AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Seçilmiş əsərləri". XX əsr Azərbaycan poeziyasının istedadlı nümayəndəsinin lirik əsərləri... Barəsində maraqlı yazılar...
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Miкayıl Müşfiq
Təsvir: Müşfiq ədəbiyyat tariхimizdə də, хalqımızın yaddaşında da, hamımızın qəlbində də otuzyaşlı çılğın, romantiк, хəyallar dünyasında qanadlanan bir gənc кimi qalacaq. Ömrümüzün hər çağında alovlu şairin büllur кimi saf, aхıcı misralarını хatırlayacaq, nəğmələrini dinləyəcəyiк, amma içəri dünyamızda daima onun tüкürpədici harayını da еşidəcəyiк...Unudulmaz şairimizin sеçmə əsərlərindən ibarət olan bu кitabda müхtəlif illərin şеirləri,poеmaları, еləcə də uşaqlar üçün şеir və mənzum nağılları toplanmışdır.
Tarix: 03.10.2009 21:19 | Baxış: 2844 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri (Altı cilddə)". II Kitab. Lirik əsərləri, sufiyanə poeziyası. Ölməz eşq dastanı - "Leyli və Məcnun", eləcə də başqa irihəcmli məsnəviləri, poemaları.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Təsvir: Məhəmməd Füzuli. "Seçilmiş əsərləri (Altı cilddə)". II Kitab. Lirik əsərləri, sufiyanə poeziyası. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində yaranan şerin ən böyük nümayəndəsi Füzulidir. Özünəqədərki Yaxın və Orta Şərq xalqlarının müxtəlif dillərdə yaratdığı zəngin mədəniyyətin ziyası altında müşahidə edən sənətkar zəngin və çoxcəhətli bir irs yaratmışdır. Azərbaycan, fars və ərəb dillərində Şərq şerinin müxtəlif şəkillərində əlçatmaz bədii xüsusiyyətlərə malik əsərlər yaradan Füzuli, hər şeydən əvvəl, dərin humanizm ilə seçilir.
Tarix: 02.10.2009 13:52 | Baxış: 2330 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri (Altı cilddə)". I Kitab. Lirik əsərləri, sufiyanə poeziyası
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Təsvir: Məhəmməd Füzuli. "Seçilmiş əsərləri (Altı cilddə)". I Kitab. Lirik əsərləri, sufiyanə poeziyası. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində yaranan şerin ən böyük nümayəndəsi Füzulidir. Özünəqədərki Yaxın və Orta Şərq xalqlarının müxtəlif dillərdə yaratdığı zəngin mədəniyyətin ziyası altında müşahidə edən sənətkar zəngin və çoxcəhətli bir irs yaratmışdır. Azərbaycan, fars və ərəb dillərində Şərq şerinin müxtəlif şəkillərində əlçatmaz bədii xüsusiyyətlərə malik əsərlər yaradan Füzuli, hər şeydən əvvəl, dərin humanizm ilə seçilir.
Tarix: 01.10.2009 11:45 | Baxış: 2742 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". III cild. İctimai-publisistik, ədəbi-tənqidi əsərləri, məktubları...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Mirzə Fətəli Axundov
Təsvir: Mirzə Fətəli Axundov. "Seçilmiş əsərləri". III cild. Bakı, "Şərq - Qərb" nəşriyyatı. İctimai-publisistik, ədəbi-tənqidi əsərləri, məktubları...
Tarix: 30.09.2009 16:29 | Baxış: 3839 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". II cild. Poetik əsrlər, tərcümə, ictimai-publisistik, fəlsəfi əsərləri...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Mirzə Fətəli Axundov
Təsvir: Mirzə Fətəli Axundov. "Seçilmiş əsərləri". II cild. Bakı, "Şərq - Qərb" nəşriyyatı. Poetik əsrlər, tərcümə, ictimai-publisistik, fəlsəfi əsərləri...
Tarix: 30.09.2009 16:25 | Baxış: 2646 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri" I cild. (Əlavə yazı, "Mirzə Fətəli Axundzadə: "Avropaya qapı açanlar" sırasından")
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Mirzə Fətəli Axundov
Təsvir: Mirzə Fətəli Axundov. "Seçilmiş əsərləri". I cild. Bakı, "Şərq-qərb" nəşriyyatı. Dram və nəsr əsəsrləri...
Tarix: 30.09.2009 16:11 | Baxış: 6575 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917)" monoqrafiya - kitabının tam e-mətni
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Mir Cəlal Paşayev
Təsvir: Mir Cəlal Paşayev. "AZƏRBAYCANDA ƏDƏBİ MƏKTƏBLƏR (1905-1917)" monoqrafiya kitabının tam e-mətni. "Ədəbiyyatşünaslığımızın dəyərli nümunələrindən" silsiləsi...
Tarix: 16.09.2009 17:59 | Baxış: 3285 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner