AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. I cild. Ömrü poetik salnaməyə çevrilən, 60 ilə yaxın gənclik ehtirası ilə yazıb-yaratmış xalq şairinin külliyyatı...
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Süleyman Rüstəm
Təsvir: Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. I cild.  Ömrü poetik salnaməyə çevrilən, 60 ilə yaxın gənclik ehtirası ilə yazıb-yaratmış xalq şairinin külliyyatı...
Tarix: 01.07.2010 21:30 | Baxış: 2805 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"İstehlakçının məlumat kitabı" Hüquqlarımızı lazımınca bilirik və müdafiə edirikmi? Bu kitab hüquqi yaşam tərzini seçənlər üçün əla vəsaitdir!
Kateqoriya: Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya
Müəllif: Еyyub Hüsеynоv
Təsvir: "İstehlakçının məlumat kitabı" Hüquqlarımızı lazımınca bilirik və müdafiə edirikmi? Bu kitab hüquqi yaşam tərzini seçənlər üçün əla vəsaitdir!
Tarix: 30.06.2010 15:09 | Baxış: 2545 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Qan gölü" (Roman. Türk dilində). "New York Times" qəzetinin ən çox satılan kitab müəllifindən maraqlı bir əsər...
Kateqoriya: ABŞ ədəbiyyatı
Müəllif: Tess Gerritsen
Təsvir: Tess Gerritsen həkim və yazardır. Stanford üniversitetində antropologiya mövzusu üzrə işləyib və Kaliforniya Üniversitetindən tibb diplomu alıb.Stajını Havayidə tamamladıqdan sonra, ana olacağı üçün özünə ayırdığı zamanda ilk romanını - "Gecəyarısından Sonra Zəng çalınan Telefon"u yazıb. Romantik roman kimi tanınan bu romanın ardınca əlavə 7 roman yazıb. "New York Times" qəzetinin ən çox satılan kitab olaraq tanıdığı "Hasat" ilə tibbi-dramatik romanlar yazmağa başladı.
Tarix: 28.06.2010 19:09 | Baxış: 3322 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Suyun ayaq səsi" (poema və şeilər) XX əsr modern İran şerinin ustadının unikal poetik yaradıcılığı Azəraycanca ilk dəfə elektron məkanımızda. Məsiağa Məhəmmədi farscadan poetik çevirməsində!
Kateqoriya: Fars
Müəllif: Söhrab Sipehri
Təsvir: Böyük İran şairi Söhrab Sipehrinin bütün poetik toplularını əhatələyən bu kitabdakı tərcümələr, texniki səbəbdən sonda verilmiş "Suyun ayaq səsi" poeması istisna olmaqla, xronoloji prinsiplə, yəni yazılma ardıcıllığı ilə düzülmüşdür və diqqətli oxucu bununla şairin məfkurə və sənətkarlıq baxımından təkamülünü dəizləyə bilər
Tarix: 24.06.2010 22:57 | Baxış: 3157 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Аzərbaycan Media Katoloqu. Azerbaijan Media Catalogue. Mедиа kаталог Азербайджанa (azərbaycanca, rusca, ingiliscə).
Kateqoriya: Lüğətlər, ensiklopediyalar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Аzərbaycan Media Katoloqu" кitabı ölkəmizin yazılı və elektron, eləcə də İnternet KİV barədə məlumatları özündə birləşdirir və üç dildə - azərbaycanca, rusca, ingiliscə nəşrə hazırlanıb...
Tarix: 21.06.2010 18:15 | Baxış: 3114 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Orta əsrlər Yaponiyasına səyahət". Çox maraqlı tarix-kulturoloji araşdırma. Mədəniyyət və sivilizasiya tarixini öyrənənlər üçün əla vəsait...
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Telman Orucov
Təsvir: Telman Orucov. "Orta əsrlər Yaponiyasına səyahət" "Orta əsrlər Yaponiyasına səyahət". Çox maraqlı tarix-kulturoloji araşdırma. Mədəniyyət və sivilizasiya tarixini öyrənənlər üçün əla vəsait...
Tarix: 21.06.2010 16:54 | Baxış: 3384 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan tarixi" (III əsrdən tutmuş XIII yüzilin I rübünədək olan dövr). Yeddi cilddə. II cild. Rəsmi Akademik nəşr!
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Yeddi cildlik "Azərbaycan tarixi"nin II cildində III əsrdən tutmuş XIII yüzilin I rübünədək olan dövrü tədqiq edilmiş, sasanilərin və ərəblərin hakimiyyətləri zamanı baş verən siyasi-ictimai, iqtisadi-mədəni dəyişikliklər aşkarlaşdırılmışdir. Xilafətin zəifiədiyi dövrdə təşəkkül tapan Azərbaycan feodal dövlətlərinin tarixi, səlcuq yürüşü və onun nəticələri, Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin yaranması və süqutu, eləcə də dövrün ictimai, iqtisadi, mədəni həyatı və maddi mədəniyyəti bu cilddə geniş şərh olunmuşdur.
Tarix: 21.06.2010 15:27 | Baxış: 2822 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Canlı hədəf". Türk dilində. Maraqlı bir oxunaqlı roman. Mütaliə və detektiv həvəskarlarına əsl ərməğan!!!
Kateqoriya: ABŞ ədəbiyyatı
Müəllif: Ross Makdonald
Təsvir:  "Ross Makdonald bizlərə yalnız yazmağı öyrətməklə qalmadı, o bizə oxumağı, həyat haqqında düşünməyi və bir şəkildə yaşamağı da öyrətdi... Mən ona çox şey borcluyam..." - Robert B. Parker  
Tarix: 20.06.2010 21:41 | Baxış: 2970 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Kəndlilər". Türk dilində. Rusiya ədəbiyyatının qızıl dövrünün tanınmış nümayəndəsindən əla bir əsər...
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Antоn Pavloviç Çeхоv
Təsvir: Rus yazıçı Antоn Pavloviç Çeхоv 29 yanvar 1860-cı ildə anadan olub. Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Lev Tolstoy Çeхоvun yaradıcılığı haqqında belə deyib: "Əgər bütün rus ədəbiyyatı təsadüf ucbatından yохa çıхsaydı və təkcə Çeхоvun hekayələri qalsaydı, bunlar əsl rus həyatı barədə bütün dünya хalqlarında aydın təsəvvür yaratmaq üçün kifayət edərdi". Çeхоv dramaturq kimi də klassik rus ədəbiyyatının ən yaхşı nümunələrini yaradıb. Antоn Pavlоviç Çeхоv iхtisasca həkim оlsa da, yazıçı kimi daha böyük şöhrət qazanıb. Çexov 1904-cü il iyulun 15-də vəfat edib.  
Tarix: 20.06.2010 21:32 | Baxış: 2310 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Qarabağ folkloru". "Azərbaycan folklor antologiyası", V cildi. Millətin qan-söz yaddaşı ilə yaxından tanış olaq: babalarımızın-nənələrimizin ruhu şad olsun
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Qarabağ folkloru". "Azərbaycan folklor antologiyası", V cildi. Millətin qan-söz yaddaşı ilə yaxından tanış olaq ki, babalarımızın-nənələrimizin ruhu şad olsun...
Tarix: 19.06.2010 19:14 | Baxış: 2784 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Postmodernizm nədir?" XX və XXI əsrin mən mübahisəli düşüncə texnologiyası barədə maraqlı məqalə- araşdırma... (Tərcümə və qeydlər: Məsiağa Məhəmmədi)
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Robert B.Rey.
Təsvir:  "Postmodernizm nədir?" Tərcümə və qeydlər: Məsiağa Məhəmmədi
Tarix: 19.06.2010 19:02 | Baxış: 2942 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Mələklər və Şeytanlar". Dünyaşöhrətli bellestrika ustasının yeni romanı - türk dilində... Yazıçının bir əsəri - "Da Vinçi şifrəsi" romanı dünya üzrə 81 milyon tirajla satılıb...
Kateqoriya: Amerika ədəbiyyatı
Müəllif: Den Braun
Təsvir: "Mələklər və şeytanlar": hamımızın sevə-sevə izlədiyimiz filmin heç kitabını oxumusunuz? Onda buyurun oxuyun. Romanın türkcə tərcüməsi verilir... "Mələklər və Şeytanlar". Dünyaşöhrətli bellestrika ustasının yeni romanı - türk dilində... Yazıçının bir əsəri - "Da Vinçi şifrəsi" romanı dünya üzrə 81 milyon tirajla satılıb...
Tarix: 15.06.2010 22:40 | Baxış: 20456 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sevimli eşq hekayəsi". Amerika ədəbiyyatının böyük nümayəndəsindən gözəl bir sevgi romanı. Türk dilində.
Kateqoriya: ABŞ ədəbiyyatı
Müəllif: Çarliz Bukovski
Təsvir: "Sevimli eşq hekayəsi". Amerika ədəbiyyatının böyük nümayəndəsindən gözəl bir sevgi romanı. Türk dilində.
Tarix: 13.06.2010 14:17 | Baxış: 3734 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Fransız Ədəbiyyatı Antolojisi" (XIX - XX əsrlər). Antologiyada 38 tanınmış Fransa yazıçısının dəyərli əsəri Azərbaycan dilində oxuculara çatdırılır.
Kateqoriya: Fransa
Müəllif: Hamlet Qoca
Təsvir: A.dö Sən-Simon, Stendal, O.Balzak, V.Hüqo, A.Düma (ata), J.Sand, J.dö Nerval, J.Vern, E.Zolya, P.Verlen, G.de Mopassan,  P.Valeri, A.Barbüs, G.Apoliner, A.Morua, L.F.Selin, P.Elüar, L.Araqon, J.Prever, A.dö Sent-Ekzüperi, M.Eme, J.Simenon, J.P.Sartr, Banin (Üm-ül Banu), A.Kamü, A.Truaya, M.L.Ver, A.Filip, L.Bazən, F.Saqan, P.Qamarra, J.Sanitas, J.Kulon, M.Mono, M.Pons, R.Lökürö, R.Şatonö, S.Teri: bir sözlə, Avropanın elit estetik məkanı sayılan Böyük Fransa ədəbiyyatının qızıl klassikası bir kitabda! 
Tarix: 11.06.2010 21:53 | Baxış: 3565 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Virtual @qətl". Çox fərli - elektron rəqəmsal Virtual Kitab. Mistik və erotik hekayələr, povestlər, virtual e-roman, esselər, kulturoloji məqalələr, bədii tərcümələr, poetik əsərlər, müsahibələr...
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)
Təsvir: "Virtual @qətl". Çox fərli bir elektron rəqəmsal Virtual Kitab. Mistik və erotik hekayələr, povestlər, virtual e-roman, esselər, kulturoloji məqalələr, bədii tərcümələr, poetik əsərlər, müsahibələr...
Tarix: 10.06.2010 16:36 | Baxış: 3408 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan Atabəylər dövləti". 1136-1225-ci illər. Mərhum akademikin unikal tarixi əsərinin e-variantı...
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Ziya Bünyadov
Təsvir: Kitabda Azərbaycan Atabəyləri dövlətində idarəetmə üsulu məsələləri ilk dəfə olaraq nəzərdən keçirilir. Bu dövlətin mədəni həyatı, vergi sistemi, şəhər və saray iyerarxiyası, əkinçilik və torpaqdan istifadə edilməsi qaydası yeni səpkidə təhlil olunur. Tədqiqat prosesində Azərbaycan tarixi üçün yeni olan bir sıra orta əsr yazılı mənbələrindən də istifadə edilmişdir.
Tarix: 09.06.2010 17:42 | Baxış: 3961 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. V Cild. Çağdaş aşıq və müəllif dastanlarından maraqlı nümunələr bu kitabda veilib...
Kateqoriya: Xalq dastanları. Eposlar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi "Azərbaycan dastanları" (Beş cilddə) antologiyasında toplanıb. Vu cilddə müasir müəllif dastanları toplanıb...
Tarix: 04.06.2010 22:49 | Baxış: 3246 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Aşk". Türkiyədə ən çox satılan, qızğın müzakirələrə səbəb olan, dəfələrlə qadağan edilməsinə çalışılan bir romanın orijinal variantı - Əlif Şəfəqin "Eşq" romanı (türkcə)...
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Elif Şafak
Təsvir: "Aşk" (Roman). Türkiyədə ən çox satılan, qızğın müzakirələrə səbəb olan, dəfələrlə qadağan edilməsinə çalışılan bir romanın orijinal variantı. Əlif Şəfəqin "Eşq" romanı (türkcə)...
Tarix: 04.06.2010 21:33 | Baxış: 5764 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"İslam Açıq Masada" - VI söhbət: Azərbaycan Cümhuriyyəti, Azərbaycan müsəlmanı və... təzadlar...
Kateqoriya: Dini polemika
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "İslam Açıq Masada" - VI söhbət: Azərbaycan Cümhuriyyəti, Azərbaycan müsəlmanı və... təzadlar...
Tarix: 04.06.2010 13:57 | Baxış: 2595 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Yatmadan önce 100 förça darbesi". Türk dilində. Bu kitab Avropada son illər ən böyük tirajla satılan kitablardan biridir.
Kateqoriya: İtaliya
Müəllif: Melissa Panarella
Təsvir: "Yatmadan önce 100 förça darbesi". Türk dilində. Bu kitab Avropada son illər ən böyük tirajla satılan kitablardan biridir.
Tarix: 02.06.2010 12:24 | Baxış: 3036 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


© 2009-2016. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner