AzEnRuTr
   
 

 

  Azərbaycan, rus, ingilis və türk dilində fəaliyyət göstərir. Dünyanın aparıcı dillərində kitabların elektron variantı, milli və qlobal Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, yazılı, eləcə də elektron KİV-in şəbəkə ocaqları, tərcümələr, orijinal yazılar, xəbərlər: intelektualların hər gün yenilənən kulturoloji e-resursu

 


Логин
Пароль
Забыли пароль?     Регистрация

Катигории книг


  ◊   Классика
  ◊   Эпосы
  ◊   Суфиизм
  ◊   Пoeмaлaр
  ◊   Пьесы
  ◊   Фольклор
  ◊   Интервью
  ◊   История
  ◊   Поэзия
  ◊   Франция
  ◊   Германия
  ◊   Испания
  ◊   Италия
  ◊   Греция
  ◊   Норвегия
  ◊   Польша
  ◊   Сербия
  ◊   Россия
  ◊   Украина
  ◊   Азия
  ◊   Иран
  ◊   Tурк
  ◊   Ираk
  ◊   Япония
  ◊   Пакистан
  ◊   Индия
  ◊   Корея
  ◊   КНДР
  ◊   Малайзия
  ◊   Китай
  ◊   Монголия
  ◊   Израиль
  ◊   Египет
  ◊   Кафказ
  ◊   Грузия
  ◊  
  ◊   Армения
  ◊  
  ◊   США
  ◊   Колумбия
  ◊   Беларус
  ◊   Молдова
  ◊   Турция
  ◊   Проза
  ◊   Поэзия
  ◊   Фольклор
  ◊   Классика
  ◊   Киргизия
  ◊   Религия.
  ◊   Ислам
  ◊   Коран
  ◊   Библия
  ◊   Буддизм
  ◊   Атеизм
  ◊   Юбилей
  ◊   Словари
Э-каталог:   А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я


Категория: е-книги молодый писателей
Автор: Xaят Шами
Описание:
Дата: 30.10.2012 09:20 | Просмотров: 1988 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: Персидский
Автор: Xафиз Ширази
Описание:
Дата: 10.06.2012 21:23 | Просмотров: 3534 | Автор: Ayxan Ebilli | Подробнее


Категория: История
Автор: Xacə Nizamülmülk
Описание:
Дата: 12.08.2010 20:22 | Просмотров: 4130 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Учебники, научный труды
Автор: Xəlil İsmayılov
Описание:
Дата: 24.05.2010 19:59 | Просмотров: 3636 | Автор: bəxtiyar | Подробнее


Категория: Учебники, научный труды
Автор: Xanlar Əsgər oğlu Bayramzadə
Описание:
Дата: 25.01.2010 17:43 | Просмотров: 2574 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


Категория: Азия
Автор: Xəlil Cibran
Описание:
Дата: 18.10.2009 13:59 | Просмотров: 2783 | Автор: Aydın Xan ƏBİLOV | Подробнее


© 2009. KİTABXANA.NET Данный  тексты не может быть использован в коммерческих целях, кроме как с согласия владельца авторских прав.  www.Kitabxana.net

 

Design & Development "Innovation.Az"