AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Dərələyəz harayı". Poetik toplu. Kitaba tanınmış Azərbaycan şairi Məcnun Göyçəlinin vətən həsrəti, Qərbi Azərbaycan dərdi ilə yoğrulmuş, zəmanəmizin ictimai-sosial problemlərini qabardan ictimai-poetik əsərləri, eyni adlı poeması toplanıb
Kateqoriya: Orta ədəbi nəsil
Müəllif: Məcnun Göyçəli
Təsvir: Məcnun Göyçəli. Dərələyəz harayı. Poetik toplu. Kitaba tanınmış Azərbaycan şairi Məcnun Göyçəlinin vətən həsrəti, Qərbi Azərbaycan dərdi ilə yoğrulmuş, zəmanəmizin ictimai-sosial problemlərini qabardan ictimai-poetik əsərləri, eyni adlı poeması daxil edilib.
Tarix: 20.12.2014 23:18 | Baxış: 6281 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


"Şəms və Mövlana". Kitaba sufizmin və bütövlükdə Şərq bədii-fəlsəfi düşüncəsinin ən parlaq simalarından olan Şəms Təbrizi və Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında müəllifin məqalələri, eləcə də onlardan tərcümələr verilib
Kateqoriya: Elektron təhsil – Virtual İnternet resurs mərkəzi
Müəllif: Məsiağa Məhəmmədi
Təsvir: Məsiağa Məhəmmədi.  "Şəms və Mövlana".  (Elmi məqalələr və tərcümələr toplusu). Kitaba sufizmin və bütövlükdə Şərq bədii-fəlsəfi düşüncəsinin ən parlaq simalarından olan Şəms Təbrizi və Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında müəllifin məqalələri, eləcə də onların yaradıcılığından tərcümələri daxil edilmişdir. 
Tarix: 29.09.2014 23:00 | Baxış: 1891 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


"Mənim Dünyam". Poetik toplu. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N31 (01-30-2014). İstedadlı şairənin yeni poetik nümunələrindən ibarət kitabı...
Kateqoriya: Orta ədəbi nəsil
Müəllif: Mahirə Nərimanqızı
Təsvir: Mahirə Nərimanqızı. "Mənim Dünyam". Poetik toplu. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N31 (01-30-2014). İstedadlı şairənin yeni poetik nümunələrindən ibarət kitabı...
Tarix: 22.08.2014 22:18 | Baxış: 1664 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


"Ərmən – Şuşanikin sevgisi". Bu kitabda toplanan yazıların əksəriyyəti həyatda baş verən hadisələrdən qaynaqlanır. Bu yazılara əsasən müəllif – köşə yazarı kimi çalışdığım Modern.az və digər mətbuat orqanlarında gedib.
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Mahir Qabiloğlu
Təsvir: Mahir Qabiloğlu. "Ərmən – Şuşanikin sevgisi". Bu kitabda toplanan yazıların əksəriyyəti həyatda baş verən hadisələrdən qaynaqlanır. Bu yazılara əsasən müəllif – köşə yazarı kimi çalışdığım Modern.az və digər mətbuat orqanlarında rast gəlibsiniz.
Tarix: 06.03.2014 10:14 | Baxış: 1639 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


"Türk əsilli ruslar". Yazıçı-türkoloq M.əkləlinin kitabı türk mənşəli rus soyadlarının yaranma və formalaşma tarixinə, mənşəcə türk olan tanınmış rus ailələrinin, o cümlədən böyük şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətlərinə aid araşdırma.
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Minaxanım Təkləli
Təsvir: MİNAXANIM TƏKLƏLİ. TÜRK ƏSİLLİ RUSLAR. Yazıçı-türkoloq Minaxanım Təkləlinin kitabı türk mənşəli rus soyadlarının yaranma və formalaşma tarixinə həsr edilmişdir. Kitabda mənşəcə türk olan tanınmış rus ailələrinin, o cümlədən böyük şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətlərini əhatə edən sənədli, tarixi oçerklər verilmişdir.
Tarix: 25.11.2013 22:44 | Baxış: 1687 | Müəllif: Gunay | Ətraflı


"Sədi və Hafiz". Kitaba Şərq və dünya ədəbiyyatının iki görkəmli nümayəndəsi, şirazlı Sədi və Hafiz yaradıcılığı haqqında araşdırmaçı, mütərcim, şərqşünas alim Məsiağa Məhəmmədinin kulturoloji-filoloji oçerkləri daxil edilib...
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Məsiağa Məhəmmədi
Təsvir: Məsiağa Məhəmmədi. "Sədi və Hafiz". Kitaba Şərq və dünya ədəbiyyatının iki görkəmli nümayəndəsi, şirazlı Sədi və Hafiz yaradıcılığı haqqında araşdırmaçı, mütərcim, şərqşünas alim Məsiağa Məhəmmədinin kulturoloji-filoloji oçerkləri daxil edilib...
Tarix: 07.11.2013 23:47 | Baxış: 1715 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


Mуьзеффер Меликмамедов. "Кıaнидаз кьве виш мани" (Лирика). Müzəffər Məlikməmmədov. "Seçilmiş şeirlər toplusu" (Lirika). Ləzgi ədəbiyyatı və kitabı. Ləzgi dilində. Tanınmış şair-publisistin yeni poetik toplusu...
Kateqoriya: Azərbaycan multikultural tolerantlığının İnternet və sosial şəbəkələrdə təbliği
Müəllif: Müzəffər Məlikməmmədov
Təsvir: Ləzgi ədəbiyyatı və kitabı. Mуьзеффер Меликмамедов. "Кıaнидаз кьве виш мани" (Лирика). Müzəffər Məlikməmmədov. "Seçilmiş şeirlər toplusu" (Lirika). Ləzgi dilində. Kitabda tanınmış şair-publisist, iki dildə - Azərbaycan və ləzgicə yazıb-yaradan Müzəffər Məlikməmmədovun lirik şeirləri toplanıb. Azərbaycanın yerli xalqlarından sayılan ləzgilərin ana dilində qələmə alınan bu lirik əsərlər dilçilər, etnoqraflar, kulturoloqlar, sivilizasiyaşünaslar, ədəbiyyatçılar üçün maraqlı kitab sayıla bilər. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.
Tarix: 24.09.2013 22:35 | Baxış: 1437 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


Mуьзеффер Меликмамедов. "Касар" (Поэмаяр). Müzəffər Məlikməmmədov. "Kasar" (Poemalar. Ləzgi dillində). Kitabda tanınmış şair-publisist, iki dildə - Azərbaycan və ləzgicə yazıb-yaradan Müzəffər Məlikməmmədovun poemaları toplanıb.
Kateqoriya: Azərbaycan multikultural tolerantlığının İnternet və sosial şəbəkələrdə təbliği
Müəllif: Müzəffər Məlikməmmədov
Təsvir: Mуьзеффер Меликмамедов. "Касар" (Поэмаяр). Müzəffər Məlikməmmədov. "Kasar" (Poemalar. Ləzgi dillində). Kitabda tanınmış şair-publisist, iki dildə - Azərbaycan və ləzgicə yazıb-yaradan Müzəffər Məlikməmmədovun poemaları toplanıb. Azərbaycanın yerli xalqlarından sayılan ləzgilərin ana dilində qələmə alınan bu lirik-epik əsərlər dilçilər, etnoqraflar, kulturoloqlar, sivilizasiyaşünaslar, ədəbiyyatçılar üçün maraqlı kitab sayıla bilər. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.
Tarix: 03.09.2013 23:38 | Baxış: 1490 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


Maksim Gorki. "Yol arkadaşım". Maksim Qorki. "Yol yoldaşım". Rus - sovet bədii nəsrinin görkəmli nümayəndəsinin türk dilinə çevrilmiş maraqlı əsərlərindən biri...
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Maksim Qorki
Təsvir: Maksim Gorki. "Yol arkadaşım". Maksim Qorki. "Yol yoldaşım". Rus - sovet bədii nəsrinin görkəmli nümayəndəsinin türk dilinə çevrilmiş maraqlı əsərlərindən biri...
Tarix: 24.08.2013 00:48 | Baxış: 1877 | Müəllif: Nicat Kamal | Ətraflı


Мирза Фатали Ахундов. "ИЗБРАННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ". Mirzə Fətəli Axundov. "Seçilmiş fəlsəfi əsərləri". В настоящем книге публикуются философские, общественно-политические и публицистические произведения М. Ф. Ахундова.
Kateqoriya: Rus dilində Azərbaycan kitabı
Müəllif: Mirzə Fətəli Axundov
Təsvir: Мирза Фатали Ахундов. "ИЗБРАННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ". Mirzə Fətəli Axundov. "Seçilmiş fəlsəfi əsərləri". В настоящем книге публикуются философские, общественно-политические и публицистические произведения азербайджанского философа-материалиста XIX века М. Ф. Ахундова. В числе этих произведений основное место занимает знаменитый философский трактат «Три письма индийского принца Кемал-уд-Довле к персидскому принцу Джелал-уд-Довле и ответ сего последнего».
Tarix: 29.06.2013 22:07 | Baxış: 2465 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


Müzəffər Məlikməmmədov. "Лезги чIалар". "Ləzgi dilləri". (Elmi məqalə və oçerklər). Ləzgi dilində. Kitab qədim tarixə malik, Azərbaycanın yerli xalqlarından sayılan ləzgi dilinin müxtəlif dialektlərinə aid elmi araşdırmalar...
Kateqoriya: Azərbaycan multikultural tolerantlığının İnternet və sosial şəbəkələrdə təbliği
Müəllif: Müzəffər Məlikməmmədov
Təsvir: “Azərbaycan xalqlarının ədəbiyyatı” e-antologiyası: Ləzgi ədəbiyyatı və kitabı. N 04-01 (95 - 2013). Ləzgi ədəbiyyatı və kitabı: kreativ-elmi kitablar. Müzəffər Məlikməmmədov. "Лезги чIалар". "Ləzgi dilləri". (Elmi məqalə və oçerklər). Ləzgi dilində. Kitab qədim tarixə malik, Azərbaycanın yerli xalqlarından sayılan ləzgilərin ana dilinin müxtəlif dialektlərinə aid elmi araşdırmalar və kütləvi oçerklərdən ibarətdir. Mənbə dilçilər, etnoqraflar, kulturoloqlar, sivilizasiyaşünaslar, ədəbiyyatçılar üçün maraqlı vəsait sayılır. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.
Tarix: 23.06.2013 01:40 | Baxış: 1739 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


Мир Джалал Пашаев. «Манифест молодого человека» (Роман). Mir Cəlal Paşayev. “Bir gəncin manifesti” (Roman, rusca). Писатель прослеживает судьбу нескольких героев, раскрывает их индивидуальную психологию, убедительными, запоминающимися штрихами рисует
Kateqoriya: Rus dilində Azərbaycan kitabı
Müəllif: Mir Cəlal Paşayev
Təsvir: Мир Джалал Пашаев. «Манифест молодого человека» (Роман - на русском языке). Mir Cəlal Paşayev. “Bir gəncin manifesti” (Roman, rusca). Романы Мир Джалала Пашаева «Воскресший человек», «Манифест молодого человека», «Открытая книга», «Сверстники», «Новый город», «Куда держим путь?». В каждом из них писатель прослеживает судьбу нескольких героев, раскрывает их индивидуальную психологию, убедительными, запоминающимися штрихами рисует внутренний психологический мир.
Tarix: 11.06.2013 01:15 | Baxış: 3576 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


МАХИРА АБДУЛЛА. АРМЯНСКАЯ ТЕНЬ (Повесть и рассказы). Mahirə Abdulla. “Erməni kölgəsi”. (Povest və hekayələr). Перевод Ниджата Мамедова. Представленная широкому кругу читателей книга состоит из Повесть и рассказы.
Kateqoriya: Rus dilində Azərbaycan kitabı
Müəllif: Mahirə Abdulla
Təsvir: МАХИРА АБДУЛЛА. АРМЯНСКАЯ ТЕНЬ (Повесть и рассказы). Mahirə Abdulla. “Erməni kölgəsi”. (Povest və hekayələr). Перевод Ниджата Мамедова. Представленная широкому кругу читателей книга состоит из Повесть и рассказы. "Azərbaycan e-kitabı: rus dilində" 10 (76 – 2013)
Tarix: 04.06.2013 00:41 | Baxış: 2148 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


Микаил Мушфик. "Лирика". (Перевод: Владимир Кафаров) Mikayıl Müşfiq. "Lirika" (Rusca poetik tərcümə: Vladimir Qafarov).Это – не первая его книга на русском языке. От предыдущих, изданных в Баку и Москве, она отличается...
Kateqoriya: Rus dilində Azərbaycan kitabı
Müəllif: Miкayıl Müşfiq
Təsvir: Микаил Мушфик. "Лирика". (Перевод: Владимир Кафаров) Mikayıl Müşfiq. "Lirika" (Rus dilinə poetik tərcümə: Vladimir Qafarov). ВЛАДИМИР КАФАРОВ. "НЕЖНЕЙ БУТОНА, ПРОЧНЕЙ БУЛАТА". Это – не первая его книга на русском языке. От предыдущих, изданных в Баку и Москве, она отличается не только объемом, но и новыми переводами.
Tarix: 19.05.2013 22:27 | Baxış: 1901 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


“Tərs qadınlar və sevimli kişi”. Bədii nəsr nümunələri: hekayə, povest, roman... e-Kitaba həyat reallıqları haqqında müəllifin qələmə aldığı bədii əsərlər toplanıb.
Kateqoriya: Orta ədəbi nəsil
Müəllif: Mehriban Xalıq
Təsvir: Mehriban Xalıq. “Tərs qadınlar və sevimli kişi”. Bədii nəsr nümunələri: hekayə, povest, roman...   Kitaba həyat reallıqları haqqında müəllifin qələmə aldığı bədii əsərlər toplanıb. Mehriban Xalıq  80-cı illərdə ədəbiyyata gəlib. Dövri mətbuatda  çap olunan hekayələri ilk gündən oxucu qəlbinə yol tapıb. Mehriban xanımın nəsri gündəlik qarşılaşdığımız adi həyat həqiqətləridir ki, o, bunları özünə məxsus təhkiyədə işləyərək oxucunu ardınca çəkə bilir. Müəllifin qəhrəmanları həyatlarının ən çətin anlarında belə öz daxili təmizliklərinə sadiq qalaraq ən yaxşı insanı keyfiyyətləri- düzgünlüyü, səmimiliyi, doğruluğu və xeyirxahlığı saxlamağa çalışırlar.
Tarix: 12.05.2013 16:55 | Baxış: 1942 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


"Yaşam" (Toplu). Kitabda müəllifin bədii-fəlsəfi düşüncələri, lirik yaradıcılığı, elmi-publisistik məqalələri toplanmışdır. Kitab geniş oxucu kütləsi, tədqiqatçılar, jurnalistika fakültəsinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Kateqoriya: Orta ədəbi nəsil
Müəllif: Mənzərə Sadıqova
Təsvir: Mənzərə Sadıqova. "Yaşam" (Toplu). Kitabda müəllifin bədii-fəlsəfi düşüncələri, lirik yaradıcılığı, elmi-publisistik məqalələri toplanmışdır. Kitab geniş oxucu kütləsi, tədqiqatçılar, jurnalistika fakültəsinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
Tarix: 26.04.2013 11:47 | Baxış: 1741 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


"Yoxun varlığı" (Seçilmiş şeirlər). Tanınmış Azərbaycan şairinin yeni seçmə şeirlərindən ibarət e-toplu... http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan poeziyası” Kulturoloji-bədii layihəsi
Kateqoriya: Orta ədəbi nəsil
Müəllif: Məmməd İsmayil
Təsvir: Məmməd İsmayıl. "Yoxun varlığı" (Seçilmiş şeirlər). Tanınmış Azərbaycan şairinin yeni seçmə şeirlərindən ibarət e-toplu...Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan poeziyası”  Kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.
Tarix: 03.11.2012 19:18 | Baxış: 1812 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


"Şərab ölkəs". Hekayə. 2012-ci ilin Ədəbiyyat sahəsi üzrə Beynəlxal Nobel mükafatçısı, Çinin tanınmış nasiri Mo Yanın Azərbaycan dilində ilk hekayəsi.
Kateqoriya: Çin
Müəllif: Mo Yan
Təsvir:   "Şərab ölkəs". Hekayə. 2012-ci ilin Ədəbiyyat sahəsi üzrə Beynəlxal Nobel mükafatçısı, Çinin tanınmış nasiri Mo Yanın Azərbaycan dilində ilk hekayəsi.  
Tarix: 03.11.2012 18:07 | Baxış: 2704 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


Магсад Нур. "Любовь в сырости" (pассказ и повест). Tanınmış Azərbaycan yazarının rusca hekayələri və povestdən ibarət toplusu... Bu elektron nəşr Milli Virtual Kitabxananın kulturoloji-innovativ layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb
Kateqoriya: Rus dilində Azərbaycan kitabı
Müəllif: Məqsəd Nur
Təsvir:   Магсад  Нур.  "Любовь в сырости" (pассказ и повест). Профессиональный журналист. С 1989 по 1993 работал репортером в горячих точках и местах черезвычайных событий (Кавказ, Средная Азия, Россия). Живет и работает в Баку. Специалист по организации и запуску СМИ. Автор книги «Как назло»  
Tarix: 30.09.2012 00:44 | Baxış: 1852 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


Memmed İsmayıl. “Unuttuğun yerdeyim” (Seçilmiş şiirler). Məmməd İsmayıl. "Yoxun varlığı" (Seçilmiş şeirlər). Türkçe çeviren: İmdat Avşar. Tanınmış Azərbaycan şairinin doğma ana dilində və qardaş türkcə seçilmiş şeirləri...
Kateqoriya: Türkcə
Müəllif: Məmməd İsmayil
Təsvir: Memmed İsmayıl. “Unuttuğun yerdeyim” (Seçilmiş şiirler). Məmməd İsmayıl. "Yoxun varlığı" (Seçilmiş şeirlər). Türkçe çeviren: İmdat Avşar. Tanınmış Azərbaycan şairinin doğma ana dilində və qardaş türkcə seçilmiş şeirləri...    
Tarix: 25.09.2012 12:09 | Baxış: 2957 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


1 2 3 4 5 6


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner