriyyəsi və din. Həqiqətin qətl günü. Sentyabrın üçü humanist alim, teoloq, yazar Turan Dursunun qətl edildiyi gündür. Turan Dursun qələmindən seçmələr
Kateqoriya: Dini polemika
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Dini polemika! Təkamül nəzəriyyəsi və din. Həqiqətin qətl günü. Sentyabrın üçü humanist alim, teoloq, yazar Turan Dursunun qətl edildiyi gündür. Turan Dursun qələmindən seçmələr
Tarix: 24.09.2010 19:31 | Baxış: 2615 | Müəllif: Angel | Ətraflı


"Orta əsrlər tarixi" (rusca ikicildlik dərslik). "История средних веков" Том 1, Том 2. Под ред. C. D.Сказкина_1977
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Orta əsrlər tarixi" (rusca ikicildlik dərslik). "История средних веков" Том 1, Том 2. Под ред. C. D.Сказкина
Tarix: 23.09.2010 01:19 | Baxış: 2280 | Müəllif: ccosqun | Ətraflı


Azərbaycandakı əksər qeyri-ənənəvi dinlər və təriqətlər... Qeyri-ənənəvi din və təriqətlərlə bağlı inanılmaz faktlar...
Kateqoriya: Dini polemika
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Azərbaycandakı bütün qeyri-ənənəvi dinlər və təriqətlər... Qeyri-ənənəvi din və təriqətlərlə bağlı inanılmaz faktlar... 
Tarix: 18.09.2010 19:38 | Baxış: 3067 | Müəllif: Gunay | Ətraflı


"Azərbaycan etnoqrafiyası". Üç cilddə. II cild. Cilddə xalqımız çoxəsrlik tarixə malik yaşayış məskənləri və yaşayış evləri, geyim və bəzəkləri, yeməkləri və içkiləri, nəqliyyat vasitələri kimi maddi mədəniyyət sahələri əhatəli şəkildə öz ə
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Cilddə xalqımız çoxəsrlik tarixə malik yaşayış məskənləri və yaşayış evləri, geyim və bəzəkləri, yeməkləri və içkiləri, nəqliyyat vasitələri və s. kimi maddi mədəniyyət sahələri geniş və əhatəli şəkildə öz əksini tapmışdır. Kitabda həmçinin ailə, nikah, toy, uşaqların tərbiyəsi və dəfn mərasimi məsələləri də işıqlandırılır.
Tarix: 02.09.2010 15:17 | Baxış: 2306 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Latın Amerikası ədəbiyyatından seçmələr: azəricə. Q.Q.Markes. "Məhəbbət əvəzinə ölüm labüdlüyü". Xuan Rulfo. "Luvina". X.L.Borxes: "Dil estetik amildir və minlərlə insanın əsəridir" (Müsahibə).
Kateqoriya: Latın Amerikası
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Latın Amerikası ədəbiyyatından seçmələr: azəricə. Qabriel Qarsia Markes. "Məhəbbət əvəzinə ölüm labüdlüyü" (Hekayə). Xuan Rulfo. "Luvina" (Hekayə). Xorxe Luis Borxes: "Dil estetik amildir və minlərlə insanın əsəridir" (Müsahibə).
Tarix: 19.08.2010 23:11 | Baxış: 3163 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner