AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Sığorta fəaliyyətinin əsasları". Monoqrafiya - dərs vəsaiti ali arta təhsil məktəblərinin "Sığorta işi" fənni əsasında hazırlanıb.
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Bəybala Xankişiyev
Təsvir: "Sığorta fəaliyyətinin əsasları" monoqrafiya - dərs vəsaiti ali və orta təhsil məktəblərinin "Sığorta işi" fənni əsasında hazırlanıb. Kitabdan ali və orta təhsil ocaqlarının tələbələri, bakalavr və macistrlər, eləcə də sığorta işində çalışan mütəxəssislər yararlana bilərlər.
Tarix: 24.04.2010 12:39 | Baxış: 2644 | Müəllif: Aynur Qurbanqızı | Ətraflı


"Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası". Üç cilddə. II cild. Kitaba XX əsr uşaq şeirlərindən nümunələr toplanılıb.
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası" (Üç cilddə) kitabının II cildinə XX əsr milli uşaq şeirlərindən nümunələr toplanılıb.
Tarix: 24.04.2010 12:34 | Baxış: 2490 | Müəllif: Aynur Qurbanqızı | Ətraflı


"Şirvanşahlar dövləti". (VI-XVI əsrlər). Monoqrafik araşdırma. Kitab tarixçilər, şərqşünaslar, ali məktəbələrin müəllim və tələbələri, eləcə də Azərbaycanın zəngin tarixi keçmişi ilə maraqlananlar üçün
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Sara Aşurbəyli
Təsvir: Kitabda Azərbaycanın orta əsr dövlətlərindən biri olan Şirvanşahlar dövlətinin sosial-iqtisadi, siyasi tarixi və mədəniyyəti araşdırılır. Şəhərlərin iqtisadi vəziyyəti, əhalinin sosial tərkibi, feodal cəmiyyətinin quruluşu, Şirvanşahlar sülalələrinin tarixi açıqlanır. Əsər numizmatik, epiqrafık və arxeoloji materiallara əsaslanaraq bir sıra Şərq (ərəb, fars, türk), gürcü, rus, Qərbi Avropa mənbələrinə istinadən yazılmışdır.
Tarix: 17.04.2010 19:10 | Baxış: 2552 | Müəllif: ccosqun | Ətraflı


"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. V Cild. Maraqlı nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabların e-variantı!!!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. V Cild. Maraqlı nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabların e-variantı!!!
Tarix: 08.04.2010 00:36 | Baxış: 4331 | Müəllif: habil | Ətraflı


"Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr" (Üç cilddə. üçüncü cild). Topluda XVI-XVIII əsrlər Azərbaycan anadilli şairlərin əsərlərindən nümunələr - klassik poeziya inciləri toplanıb
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr". (Üç cilddə. üçüncü cild) Kitaba XVI-XVIII əsrlər Azərbaycan anadilli şairlərin əsərlərindən nümunələr  - klassik poeziya inciləri daxil edilib. Saib Təbrizi, Vaqif, Vidadi və başqa klassik söz sənətkarlarımızın poetik-fəlsəfi nümunələri! 
Tarix: 08.04.2010 00:36 | Baxış: 1904 | Müəllif: habil | Ətraflı


"Azərbaycan tarixi" (Ən qədimdən bizim eranın III əsri). Yeddi cilddə. I cild
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Azərbaycan dünyanın ən qədim insan məskənlərinden və sivilizasiya mərkəzlərindən biridir. Yeddicildlik "Azərbaycan tarixi"nin I cildi Azərbaycan tarixinin ən qədim zamanlardan başlayaraq eramızın III əsrinin birinci rübü ilə başa çatan böyük bir dövrünü əhatə edir.
Tarix: 08.04.2010 00:50 | Baxış: 3302 | Müəllif: habil | Ətraflı


"Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr". İki cilddə. II Cild. Ustad aşıqların əsərlərindən ibarət toplu: qoşma, təcnis, gəraylı və başqa milli şeir formalarinda yaradılmış əsl həyat poeziyası!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir:   "Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr". İki cilddə. II Cild. Unikal poetik toplu. Milli ruhumuzun - dilimizin, dəyərlərimizin, dünyagörüşümüzün və həyat fəlsəfəmizin poetik kodlarını açın özünüz üçün!  Ustad aşıqların əsərlərindən ibarət toplu: qoşma, təcnis, gəraylı və başqa milli şeir formalarinda yaradılmış əsl həyat poeziyası!!!
Tarix: 08.04.2010 00:36 | Baxış: 2430 | Müəllif: habil | Ətraflı


"Azərbaycan qadın şairləri antologiyası". Kitaba yaşı minilliklərlə ölçülən milli söz sənətimizin xanım-xatın şairlərin poetik yaradıcılığından incilər daxil edilib.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan qadın şairləri antologiyası" kitabına yaşı minilliklərlə ölçülən milli söz sənətimizin xanım-xatın şairlərin poetik yaradıcılığından incilər daxil edilib... Kitabda hər iki Azərbaycanımızın qadın şairlərinin əsərlərindən nümunələr verilib.  
Tarix: | Baxış: 2293 | Müəllif: habil | Ətraflı


"Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr". Üç cilddə. II cild. Kitaba XIII-XVI əsrlər Azərbaycan anadilli şairlərin əsərlərindən nümunələr - klassik poeziya inciləri daxil edilib.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr". Üç cilddə. II cild. Kitaba XIII-XVI əsrlər Azərbaycan anadilli şairlərin əsərlərindən nümunələr  - klassik poeziya inciləri daxil edilib.
Tarix: 07.04.2010 03:17 | Baxış: 2212 | Müəllif: Fexri | Ətraflı


Üzeyir Hacıbəyli. Nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri. ÜZEYİR HACIBƏYLİ - 125. (Hazırlayanı: Şirməmməd Hüseynov)
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Üzeyir Hacıbəyli (Hacıbəyov)
Təsvir: Üzeyir Hacıbəyli. Nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri.  ÜZEYİR HACIBƏYLİ - 125. (Hazırlayanı: Şirməmməd Hüseynov).
Tarix: 06.04.2010 21:30 | Baxış: 3482 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


Çağdaş Ukrayna şairləri. Poetik seçmələr. Vladimir Kostelman, Marianna Kiyanovskaya, Dmitri Drozdovski, Alyona Malyuqa. Tərcümələr Səlim Babullaoğlunundur.
Kateqoriya: Ukrayna
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Çağdaş Ukrayna şairləri. Poetik seçmələr. Vladimir Kostelman, Marianna Kiyanovskaya, Dmitri Drozdovski, Alyona Malyuqa. Tərcümələr Səlim Babullaoğlunundur.
Tarix: 03.04.2010 14:17 | Baxış: 2492 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


"Qara Kitab". Türkiyənin ən məşhur yazarından maraqlı bir roman. Şərq -sufi gizlinləri və insanın daxili dünyası, fəlsəfəsi problemləri izlənilir... (Türkcə bütov mətni)
Kateqoriya: Nəsr
Müəllif: Orxan Pamuk
Təsvir: "Qara Kitab". Türkiyənin ən məşhur yazarından maraqlı bir roman. Şərq  -sufi gizlinləri və insanın daxili dünyası, fəlsəfəsi problemləri izlənilir... (Türkcə bütov mətni). Bu kitab bir ömrün necə maraqlı olmasından bəhs edir. Yaşadığımız ömrün həm çətin, həm də yaxşı anlarını gələcəkdə həyatımızın bir səhifəsi kimi qəbul edib xatırlayanda uşaq kimi ağlayırıq...
Tarix: 26.03.2010 15:43 | Baxış: 4346 | Müəllif: bəxtiyar | Ətraflı


Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu » X Bakı Kitab Bayramı Kulturoloji Tədbirlər Layihəsinə start verilib. İllik Kulturoloji Musabiqəsinin şərtləri!
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu. X Bakı Kitab Bayramı Kulturoloji Tədbirlər Layihəsi. İlik Kulturoloji Musabiqəsinin şərtləri!
Tarix: 26.03.2010 10:27 | Baxış: 3207 | Müəllif: ELCHIN | Ətraflı


"Xоrşünаslıq". Dərslik Musiqi Аkаdemiyаsının xоr dirijоrluq fаkültəsi və pedаqоji universitetlərin musiqi ixtisаsı tələbələri, gənc xоr dirijоrlаrı, prоfessiоnаl və özfəаliyyət xоr kоllektivlərinin rəhbərləri üçün
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Nailə Mirzəyeva
Təsvir: Dərslikdə Аzərbаycаndа fəаliyyət göstərmiş və göstərən xоrlаr hаqqındа tаrixi mаteriаllаrın geniş elmi-nəzəri və prаktiki cəhətdən təhlili II fəsildə, xоrun növ və tipləri isə IV fəsildə öz əksini tаpmışdır. Eləcə də burаdа xоr pаrtiyаlаrı, оnlаrın tərkibi, diаpаzоnlаrı hаqqındа geniş dаnışılır. Dərslikdə xоrlа iş təcrübəsinin ən çətin və vаcib sаhələrindən biri оlаn intоnаsiyа və xоrun kökünün təmizliyi məsələləri аrаşdırılır. Burаdа intervаllаrın, mаjоr və minоr tоnаllıqlаrının intоnаsiyа edilməsi izаh edilərək, xоr ifаçılığındа intоnаsiyа təmizliyi və kökün dəqiqliyinin vаcib оlmаsı qeyd оlunur.
Tarix: 19.03.2010 01:00 | Baxış: 2284 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". (İki cilddə). "Romeo və Cülyetta" faciəsi-pyesi: unudulmaz sevgi hadisəsinin ədəbi təzahürü (azərbaycanca tərcüməsi ).
Kateqoriya: Böyük Britaniya - İngiltərə
Müəllif: Vilyam Şekspir
Təsvir: "Seçilmiş əsərləri". (İki cilddə). "Romeo və Cülyetta" faciəsi-pyesi: unudulmaz sevgi hadisəsinin ədəbi təzahürü (azərbaycanca tərcüməsi ).
Tarix: 19.03.2010 00:59 | Baxış: 4330 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Əsərləri". Kitabda XIX-XX əsrdə yazıb-yaratmış tanınmış yazıçı-publisist, maarifçi-dramaturqun dram əsərləri, publisitikası, hekayə və iqtibasları toplanıb.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nəcəf bəy Vəzirov
Təsvir: Kitabda XIX-XX əsrdə yazıb-yaratmış tanınmış yazıçı-publisist, maarifçi-dramaturq Nəcəf bəy Vəzirovun dram əsərləri, publisitikası, hekayə və iqtibasları toplanıb.
Tarix: 19.03.2010 00:57 | Baxış: 2635 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası". Üç cilddə. I cild. Kitaba XX əsrə qədərki uşaq şeirlərindən nümunələr toplanılıb.
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası" (Üç cilddə) kitabının birinci cildinə XX əsrə qədərki uşaq şeirlərindən nümunələr toplanılıb.
Tarix: 19.03.2010 00:56 | Baxış: 2390 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Lüis Keroll. "Alisa Möcüzələr aləmində", Redyar Kiplinq ."Mauqili", Joze Qomes Ferreya. "Cəsur Joanın qəribə macəraları". "Dünya uşaq ədəbiyyatı". (Maraqlı əsərlərdən ibarət toplu)
Kateqoriya: Böyük Britaniya - İngiltərə
Müəllif: Lüis Keroll, Redyar Kiplinq, Joze Qomes Ferreya
Təsvir: Lüis Keroll. "Alisa Möcüzələr aləmində", Redyar Kiplinq ."Mauqili", Joze Qomes Ferreya. "Cəsur Joanın qəribə macəraları". "Dünya uşaq ədəbiyyatı". (Maraqlı əsərlərdən ibarət toplu)
Tarix: 19.03.2010 00:56 | Baxış: 3499 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. IV Cild. Möcüzəli nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. IV Cild. Möcüzəli nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Tarix: 19.03.2010 00:55 | Baxış: 2577 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Son Peyğəmbər" (Tarixi roman, almancadan tərcümə). "Əli və Nino" romanının müəllifindən maraqlı əsər. Aydın Xan (Əbilov) "Əli və Nino": ədəbiyyat, yoxsa kultur-siyasət?" Başqa yazılar
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhəmməd Əsəd Bəy (Qurban Səid)
Təsvir: "Son Peyğəmbər" (Tarixi roman, almancadan tərcümə). "Əli və Nino" romanının müəllifindən maraqlı əsər. Aydın Xan (Əbilov) "Əli və Nino": ədəbiyyat, yoxsa kultur-siyasət?" Başqa yazılar...
Tarix: 19.03.2010 00:54 | Baxış: 3444 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner