AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


«Seçilmiş əsərləri». 10 cilddə. Yeddinci Kitab. Ədəbi-tənqidi, publisistik-elmi məqalələr, esseləri, sənət baxışlarını əks etdirən filoloji araşdırmalar
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Elçin Əfəndiyev
Təsvir: Xalq yazıçısı Eçinin «Seçilmiş əsərləri»nin bu cildinə (10 cilddə. Yeddinci Kitab) Müxtəlif illərdə qələmə aldığı ədəbi-tənqidi, publisistik-elmi məqalələri, esseləri, sənət baxışlarını əks etdirən filoloji araşdırmaları daxil edilib.
Tarix: 05.11.2009 20:59 | Baxış: 2293 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"O". İtaliyanın dünyaşöhrətli yazıçı mütəfəkkirindən maraqlı bir hekayə... ("O" - bəlkə sənsən?!.)
Kateqoriya: İtaliya
Müəllif: Umberto Eko
Təsvir: Umberto Eko. "O". İtaliyanın dünyaşöhrətli yazıçı mütəfəkkirindən maraqlı bir hekayə... ("O" - bəlkə sənsən?!.)
Tarix: 04.11.2009 21:37 | Baxış: 3511 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Dastani-Əhməd Hərami". XIII əsrdə Azərbaycan dilində qələmə alınmış ilk məsnəvi
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Dastani-Əhməd Hərami" XIII əsrdə Azərbaycan dilində qələmə alınmış ilk məsnəvi hesab olunur. Əsərin süjet xətti şər qüvvələrin timsalı olan Əhməd Hərami ilə xeyir qüvvələrin rəmzi kimi təsvir olunan Güləndam arasındakı konflikt üzərində qurulmuşdur. Gizli və açıq mübarizə şəklində davam edən konflikt Güləndamın qələbəsi ilə nəticələnir. Əsərdə zülmə, ədalətsizliyə qarşı dərin nifrət, nəcib, layiqli, humanist insanlara qarşı isə yüksək məhəbbət vardır. Dastan xalq ədəbiyyatından bəhrələnmiş və xoşbəxt sonluqla bitir.
Tarix: 04.11.2009 18:31 | Baxış: 2136 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin seçilmiş qərarları. III cild. Azərbaycan dilində demokratiya ensiklopediyası da saymaq mümkün
Kateqoriya: Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Təqdim edilən toplu Avropa Şurasının Bakı Ofisinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin seçilmiş qərarlarının Azərbaycan dilinə tərcüməsi sahəsində oxucularına növbəti töhfəsidir.Vəsait praktika ilə məşğul olan hüquqşünaslar (hakimlər, vəkillər və hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri və s.), insan hüquqlarının müdafiəsi və problemləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının, dövlət orqanlarının nümayəndələri, həmçinin insan hüquqlarının müdafiəsi,tədrisi və təbliği ilə məşğul olan digər şəxslər üçün nəzərdə tutulub.
Tarix: 04.11.2009 18:23 | Baxış: 2186 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözlərinin lüğəti". İki cilddə. ikinci kitab
Kateqoriya: Lüğətlər, ensiklopediyalar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Lüğət klassik Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin orijinal yazıda oxunuşunu, nəşr edilmiş klassik mətnlərdə tez-tez rast gəlinən ərəb və fars mənşəli alınma söz və ifadələrin başa düşülməsini asanlaşdırmaq və ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars alınmalarının ümumi mənzərəsini sistemli şəkildə əks etdirmək məqsədi daşıyır. Lüğətin əsas məqsədi Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əsərləri ilə yaxından tanış olmaq, onu daha dərindən öyrənmək istəyən oxuculara, xüsusən yeni nəslə kömək etməkdən ibarətdir.
Tarix: 04.11.2009 18:20 | Baxış: 2988 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözlərinin lüğəti". İki cilddə. Birinci kitab
Kateqoriya: Lüğətlər, ensiklopediyalar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Lüğət klassik Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin orijinal yazıda oxunuşunu, nəşr edilmiş klassik mətnlərdə tez-tez rast gəlinən ərəb və fars mənşəli alınma söz və ifadələrin başa düşülməsini asanlaşdırmaq və ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars alınmalarının ümumi mənzərəsini sistemli şəkildə əks etdirmək məqsədi daşıyır. Lüğətin əsas məqsədi Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əsərləri ilə yaxından tanış olmaq, onu daha dərindən öyrənmək istəyən oxuculara, xüsusən yeni nəslə kömək etməkdən ibarətdir.
Tarix: 04.11.2009 18:13 | Baxış: 4157 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi". Monoqrafiya. İnsan haqları üzrə milli qanunvericiliyə aiddir, dərslik kimi də istifadə oluna bilər
Kateqoriya: Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya
Müəllif: Etibar Orucov
Təsvir: Kitabda nikahla bağlı rəsmi qanunvericilik aktları geniş işıqlandırılır. Monoqrafiya peşəkar hüquqşünaslara və dərslik kimi ali hüquq təhsili alan tələbələrə ünvanlanıb.
Tarix: 03.11.2009 15:19 | Baxış: 2402 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərlər". Vətəni sevməyən insan olmaz... - yazan romantik şairin qəlb çırpıntıları
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Abbas Səhət
Təsvir: Kitaba Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi, romantik şair Abbas Səhətin şeirləri, satiralari, uşaqlara ünvanlanmış poetik nümunələri, satiraları, taziyana və mənzum məktubları, eləcə də hekayələri, pyesləri, məqalələri, tərcümələri daxil edilib.
Tarix: 03.11.2009 14:59 | Baxış: 2884 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Qədim Yunan Fəlsəfəsi Antologiyası". AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI FƏLSƏFƏ VƏ HÜQUQ İNSTİTUTUNUN nəşri
Kateqoriya: Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Bu kitabda antik fəlsəfənin yarandığı dövrdən, antik fəlsəfənin ən parlaq nümayəndəsi olan Aristotelə qədər inkişafı öz əksini tapmışdır. Redaktorlar heyəti qədim mütəfəkkirlərin əsərlərindən onların dünyagörüşünü daha çox səciyyələndirən fikirlərdən ibarət mətnləri kitaba daxil etməyə çalışmışlar. Kitab ali məktəb tələbələri, aspirantlar, ümumiyyətlə, fəlsəfə tarixilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Tarix: 03.11.2009 09:29 | Baxış: 4728 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Yazıçı-publisist, antonim və antimonik tarix yazan annalist Bakur Karapetyana Açıq məktub". (Material Ermənistan saytında erməninicə yerləşdirilib!)
Kateqoriya: Ermənişünaslıq - Ermənistanşünaslıq
Müəllif: İsrafil Məmmədov
Təsvir:
Tarix: 03.11.2009 09:24 | Baxış: 2719 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Beşinci kitab. "Vəfalım mənim" romanı və "Gündəliyimdən səhifələr" adlı memuarından bir hissə
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Beşinci cildə tanınmış yazıçı Əlibala Hacızadənin "Vəfalım mənim" romanı və "Gündəliyimdən səhifələr" adlı memuarının bir hissəsi daxil edilib.
Tarix: 02.11.2009 15:38 | Baxış: 2677 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Azərbaycan" (İnsan hüquqları sahəsində Avropa standartları və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi...)
Kateqoriya: Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiya
Müəllif: Ataxan Əbilov
Təsvir: İnsan hüquqları sahəsində Avropa standartları və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi barədə maraqlı nəşr. Azərbaycan dilində
Tarix: 02.11.2009 15:25 | Baxış: 2665 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Əziz Nəsəfi". Afaq Məsudun tərcümə və təqdimatında. (Sufizm məqamları barədə Avropalı düşüncə adamının araşdırmasından...)
Kateqoriya: Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər
Müəllif: Lyoyd Raycen
Təsvir: Sirlər dolu İnsan mahiyyəti barədə bu və digər sualları daha ətraflı cavablandırmaqdan ötrü ingilis alimi Lloyd Raycenin, X əsrin ən nəhəng sufi Şeyxi Əziz əd-din Nəsəfi haqqında yazdığı "Əziz Nəsəfi" adlı elmi tədqiqatından bir parçanı oxucularımızın nəzərinə təqdim edirik.
Tarix: 02.11.2009 15:17 | Baxış: 3293 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Da Vinçi kodu" / "Koд да Винчи". (Milyonlarla oxucunu təəccübləndirən bellestrik roman: siz də tanış olun - hələlik rusca!!! )
Kateqoriya: Böyük Britaniya - İngiltərə
Müəllif: Den Braun
Təsvir: "Da Vinçi kodu" / "Koд да Винчи". (Milyonlarla oxucunu təəccübləndirən bellestrik roman: siz də tanış olun - hələlik rusca!!! )
Tarix: 02.11.2009 14:59 | Baxış: 4098 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"ABŞ universitetlərini kimlər və necə idarə edirlər?" (İdarəedən qurumlar (Qəyyumlar şurası, Universitet senatı və s. ) mərkəzləşdirilmiş deyil, avtonomluq prinsipinə söykənir)
Kateqoriya: Amerikaşünaslıq
Müəllif: Əfqan Abdullayev
Təsvir:  ABŞ ali təhsilinin idarə olunmasının əsas fərqləndirici cəhəti idarəetmənin rəngarəngliyidir. Hər bir idarəetmə forması həmin təşkilatın unikal tarixini və tələbatlarını özündə əks etdirir. İdarəedən qurumlar (Qəyyumlar şurası, Universitet senatı və s. ) mərkəzləşdirilmiş deyil, avtonomluq prinsipinə söykənir. 1966-cı ildə Amerika Universitet Professorları Assosiasiyasının, Amerika Təhsil Şurasının və Universitet və Kolleclərin İdarə Şuraları Assosiasiyasının birgə razılığı ilə demokratik idarəetmənin prinsipləri qəbul edilmişdir. ABŞ ali təhsilində idarəetmə nə qədər demokratik olsa da, bütün idarəedənlərin bir ümdə vəzifəsi var: işlədiyi müəssisənin maraqlarını qorumalı, cəmiyyətdə ona bir inam yaratmalı.
Tarix: 01.11.2009 13:26 | Baxış: 2290 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Sufizmin yolu: islamdan uzaqlaşma, yoxsa islamla uzlaşma? (Şərq təriqəti barədə maraqlı məlumatlar)
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Aida Qasımova
Təsvir: Sufizmin və irfani düşüncənin İmam Ğəzali, ibn (əl) Ərəbi, Cəlaləddin Rumi, Hafiz və Füzuli kimi nümayəndələrini yada salmağımız haqqında söhbət gedən istiqamətin möhtəşəmliyindən xəbər verir.İlk öncə qeyd etmək istərdik ki, islam daxilində cücərmiş hər bir təriqət kimi sufizm də ilk növbədə Qurani Kərimə əsaslanıb, öz əsas prinsiplərini müqəddəs ayə və hökmlərdən əxz etdiyini bildirib.
Tarix: 31.10.2009 22:37 | Baxış: 2107 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"QURANİ-KƏRİM"İN İZAHLI TƏRCÜMƏSİ". "əl-Fatihə surəsi" və "əl-Bəqərəsurəsi". Sərhlər
Kateqoriya: "Qurani-Kərim"
Müəllif: Abdulaziz Bayındır
Təsvir: Abdulaziz Bayındır 1984-cü ildə İslam hüququ ixtisası üzrə ilahiyyat elmləri namizədi, 1987-ci ildə İslam iqtisadiyyatına dair elmi arasdırmaları ilə kəlam (müsəlman ilahiyyatı) və İslam hüququ ixtisasları üzrə ilahiyyat elmləri doktoru olmusdur. 1993-cü ildə Süleymaniyyə vəqfini təsis etmisdir. Akademik fəaliyyətini 1997-ci ildən etibarən İstanbul Universitetinin İlahiyyat fakültəsində davam etdirir. Hal-hazırda həmin fakültənin professoru olub, eyni zamanda dünya dinləri mədəniyyəti və İslam hüququ kafedralarının müdiri vəzifəsində isləyir. Ana dilindən basqa ərəb, fransız və ingilis dillərini də akademik səviyyədə bilən Abdulaziz Bayındır indiyədək müxtəlif dillərdə nəsr olunmus 8 kitabın və 25-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.
Tarix: 31.10.2009 22:25 | Baxış: 3576 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Aşıq poеziyamızın sonuncu nəhəngi - bеlə sənətkarlara еldə "Haqq aşığı" dеyərlər.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Aşığ Ələsgər
Təsvir:  Aşıq Ələsgər aşıq poеziyamızın sonuncu nəhəngidir. O, yaratdığı dilin və doğma xalqının yaddaşında büllur söz və musiqi kimi qalan gözəllik vurğunu, həyat aşiqi, saflıq və səmimiyyət ustadıdır. Sinəsini özünə dəftər еdən Ələsgər aşıq şеrinin, dеmək olar ki, bütün formalarına müraciət еtmiş, qoşma, gəraylı, təcnis, qıfılbənd, dodaqdəyməzlər yaratmış, dеyişmələr iştirakçısı olmuşdur.
Tarix: 31.10.2009 21:21 | Baxış: 2300 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Məntiq elmi. Fəlsəfə elmləri Ensiklopediyası. I cild. (Hegel ."Birinci nəşrə sözardı"). Bütöv kitabın e-mətni
Kateqoriya: Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər
Müəllif: Georq Vilhelm Fredrix Hegel
Təsvir: "Məntiq elmi" Hegelin "Fəlsəfə elmləri ensiklopediyası"nın birinci bölümüdür. Bu bölümdə Hegelin fəlsəfi sisteminin ümumfəlsəfi məsələləri tədqiq edilir. Müəllif "Məntiq elmi"ndə dialektikanın, məntiqin və idrak nəzəriyyəsinin vəhdətini əsaslandırır, dialektik məntiq təlimini irəli sürür və onun formal yaxud ənənəvi məntiqə münasibətini şərh edir.
Tarix: 31.10.2009 21:02 | Baxış: 4047 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Azərbaycan arxeologiyası. I cild. Monoqrafiya kimi yazılsa da, dərslik kimi istifadə oluna bilər: tarixçilər, tarixi sevənlərə ərməğan...
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Vəli Baxşəliyev
Təsvir: Kitabda Azərbaycanın ən mühüm abidələri haqqında məlumat verilmiş, arxeoloji mədəniyyətlərin tarixləndirilməsi və etnik mənsubiyyəti ilə bağlı bəzi məsələlərə toxunulmuşdur.Kitab Azərbaycanın qədim mədəniyyətləri haqqında bütöv təssəvvür əldə etməyə, Azərbaycan arxeologiyasının problemlərini göz önünə qoymağa imkan verir. Kitab ali məktəb tələbələri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Tarix: 31.10.2009 20:18 | Baxış: 2317 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


© 2009-2016. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner