AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Dəli Dümrül dastanı" (əski əlifbada - ərəb qrafikasında). "Kitabi-Dədə Qorqud" eposundan Dəli Dümrül boyunun əsli və sadələşdirilmiş mətni!
Kateqoriya: Xalq dastanları. Eposlar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Dəli Dümrül dastanı". Ərəb qrafikasında. "Kitabi-Dədə Qorqud" eposundan Dəli Dümrül boyunun əsli və sadələşdirilmiş mətni! www.dqk.blogfa.com -da başqa kitablar da yükləyə bilərsiniz.
Tarix: 19.01.2011 12:23 | Baxış: 3556 | Müəllif: Yasir | Ətraflı


"Əsərlər". O, istedadlı xanım şairəmiz olaraq Füzuli poeziyasından bəhrələnərək lirik qəzəlləri, incə poetik tapıntıları ilə ədəbiyyat tariximizə düşüb.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Xurşidbanu Natəvan
Təsvir: XIX əsrdə yaşayıb-yaratmış Xürşidbanu Natəvan istedadlı xanım şairəmiz  olaraq Füzuli poeziyasından bəhrələnərək lirik qəzəlləri, incə poetik tapıntıları ilə ədəbiyyat tariximizə düşüb. Bu kitabda şairənin seçmə poeziya nümunələri toplanıb.
Tarix: 16.09.2010 21:15 | Baxış: 3089 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Əfsanələr, əsatirlər və rəvayətlər". Azərbaycan əxalqının mifoloji düşüncəsinin ən qədim formaları sayılan əsatirlər, əfsanələr və rəvayətlər indi də maraqla oxunur.
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Əfsanələr, əsatirlər və rəvayətlər". Azərbaycan əxalqının mifoloji düşüncəsinin ən qədim formaları sayılan əsatirlər, əfsanələr və rəvayətlər indi də maraqla oxunur. Bəzən qədim tariximizin kodlaşdırılmış izlərini də onlarda tapmaq mümkündür. Əsərlərdə dialekt və şivələrin koloriti qorunub saxlanılıb.
Tarix: 20.08.2010 12:07 | Baxış: 4113 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Siyasətnamə". Əbu Əli Həsən ibn Əli Xacə Nizamülmülkün bəşəriyyət tarixinin elm xəzinəsinə bəxş etdiyi cahanşümul bir əsəri
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Xacə Nizamülmülk
Təsvir: Nizamülmülk, bütün tədqiqatçıların fikrinə görə, öz sələflərinə nisbətən çox yeni işlər görmüş, bəşəriyyət tarixinin elm xəzinəsinə "Siyasətnamə" kimi cahanşümul bir əsəri bəxş etmişdir.
Tarix: 12.08.2010 20:22 | Baxış: 4149 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan bayatıları". Bəzən bayatılara - qədim milli ədəbi-poetik məhsullarımıza şifrələnmiş tarix və bilgi də deyirlər...
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Bayatı Azərbaycan şifahi xalq poeziyasının ən geniş yayılmış janrlarından biridir. Bəzən bu janrda yaradılmış ədəbi-poetik məhsullara şifrələnmiş tarix və bilgi də deyirlər...
Tarix: 08.08.2010 15:27 | Baxış: 2890 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Qarabağ folkloru". "Azərbaycan folklor antologiyası", V cildi. Millətin qan-söz yaddaşı ilə yaxından tanış olaq: babalarımızın-nənələrimizin ruhu şad olsun
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Qarabağ folkloru". "Azərbaycan folklor antologiyası", V cildi. Millətin qan-söz yaddaşı ilə yaxından tanış olaq ki, babalarımızın-nənələrimizin ruhu şad olsun...
Tarix: 19.06.2010 19:14 | Baxış: 2903 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. V Cild. Çağdaş aşıq və müəllif dastanlarından maraqlı nümunələr bu kitabda veilib...
Kateqoriya: Xalq dastanları. Eposlar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi "Azərbaycan dastanları" (Beş cilddə) antologiyasında toplanıb. Vu cilddə müasir müəllif dastanları toplanıb...
Tarix: 04.06.2010 22:49 | Baxış: 3367 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Kitabxana menecmentinin əsasları". Dərs vəsaitində kitabxana menecmentinin mahiyyəti hüquqi əsasları, məqsədi, vəzifələri, funksiyaları və prinsipləri elmi şəkildə ümumiləşdirilərək təhlil edilir.
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Xəlil İsmayılov
Təsvir: Azərbaycan dilində ilk dəfə işıq üzü görən "Kitabxana menecmentinin əsasları" adlı dərs vəsaitində idarəetmənin daha geniş təzahürü kimi meydana çıxan kitabxana menecmentinin mahiyyəti hüquqi əsasları, məqsədi, vəzifələri, funksiyaları və prinsipləri elmi şəkildə ümumiləşdirilərək təhlil edilir.
Tarix: 24.05.2010 19:59 | Baxış: 3647 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. IV Cild. "Koroğlu" eposu. Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının maraqlı nümunələri bu kitabda veilib...
Kateqoriya: Xalq dastanları. Eposlar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. IV Cild. "Koroğlu" eposu. Akademik nəşr. Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının maraqlı nümunələri bu kitabda veilib...
Tarix: 23.05.2010 11:39 | Baxış: 3516 | Müəllif: Nurlan | Ətraflı


"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. III Cild. "Aşiq Qərib" və başqa dastanlar... Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının maraqlı nümunələri bu kitabda veilib...
Kateqoriya: Xalq dastanları. Eposlar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. III Cild. "Aşiq Qərib" və başqa dastanlar. Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının maraqlı nümunələri bu kitabda veilib... Burada əsrarəngiz təbiət mənzərəsindən tutmuş, tarixin kodları, aşıq şerinin gözəl nümunələri, bədii nəsr, igidlik, qəhrəmanlıq, eşq səhnələri, ölməz məhəbbət rəvayətlərindən söhbət gedir...
Tarix: 18.05.2010 10:01 | Baxış: 3401 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. II Cild. Akademik nəşr. Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi bu kitabda veilib...
Kateqoriya: Xalq dastanları. Eposlar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. II Cild. Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi bu kitabda veilib...
Tarix: 04.05.2010 15:58 | Baxış: 2980 | Müəllif: elxan | Ətraflı


"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. V Cild. Maraqlı nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabların e-variantı!!!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. V Cild. Maraqlı nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabların e-variantı!!!
Tarix: 08.04.2010 00:36 | Baxış: 4365 | Müəllif: habil | Ətraflı


"Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr". İki cilddə. II Cild. Ustad aşıqların əsərlərindən ibarət toplu: qoşma, təcnis, gəraylı və başqa milli şeir formalarinda yaradılmış əsl həyat poeziyası!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir:   "Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr". İki cilddə. II Cild. Unikal poetik toplu. Milli ruhumuzun - dilimizin, dəyərlərimizin, dünyagörüşümüzün və həyat fəlsəfəmizin poetik kodlarını açın özünüz üçün!  Ustad aşıqların əsərlərindən ibarət toplu: qoşma, təcnis, gəraylı və başqa milli şeir formalarinda yaradılmış əsl həyat poeziyası!!!
Tarix: 08.04.2010 00:36 | Baxış: 2435 | Müəllif: habil | Ətraflı


"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. IV Cild. Möcüzəli nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. IV Cild. Möcüzəli nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Tarix: 19.03.2010 00:55 | Baxış: 2592 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr". İki cilddə. I Cild. Unikal poetik toplu. Milli ruhumuzun - dilimizin, dəyərlərimizin, dünyagörüşümüzün və həyat fəlsəfəmizin poetik kodlarını açın özünüzçün!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr". İki cilddə. I Cild. Unikal poetik toplu. Milli ruhumuzun - dilimizin, dəyərlərimizin, dünyagörüşümüzün və həyat fəlsəfəmizin poetik kodlarını açın özünüzçün!
Tarix: 19.03.2010 00:48 | Baxış: 2498 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. III Cild. Sehirli nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. III Cild. Sehirli nağılları. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Tarix: 17.03.2010 17:52 | Baxış: 2763 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. I Cild. Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi bu kitabda veilib...
Kateqoriya: Xalq dastanları. Eposlar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi "Azərbaycan dastanları" (Beş cilddə. I Cild) antologiyasında toplanıb. Burada əsrarəngiz təbiət mənzərəsindən tutmuş, tarixin kodları, aşıq şerinin gözəl nümunələri, bədii nəsr, igidlik, qəhrəmanlıq, eşq səhnələri, ölməz məhəbbət rəvayətlərindən söhbət gedir...
Tarix: 16.03.2010 16:41 | Baxış: 3149 | Müəllif: Ayaz | Ətraflı


"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. II Cild. Məişət nağılları. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Azərbaycan xalq nağılları dünya və Şərq nağıllarının ən dəyərli nümunələrindən sayılır.  Sehirli, möcüzəli hekayətlər, eyni zamanda, milli-etnik şüurun daşıyıcıları, "genetik arxivi" də sayıla bilər... Bu beşcildlikdə indiyə qədər toplanmış nağıllarımız da sizlərə təqdim edilir.
Tarix: 05.03.2010 17:52 | Baxış: 2658 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. I Cild. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Biri vardı, biri yoxdu..." ilə başlayan möcüzəli əsərlər... Azərbaycan xalq nağılları dünya və Şərq nağıllarının ən dəyərli nümunələrindən sayılır. Bu beşcildlikdə indiyə qədər toplanmış nağıllarımız sizlərə təqdim edilir.
Tarix: 17.02.2010 21:22 | Baxış: 2816 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Molla Nəsrəddin lətifələri"
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Əsrlərdən bəri xalqın yaddaşından süzülüb gəlmiş Molla Nəsrəddin lətifələrinin hər birində gülüşlə yanaşı sufi fəlsəfəsinin sirləri, elm və bilgi kodları gizlənib. Ariflər üçün elm, xalq üçün gülüş ünvanı sayılan bu xalq ədəbiyyatının şah nümunələrini bir kitabda sizlərə təqdim edirik...
Tarix: 08.02.2010 17:58 | Baxış: 2769 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner