AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"33 qəzəl". XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının xanım nümayəndəsindən könülağrıdan qəzəllər - lirik, kədərli, həyati, fəlsəfi şeirlər... Kitab 1981-ci ildə "Gənclik"nəşriyyatında nəşr olunub...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Xurşidbanu Natəvan
Təsvir: Xurşidbanu Natəvan. "33 qəzəl". XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının xanım nümayəndəsindən könülağrıdan qəzəllər - lirik, kədərli, həyati, fəlsəfi şeirlər... Kitab 1981-ci ildə "Gənclik"nəşriyyatında nəşr olunub...
Tarix: 24.12.2011 19:44 | Baxış: 2548 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər". Kitabda müasir dövrdə mədəniyyət siyasətinin elmi-müqayisəli təhlili verilir, bu siyasətin milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişafındakı rolu, qloballaşma prosesinin neqativ təzahürləri araşdırılır
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Namiq Abbasov
Təsvir: Namiq Abbasov. "Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər". Kitabda Azərbaycan Respublikasının müasir dövrdə mədəniyyət siyasətinin elmi-müqayisəli təhlili verilir, bu siyasətin milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişafındakı rolu araşdırılır və qloballaşma prosesinin neqativ təzahürləri ilə təmasda milli-mənəvi dəyərlərimizin aşınmadan qorunması istiqamətində məqsəd və vəzifələri şərh edilir.
Tarix: 24.12.2011 17:17 | Baxış: 2498 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Hər şey və heç nə". Dünyanın 10 ən nəhəng yazıçısından birinin azərbaycanca bu e-kitabına hekayələr və esselər, sənət-estetik müsahibələri daxil edilib... www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın elektron nəşri N 74.
Kateqoriya: Latın Amerikası
Müəllif: Xorxe Luis Borxes
Təsvir: Xorxe Luis Borxes. "Hər şey və heç nə". Hekayələr və esselər, sənət-estetik müsahibələri... Bakı, 2011. YYSQ və www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın elektron nəşri N 74. QEYD: Kitabın hər hansı formada yayımı, çoxaldılması, istifadəsi qəti qadağandır, müəllif haqları mütərcimlər və kitabı rəqəmsal hazırlayanlardadır...  
Tarix: 22.12.2011 08:46 | Baxış: 3939 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Əbdürrəhman Cami əlyazmalarının Bakı nüsxələri" I cild. Kitaba böyük fars-tacik sairi Əbdürrəhman Cami divanlarının Bakı nüsxələrinin elmi-kulturoloji təhlili yer alıb.
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Cənnət Nağıyeva
Təsvir: "Əbdürrəhman Cami əlyazmalarının Bakı nüsxələri" I cild. Kitaba böyük fars-tacik sairi Əbdürrəhman Cami divanlarının Bakı nüsxələrinin elmi-kulturoloji təhlili yer alıb. 
Tarix: 22.12.2011 08:24 | Baxış: 2344 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Государство Атабеков Азербайджана (1136-1225 годы)". Академик Зия Буниятов. Unudulmaz Ziya Bünyadovun ölməz elmi irsindən növbəti kitab. "Azərbaycan Atabəylər dövləti" Rusca!
Kateqoriya: Rus dilində Azərbaycan kitabı
Müəllif: Ziya Bünyadov
Təsvir: "Государство Атабеков Азербайджана (1136-1225 ГОДЫ)". Академик Зия Буниятов. Unudulmaz Ziya Bünyadovun ölməz elmi irsindən növbəti kitab. "Azərbaycan Atabəylər dövləti"  Rusca!
Tarix: 21.12.2011 22:54 | Baxış: 2438 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Yolayrıcında qaçış". Roman. Pyes. Hekayələr. Yaradıcılığı haqqında məqalələr. Tanınmış yazıçı-dramaturqun qarşıdakı 50 illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanan e-kitab...
Kateqoriya: Orta ədəbi nəsil
Müəllif: Elçin Hüseynbəyli
Təsvir: "Yolayrıcında qaçış". Roman. Pyes. Hekayələr. Yaradıcılığı haqqında məqalələr. Tanınmış yazıçı-dramaturqun qarşıdakı 50 illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanan e-kitab... Elçin Hüseynbəyli. "Yolayrıcında qaçış". Roman. Pyes. Hekayələr. Yaradıcılığı haqqında məqalələr. Bakı, 2011. YYSQ və www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın elektron nəşri N 73.
Tarix: 21.12.2011 21:40 | Baxış: 2313 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu. "Əxbərnamə" (Talış - Lənkəran Xanlığının tarixindən). Əsəri XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəlləri Şimali Azərbaycanın Talış xanlığında cərəyan etmiş hadisələrinin iştirakçısı tərəfindən yazılıb
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu
Təsvir: "Əxbarnamə" əsəri  XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəlləri Şimali Azərbaycanın Talış- Lənkəran xanlığında cərəyan etmiş hadisələrinin bir çoxunda bilavasitə iştirak etmiş Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu tərəfindən qələmə alınmışdır. Müəllif şəxsən şahidi olduğu, yaxud bilavasitə onlarda iştirak etmiş şəxslərdən eşitdiyi hadisələri çox canlı təsvir etmiş, hadisələrdə iştirak edən insanların və hadisələr cərəyan edən ərazilərin külli miqdarda toponimlərinin adını əsərdə göstərmişdir.
Tarix: 20.12.2011 11:47 | Baxış: 3368 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Nağıllar". Azərbaycanca. Danimarkanın tanınmış yazıçısı H.Andersen "İmprovizator" , "Yalnız skripka ifa edən" romanlarının, "Mulat" pyesinin müəllifidir, lakin daha çox uşaqlar üçün yazdığı nağıl kitabları mə
Kateqoriya: Avropa ədəbiyyatı
Müəllif: Hans Kristian Andersen
Təsvir: "Nağıllar". Azərbaycanca.  Danimarkanın tanınmış yazıçısı H.Andersen "İmprovizator" , "Yalnız skripka ifa edən" romanlarının, "Mulat" pyesinin müəllifidir, lakin daha çox uşaqlar üçün yazdığı nağıl kitabları məşhurlaşdırıb. Bu kitaba da onlar daxil edilib. 
Tarix: 20.12.2011 11:32 | Baxış: 2690 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Əli Fəhmi dünyası"... Gənc tədqiqatçı-yazar Yeqzar Cəfərlinin bu kitabı ədəbiyyatşünas-alım, tanınmış şərqşünas Əli Fəhminin həyat və yaradıcılığı haqqında ьфкфйдж materiallardan ibarətdir...
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Yeqzar Cəfərli
Təsvir: Yeqzar Cəfərli. "Əli Fəhmi dünyası"... Gənc tədqiqatçı-yazar Yeqzar Cəfərlinin bu kitabı ədəbiyyatşünas-alım, tanınmış şərqşünas Əli Fəhminin həyat və yaradıcılığı haqqında materiallardan ibarətdir...
Tarix: 20.12.2011 11:05 | Baxış: 2723 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Hekayələr". Kitaba tanınmış Azərbaycan yazıçısının son illər qələmə aldığı və müxtəlifmətbuat orqanlarında işıq üzü görən, maraqlı bədii nəsr nümunələri...
Kateqoriya: Orta ədəbi nəsil
Müəllif: Kamal Abdulla
Təsvir: Kamal Abdulla. "Hekayələr". Kitaba tanınmış Azərbaycan yazıçısının son illər qələmə aldığı və müxtəlifmətbuat orqanlarında işıq üzü görən, maraqlı bədii nəsr nümunələri...
Tarix: 20.12.2011 09:07 | Baxış: 2600 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Kapital". Türk dilində, tam mətni. Üç cilddə. Dünya fəlsəfəsinin nəhənglərindən sayılan Karl Marks 1867-cı ildə "Kapital"ın ilk cildini yazıb. Xəstələndiyinə görə axırıncı cildi Fridrix Engels tərəfindən tamamlanıb...
Kateqoriya: Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər
Müəllif: Karl Marks
Təsvir:   Karl Marks. "Kapital". Türk dilində, tam mətni. Üç cilddə. Dünya fəlsəfəsinin nəhənglərindən sayılan Karl Marks 1867-cı ildə "Kapital"ın ilk cildini yazıb. Xəstələndiyinə görə axırıncı cildi Fridrix Engels tərəfindən tamamlanıb...  
Tarix: 17.12.2011 22:41 | Baxış: 4942 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan folklor Antologiyası" II Kitab. "İraq-Türkman" cildi... AMEA Folklor İnstitutunun rəsmi nəşri. Bu kitabda əslən Azərbaycan türkləri olan türkmanların ağız ədəbiyyatına aid folklor nümunələri toplanıb
Kateqoriya: Türkman - Kərkük
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan folklor Antologiyası" II Kitab. "İraq-Türkman" cildi... AMEA Folklor İnstitutunun rəsmi nəşri. Bu kitabda əslən Azərbaycan türkləri olan türkmanların ağız ədəbiyyatına aid folklor nümunələri  toplanıb...
Tarix: 17.12.2011 21:46 | Baxış: 2825 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri. Misir Mərdanov, Əsgər Quliyevin müəllifli olduqları kitabda üçrəngli bayraq və gerbdə əks olunan simvolların məna - funksiyası ilkin mənbələr əsasında araşdırılır, milli himnimizin təkamülü və ideya-məzmunu
Kateqoriya: Prezident, siyasi kitablar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Kitabda ilk dəfə olaraq sistem halında müstəqil Azərbaycanın dövlət rəmzlərinin (bayraq, gerb, himn) yaranması tarixi izlənilir, milli rəmzlərin bərpası və qəbulu yolunda Prezident cənab Heydər Əliyevin müstəsna rolu göstərilir, üçrəngli bayraq və gerbdə əks olunan simvolların məna və funksiyası ilkin mənbələr əsasında araşdırılır, milli himnimizin təkamülü və ideya-məzmun xüsusiyyətləri tarixi-filoloji planda təhlil edilir, nəhayət, dövlət rəmzlərimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən (1918-1920-ci illər) bizə miras qalan tarixi milli-mənəvi dəyərlər kimi qiymətləndirilir. Kitab təhsil işçiləri, müəllimlər, politoloqlar, diplomatlar, hüquqşünaslar, dövlət quruculuğu ilə məşğul olan mütəxəssislər, elmi ictimaiyyət və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Tarix: 17.12.2011 21:24 | Baxış: 2159 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Rusiya gümüş dövr ədəbiyyatının tanınmış avanqardist şairinin azərbaycanca seçilmiş poetik nemunələrdən ibarət kitabının elektron variantı...
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Aleksandr Blok
Təsvir: Aleksandr Aleksandroviç Blok. Seçilmiş əsərləri. Kitaba rus poeziyasının görkəmli və qüdrətli şairlərindən biri Aleksandr Aleksandroviç Blokun rus torpağının və təbiətinin rəngarəng gözəlliklərindən, lirik şairin həyata fəlsəfi və romantik baxışlarından, yüksək vətəndaşlıq motivlərindən bəhs edən şeirləri və poemaları daxil edilmişdir.
Tarix: 15.12.2011 09:54 | Baxış: 2554 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Bir ovuc torpaq". Çağdaş Azərbaycan yazarından növbəti bellestrik roman... Sevgi, xəyanət, insan taleləri, həyatın o tərəfi, zəmanənin hər bir üzü. Bir sözlə əsl həyat və sevgi ədəbiyyatı
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Varis
Təsvir: Varis. "Bir ovuc torpaq". Çağdaş Azərbaycan yazarından növbəti bellestrik roman... Sevgi, xəyanət, insan taleləri, həyatın o tərəfi, zəmanənin hər bir üzü. Bir sözlə, əsl həyat və  sevgi ədəbiyyatı...
Tarix: 15.12.2011 09:41 | Baxış: 11983 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri." Rasim Əliquliyev, Cəsarət Valehov və Rasim Mahmudovun müştərək elmi-praktik vəsaiti yeni media ilə maraqlananlara və tədqiqatçılara ünvanlanıb...
Kateqoriya: İnnovativ layihə: İnternet jurnalistikası, yeni media, bloger
Müəllif: Bələdçi
Təsvir:  "İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri." Rasim Əliquliyev, Cəsarət Valehov və Rasim Mahmudovun müştərək elmi-praktik vəsaiti yeni media ilə maraqlananlara və tədqiqatçılara ünvanlanıb... "İnformasiya Texnologiyaları" nəşriyyaverilir, informasiya inqilabları kontekstində jurnalistikanın yaranma zəruriyyəti və təkamülü məsələlərinə toxunulur. Müasir informasiya texnologiyalarının son nailiyyətlərinin tətbiqi ilə İnternet-jurnalistikanın formalaşması istiqamətində mövcud olan bir sıra problemlər və onların həlli yollarının bəzi aspektləri araşdırılır.
Tarix: 17.02.2013 09:31 | Baxış: 1883 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Bir türk milliyyətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri". ADR banisi, görkəmli ictimai-siyasi xadim, yazıçı-mütəfəkkir və azadlıq aşiqinin SSRİ adlı müdhiş imperiyanın başçısı ilə münaqişəsi barədə sənədli kitab.
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
Təsvir: "Bir türk milliyyətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri". ADR banisi, görkəmli ictimai-siyasi xadim, yazıçı-mütəfəkkir və azadlıq aşiqinin SSRİ adlı müdhiş imperiyanın başçısı ilə münaqişəsi barədə sənədli kitab.
Tarix: 15.12.2011 09:19 | Baxış: 2763 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Şərq dünyası və böyük taçik şairi, musiqişünası, filosof və alimi, sufi təriqətlərindən nəqşbəndiliyi sevmiş Əbdürrəhman Nurəddin ibn Əhməd Caminin Azərbaycan dilində kitabının e-variantı
Kateqoriya: Tacikistan
Müəllif: Əbdürrəhman Cami
Təsvir: "Seçilmiş əsərləri". Şərq dünyası və böyük taçik şairi, musiqişünası, filosof və alimi, sufi təriqətlərindən nəqşbəndiliyi sevmiş Əbdürrəhman Nurəddin ibn Əhməd Caminin Azərbaycan dilində kitabının e-variantı... Oxucuların diqqətinə təqdim olunan kitaba qüdrətli şairin iki əsəri : “Yusif və Züleyxa” ilə “Baharıstan” daxil edilmişdir. “Yusif və Züleyxa” romanı onu dünyaya tanıtdıran əsəridir. “Baharıstan” isə Caminin bədii əhəmiyyəti ilə seçilənidir.
Tarix: 13.12.2011 09:24 | Baxış: 2869 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Özünü qoru, xalqım". "Özünü qoru xalqım". "Azərbaycan" nəşriyyatı tərəfindən 2002-ci ildə nəşr olunmuş bu kitaba tanınmış xalq şairinin seçmə poetik əsərləri daxil edilib...
Kateqoriya: Orta ədəbi nəsil
Müəllif: Cabir Novruz
Təsvir: Cabir Novruz. "Özünü qoru xalqım". "Azərbaycan" nəşriyyatı tərəfindən 2002-ci ildə nəşr olunmuş bu kitaba tanınmış xalq şairinin seçmə poetik əsərləri daxil edilib...
Tarix: 13.12.2011 08:50 | Baxış: 2838 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Zəfər yolu". Yazıçının by məşhur essesində Ümummili lider, dünyaşöhrətli siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin keçdiyi şərəfli həyat yolu, fəaliyyəti tərənnüm olunur.
Kateqoriya: Prezident, siyasi kitablar
Müəllif: Hüseynbala Mirələmov
Təsvir: Yazıçı-publisist Hüseynbala Mirələmovun «Zəfər yolu» essesində xalqımızın Böyük oğlu, Ümummili lider, dünyaşöhrətli siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin keçdiyi şərəfli həyat yolu, fəaliyyəti tərənnüm olunur.
Tarix: 13.12.2011 08:38 | Baxış: 2385 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner