AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Çağdaş Fransa bədii söz sənəti: sivilizasiyaların əlaqəsi". İmzalar, cərəyanlar, canlı proses...
Kateqoriya: Fransa
Müəllif: Sima Ənnağı
Təsvir: Cavan yazarlardan Pyer Mişon, Kristian Boben, Paskal Kinyar, Daniel Pennak, Jan Eşnoz, Silvi Jermen, Fransua Bon, Jan Ruo, Jan-Filip Tussen kimi fərqli sənətkarlara diqqət etmək lazımdır. Onlar sözlə cox ehtiyatlı, diqqətli davranırlar. Mişel Uelbek ilə əlaqəli fransız ədəbiyyatında yeni termin yaranıb - depressionizm. Bu, yazarın özünün şəxsi problemidir. Uelbek sadəcə nəşriyyat brendinin tipik bir nümunəsidir....
Tarix: 07.11.2009 21:16 | Baxış: 2311 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ədəbiyyat nəzəriyyəsi". Ədəbiyyatşünaslığın tarixi, növləri, janrları, ədəbi cərynlar, məktələr, semantika... Yazıçının kiçik ensiklopediyası
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Rəhim Əliyev
Təsvir: Əsərdə marksist nəzəriyyə ehkamlarından imtina edilir, klassik filologiyanın və semiotikanın elmi prinsipləri əsas götürülür. Kitabın orijinal cəhəti nəzəriyyə kursuna ədəbi əsərin təqdimi ilə yanaşı, sözün, obrazın, mifin, yazı dilinin nə mətn nəzəriyyəsinin,dilin mənşəyinin izahı ilə bağlı problemlərin də daxil edilməsidir. Əsər tələbələr, müəllimlər, filosof və dilçilər, nəzəriyyəni öyrənənlər və sevənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Tarix: 07.11.2009 20:03 | Baxış: 2831 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri". Telekommunikasiya şəbəkələrinin inkişafı, layihəsi və istismarı ilə məşğul olanlar üçün. Dərslik-monoqrafiya
Kateqoriya: İnnovativ layihə: İnternet jurnalistikası, yeni media, bloger
Müəllif: Abdul Qəhrəmanzadə
Təsvir: Kitabda müasir telekommunikasiya şəbəkələrində geniş tətbiq olunan rəqəmli kommutasiya sistemləri (RKS), kommutasiya sahələrinin yaranma prinsipi və təsnifatı, rəqəmli kommutasiyada idarəetmə və siqnallaşma, abunəçi interfeysi, proqram təminatı, DMS-100, System-X, S-12 və ISDN-nin quruluşu, şəbəkələrin layihələndirilməsi, teletrafiki və texniki istismarı geniş şərh olunmuşdur.
Tarix: 15.02.2013 19:27 | Baxış: 2810 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sonun başlanğıcı". Azərbaycan ədəbiyyatının istedadlı nümayəndəsindən povest və hekayələr kitabı. 7 yeni hekayəsi
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Əlabbas
Təsvir: Kitaba yazıçının otuzillik bir dövrü əhatə edən ədəbi yaradıcılığının ilk nümunələrindən tutmuş son əsərlərinəcən yenidən işlənmiş povest və hekayələrinin bir qismi daxil edilmişdir. Əlavə olaraq daha 7 yeni hekayəsini də sizlərə ərməğan edirik
Tarix: 07.11.2009 18:42 | Baxış: 2168 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Neft terminlərinin izahlı lüğəti". Ana dilimizin terminoloji imkanlarını genişləndirən bir sözlük...
Kateqoriya: Lüğətlər, ensiklopediyalar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Neft terminlərinin izahlı lüğəti". Ana dilimizin terminoloji imkanlarını genişləndirən bir sözlük...
Tarix: 06.11.2009 20:22 | Baxış: 3247 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Altıncı kitab. "Dünyanı tanı" romanı
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Bu cildə tanınmış yazıçının "Dünyanı tanı" romanı  daxil edilib.
Tarix: 06.11.2009 20:11 | Baxış: 2964 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Y.E.Bertels və Azərbaycan ədəbiyyatı". XX əsr Avropatipli milli şərqşünaslığımızın banilərindən biri haqqında araşdırma-kitab
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Abuzər Bağırov
Təsvir: XX əsrin ən böyük şərqşünaslarından biri olan Yevgeni Eduardoviç Bertels (1890-1957) orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının, xüsusilə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin poetik irsinin tədqiq, tərcümə və təbliğ olunmasında böyük xidmətlər göstərmişdir. Monoqrafiyada alimin bu yöndə apardığı araşdırmalar təhlil obyekti kimi götürülmüş və ədəbiyyatşünaslıq elminin müasir səviyyəsindən qiymətləndirilmişdir.
Tarix: 06.11.2009 19:28 | Baxış: 2292 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Gülməli adamın yuxusu". Rus və dünya nəsrinin görkəmli nümayəndəsindən maraqlı bir fantastik hekayə. Azəricə. Eləcə də rusca bütün əsərləri
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Fyodor Mixayloviç Dostoyevski
Təsvir: "Gülməli adamın yuxusu". Rus və dünya nəsrinin görkəmli nümayəndəsindən maraqlı bir fantastik hekayə. Azəricə. Eləcə də rusca bütün əsərləri
Tarix: 06.11.2009 18:29 | Baxış: 3704 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi". Monoqrafiya-kitab, amma dərslik kimi də istifadəsi mümkündür!
Kateqoriya: Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya
Müəllif: Yunis Xəlilov
Təsvir: "Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi". Kitabda "Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərh olunmuşdur. Ali məktəblər üçün dərslik, monoqrafiya, hüquq üzrə şərh və mühazirə materiallı kimi bu sahədəki əksər normativ sənədlər, sərəncam və qanunvericilik aktlarından istifadə edilərək əsas qanunumuz izah edilir.
Tarix: 05.11.2009 21:37 | Baxış: 3224 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Azərbaycan poeziyasının realist qolunu yartmaqla dilimizin çağdaş ədəbi-bədii üslubunu formalaşdıran şair
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Molla Pənah Vaqif
Təsvir: XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndəsi Mоlla Pənah Vaqifin yaradıcılığı ilə xalq şеrinin təsiri yazılı ədəbiyyatımızda üstünlük qazanır. Vaqif pоеziyası əsrin ziddiyyətlərini, sеvinc və kədərini daha parlaq ifadə еtdiyi üçün bütünlükdə Azərbaycan milli ədəbiyyatının bu dövrünü Vaqif əsri adlandırmaq оlar. Əlyazmalar əsasında, cünglərdən istifadə еdilməklə tərtib оlunmuş bu kitabda böyük şairin qоşma, təcnis, qəzəl, müxəmməs və s.-dən ibarət əsərləri tоplanmışdır.
Tarix: 05.11.2009 21:25 | Baxış: 2369 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Molla Nəsrəddin lətifələri" (Adi oxucu üçün gülməcələr, intellektuallardan ötrü qədim Şərq sufi ədəbiyyatı nümunələri!!!)
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Molla Nəsrəddin lətifələri" (Adi oxucu üçün gülməcələr, intellektuallardan ötrü qədim Şərq sufi ədəbiyyatı nümunələri!!!)
Tarix: 05.11.2009 21:15 | Baxış: 2063 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


«Seçilmiş əsərləri». 10 cilddə. Yeddinci Kitab. Ədəbi-tənqidi, publisistik-elmi məqalələr, esseləri, sənət baxışlarını əks etdirən filoloji araşdırmalar
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Elçin Əfəndiyev
Təsvir: Xalq yazıçısı Eçinin «Seçilmiş əsərləri»nin bu cildinə (10 cilddə. Yeddinci Kitab) Müxtəlif illərdə qələmə aldığı ədəbi-tənqidi, publisistik-elmi məqalələri, esseləri, sənət baxışlarını əks etdirən filoloji araşdırmaları daxil edilib.
Tarix: 05.11.2009 20:59 | Baxış: 2283 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"O". İtaliyanın dünyaşöhrətli yazıçı mütəfəkkirindən maraqlı bir hekayə... ("O" - bəlkə sənsən?!.)
Kateqoriya: İtaliya
Müəllif: Umberto Eko
Təsvir: Umberto Eko. "O". İtaliyanın dünyaşöhrətli yazıçı mütəfəkkirindən maraqlı bir hekayə... ("O" - bəlkə sənsən?!.)
Tarix: 04.11.2009 21:37 | Baxış: 3495 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Dastani-Əhməd Hərami". XIII əsrdə Azərbaycan dilində qələmə alınmış ilk məsnəvi
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Dastani-Əhməd Hərami" XIII əsrdə Azərbaycan dilində qələmə alınmış ilk məsnəvi hesab olunur. Əsərin süjet xətti şər qüvvələrin timsalı olan Əhməd Hərami ilə xeyir qüvvələrin rəmzi kimi təsvir olunan Güləndam arasındakı konflikt üzərində qurulmuşdur. Gizli və açıq mübarizə şəklində davam edən konflikt Güləndamın qələbəsi ilə nəticələnir. Əsərdə zülmə, ədalətsizliyə qarşı dərin nifrət, nəcib, layiqli, humanist insanlara qarşı isə yüksək məhəbbət vardır. Dastan xalq ədəbiyyatından bəhrələnmiş və xoşbəxt sonluqla bitir.
Tarix: 04.11.2009 18:31 | Baxış: 2123 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin seçilmiş qərarları. III cild. Azərbaycan dilində demokratiya ensiklopediyası da saymaq mümkün
Kateqoriya: Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Təqdim edilən toplu Avropa Şurasının Bakı Ofisinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin seçilmiş qərarlarının Azərbaycan dilinə tərcüməsi sahəsində oxucularına növbəti töhfəsidir.Vəsait praktika ilə məşğul olan hüquqşünaslar (hakimlər, vəkillər və hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri və s.), insan hüquqlarının müdafiəsi və problemləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının, dövlət orqanlarının nümayəndələri, həmçinin insan hüquqlarının müdafiəsi,tədrisi və təbliği ilə məşğul olan digər şəxslər üçün nəzərdə tutulub.
Tarix: 04.11.2009 18:23 | Baxış: 2176 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözlərinin lüğəti". İki cilddə. ikinci kitab
Kateqoriya: Lüğətlər, ensiklopediyalar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Lüğət klassik Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin orijinal yazıda oxunuşunu, nəşr edilmiş klassik mətnlərdə tez-tez rast gəlinən ərəb və fars mənşəli alınma söz və ifadələrin başa düşülməsini asanlaşdırmaq və ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars alınmalarının ümumi mənzərəsini sistemli şəkildə əks etdirmək məqsədi daşıyır. Lüğətin əsas məqsədi Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əsərləri ilə yaxından tanış olmaq, onu daha dərindən öyrənmək istəyən oxuculara, xüsusən yeni nəslə kömək etməkdən ibarətdir.
Tarix: 04.11.2009 18:20 | Baxış: 2976 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözlərinin lüğəti". İki cilddə. Birinci kitab
Kateqoriya: Lüğətlər, ensiklopediyalar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Lüğət klassik Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin orijinal yazıda oxunuşunu, nəşr edilmiş klassik mətnlərdə tez-tez rast gəlinən ərəb və fars mənşəli alınma söz və ifadələrin başa düşülməsini asanlaşdırmaq və ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars alınmalarının ümumi mənzərəsini sistemli şəkildə əks etdirmək məqsədi daşıyır. Lüğətin əsas məqsədi Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əsərləri ilə yaxından tanış olmaq, onu daha dərindən öyrənmək istəyən oxuculara, xüsusən yeni nəslə kömək etməkdən ibarətdir.
Tarix: 04.11.2009 18:13 | Baxış: 4134 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi". Monoqrafiya. İnsan haqları üzrə milli qanunvericiliyə aiddir, dərslik kimi də istifadə oluna bilər
Kateqoriya: Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya
Müəllif: Etibar Orucov
Təsvir: Kitabda nikahla bağlı rəsmi qanunvericilik aktları geniş işıqlandırılır. Monoqrafiya peşəkar hüquqşünaslara və dərslik kimi ali hüquq təhsili alan tələbələrə ünvanlanıb.
Tarix: 03.11.2009 15:19 | Baxış: 2388 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərlər". Vətəni sevməyən insan olmaz... - yazan romantik şairin qəlb çırpıntıları
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Abbas Səhət
Təsvir: Kitaba Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi, romantik şair Abbas Səhətin şeirləri, satiralari, uşaqlara ünvanlanmış poetik nümunələri, satiraları, taziyana və mənzum məktubları, eləcə də hekayələri, pyesləri, məqalələri, tərcümələri daxil edilib.
Tarix: 03.11.2009 14:59 | Baxış: 2866 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Qədim Yunan Fəlsəfəsi Antologiyası". AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI FƏLSƏFƏ VƏ HÜQUQ İNSTİTUTUNUN nəşri
Kateqoriya: Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Bu kitabda antik fəlsəfənin yarandığı dövrdən, antik fəlsəfənin ən parlaq nümayəndəsi olan Aristotelə qədər inkişafı öz əksini tapmışdır. Redaktorlar heyəti qədim mütəfəkkirlərin əsərlərindən onların dünyagörüşünü daha çox səciyyələndirən fikirlərdən ibarət mətnləri kitaba daxil etməyə çalışmışlar. Kitab ali məktəb tələbələri, aspirantlar, ümumiyyətlə, fəlsəfə tarixilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Tarix: 03.11.2009 09:29 | Baxış: 4705 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


© 2009-2016. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner