AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


Üzeyir Hacıbəyli. Nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri. ÜZEYİR HACIBƏYLİ - 125. (Hazırlayanı: Şirməmməd Hüseynov)
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Üzeyir Hacıbəyli (Hacıbəyov)
Təsvir: Üzeyir Hacıbəyli. Nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri.  ÜZEYİR HACIBƏYLİ - 125. (Hazırlayanı: Şirməmməd Hüseynov).
Tarix: 06.04.2010 21:30 | Baxış: 3429 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


Çağdaş Ukrayna şairləri. Poetik seçmələr. Vladimir Kostelman, Marianna Kiyanovskaya, Dmitri Drozdovski, Alyona Malyuqa. Tərcümələr Səlim Babullaoğlunundur.
Kateqoriya: Ukrayna
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Çağdaş Ukrayna şairləri. Poetik seçmələr. Vladimir Kostelman, Marianna Kiyanovskaya, Dmitri Drozdovski, Alyona Malyuqa. Tərcümələr Səlim Babullaoğlunundur.
Tarix: 03.04.2010 14:17 | Baxış: 2437 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Qara Kitab". Türkiyənin ən məşhur yazarından maraqlı bir roman. Şərq -sufi gizlinləri və insanın daxili dünyası, fəlsəfəsi problemləri izlənilir... (Türkcə bütov mətni)
Kateqoriya: Nəsr
Müəllif: Orxan Pamuk
Təsvir: "Qara Kitab". Türkiyənin ən məşhur yazarından maraqlı bir roman. Şərq  -sufi gizlinləri və insanın daxili dünyası, fəlsəfəsi problemləri izlənilir... (Türkcə bütov mətni). Bu kitab bir ömrün necə maraqlı olmasından bəhs edir. Yaşadığımız ömrün həm çətin, həm də yaxşı anlarını gələcəkdə həyatımızın bir səhifəsi kimi qəbul edib xatırlayanda uşaq kimi ağlayırıq...
Tarix: 26.03.2010 15:43 | Baxış: 4301 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu » X Bakı Kitab Bayramı Kulturoloji Tədbirlər Layihəsinə start verilib. İllik Kulturoloji Musabiqəsinin şərtləri!
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu. X Bakı Kitab Bayramı Kulturoloji Tədbirlər Layihəsi. İlik Kulturoloji Musabiqəsinin şərtləri!
Tarix: 26.03.2010 10:27 | Baxış: 3159 | Müəllif: ELCHIN | Ətraflı


"Xоrşünаslıq". Dərslik Musiqi Аkаdemiyаsının xоr dirijоrluq fаkültəsi və pedаqоji universitetlərin musiqi ixtisаsı tələbələri, gənc xоr dirijоrlаrı, prоfessiоnаl və özfəаliyyət xоr kоllektivlərinin rəhbərləri üçün
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Nailə Mirzəyeva
Təsvir: Dərslikdə Аzərbаycаndа fəаliyyət göstərmiş və göstərən xоrlаr hаqqındа tаrixi mаteriаllаrın geniş elmi-nəzəri və prаktiki cəhətdən təhlili II fəsildə, xоrun növ və tipləri isə IV fəsildə öz əksini tаpmışdır. Eləcə də burаdа xоr pаrtiyаlаrı, оnlаrın tərkibi, diаpаzоnlаrı hаqqındа geniş dаnışılır. Dərslikdə xоrlа iş təcrübəsinin ən çətin və vаcib sаhələrindən biri оlаn intоnаsiyа və xоrun kökünün təmizliyi məsələləri аrаşdırılır. Burаdа intervаllаrın, mаjоr və minоr tоnаllıqlаrının intоnаsiyа edilməsi izаh edilərək, xоr ifаçılığındа intоnаsiyа təmizliyi və kökün dəqiqliyinin vаcib оlmаsı qeyd оlunur.
Tarix: 19.03.2010 01:00 | Baxış: 2249 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". (İki cilddə). "Romeo və Cülyetta" faciəsi-pyesi: unudulmaz sevgi hadisəsinin ədəbi təzahürü (azərbaycanca tərcüməsi ).
Kateqoriya: Böyük Britaniya - İngiltərə
Müəllif: Vilyam Şekspir
Təsvir: "Seçilmiş əsərləri". (İki cilddə). "Romeo və Cülyetta" faciəsi-pyesi: unudulmaz sevgi hadisəsinin ədəbi təzahürü (azərbaycanca tərcüməsi ).
Tarix: 19.03.2010 00:59 | Baxış: 4256 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Əsərləri". Kitabda XIX-XX əsrdə yazıb-yaratmış tanınmış yazıçı-publisist, maarifçi-dramaturqun dram əsərləri, publisitikası, hekayə və iqtibasları toplanıb.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nəcəf bəy Vəzirov
Təsvir: Kitabda XIX-XX əsrdə yazıb-yaratmış tanınmış yazıçı-publisist, maarifçi-dramaturq Nəcəf bəy Vəzirovun dram əsərləri, publisitikası, hekayə və iqtibasları toplanıb.
Tarix: 19.03.2010 00:57 | Baxış: 2601 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası". Üç cilddə. I cild. Kitaba XX əsrə qədərki uşaq şeirlərindən nümunələr toplanılıb.
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası" (Üç cilddə) kitabının birinci cildinə XX əsrə qədərki uşaq şeirlərindən nümunələr toplanılıb.
Tarix: 19.03.2010 00:56 | Baxış: 2368 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Lüis Keroll. "Alisa Möcüzələr aləmində", Redyar Kiplinq ."Mauqili", Joze Qomes Ferreya. "Cəsur Joanın qəribə macəraları". "Dünya uşaq ədəbiyyatı". (Maraqlı əsərlərdən ibarət toplu)
Kateqoriya: Böyük Britaniya - İngiltərə
Müəllif: Lüis Keroll, Redyar Kiplinq, Joze Qomes Ferreya
Təsvir: Lüis Keroll. "Alisa Möcüzələr aləmində", Redyar Kiplinq ."Mauqili", Joze Qomes Ferreya. "Cəsur Joanın qəribə macəraları". "Dünya uşaq ədəbiyyatı". (Maraqlı əsərlərdən ibarət toplu)
Tarix: 19.03.2010 00:56 | Baxış: 3457 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. IV Cild. Möcüzəli nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. IV Cild. Möcüzəli nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Tarix: 19.03.2010 00:55 | Baxış: 2540 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Son Peyğəmbər" (Tarixi roman, almancadan tərcümə). "Əli və Nino" romanının müəllifindən maraqlı əsər. Aydın Xan (Əbilov) "Əli və Nino": ədəbiyyat, yoxsa kultur-siyasət?" Başqa yazılar
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhəmməd Əsəd Bəy (Qurban Səid)
Təsvir: "Son Peyğəmbər" (Tarixi roman, almancadan tərcümə). "Əli və Nino" romanının müəllifindən maraqlı əsər. Aydın Xan (Əbilov) "Əli və Nino": ədəbiyyat, yoxsa kultur-siyasət?" Başqa yazılar...
Tarix: 19.03.2010 00:54 | Baxış: 3410 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr". Üç cilddə. Birinci cild. VII-XII əsrlər Azərbaycan şeri - ərəb və farsdilli klassik poeziya inciləri daxil edilib.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr". (Üç cilddə. Birinci cild) kitabına VII-XII əsrlər Azərbaycan şeri - ərəb və farsdilli klassik poeziya inciləri daxil edilib.
Tarix: 19.03.2010 00:53 | Baxış: 2115 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Seçilmiş əsərləri. On cilddə. Birinci cild. «Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dramaturgiya dili («Dağılan tifaq» pyesi əsasında)», «Cəlil Məmmədquluzadənin sovet dövrü felyetonlarının dili» monoqrafiyaları
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Qəzənfər Kazımov
Təsvir: Kitaba müəllifin «Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dramaturgiya dili («Dağılan tifaq» pyesi əsasında)», «Cəlil  Məmmədquluzadənin sovet dövrü felyetonlarının dili» monoqrafiyaları, tarix və dil tarixi problemlərinə həsr olunmuş (2001-2007) məqalələri daxil edilmişdir.
Tarix: 19.03.2010 00:51 | Baxış: 3004 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Uşaq hüquqlarının araşdırılması". Demokratiya əlifbasını öyrənək!! İbtidai siniflər üçün dərs proqramı... (Azərbaycan dilində)
Kateqoriya: Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya
Müəllif: Rolf Qollob, Piter Kraf
Təsvir: "Uşaq hüquqlarının araşdırılması". Demokratiya əlifbasını öyrənək!! İbtidai siniflər üçün dərs proqramı... (Azərbaycan dilində)
Tarix: 19.03.2010 00:50 | Baxış: 2728 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Turizmin əsasları". Dərslik. Azərbaycan dilində. Dərslik ali və orta ixtisas məktəblərin professor - müəllim heyəti və tələbələri, mədəniyyət və incəsənət işçiləri, turizm marketinqi mütəxəssisləri üçün nəzərdə tutulub.
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: İlqar Hüseynov, Nigar Əfəndiyeva
Təsvir: "Turizmin əsasları" adlı dərslik Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tarixində yenilik kimi qiymətləndirilə bilər. Dərslikdə turizm sahəsinə kompleks şəkildə yanaşılmış, turizm elminin müasir tələbləri nəzərə alınmışdır.Dərslik ali və orta ixtisas məktəblərin professor - müəllim heyəti və tələbələri, mədəniyyət və incəsənət işçiləri, turizm marketinqi mütəxəssisləri, habelə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.
Tarix: 19.03.2010 00:49 | Baxış: 3386 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr". İki cilddə. I Cild. Unikal poetik toplu. Milli ruhumuzun - dilimizin, dəyərlərimizin, dünyagörüşümüzün və həyat fəlsəfəmizin poetik kodlarını açın özünüzçün!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr". İki cilddə. I Cild. Unikal poetik toplu. Milli ruhumuzun - dilimizin, dəyərlərimizin, dünyagörüşümüzün və həyat fəlsəfəmizin poetik kodlarını açın özünüzçün!
Tarix: 19.03.2010 00:48 | Baxış: 2451 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Günеy Azərbaycan: Tеhran - Bakı - Moskva arasında (1939-1945)". Zəngin tarixi faktlar, matеriallar əsasında yazılmış samballı tədqiqat əsəri...
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Cəmil Həsənli
Təsvir: Zəngin tarixi faktlar, matеriallar əsasında yazılmış bu samballı tədqiqat əsərində Günеy Azərbaycan azadlıq hərəkatı ardıcıllıqla izlənmiş, 1939-1945-ci illərdə baş vеrmiş hadisələr hərtərəfli surətdə araşdırılmışdır. Sovеt İttifaqının və bir sıra başqa böyük dövlətlərin müdaxiləsinə baxmayaraq, Təbrizdə gеniş vüsət alan milli-azadlıq hərəkatı kitabın ayrı-ayrı fəsillərində bütün dolğunluğu ilə öz əksini tapmışdır. İlk dəfə işıq üzü görən, açıqlanan arxiv sənədləri əsasında Tеhran, Moskva, London və Vaşinqtonun Günеy Azərbaycandakı siyasəti, Sovеt Azərbaycanının bu prosеsdəki iştirakı ətraflı öyrənilmişdir.
Tarix: 17.03.2010 18:23 | Baxış: 3038 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. III Cild. Sehirli nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. III Cild. Sehirli nağılları. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Tarix: 17.03.2010 17:52 | Baxış: 2714 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Nəğmələr. ("Seçilmiş əsərləri"). Kitabda istedadlı şairin Azərbaycan, fars və sonralar almanca tərcümə edilmiş şeirlərinin ana dilimizdəki variantları daxil edilib. Vaxtilə bu şeirlər Avropanı heyran edi!
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Mirzə Şəfi Vazeh
Təsvir: M.F.Axundovun ustadı, Azərbaycan mütəfəkkiri, şairi və pedaqoqu  Mirzə Şəfeh Vazehin Nəğmələr ("Seçilmiş əsərləri") kitabına onun istedadla yazdığı Azərbaycan, fars və sonralar almanca  tərcümə edilmiş şeirlərinin ana dilimizdəki variantları daxil edilib. Vaxtilə bu şair bütün Avropanı heyran etmişdi!!!
Tarix: 16.03.2010 17:04 | Baxış: 2681 | Müəllif: seriyye | Ətraflı


"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. I Cild. Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi bu kitabda veilib...
Kateqoriya: Xalq dastanları. Eposlar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi "Azərbaycan dastanları" (Beş cilddə. I Cild) antologiyasında toplanıb. Burada əsrarəngiz təbiət mənzərəsindən tutmuş, tarixin kodları, aşıq şerinin gözəl nümunələri, bədii nəsr, igidlik, qəhrəmanlıq, eşq səhnələri, ölməz məhəbbət rəvayətlərindən söhbət gedir...
Tarix: 16.03.2010 16:41 | Baxış: 3102 | Müəllif: Ayaz | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner