AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr". Üç cilddə. Birinci cild. VII-XII əsrlər Azərbaycan şeri - ərəb və farsdilli klassik poeziya inciləri daxil edilib.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr". (Üç cilddə. Birinci cild) kitabına VII-XII əsrlər Azərbaycan şeri - ərəb və farsdilli klassik poeziya inciləri daxil edilib.
Tarix: 19.03.2010 00:53 | Baxış: 2146 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Seçilmiş əsərləri. On cilddə. Birinci cild. «Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dramaturgiya dili («Dağılan tifaq» pyesi əsasında)», «Cəlil Məmmədquluzadənin sovet dövrü felyetonlarının dili» monoqrafiyaları
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Qəzənfər Kazımov
Təsvir: Kitaba müəllifin «Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dramaturgiya dili («Dağılan tifaq» pyesi əsasında)», «Cəlil  Məmmədquluzadənin sovet dövrü felyetonlarının dili» monoqrafiyaları, tarix və dil tarixi problemlərinə həsr olunmuş (2001-2007) məqalələri daxil edilmişdir.
Tarix: 19.03.2010 00:51 | Baxış: 3043 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Uşaq hüquqlarının araşdırılması". Demokratiya əlifbasını öyrənək!! İbtidai siniflər üçün dərs proqramı... (Azərbaycan dilində)
Kateqoriya: Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya
Müəllif: Rolf Qollob, Piter Kraf
Təsvir: "Uşaq hüquqlarının araşdırılması". Demokratiya əlifbasını öyrənək!! İbtidai siniflər üçün dərs proqramı... (Azərbaycan dilində)
Tarix: 19.03.2010 00:50 | Baxış: 2775 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Turizmin əsasları". Dərslik. Azərbaycan dilində. Dərslik ali və orta ixtisas məktəblərin professor - müəllim heyəti və tələbələri, mədəniyyət və incəsənət işçiləri, turizm marketinqi mütəxəssisləri üçün nəzərdə tutulub.
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: İlqar Hüseynov, Nigar Əfəndiyeva
Təsvir: "Turizmin əsasları" adlı dərslik Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tarixində yenilik kimi qiymətləndirilə bilər. Dərslikdə turizm sahəsinə kompleks şəkildə yanaşılmış, turizm elminin müasir tələbləri nəzərə alınmışdır.Dərslik ali və orta ixtisas məktəblərin professor - müəllim heyəti və tələbələri, mədəniyyət və incəsənət işçiləri, turizm marketinqi mütəxəssisləri, habelə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.
Tarix: 19.03.2010 00:49 | Baxış: 3415 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr". İki cilddə. I Cild. Unikal poetik toplu. Milli ruhumuzun - dilimizin, dəyərlərimizin, dünyagörüşümüzün və həyat fəlsəfəmizin poetik kodlarını açın özünüzçün!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr". İki cilddə. I Cild. Unikal poetik toplu. Milli ruhumuzun - dilimizin, dəyərlərimizin, dünyagörüşümüzün və həyat fəlsəfəmizin poetik kodlarını açın özünüzçün!
Tarix: 19.03.2010 00:48 | Baxış: 2484 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Günеy Azərbaycan: Tеhran - Bakı - Moskva arasında (1939-1945)". Zəngin tarixi faktlar, matеriallar əsasında yazılmış samballı tədqiqat əsəri...
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Cəmil Həsənli
Təsvir: Zəngin tarixi faktlar, matеriallar əsasında yazılmış bu samballı tədqiqat əsərində Günеy Azərbaycan azadlıq hərəkatı ardıcıllıqla izlənmiş, 1939-1945-ci illərdə baş vеrmiş hadisələr hərtərəfli surətdə araşdırılmışdır. Sovеt İttifaqının və bir sıra başqa böyük dövlətlərin müdaxiləsinə baxmayaraq, Təbrizdə gеniş vüsət alan milli-azadlıq hərəkatı kitabın ayrı-ayrı fəsillərində bütün dolğunluğu ilə öz əksini tapmışdır. İlk dəfə işıq üzü görən, açıqlanan arxiv sənədləri əsasında Tеhran, Moskva, London və Vaşinqtonun Günеy Azərbaycandakı siyasəti, Sovеt Azərbaycanının bu prosеsdəki iştirakı ətraflı öyrənilmişdir.
Tarix: 17.03.2010 18:23 | Baxış: 3079 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. III Cild. Sehirli nağıllar. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. III Cild. Sehirli nağılları. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Tarix: 17.03.2010 17:52 | Baxış: 2751 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Nəğmələr. ("Seçilmiş əsərləri"). Kitabda istedadlı şairin Azərbaycan, fars və sonralar almanca tərcümə edilmiş şeirlərinin ana dilimizdəki variantları daxil edilib. Vaxtilə bu şeirlər Avropanı heyran edi!
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Mirzə Şəfi Vazeh
Təsvir: M.F.Axundovun ustadı, Azərbaycan mütəfəkkiri, şairi və pedaqoqu  Mirzə Şəfeh Vazehin Nəğmələr ("Seçilmiş əsərləri") kitabına onun istedadla yazdığı Azərbaycan, fars və sonralar almanca  tərcümə edilmiş şeirlərinin ana dilimizdəki variantları daxil edilib. Vaxtilə bu şair bütün Avropanı heyran etmişdi!!!
Tarix: 16.03.2010 17:04 | Baxış: 2735 | Müəllif: seriyye | Ətraflı


"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. I Cild. Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi bu kitabda veilib...
Kateqoriya: Xalq dastanları. Eposlar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi "Azərbaycan dastanları" (Beş cilddə. I Cild) antologiyasında toplanıb. Burada əsrarəngiz təbiət mənzərəsindən tutmuş, tarixin kodları, aşıq şerinin gözəl nümunələri, bədii nəsr, igidlik, qəhrəmanlıq, eşq səhnələri, ölməz məhəbbət rəvayətlərindən söhbət gedir...
Tarix: 16.03.2010 16:41 | Baxış: 3135 | Müəllif: Ayaz | Ətraflı


"Mədəniyyətşünaslıq". Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərs vəsaiti. Kitabda mədəniyyətin formalaşma tarixinə nəzər salınır, dünya filosoflarının irsinə istinadən milli-mədəni şüur, mədəniyyət və sivilizasiya məsələləri araşdıılır
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Sədaqət Məmmədova
Təsvir: Filologiya elmləri namizədi Sədaqət Məmmədovanın bu kitabında "Mədəniyyətşünaslıq" fəlsəfə elminin müstəqil bir sahəsi kimi təqdim olunur. Kitabda mədəniyyətin formalaşma tarixinə nəzər salınır, dünya və Azərbaycan filosoflarının irsinə istinadən Azərbaycanda milli-mədəni şüurun formalaşması, mədəniyyət və sivilizasiya, dövlət və mədəniyyət, mədəniyyət və cəmiyyət problemlərinin ətraflı şərhi verilir. Dərs vəsaiti əsasən ali məktəblərin bakalavr mərhələsi üçün nəzərdə tutulsa da, ondan magistrlər, aspirant və doktorantlar, ümumiyyətlə geniş oxucu kütləsi də istifadə edə bilərlər.
Tarix: 14.03.2010 10:45 | Baxış: 2523 | Müəllif: Xaqan | Ətraflı


"Hamlet". Dünya ədəbiyyatının şah nümunələrindən biri. "Olum - ya Ölüm" sualının ədəbi variantı... İngilis dilindən tərcümə edəni: Sabir Mustafa.
Kateqoriya: Böyük Britaniya - İngiltərə
Müəllif: Vilyam Şekspir
Təsvir: "Hamlet". Dünya ədəbiyyatının şah nümunələrindən biri. "Olum - ya Ölüm" sualının ədəbi variantı... İngilis dilindən tərcümə edəni: Sabir Mustafa.
Tarix: | Baxış: 3500 | Müəllif: Leyla | Ətraflı


"Seçilmis əsərləri" Bes cilddə. II cild. Bu cilddə qüdrətli sairin 1938-1955-ci illərdə yazdığı xalq şeri səpkisində yazdığı qoşmaları, əruz vəznində lirik qəzəlləri, ictimai-siyasi və fəlsəfi mövzulu şeirləri daxil edilib...
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Səməd Vurğun
Təsvir: "Seçilmis əsərləri" Bes cilddə. II cild. Bu cilddə qüdrətli sairin 1938-1955-ci illərdə yazdığı xalq şeri səpkisində yazdığı qoşmaları, əruz vəznində lirik qəzəlləri, ictimai-siyasi və fəlsəfi mövzulu şeirləri daxil edilib...
Tarix: 12.03.2010 23:00 | Baxış: 2995 | Müəllif: Elchin | Ətraflı


"Təzadlar". Tanınmış şair, elm xadiminin dünyanın aparıcı dörd dilinə - rusca, ingiliscə, türkcə və farsca tərcümə edilmiş, xarici ölkələrdə nəşr olunmuş poetik toplusu. Barəsində Aydın Xanın yazısı.
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Hamlet İsaxanlı
Təsvir: "Təzadlar". Tanınmış şair, elm xadiminin dünyanın aparıcı dörd dilinə - rusca, ingiliscə, türkcə və farsca tərcümə edilmiş, xarici ölkələrdə nəşr olunmuş poetik toplusu... Aydın Xan (Əbilov). "Nəsrəddin Tusi - Hamlet İsaxanlı: elm və ədəbiyyatdan yoğrulmuşların ikisi..."
Tarix: | Baxış: 2860 | Müəllif: firuz | Ətraflı


"Dədə Qorqud Kitabı": oxunuşlar, açımlar". Monoqrafiyada türk bədii təfəkkürünün ən möhtəşəm abidəsi sayılan "Dədə Qorqud kitabı"nın əslinə uyğun oxunub açıqlanmasından danışılır
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Asif Hacıyev
Təsvir: Monoqrafiyada türk bədii təfəkkürünün ən möhtəşəm abidəsi sayılan "Dədə Qorqud kitabı"nın əslinə uyğun oxunub açıqlanmasında fikir ayrılığı yaradan mübahisəli məqamlar araşdırılmış, ilkin yazılış əsas götürülməklə tarixi leksikanın verdiyi faktlara istinadən bəzi söz, deyim və soylama parçalarının arxaik mənası şərh olunmuşdur.
Tarix: 12.03.2010 15:14 | Baxış: 2451 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri". Fərqli yaşam və düşüncə tərzinə malik millətlərin folklor nümunələri dünya sivilizasiya tarixinin qatı açılmamış səhifələri sayılır
Kateqoriya: Asiya ölkələri
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Oxuculara müxtəlif ölkələrin - əsasən də Asiya xalqlarının nağıl, əsatir və əfsanələri təqdim edilir. Fərqli yaşam və düşüncə tərzinə malik millətlərin folklor nümunələri dünya sivilizasiya tarixinin qatı açılmamış səhifələri sayılır.
Tarix: 12.03.2010 14:46 | Baxış: 2486 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. II cild. Bu kitabda xalq şairimizin seçilmiş poemaları verilib. Əlbəttə, "Gülüstan" poemas!!!
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Bəxtiyar Vahabzadə
Təsvir: "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. II cild. Bu kitabda xalq şairimizin seçilmiş poemaları verilib. Əlbəttə ki, "Gülüstan" poemas!!!
Tarix: 12.03.2010 13:08 | Baxış: 2820 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ürəyinin apardığı yerə get" (roman). İtaliyanın tanınmış xanım yazarından dəyərli əsər. Türkiyə türkcəsindən çevirən: Tоvuz Teymurova
Kateqoriya: İtaliya
Müəllif: Susanna Tamaro
Təsvir:  Susanna Tamaro. "Ürəyinin apardığı yerə get" (roman). İtaliyanın tanınmış xanım yazarından dəyərli əsər. Türkiyə türkcəsindən çevirən: Tоvuz Teymurova
Tarix: 10.03.2010 13:16 | Baxış: 4103 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ən yеni Аzərbаycаn ədəbiyyаtı məsələləri". Kitаbа müəllifin çаğdаş ədəbi prоsеsə - nəşr, pоеziyа, ədəbiyyаtşünаslıq məsələlərinə dаir sоn illərdə qələmə аldığı araşdırması və tənqidi məqаlələri yer alıb...
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Təyyаr Sаlаmоğlu (Cаvаdоv)
Təsvir: "80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnı: jаnr təkаmülü" mоnоqrаfiyаsındа 80-ci illərin rоmаn təsərrüfаtı əsаsındа bu jаnrın pоеtikа zənginliyi və jаnr təkаmülünün əsаs istiqаmətləri tədqiq еdilir: rоmаnın mövzu, idеyа, kоnflikt və bədii qəhrəmаn kоntеksindəki təkаmül prоsеsi izlənir; tаriхi rоmаn və оnun tipоlоgiyаsınа dаir еlmi-nəzəri qənаətlər ümumiləşdirilir, tipоlоji təsnifаt prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsinə çаlışır, jаnr bахımındаn mübаhisə dоğurаn əsərlər pоlеmik yöndə аrаşdırmа оbyеkti оlur; jаnrın struktur хüsusiyyətləri - kоmpоzisiyа mürəkkəbliyi, süjеtqurmаnın tipоlоji müхtəlifliyi və üslubi təmаyülləri аrаşdırılır.
Tarix: 09.03.2010 00:15 | Baxış: 2423 | Müəllif: Narmin | Ətraflı


"Rübailər". Farsdilli Azərbaycan ədəbiyyatının klassik nümayəndəsinin maraqlı kitabı. Bu rübilər şairənin böyük istedadından xəbər verir
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhsəti xanım Gəncəvi
Təsvir: Kitabda klassik Azərbaycan ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi Məhsəti Gəncəvinin müxtəlif mənbələrdən götürülmüş rübailəri toplanmışdır. Bu rübailər dövrünün humanist poeziyası - Xaqani, Nizami yaradıcılıgı ilə yaxından bağlı olmaqla dünyəvi hisslər tərənnüm edir, insanı, onun gözəlliyini, arzu və istəklərini ifadə edir, onun həyat eşqinin, rəngarəng duyğularının poetik ifadəsi kimi özünü göstərir.
Tarix: 07.03.2010 01:58 | Baxış: 2354 | Müəllif: Игорь | Ətraflı


"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. II Cild. Məişət nağılları. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Azərbaycan xalq nağılları dünya və Şərq nağıllarının ən dəyərli nümunələrindən sayılır.  Sehirli, möcüzəli hekayətlər, eyni zamanda, milli-etnik şüurun daşıyıcıları, "genetik arxivi" də sayıla bilər... Bu beşcildlikdə indiyə qədər toplanmış nağıllarımız da sizlərə təqdim edilir.
Tarix: 05.03.2010 17:52 | Baxış: 2650 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner