AzEnRuTr
   
 

  

  Azərbaycan, rus, ingilis və türk dilində fəaliyyət göstərir. Dünyanın aparıcı dillərində kitabların elektron variantı, milli və qlobal Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, yazılı, eləcə də elektron KİV-in şəbəkə ocaqları, tərcümələr, orijinal yazılar, xəbərlər: intelektualların hər gün yenilənən kulturoloji e-resursu

 


Login
Пароль
Забыли пароль?     Регистрация

Kitab kateqoriyaları


  ◊   New literature
  ◊   In the Turkish
  ◊   In English
  ◊   In the German
  ◊   South Azerbaijan
  ◊   Klassic
  ◊   Eposes
  ◊   Poems
  ◊   Scenarioes
  ◊   Interviews
  ◊   History
  ◊   Kulturoloji
  ◊   World literature
  ◊   Poetry
  ◊   France
  ◊   Germany
  ◊   Spain
  ◊   Italy
  ◊   Old Roman
  ◊   Greece
  ◊   Ancient Greek
  ◊   Finland
  ◊   Norway
  ◊   Poland
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukraine
  ◊   Asia
  ◊   İran
  ◊   Turk
  ◊   Persian
  ◊   Iraq
  ◊   Turkman - Karkuk
  ◊   Japan
  ◊   Pakistan
  ◊   India
  ◊   Korean
  ◊   South Korea
  ◊   North Korean
  ◊   Malaysia
  ◊   China
  ◊   Mongolia
  ◊   Indonesia
  ◊   Israel
  ◊   Palestine
  ◊   Afghanistan
  ◊   Tajikistan
  ◊   Egypt
  ◊   Caucasian
  ◊   Georgia
  ◊  
  ◊   Armenia
  ◊  
  ◊   USA literature
  ◊   USA
  ◊   Latin America
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   The Turkic World
  ◊   Turkology
  ◊   Turkey
  ◊   Prose
  ◊   Poetry
  ◊   Classic
  ◊   Kazakhstan
  ◊   Turkmenistan
  ◊   Uzbekistan
  ◊   Kyrgyzstan
  ◊   Islam
  ◊   The Koran
  ◊   Christianity
  ◊   Bible
  ◊   Buddhism
  ◊   Atheism
  ◊   Audio literature
  ◊   Jubilee
E-kataloq:   A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Категория: Cultural project: literature, creative currents
Автор: Joshgun Garabulud.
Описание:
Дата: 21.07.2017 16:30 | Просмотров: 685 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Young literary generation
Автор: Jamal Zeynaloglu
Описание:
Дата: 03.03.2017 09:36 | Просмотров: 964 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Social (public), publicistic books
Автор: Jamal Zeynaloglu
Описание:
Дата: 11.01.2017 10:04 | Просмотров: 1230 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Latin America
Автор: Jorge Luis Borges
Описание:
Дата: 05.03.2016 19:53 | Просмотров: 1173 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Literature of folk-lore
Автор: Jamila Chichek (Isbandıyarova)
Описание:
Дата: 18.02.2016 21:58 | Просмотров: 1081 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Young literary generation
Автор: Jamal Zeynaloglu
Описание:
Дата: 05.02.2016 08:59 | Просмотров: 1821 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Social (public), publicistic books
Автор: Jamal Zeynaloglu
Описание:
Дата: 26.12.2015 23:15 | Просмотров: 1876 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Young literary generation
Автор: Jamal Zeynaloglu
Описание:
Дата: 09.10.2015 21:44 | Просмотров: 1715 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Social (public), publicistic books
Автор: Jamal Zeynaloglu
Описание:
Дата: 27.02.2015 09:19 | Просмотров: 2640 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Social (public), publicistic books
Автор: Jamal Zeynaloglu
Описание:
Дата: 12.12.2014 22:36 | Просмотров: 2185 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: E-science - a virtual online resource center
Автор: Jamila Chichek (Isbandıyarova)
Описание:
Дата: 30.10.2014 09:38 | Просмотров: 1619 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: E-science - a virtual online resource center
Автор: Javanshir Yusifli
Описание:
Дата: 28.10.2014 11:40 | Просмотров: 1368 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: E-science - a virtual online resource center
Автор: Javanshir Yusifli
Описание:
Дата: 25.10.2014 20:51 | Просмотров: 1356 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Young literary generation
Автор: Jamal Zeynaloglu
Описание:
Дата: 20.08.2014 18:10 | Просмотров: 2340 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: World literature
Автор: Jean-Christophe Grange
Описание:
Дата: 16.08.2014 20:31 | Просмотров: 2220 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Young literary generation
Автор: Jamal Zeynaloglu
Описание:
Дата: 23.01.2014 21:47 | Просмотров: 2757 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: USA literature
Автор: John Steinbeck
Описание:
Дата: 24.08.2013 01:02 | Просмотров: 1887 | Автор: Nicat Kamal | Подробнее


Категория: USA literature
Автор: John Steinbeck
Описание:
Дата: 17.08.2013 00:13 | Просмотров: 2631 | Автор: Nicat Kamal | Подробнее


Категория: Young literary generation
Автор: Jamal Zeynaloglu
Описание:
Дата: 09.04.2013 08:53 | Просмотров: 2533 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Social (public), publicistic books
Автор: Jamal Zeynaloglu
Описание:
Дата: 19.02.2013 21:11 | Просмотров: 2673 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


1 2 3


© 2009. KİTABXANA.NET   www.Kitabxana.net