AzEnRuTr
   
 

 

  Azərbaycan, rus, ingilis və türk dilində fəaliyyət göstərir. Dünyanın aparıcı dillərində kitabların elektron variantı, milli və qlobal Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, yazılı, eləcə də elektron KİV-in şəbəkə ocaqları, tərcümələr, orijinal yazılar, xəbərlər: intelektualların hər gün yenilənən kulturoloji e-resursu

 


Логин
Пароль
Забыли пароль?     Регистрация

Катигории книг


  ◊   Классика
  ◊   Эпосы
  ◊   Суфиизм
  ◊   Пoeмaлaр
  ◊   Пьесы
  ◊   Фольклор
  ◊   Интервью
  ◊   История
  ◊   Поэзия
  ◊   Франция
  ◊   Германия
  ◊   Испания
  ◊   Италия
  ◊   Греция
  ◊   Норвегия
  ◊   Польша
  ◊   Сербия
  ◊   Россия
  ◊   Украина
  ◊   Азия
  ◊   Иран
  ◊   Tурк
  ◊   Ираk
  ◊   Япония
  ◊   Пакистан
  ◊   Индия
  ◊   Корея
  ◊   КНДР
  ◊   Малайзия
  ◊   Китай
  ◊   Монголия
  ◊   Израиль
  ◊   Египет
  ◊   Кафказ
  ◊   Грузия
  ◊  
  ◊   Армения
  ◊  
  ◊   США
  ◊   Колумбия
  ◊   Беларус
  ◊   Молдова
  ◊   Турция
  ◊   Проза
  ◊   Поэзия
  ◊   Фольклор
  ◊   Классика
  ◊   Киргизия
  ◊   Религия.
  ◊   Ислам
  ◊   Коран
  ◊   Библия
  ◊   Буддизм
  ◊   Атеизм
  ◊   Юбилей
  ◊   Словари
Э-каталог:   А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я


Категория: Азербайджанский kниги на русском языке
Автор: Kamal Abdulla
Описание:
Дата: 04.06.2013 17:20 | Просмотров: 3725 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Средний поколения
Автор: Kamran Nəzirli
Описание:
Дата: 06.04.2013 21:35 | Просмотров: 2149 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: На немецкий
Автор: Kamal Abdulla
Описание:
Дата: 08.10.2012 21:01 | Просмотров: 2024 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Япония
Автор: Koбo Aбe
Описание:
Дата: 22.02.2012 23:01 | Просмотров: 3139 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Средний поколения
Автор: Kamal Abdulla
Описание:
Дата: 20.12.2011 09:07 | Просмотров: 2568 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Россия
Автор: Konstantin Simonov
Описание:
Дата: 11.05.2010 10:12 | Просмотров: 3393 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Современная литература
Автор: Kamal Abdulla
Описание:
Дата: 24.04.2010 12:42 | Просмотров: 3799 | Автор: Aynur Qurbanqızı | Подробнее


Категория: Новый литература
Автор: Kamran Nəzirli
Описание:
Дата: 17.02.2010 21:07 | Просмотров: 3288 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Литература США
Автор: Ken Kizi
Описание:
Дата: 28.12.2009 21:17 | Просмотров: 3305 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Философия, тексты
Автор: Karl Qustav Yunq
Описание:
Дата: 23.09.2009 21:01 | Просмотров: 4622 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Норвегия
Автор: Knut Hamsun
Описание:
Дата: 08.09.2009 20:17 | Просмотров: 3528 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


© 2009. KİTABXANA.NET Данный  тексты не может быть использован в коммерческих целях, кроме как с согласия владельца авторских прав.  www.Kitabxana.net

 

Design & Development "Innovation.Az"