AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Yetim". istedadlı nasirin bu kitabındada povest və hekayələri yer alıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal e-nəşri N 20.
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Natəvan Dəmirçioğlu
Təsvir: "Yetim". istedadlı nasirin bu kitabındada povest və hekayələri yer alıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal e-nəşri N 20.
Tarix: 19.05.2010 11:55 | Baxış: 2560 | Müəllif: Azer | Ətraflı


"İstanbul hatıralar ve şehir". Çağdaş Türkiyə ədəbiyyatını dünya kulturoloji standartlar səviyyəsinə qaldırmış ustad yazıçının Nobel mükafatına layil görülən dəyərli roman-xatirəsi! (Türkcə)
Kateqoriya: Türkiyə
Müəllif: Orxan Pamuk
Təsvir: "İstanbul hatıralar ve şehir". Çağdaş Türkiyə ədəbiyyatını dünya kulturoloji standartlar səviyyəsinə qaldırmış ustad yazıçının Nobel mükafatına layil görülən dəyərli roman-xatirəsi! Türk dilində!
Tarix: 18.05.2010 18:50 | Baxış: 3501 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"İstihbarat teknikleri". Türk dilində çox maraqlı bir kitab. Siyasət, intiriqalar, toqquşan maraqlar və b.
Kateqoriya: Türkiyə
Müəllif: Gültekin Ovcı
Təsvir: Gultekin Avcının kitablarını oxuduqca insanın siyasətə olan marağı artır. Buda mənim istədiyim kitabdır...
Tarix: 18.05.2010 18:34 | Baxış: 3032 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Həzrəti Məhəmməd". Dünya və rus ədəbiyyatının nəhəng mütəfəkkir yazıçısı lev Tolstoyun İslam peyğəmbəri haqqında yazdığı, indəyə qədər gizlin qalan kitabı (türkcə)
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Lev Tolstoy
Təsvir: "Həzrəti Məhəmməd". Dünya və rus ədəbiyyatının nəhəng mütəfəkkir yazıçısı lev Tolstoyun İslam peyğəmbəri haqqında yazdığı, indəyə qədər gizlin qalan kitabı (türkcə) Dahi rus yazıçısı peyğəmbərimiz haqqında çox yüksək düşüncədə idi. O deyirdi ki, dünyaya təkrar gəlsəm, müsəlmançılığı qəbul edərdim...
Tarix: 18.05.2010 18:02 | Baxış: 4387 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. III Cild. "Aşiq Qərib" və başqa dastanlar... Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının maraqlı nümunələri bu kitabda veilib...
Kateqoriya: Xalq dastanları. Eposlar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. III Cild. "Aşiq Qərib" və başqa dastanlar. Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının maraqlı nümunələri bu kitabda veilib... Burada əsrarəngiz təbiət mənzərəsindən tutmuş, tarixin kodları, aşıq şerinin gözəl nümunələri, bədii nəsr, igidlik, qəhrəmanlıq, eşq səhnələri, ölməz məhəbbət rəvayətlərindən söhbət gedir...
Tarix: 18.05.2010 10:01 | Baxış: 3136 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ərzaq malları əmtəəşünaslığı". Ali məкtəb tələbələri üçün dərsliк. Azərbaycanca elmi-intellektual əsərlər silsiləsindən maraqlı kitab.
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Əhməd-Cabir Əhmədov
Təsvir: «Ərzaq malları əmtəəşünaslığı» dərsliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin iqtisadiyyat və teхnologiya istiqamətlərində müхtəlif iхtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr və bu sahədə çalışan mütəхəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Tarix: 18.05.2010 09:54 | Baxış: 3021 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası". Üç cilddə. III cild. Kitaba XX əsr uşaq bədii nəsrindən nümunələr toplanılıb.
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası" (Üç cilddə) kitabının III cildinə XX əsr milli uşaq bədii nəsrindən nümunələr toplanılıb.
Tarix: 15.05.2010 16:40 | Baxış: 2919 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


Həmid Herisçi və İlhamə Rzayeva. "Səttərxanın təsbehi"... Gülnarə Rəfiq. İki maraqlı yazı: "İmperator Neron" və "Gəldi gedər Bakı"
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Həmid Herisçi və İlhamə Rzayeva. "Səttərxanın təsbehi"... Gülnarə Rəfiq. İki maraqlı yazı: "İmperator Neron" və "Gəldi gedər Bakı"
Tarix: 15.05.2010 16:32 | Baxış: 2218 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Qumarbaz". Rus ədəbiyyatının dünyaya bəxş etdiyi görkəmli nümayəndəsinin maraqlı romanı. Türkcə.
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Fyodor Mixayloviç Dostoyevski
Təsvir: "Qumarbaz" . Rus ədəbiyyatının dünyaya bəxş etdiyi görkəmli nümayəndəsinin maraqlı romanı. Türkcə.
Tarix: 14.05.2010 23:39 | Baxış: 5473 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Xatırladıqlarım" (Hekayə). Çağdaş rus nəsrinin tanınmış nümayəndəsinin maraqlı əsəri.
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Sergey Dövlətov
Təsvir: Sergey Dövlətov. "Xatırladıqlarım" (Hekayə). Çağdaş rus nəsrinin tanınmış nümayəndəsinin maraqlı əsəri.
Tarix: 14.05.2010 23:06 | Baxış: 2508 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Gözlə məni". Qələbə - 65. Konstantin Simonovun II Dünya müharibəsinin himninə çevrilmiş hit şerinin Azərbaycancaya müxtəlif poetik tərcümələri
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Konstantin Simonov
Təsvir: "Gözlə məni". Konstantin Simonovun II Dünya müharibəsinin himninə çevrilmiş hit şerinin Azərbaycancaya müxtəlif poetik tərcümələri...
Tarix: 11.05.2010 10:12 | Baxış: 3147 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Bəxtiyarnamə". İnsanın mənəvi azadlığı, fəlsəfi fikirlər, qədim Şərq ənənələri bu klassik poemada öz əksini tapıb.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Fədai
Təsvir: "Bəxtiyarnamə". İnsanın mənəvi azadlığı, fəlsəfi fikirlər, qədim Şərq ənənələri bu klassik poemada öz əksini tapıb. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Fədainin bu milli məsnəvisi qədim el dastanı əsasında yaradılmış, aydın dili, maraqlı üslubu ilə fərqlənir.
Tarix: 06.05.2010 20:36 | Baxış: 2380 | Müəllif: tural | Ətraflı


