AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Seçilmiş əsərləri". Yeni şeir formalarına istinad edərək həmişə maraqlı və orijinal lövhələr yaratmış şairin bu kitabında onun həyat, insan və cəmiyyət haqqında oxucu ilə səmimi, poetik söhbətləri toplanmışdır.
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Nüsrət Kəsəmənli
Təsvir: Bu kitab ürəyi sevgi həsrətindən yananlar üçün, ümidi yorulmuşlar üçün, başını əlləri arasına alıb bu dünyanı götür-qoy edənlər üçün, inciyib-küsənlər üçün və bir də sadəcə sevənlər üçündür...
Tarix: 30.08.2010 20:30 | Baxış: 2889 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Maşın hissələrinin uzunömürlüyü". Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti. Kitabdan tələbələrlə yanaşı mühəndis və texniklər də istifadə edə bilər.
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Zahid Kərimov
Təsvir: Kitabda dəyişən yükə görə möhkəmliyə hesablama və uzunömüliyə; uzunömürlüyün təyin edilməsində ehtimal statistika üsullarına; sürtünməyə işləyən maşın hissələrinin uzunömürlüyünə; reoloji modellərə aid materiallar; uzunömürlük meyarına görə konstruksiyaların optimallaşdırılması şərh edilmiş və onların izahı əyanı misal və hesablamalarla müşaiət edilmişdir.Kitabdan tələbələrlə yanaşı mühəndis və texniklər də istifadə edə bilər.
Tarix: 20.08.2010 12:20 | Baxış: 2805 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Əfsanələr, əsatirlər və rəvayətlər". Azərbaycan əxalqının mifoloji düşüncəsinin ən qədim formaları sayılan əsatirlər, əfsanələr və rəvayətlər indi də maraqla oxunur.
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Əfsanələr, əsatirlər və rəvayətlər". Azərbaycan əxalqının mifoloji düşüncəsinin ən qədim formaları sayılan əsatirlər, əfsanələr və rəvayətlər indi də maraqla oxunur. Bəzən qədim tariximizin kodlaşdırılmış izlərini də onlarda tapmaq mümkündür. Əsərlərdə dialekt və şivələrin koloriti qorunub saxlanılıb.
Tarix: 20.08.2010 12:07 | Baxış: 4044 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Şairin zəngin ədəbi-poetik irsindən seçmələr daxil edilən bu kitabda sufi-pantesit fikirləri, klassik üslubu şifahi xalq ədəbiyyatı ilə birləşdirilən əsərləri yer alıb.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Əbülqasım Nəbati
Təsvir: XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi sayılan Seyid Əbülqasim Nəbatinin zəngin ədəbi-poetik irsindən seçmələr daxil edilən bu kitabda sufi-pantesit fikirləri, klassik üslubu şifahi xalq ədəbiyyatı ilə birləşdirilən əsərləri yer alıb.  
Tarix: 20.08.2010 11:54 | Baxış: 2873 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Latın Amerikası ədəbiyyatından seçmələr: azəricə. Q.Q.Markes. "Məhəbbət əvəzinə ölüm labüdlüyü". Xuan Rulfo. "Luvina". X.L.Borxes: "Dil estetik amildir və minlərlə insanın əsəridir" (Müsahibə).
Kateqoriya: Latın Amerikası
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Latın Amerikası ədəbiyyatından seçmələr: azəricə. Qabriel Qarsia Markes. "Məhəbbət əvəzinə ölüm labüdlüyü" (Hekayə). Xuan Rulfo. "Luvina" (Hekayə). Xorxe Luis Borxes: "Dil estetik amildir və minlərlə insanın əsəridir" (Müsahibə).
Tarix: 19.08.2010 23:11 | Baxış: 3102 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Həyata fərqli baxış". Gənc qələm sahibindən maraqlı bir virtual esse...
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Orxan Məmmədli
Təsvir: "Həyata fərqli baxış". Gənc qələm sahibindən maraqlı bir virtual esse...
Tarix: 18.08.2010 18:14 | Baxış: 4071 | Müəllif: Orxan | Ətraflı


"Azərbaycan etnoqrafiyası". Üç cilddə. I cild. Kitabda xalqımızın qədim dulusçuluq, daşişləmə, ağacişləmə, misgərlik, dəmirçilik, zərgərlik, dabbağlıq, xalçaçılıq və b. tədqiq olunub.
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan etnoqrafiyası". Üç cilddə. I cild. Kitabda xalqımızın qədim dulusçuluq, daşişləmə, ağacişləmə, misgərlik, dəmirçilik, zərgərlik, dabbağlıq, xalçaçılıq və b. tədqiq olunub.
Tarix: 18.08.2010 15:45 | Baxış: 2194 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün ingilis dili". İngilis dili müəllimləri üçün dərs vəsaiti. Vəsaitdə 5-6 yaşlı Azərbaycandilli uşaqların ingilis dilində sərbəst nitq qabiliyyətini inkişaf etdirilməsi metod və yolları araşdırılır.
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Əzizə Hacıyeva
Təsvir: "Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün ingilis dili". İngilis dili müəllimləri üçün dərs vəsaiti. Vəsaitdə 5-6 yaşlı Azərbaycandilli uşaqların ingilis dilində sərbəst nitq qabiliyyətini inkişaf etdirilməsi metod və yolları araşdırılır, kitab bu istiqamətdə müəllim, tərbiyyəçi və hətta valideynlərə dəyərli hədiyyə sayıla bilər...
Tarix: 18.08.2010 15:31 | Baxış: 5005 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


«Seçilmiş əsərləri». 10 cilddə. Onuncu kitab. Yazıçının müxtəlif illərdə yerli və xarici mətbuatda getmiş maraqlı müsahibələri, ədəbi söhbətləri...
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Elçin Əfəndiyev
Təsvir: «Seçilmiş əsərləri». 10 cilddə. Onuncu kitab. Yazıçının müxtəlif illərdə yerli və xarici mətbuatda getmiş maraqlı müsahibələri, ədəbi söhbətləri... 
Tarix: 18.08.2010 14:29 | Baxış: 3610 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Allahu Əkbər". Alman dilindən tərcümə. Məhəmməd Əsəd Bəy və Volfqanq Fon Vayslın bu əsəri İslam aləminin qalxınması və enişi barədə tarixi publisistik roman sayılır. Diqqət: əsərdə yanlışlıqlar ola bilər!
Kateqoriya: Mühacir və diaspor
Müəllif: Məhəmməd Əsəd Bəy
Təsvir: "Allahu Əkbər". Alman dilindən tərcümə. Məhəmməd Əsəd Bəy və Volfqanq Fon Vayslın bu əsəri İslam aləminin qalxınması və enişi barədə tarixi publisistik roman sayılır. Diqqət: əsərdə yanlışlıqlar ola bilər!
Tarix: 12.08.2010 20:32 | Baxış: 3339 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Siyasətnamə". Əbu Əli Həsən ibn Əli Xacə Nizamülmülkün bəşəriyyət tarixinin elm xəzinəsinə bəxş etdiyi cahanşümul bir əsəri
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Xacə Nizamülmülk
Təsvir: Nizamülmülk, bütün tədqiqatçıların fikrinə görə, öz sələflərinə nisbətən çox yeni işlər görmüş, bəşəriyyət tarixinin elm xəzinəsinə "Siyasətnamə" kimi cahanşümul bir əsəri bəxş etmişdir.
Tarix: 12.08.2010 20:22 | Baxış: 4066 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Stress. Relyativizm. Psixoanaliz". Azərbaycan dilində. Мüəllifin icazəsi olmadan nəşrin kommersiya məqsədilə yayımı qəti qadağandır.
Kateqoriya: Sağlamlıq və təbabət
Müəllif: Bəhram Şamilov
Təsvir: Bəhram Şamilov. "Stress. Relyativizm. Psixoanaliz". Azərbaycan dilində. Мüəllifin icazəsi olmadan nəşrin kommersiya məqsədilə yayımı qəti qadağandır.
Tarix: 12.08.2010 20:14 | Baxış: 2897 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası". Bu dövrdə yaşayıb-yaratmış 60-dan artıq şairin əsərlərindən seçmələr toplanmışdir. Nümunələr tarixi-xronoloji prinsip əsasında düzülmüşdür.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası"nda həmin dövrdə yaşayıb-yaratmış 60-dan artıq şairin əsərlərindən seçmələr toplanmışdir. Nümunələr tarixi-xronoloji prinsip əsasında düzülmüşdür.
Tarix: 12.08.2010 19:54 | Baxış: 2539 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Cihаz elementlərinin hаzırlаnmа teхnologiyаsı". Аli teхniкi məкtəblər üçün dərsliк. bакаlаvrlаr, mаgistrlər, eyni zаmаndа istehsаlаtdа çаlışаn mühəndis-teхniкi işçilər üçün nəzərdə tutulub.
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Qabil Haşımov
Təsvir: Dərsliк universitetlərin mаşın qаyırmа, cihаzqаyırmа və metаllurgiyа iхtisаslаrı üzrə təhsil аlаn bакаlаvrlаr, mаgistrlər, eyni zаmаndа istehsаlаtdа çаlışаn mühəndis-teхniкi işçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Tarix: 10.08.2010 13:58 | Baxış: 3013 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Moisey Kalankatuklu. "Albaniya tarixi". Mxitar Qoş. "Alban salnaməsi". Qədim Azərbaycan tarixinə aid unikal kitabları Z.Bünyadov tərəfindən hələ 1960-cı ildə Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur...
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Moisey Kalankatuklu, Mxitar Qoş
Təsvir: Moisey Kalankatuklu. "Albaniya tarixi". Mxitar Qoş. "Alban salnaməsi". Qədim Azərbaycan tarixinə aid unikal kitabları Z.Bünyadov tərəfindən hələ 1960-cı ildə Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur...
Tarix: 10.08.2010 13:43 | Baxış: 2574 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Alfons Dode. "Taraskonlu tartarenin qeyri-adi macəraları". Antuan de Sent-Ekzüperi. "Adamlar planeti", "Hərbi təyarəçi", "Balaca şahzadə"
Kateqoriya: Fransa
Müəllif: Alfons Dode
Təsvir: Alfons Dode. "Taraskonlu tartarenin qeyri-adi macəraları". Antuan de Sent-Ekzüperi. "Adamlar planeti", "Hərbi təyarəçi", "Balaca şahzadə"...  Fransa ədəbiyyatının iki görkəmli yazarının maraqlı əsərləri Azərbaycan dilində bir kitabda...
Tarix: 10.08.2010 13:32 | Baxış: 3384 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Pərişan olduğum anlar..." Nəğməkar şair İslam Səfərlinin maraqla oxunan şeirlər kitabı (YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal nəşri N 23)
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: İslam Səfərli
Təsvir: "Pərişan olduğum anlar..." Nəğməkar şair İslam Səfərlinin maraqla oxunan şeirlər kitabı (YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal nəşri N 23)
Tarix: 10.08.2010 13:09 | Baxış: 2681 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan bayatıları". Bəzən bayatılara - qədim milli ədəbi-poetik məhsullarımıza şifrələnmiş tarix və bilgi də deyirlər...
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Bayatı Azərbaycan şifahi xalq poeziyasının ən geniş yayılmış janrlarından biridir. Bəzən bu janrda yaradılmış ədəbi-poetik məhsullara şifrələnmiş tarix və bilgi də deyirlər...
Tarix: 08.08.2010 15:27 | Baxış: 2855 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. XX əsrin on ən dəyərli romanından biri - "Dəli Kür" ...İsmayıl Şıxlı zaman-zaman oxunacaq bir kitabdır - "Dəli Kür"dür....
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: İsmayıl Şıxlı
Təsvir: İsmayıl Şıxlı. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. XX əsrin on ən dəyərli romanından biri - "Dəli Kür" ...İsmayıl Şıxlı zaman-zaman oxunacaq bir kitabdır - "Dəli Kür"dür....
Tarix: 08.08.2010 14:23 | Baxış: 4269 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Boloniya sistemi və Azərbaycan" (I hissə). "Болонский процесс и Азербайджaн". "The Bologna process and Azerbaijan". Üç dildə - Azərbaycanca, rusca və ingiliscə
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Müdafiə Mahmudov
Təsvir: Kitabda Boloniya prosesinin meyadana gəlməsi tarixi, onun məqsədi, məzmunu, vəzifəsi və b. cəhətləri göstərilmişdir. Azərbaycan Respublikasının bu prosesə qoşulması ilə Avropa təhsil sisteminə inteqrasiyası yolunda mühum addım kimi atıldığı açıqlanan bu kitab üç dildə - Azərbaycanca, rusca və ingiliscə oxuculara təqdim edilir...
Tarix: 08.08.2010 13:56 | Baxış: 2921 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner