AzEnRuTr
   
 

 

  Azərbaycan, rus, ingilis və türk dilində fəaliyyət göstərir. Dünyanın aparıcı dillərində kitabların elektron variantı, milli və qlobal Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, yazılı, eləcə də elektron KİV-in şəbəkə ocaqları, tərcümələr, orijinal yazılar, xəbərlər: intelektualların hər gün yenilənən kulturoloji e-resursu

 


Loqin
Пароль
Забыли пароль?     Регистрация

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni edebiyyat
  ◊   Türkce
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Ayrı dillerde
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Detektiv. Macera
  ◊   Dramlar
  ◊   Ssenariler
  ◊   Söhbetler
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Nesr ve dramlar
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qedim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   Asiya
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qedim yehudi
  ◊   Felestin
  ◊   Efqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermenistan
  ◊   ABŞ edebiyyatı
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiye
  ◊   Proza
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmenistan
  ◊   Özbekistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
  ◊   Sözlükler
E-kataloq:   A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Категория: Kültüroloji proje: edebiyatda yaratıcı akımlar
Автор: Keşem Çıraqlı
Описание:
Дата: 24.10.2017 14:06 | Просмотров: 325 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Efqanıstan
Автор: Khaled Hosseini
Описание:
Дата: 16.02.2016 01:09 | Просмотров: 1467 | Автор: Terane | Подробнее


Категория: Orta edebi nəsil
Автор: Kahraman Tağıyev
Описание:
Дата: 04.05.2015 11:06 | Просмотров: 1664 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Genc yazarların e-kitabı
Автор: Kismet Rüstamov
Описание:
Дата: 28.01.2015 22:22 | Просмотров: 1933 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Elektronik egetim - Sanal İnternet kaynak merkezi
Автор: Könül Bünyadzade
Описание:
Дата: 30.09.2014 22:17 | Просмотров: 1491 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Efqanıstan
Автор: Khaled Hosseini
Описание:
Дата: 24.06.2013 21:38 | Просмотров: 8404 | Автор: Elvin | Подробнее


Категория: Efqanıstan
Автор: Khaled Hosseini
Описание:
Дата: 24.06.2013 21:22 | Просмотров: 8017 | Автор: Elvin | Подробнее


Категория: Rusca Azerbaycan kitapı
Автор: Kamal Abdulla
Описание:
Дата: 04.06.2013 17:20 | Просмотров: 3725 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Orta edebi nəsil
Автор: Kamran Nəzirli
Описание:
Дата: 06.04.2013 21:35 | Просмотров: 2149 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Almanca
Автор: Kamal Abdulla
Описание:
Дата: 08.10.2012 21:01 | Просмотров: 2024 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Orta edebi nəsil
Автор: Khanlar Həmid
Описание:
Дата: 30.08.2012 22:24 | Просмотров: 2007 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Dramlar
Автор: Khanlar Həmid
Описание:
Дата: 20.03.2012 00:45 | Просмотров: 3028 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Yaponiya
Автор: Kobo Abe
Описание:
Дата: 22.02.2012 23:01 | Просмотров: 3139 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Orta edebi nəsil
Автор: Khanlar Həmid
Описание:
Дата: 09.01.2012 15:12 | Просмотров: 2470 | Автор: Akif | Подробнее


Категория: Orta edebi nəsil
Автор: Kamal Abdulla
Описание:
Дата: 20.12.2011 09:07 | Просмотров: 2568 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Felsefe, felsefi metnler
Автор: Karl Marks
Описание:
Дата: 17.12.2011 22:41 | Просмотров: 4907 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Klassika
Автор: Kişveri
Описание:
Дата: 08.07.2010 13:06 | Просмотров: 2986 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Rusiya Federasiyası
Автор: Konstantin Simonov
Описание:
Дата: 11.05.2010 10:12 | Просмотров: 3393 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Çağdaş edebiyyat
Автор: Kamal Abdulla
Описание:
Дата: 24.04.2010 12:42 | Просмотров: 3799 | Автор: Aynur Qurbanqızı | Подробнее


Категория: Yeni edebiyyat
Автор: Kamran Nəzirli
Описание:
Дата: 17.02.2010 21:07 | Просмотров: 3288 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


1 2


© 2009. KİTABXANA.NET Müellif haqları qorunur. Metnler ve materiallardan portal yiyelerinin ve müellilerin izni olmadan yaralanmaq qadağandır. www.Kitabxana.net istinad mütleqdir.