"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. II Cild. Akademik nəşr. Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi bu kitabda veilib...
Kateqoriya: Xalq dastanları. Eposlar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. II Cild. Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi bu kitabda veilib...
Tarix: 04.05.2010 15:58 | Baxış: 2779 | Müəllif: elxan | Ətraflı


Çağdaş rus poeziyasından seçmələr. Aleksey Alyoxin, Yevgeni Bunimoviç, Timur Kibirov, Qleb Şulpyakov, İrina Yermakova, Oksana Bulanova, Yevgeni Abdullayev...
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Çağdaş rus poeziyasından seçmələr. Aleksey Alyoxin, Yevgeni Bunimoviç, Timur Kibirov, Qleb Şulpyakov, İrina Yermakova, Oksana Bulanova, Yevgeni Abdullayev... 
Tarix: 26.04.2010 15:02 | Baxış: 1954 | Müəllif: Ahmed | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. I cild. Bu cildə şairin klassik Azərbaycan divan ədəbiyyatını tələblərinə uyğun qələmə aldığı lirik poetik əsərləri daxil edilib
Kateqoriya: e-Kitabxana
Müəllif: Seyid Əzim Şirvani
Təsvir: "Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. I cild. Bu cildə şairin klassik Azərbaycan divan ədəbiyyatını tələblərinə uyğun qələmə aldığı lirik poetik əsərləri daxil edilib
Tarix: 25.04.2010 18:58 | Baxış: 2659 | Müəllif: nahid | Ətraflı


"Sehrbazlar dərəsi". Son illərin maraqla oxunan Azərbaycan romanlarından biri! Kitabın e-variantı.
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Kamal Abdulla
Təsvir: Atası Cəlladbaşı Məmmədqulunun ruhunu axtaran Karvanbaşını tale Sehrbazlar dərəsinə gətirir. Ağ dərvişin müridi Səyyah sehrbaz ruhu çağırmağı boynuna götürür.Ruhla Karvanbaşının sirli görüşü faciəylə bitərkən... Son illərin maraqlı romanlarından biri!  
Tarix: 24.04.2010 12:42 | Baxış: 3604 | Müəllif: Aynur Qurbanqızı | Ətraflı


"Sığorta fəaliyyətinin əsasları". Monoqrafiya - dərs vəsaiti ali arta təhsil məktəblərinin "Sığorta işi" fənni əsasında hazırlanıb.
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Bəybala Xankişiyev
Təsvir: "Sığorta fəaliyyətinin əsasları" monoqrafiya - dərs vəsaiti ali və orta təhsil məktəblərinin "Sığorta işi" fənni əsasında hazırlanıb. Kitabdan ali və orta təhsil ocaqlarının tələbələri, bakalavr və macistrlər, eləcə də sığorta işində çalışan mütəxəssislər yararlana bilərlər.
Tarix: 24.04.2010 12:39 | Baxış: 2460 | Müəllif: Aynur Qurbanqızı | Ətraflı


"Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası". Üç cilddə. II cild. Kitaba XX əsr uşaq şeirlərindən nümunələr toplanılıb.
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası" (Üç cilddə) kitabının II cildinə XX əsr milli uşaq şeirlərindən nümunələr toplanılıb.
Tarix: 24.04.2010 12:34 | Baxış: 2333 | Müəllif: Aynur Qurbanqızı | Ətraflı


"Şirvanşahlar dövləti". (VI-XVI əsrlər). Monoqrafik araşdırma. Kitab tarixçilər, şərqşünaslar, ali məktəbələrin müəllim və tələbələri, eləcə də Azərbaycanın zəngin tarixi keçmişi ilə maraqlananlar üçün
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Sara Aşurbəyli
Təsvir: Kitabda Azərbaycanın orta əsr dövlətlərindən biri olan Şirvanşahlar dövlətinin sosial-iqtisadi, siyasi tarixi və mədəniyyəti araşdırılır. Şəhərlərin iqtisadi vəziyyəti, əhalinin sosial tərkibi, feodal cəmiyyətinin quruluşu, Şirvanşahlar sülalələrinin tarixi açıqlanır. Əsər numizmatik, epiqrafık və arxeoloji materiallara əsaslanaraq bir sıra Şərq (ərəb, fars, türk), gürcü, rus, Qərbi Avropa mənbələrinə istinadən yazılmışdır.
Tarix: 17.04.2010 19:10 | Baxış: 2409 | Müəllif: ccosqun | Ətraflı


"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. V Cild. Maraqlı nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabların e-variantı!!!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. V Cild. Maraqlı nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabların e-variantı!!!
Tarix: 08.04.2010 00:36 | Baxış: 4065 | Müəllif: habil | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


© 2009-2016. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner