AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarət". Dərs vəsaiti. Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin hüquq fakultələrinin tələbələri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları yararlna bilərlər..
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Xanlar Əsgər oğlu Bayramzadə
Təsvir: Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin hüquq fakultələrinin tələbələri, hüquq- mühafizə orqanlarının əməkdaşları və respublikanın hüquq ictimaiyyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Tarix: 25.01.2010 17:43 | Baxış: 2585 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Əsli və Kərəm". Azərbaycan xalq dastanın e-mətni. Tolerantlığa aid dünya ədəbiyyatında ilk sənət nümunələrindən biri...
Kateqoriya: Xalq dastanları. Eposlar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Əsli və Kərəm". Azərbaycan xalq dastanın e-mətni. Tolerantlığa aid dünya ədəbiyyatında ilk sənət nümunələrindən biri...
Tarix: 29.12.2009 23:57 | Baxış: 3819 | Müəllif: Ceyhun | Ətraflı


"Koroğlu". 25 qoldan (dastan) ibarət Azərbaycan xalq eposunun yazıya alınan mətninin e-variantı
Kateqoriya: Xalq dastanları. Eposlar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Türk xalqlarının böyük əksəriyyətinin (türk, türkmən, özbək, qazax, başqırt, tatar, qaraqalpaq, Azərbaycan türkləri və b.) şifahi ənənəsində mövcud olan "Koroğlu" dastanı Tunadan Balkanlara, Sibirdən Suriyaya qədər geniş bir coğrafi arealda yayılıb. Yayılma miqyasına, həcminə və şöhrətinə görə "Koroğlu" yeganə dastandır ki, variant və versiyalarının sayı beş yüzdən çoxdur.
Tarix: 25.12.2009 13:25 | Baxış: 3717 | Müəllif: Elnur | Ətraflı


"Koroğlu". Azərbaycan xalq eposu - cəngavərlik dastanı, azadlıq və ədalət nəğməsi... (Bütöv mətnin e-variantı)
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir:
Tarix: 12.12.2009 21:39 | Baxış: 3043 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Azərbaycan İnancları. Əsrlər boyu xalqın etnik-kulturoloji yaddaşından saxlanılan, indiki nəsillərə ötürülən, hər birində böyük hikmət, elm gizlənən bilgilər...
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Azərbaycan İnancları. Əsrlər boyu xalqın etnik-kulturoloji yaddaşından saxlanılan, indiki nəsillərə ötürülən, hər birində böyük hikmət, elm gizlənən bilgilər...  
Tarix: 10.12.2009 11:13 | Baxış: 2336 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət: 2003-2008". İki cilddə. II Kitab. Azərbaycan Prezidentinin 2003-2008-ci illər ərzində milli mədəniyyətimizlə bağlı təbrikləri, sərəncamları, qanunlar, fərmanları, eləcə də başqa rəsmi sənədlər
Kateqoriya: Prezident, siyasi kitablar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət" adlı unikal ikicildliyin II cildi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-2008-ci illər ərzində milli mədəniyyətimizlə bağlı təbrikləri, sərəncamları, qanunlar, fərmanları, eləcə də başqa rəsmi sənədləri əhatə edir.
Tarix: 19.11.2009 18:18 | Baxış: 2680 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Molla Nəsrəddin lətifələri" (Adi oxucu üçün gülməcələr, intellektuallardan ötrü qədim Şərq sufi ədəbiyyatı nümunələri!!!)
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Molla Nəsrəddin lətifələri" (Adi oxucu üçün gülməcələr, intellektuallardan ötrü qədim Şərq sufi ədəbiyyatı nümunələri!!!)
Tarix: 05.11.2009 21:15 | Baxış: 2229 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Dastani-Əhməd Hərami". XIII əsrdə Azərbaycan dilində qələmə alınmış ilk məsnəvi
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Dastani-Əhməd Hərami" XIII əsrdə Azərbaycan dilində qələmə alınmış ilk məsnəvi hesab olunur. Əsərin süjet xətti şər qüvvələrin timsalı olan Əhməd Hərami ilə xeyir qüvvələrin rəmzi kimi təsvir olunan Güləndam arasındakı konflikt üzərində qurulmuşdur. Gizli və açıq mübarizə şəklində davam edən konflikt Güləndamın qələbəsi ilə nəticələnir. Əsərdə zülmə, ədalətsizliyə qarşı dərin nifrət, nəcib, layiqli, humanist insanlara qarşı isə yüksək məhəbbət vardır. Dastan xalq ədəbiyyatından bəhrələnmiş və xoşbəxt sonluqla bitir.
Tarix: 04.11.2009 18:31 | Baxış: 2300 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Kitabi-Dədə Qorqud" (Əsil və sadələşdirilmiş mətni). Ata kitabımız: Azərbaycan xalqının sivilizasiya pasportu. Babamızın saytı
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Kitabi-Dədə Qorqud" (Əsil və sadələşdirilmiş mətni). Ata kitabımız: Azərbaycan xalqının sivilizasiya pasportu...
Tarix: 27.10.2009 10:47 | Baxış: 2456 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"XАLQ YАDDАŞININ İZLƏRİ". Fоlklоr tоplusu. (Miflər, əfsаnələr, nаğıllаr...)
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Bu tоpludа Şаhbuz rаyоnundаn tоplаnmış fоlklоr nümunələrinin müəyyən hissəsi vеrilmişdir.  Fоlklоrun müxtəlif jаnrlаrınа аid bu nümunələrdə xаlqımızın mifik dünyаgörüşü, inаmlаrı, аdət-ənənələri öz əksini tаpmışdır. Xаlqın yаddаşındа yаşаyаn bu nümunələr dünyаnın və xаlqımızın mənşəyi, təbiət hаdisələrinin, müxtəlif sоsiаl-psixоlоji prоsеslərin mаhiyyətini аydınlаşdırmаğа kömək еdir.
Tarix: 26.10.2009 14:04 | Baxış: 1815 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"PEYĞƏMBƏR". "Gəminin gəlişi" və "Eşq". (Livanın görkəmli yazarının romandan parça: azəricə). Eləcə başqa yazıları
Kateqoriya: Asiya ölkələri
Müəllif: Xəlil Cibran
Təsvir: Görkəmli yazıçı və tanınmış rəssam Xəlil Cibran 1883-cü ildə Livanda doğulub. Əsərləri dünyanın iyirmiyə qədər dilinə tərcümə edilib. Rəssam kimi isə bir çox əsərləri indi də sərgilərdə nümayiş edilməkdədir. Ömrünün son iyirmi ilini ABŞ-da yaşayan yazıçı əsərlərini ingiliscə yazmğa başlayıb. Yazıçının «Xəbərçi», «Dünya tanrıları», «İnsanoğlu İsa», «Asi ruhlar», «Dəli», «Sözlər» və b. kitabları nəşr edilib. Cibran Xəlil 1931-ci ildə ABŞ-da vəfat edib. Sizə təqdim etdiyimiz roman poetik parçalarla işlənmiş essedir.
Tarix: 18.10.2009 13:59 | Baxış: 2796 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Molla Nəsrəddin gülməcələri. Анекдоты Молла Насреддина (azəri və rusca)
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir:
Tarix: 18.09.2009 17:38 | Baxış: 2061 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Elmin BƏDƏLOV. Şeir. "Dünənki gecə"
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Yeni şairin təzə şeri
Tarix: 07.09.2009 21:29 | Baxış: 2038 | Müəllif: Elmin | Ətraflı


Xulio Kortasar. "Kiçik cənnət" (hekayə)
Kateqoriya: Dünya ədəbiyyatı
Müəllif: Xulio Kortasar
Təsvir: Xulio Kortasar "Kiçik cənnət" (hekayə)
Tarix: 13.08.2009 15:33 | Baxış: 3255 | Müəllif: Administrator | Ətraflı


1 2 3


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner