AzEnRuTr
   
 

 

  Azərbaycan, rus, ingilis və türk dilində fəaliyyət göstərir. Dünyanın aparıcı dillərində kitabların elektron variantı, milli və qlobal Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, yazılı, eləcə də elektron KİV-in şəbəkə ocaqları, tərcümələr, orijinal yazılar, xəbərlər: intelektualların hər gün yenilənən kulturoloji e-resursu

 


Loqin
Пароль
Забыли пароль?     Регистрация

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni edebiyyat
  ◊   Türkce
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Ayrı dillerde
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Detektiv. Macera
  ◊   Dramlar
  ◊   Ssenariler
  ◊   Söhbetler
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Nesr ve dramlar
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qedim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   Asiya
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qedim yehudi
  ◊   Felestin
  ◊   Efqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermenistan
  ◊   ABŞ edebiyyatı
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiye
  ◊   Proza
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmenistan
  ◊   Özbekistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
  ◊   Sözlükler
E-kataloq:   A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Категория: Kültüroloji proje: edebiyatda yaratıcı akımlar
Автор: Tofik Hazar
Описание:
Дата: 14.12.2017 20:39 | Просмотров: 104 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Sınırlı sağlıkya sahip genç insanlar için yaratıcı ve sanal sanat merkezi
Автор: Tofik Hazar
Описание:
Дата: 10.12.2017 18:15 | Просмотров: 101 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Kültüroloji proje: edebiyatda yaratıcı akımlar
Автор: Tofik Hazar
Описание:
Дата: 08.12.2017 20:58 | Просмотров: 93 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Kültüroloji proje: edebiyatda yaratıcı akımlar
Автор: Tofik Hazar
Описание:
Дата: 03.12.2017 18:28 | Просмотров: 138 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Kültüroloji proje: edebiyatda yaratıcı akımlar
Автор: Tofik Hazar
Описание:
Дата: 29.11.2017 15:57 | Просмотров: 141 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Kültüroloji proje: edebiyatda yaratıcı akımlar
Автор: Tofik Hazar
Описание:
Дата: 24.11.2017 08:35 | Просмотров: 171 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Kültüroloji proje: edebiyatda yaratıcı akımlar
Автор: Tofik Hazar
Описание:
Дата: 22.11.2017 08:57 | Просмотров: 160 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Kültüroloji proje: edebiyatda yaratıcı akımlar
Автор: Tofik Hazar
Описание:
Дата: 09.11.2017 09:39 | Просмотров: 306 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Kültüroloji proje: edebiyatda yaratıcı akımlar
Автор: Tofik Hazar
Описание:
Дата: 01.11.2017 08:32 | Просмотров: 299 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Kültüroloji proje: edebiyatda yaratıcı akımlar
Автор: Tofik Hazar
Описание:
Дата: 20.06.2017 23:20 | Просмотров: 494 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Detektiv. Macera
Автор: Tess Gerritsen
Описание:
Дата: 24.07.2016 20:52 | Просмотров: 1621 | Автор: fidan | Подробнее


Категория: Gençlerin Sanal Multikulturalizm Merkezi
Автор: Tofik Seyidzade
Описание:
Дата: 04.07.2016 23:49 | Просмотров: 767 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Orta edebi nəsil
Автор: Tofik Nureli
Описание:
Дата: 03.07.2016 22:31 | Просмотров: 769 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Detektiv. Macera
Автор: Tess Gerritsen
Описание:
Дата: 24.04.2016 15:14 | Просмотров: 2730 | Автор: fidan | Подробнее


Категория: Azerbaycan multikultural tolerantlığının İnternet ve sosyal şebekelerde tebliği
Автор: Terane Abdullayeva
Описание:
Дата: 18.11.2015 13:10 | Просмотров: 840 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Elektronik egetim - Sanal İnternet kaynak merkezi
Автор: Təyyаr Sаlаmоğlu (Cаvаdоv)
Описание:
Дата: 01.11.2014 21:33 | Просмотров: 1156 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Elektronik egetim - Sanal İnternet kaynak merkezi
Автор: Terane Rahimli
Описание:
Дата: 31.10.2014 21:53 | Просмотров: 1514 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Elektronik egetim - Sanal İnternet kaynak merkezi
Автор: Terane Rahimli
Описание:
Дата: 28.09.2014 13:10 | Просмотров: 1489 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Elektronik egetim - Sanal İnternet kaynak merkezi
Автор: Tural Hümbetov
Описание:
Дата: 14.09.2014 21:23 | Просмотров: 1414 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Yabancı yazarların Azerbaycan ve Karabağ"a ait e-kitapları
Автор: Tatyana Çaladze
Описание:
Дата: 27.08.2014 21:29 | Просмотров: 1602 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


1 2


© 2009. KİTABXANA.NET Müellif haqları qorunur. Metnler ve materiallardan portal yiyelerinin ve müellilerin izni olmadan yaralanmaq qadağandır. www.Kitabxana.net istinad mütleqdir.