AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Seçilmiş əsərləri". Ustad sənətkar dünya romantizmin orijinal simalarından sayılsa da, ədəbiyyat tariximizdə ən bəxtsiz imza sahibi hesab olunur
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhəmməd Hadi
Təsvir: Dilindəki ərəb-fars ibarələri, kəlmələri bu şairin fəlsəfi-poetik düşüncələrini geniş oxucu kütləsi tərəfindən dərk edilməsini çətinləşdirsə də, M.Hadi XX əsrin ilk on illiklərinin ən görkəmli ədəbi simalarından biri, "Füyuzat" dərgisinin sevimli müəlliflərindən olub. "Seçilmiş əsərləri"nə şairin öz romantik təbiətindən gələn bir güclə daim işığa çağıran şeirləri, qiymətli sənət nümunələri olan poemaları, eləcə də yüksək bəşəri duyğular aşılayan və müəllifin yaradıcılıq idealları ilə səsləşən iqtibas və tərcümələri toplanmışdır...
Tarix: 24.11.2009 18:36 | Baxış: 2693 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"XVIII yüzillik - XIX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri". Monioqrafiya. Tələbələr dərslik kimi yararlana bilərlər...
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Tofiq Mustafazadə
Təsvir: Monoqrafiya Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri tarixinin XVIII yüzillik - XIX yüzilliyin əvvəlləri dövrünü işıqlandıran, müəllifin həm Rusiya, həm də Türkiyə arxivlərində uzunmüddətli axtarışlar nəticəsində aşkar edib sistemləşdirdiyi qiymətli fakt və materialların tədqiqinə həsr olunmuşdur. Kitаbdа Osmanlı imperiyasının Azərbaycanla bağlı siyasətinin mahiyyəti açılmış, qarşılıqlı münasibətlərdəki mərhələlər müəyyənləşdirilmiş, onların ozamankı düşmənə - çar Rusiyası və onun əlaltısı Kartli-Kaxeti çarlığına qarşı öz qüvvələrini birləşdirmək cəhdləri, Azərbaycan dövlət qurumlarının Osmanlı-Rusiya qarşidurmasında rolu və təsiri araşdırılmışdır.
Tarix: 24.11.2009 18:04 | Baxış: 3667 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Hophopnamə". I Kitab. Azərbaycan milli satirik poeziyasının görkəmli nümayəndəsinin seçilmiş əsərlərinin birinci cildi
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Mirzə Ələkbər Sabir
Təsvir: Mirzə Ələkbər Sabir min illik ədəbiyyat tariximizin tanınmış nümayəndələrindən biridir. Onun "Hophopnamə"si basdan-ayaga zülmə, ətalətə etiraz, insan haqqına və heysiyyətinə qarsı çevrilmis hər seyə üsyan və ittihamnamədir. Sabir əsərlərinin külliyyatı olan bu ikicildliyin birinci cildinə sairin 1906-1910-cu illərdə yazmıs olduğu satirik seirlər toplanmısdır. Cild xronoloji prinsip əsasında hazırlanmısdır. Kitabda xalq rəssamı Əzim Əzimzadənin illüstrasiyalarından istifadə edilmisdir.
Tarix: 23.11.2009 17:45 | Baxış: 2735 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sahil zolağında". Amerikanın tanınmış istedadlı nasirindən maraqlı hekayə. Yazıçıyla müsahibə: "Və süjet doğuldu..."
Kateqoriya: ABŞ ədəbiyyatı
Müəllif: Maykl Çeybon
Təsvir: Çağdaş Amerika nəsrinin istedadlı nümayəndələrindən olan Maykl Çeybon (Michael Chabon) 1963-cü ildə doğulub.«Pittsburq sirləri» (1988), «Möcüzəli uşaqlar» (1995), «Kavalyer və Kleyin heyrətamiz macəraları» (2000) romanlarının müəllifidir. 2002-ci ildə Nyu-Yorkda nəşr olunan «Ən yaxşı Amerika hekayələri» toplusunda çap olunub. 2001-ci ildə Pulitser mükafatına layiq görülüb.
Tarix: 23.11.2009 16:38 | Baxış: 2633 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. İkinci Kitab. 1906-1914-cü illərdə qələmə aldığı yazıları, 76 yeni felyetonu...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Cəlil Məmmədquluzadə
Təsvir: "Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. İkinci Kitab. 1906-1914-cü illərdə qələmə aldığı yazıları, 76 yeni felyetonu...
Tarix: 21.11.2009 20:11 | Baxış: 3006 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Patriarxın payızı". Roman. Nobel mükafatı laureatı, dünyaşöhrətli Kolumbiya yazıçısını şah əsəri Azərbaycanca
Kateqoriya: Kolumbiya
Müəllif: Qabriel Qarsia Markes
Təsvir: Tarixinin müxtəlif dönəmlərində Yer üzünə sınaq kimi göndərilən bu oxşar taleli insanların gizli mahiyyətini mahir yazıçı qələmiylə ümumiləşdirməyə nail olmuş Markes, insanlıq üçün xüsusi təhlükə olan «ölməz diktator» obrazını yaratmaqla, insanlıq və vətəndaşlıq hüquqları əsrlər boyu tapdanan, zülm və haqsızlıq üzərində qurulmuş hakim rejimlərin basqısı altında inləyən dünya xalqları qarşısında öz haqq səsini ucaldaraq, müqəddəs yazıçılıq missiyasını yerinə yetirmiş olur.
Tarix: 21.11.2009 19:09 | Baxış: 5674 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Ə.A.Məsimov, A.E.Məmmədov. "Hidrologiya və mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar". Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Mövсud ədəbiyyatlardan və müəlliflərin öz tədqiqatlarının nətiсələrindən istifadə etməklə tərtib olunmuş bu dərs vəsaitində hidrogeoloji və mühəndisi-geoloji işlərdə aerokosmik şəkillərin deşifrələnməsi metodikası və geofiziki üsulların tətbiqi imkanları haqqında məlumat verilir. Müxtəlif tektonik şəraitlərdə hidrogeoloji və mühəndisi-geoloji məsələlərin həlli zamanı geofiziki və aerokosmik üsulların tətbiqi konkret misallarla göstərilir. Dərs vəsaitində, həmçinin aerokosmik təsvirlərin tətbiqinin proqnoz aspektləri də işıqlandırılır.
Tarix: 19.11.2009 19:19 | Baxış: 2251 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Çağdaş Türkiyə poeziyasından yarpaqlar: Cahit Külebi, Abdürrəhim Karakoç, Ferrahi, Sedat Umran kimi şairlərdən şeirlər
Kateqoriya: Poeziya
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Çağdaş Türkiyə poeziyasından yarpaqlar: Cahit Külebi,  Abdürrəhim Karakoç, Ferrahi, Sedat Umrandan maraqlı şeirlər...
Tarix: 19.11.2009 18:45 | Baxış: 2869 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Azadlıq şairinin istiqlal və dövlət müstəqilliyimiz uğrunda mübarizəyə həsr etdiyi poetik əsərləri
Kateqoriya: Mühacir və diaspor
Müəllif: Almas İldırım
Təsvir: Almas İldırımın "Seçilmiş əsərləri" kitabına müəllifin istiqlal, azadlıq, müstəqillik uğrunda mübarizəyə həsr olunmuş şeirləri toplanmışdır.Şeirlərdə Vətən həsrəti, tarixi keçmişimizlə bağlı poetik düşüncələr öz parlaq əksini tapmışdır.
Tarix: 19.11.2009 18:36 | Baxış: 3033 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət: 2003-2008". İki cilddə. II Kitab. Azərbaycan Prezidentinin 2003-2008-ci illər ərzində milli mədəniyyətimizlə bağlı təbrikləri, sərəncamları, qanunlar, fərmanları, eləcə də başqa rəsmi sənədlər
Kateqoriya: Prezident, siyasi kitablar
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: "Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət" adlı unikal ikicildliyin II cildi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-2008-ci illər ərzində milli mədəniyyətimizlə bağlı təbrikləri, sərəncamları, qanunlar, fərmanları, eləcə də başqa rəsmi sənədləri əhatə edir.
Tarix: 19.11.2009 18:18 | Baxış: 2626 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Həyatın yolları keşməkeş". Fəxrəddin Meydanlı - 55. Kitab şairin anadan olmasının 55 illik yubileyinə həsr olunub...
Kateqoriya: İctimai-siyasi, publisistik kitablar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Son illər ədəbiyyatımızda yazıb-yaradanların arasında fərqlənən şair Fəxrəddin Meydanlı "Sevənlər qocalmır" adlı şeirlər toplusu müəllifi barədə olan bu kitabı onun oxucularla növbəti görüşü kimi qəbul edin.
Tarix: 19.11.2009 10:48 | Baxış: 2387 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Əliağa Şıxlinski - Artilleriyanın Allahı... Erməni hərbiçi Azərbaycanın milli hökumətinin hərbi nazirinə və artilleriyanın Allahına saqqalları ilə ayaqyolu təmizlədib!!!
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Onlardan biri «artilleriyanın Allahı» sayılan Əliağa Şıxlinski, o birisi isə milli hökumətimizin hərb naziri Səməd bəy Mehmandarovdur. Görün nə günlərə qaldıq. Axı bu əbləhlər haradan bilsinlər ki, generallarla o cür rəftar edilməz. Məhbəsdə onlarla bir «barak»da saxlanırdıq. Bolşevik adı altında müsəlmanlara divan tutan ermənilər onların başına nə oyunlar açmadılar?
Tarix: 19.11.2009 10:11 | Baxış: 2265 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Azərbaycan ədəbiyyatı kommunizmə qarşı döyüşüb. 1937-ci il qanlı siyasi-dövlət repressiyalarından 72 il ötür...
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Elçin Qaliboğlu
Təsvir: 30-cu illərdən başlayaraq Moskva ədəbiyyat adamları arasında özünə carçılar axtarmağa başladı. Bu ideyaya tabe olmayanların məhvi planını məharətlə hazırladı və həyata keçirdi. Ancaq heç bir zaman əsl ədəbiyyat zamana tabe olmayıb. Məgər ilahi dastan şairi, bədiyyat ustası dahi Nizaminin İsgəndəri tarixi reallıqdakı İsgəndərdirmi?
Tarix: 19.11.2009 09:44 | Baxış: 2484 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət: 2003-2008". İki cilddə. I Kitab. Azərbaycan Prezidentinin 2003-2008-ci illər ərzində mədəniyyətlə bağlı çıxışları, nitqləri, qəbulları, görüş və mərasimləri, səfərləri, müsahibələri
Kateqoriya: Prezident, siyasi kitablar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət" adlı unikal ikicildliyin I cildi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-2008-ci illər ərzində milli mədəniyyətimizlə bağlı çıxışları, nitqləri, qəbulları, görüş və mərasimləri, səfərləri, müsahibələri, eləcə də başqa rəsmi sənədləri əhatə edir.
Tarix: 19.11.2009 09:20 | Baxış: 2413 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


«Seçilmiş əsərləri». 10 cilddə. Səkkizinci Kitab. Kulturoloji-tənqidi, publisistik-elmi məqalələr, esseləri, ədəbi baxışlarını əks etdirən filoloji araşdırmalar
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Elçin Əfəndiyev
Təsvir: Xalq yazıçısı Eçinin «Seçilmiş əsərləri»nin bu cildinə (10 cilddə. Səkkizinci Kitab) Müxtəlif illərdə qələmə aldığı kulturoloji, ədəbi-tənqidi, publisistik-elmi məqalələri, esseləri, sənət baxışlarını əks etdirən filoloji araşdırmaları daxil edilib.
Tarix: 17.11.2009 11:55 | Baxış: 2550 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Elladanın qəhrəmanları". Yazon və Herakl haqqında qədim yunan əsatirləri...
Kateqoriya: Antik Yunan
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Kitabda qədim yunan əsatir və rəvayətləri toplanıb. Yazon və Herakl haqqında ellinlərin bu əsatirləri dünya mədəniyyəti və ədəbiyyatında dərin izlər qoyub...
Tarix: 17.11.2009 11:18 | Baxış: 4756 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Yeddinci kitab. "Xoş gəlmisinən, Nərgizim", "Ölüm yoxdur", "Möcüzə" və "Yandırılmış adam" romanları
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Bu cildə tanınmış yazıçı Əlibala Hacızadənin "Xoş gəlmisinən, Nərgizim", "Ölüm yoxdur", "Möcüzə" və "Yandırılmış adam" romanları daxil edilib.
Tarix: 17.11.2009 10:22 | Baxış: 3112 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Kədərli ildönümü, yaxud Parisdə dəfn" (75 il bundan əvvəl Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərindən biri sayılan Əlimərdan bəy Topçubaşov dünyayla vidalaşıb)
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Vilayət Quliyev
Təsvir: 75 il bundan əvvəl, 1934-cü il noyabrın 5-də Parisin ucqar Sen-Klu rayonunda, özünün sadə mənzilində XX əsr Azərbaycan tarixinin ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biri Əlimərdan bəy Topçubaşov (1862-1934) dünyaya gözlərini yummuşdu. Qurucularından biri olduğu müstəqil Azərbaycanda o, cəmisi üç aya yaxın yaşaya bilmişdi. 1918-ci il avqustun 23-də Azərbaycan dövlətinin Fövqəladə və Səlahiyyətli naziri kimi müvəqqəti paytaxt Gəncədən İstanbula, sonra isə Parisə yollanmış...
Tarix: 16.11.2009 23:31 | Baxış: 2494 | Müəllif: Anar | Ətraflı


"Quran simvolizmi və klassik Şərq poeziyasında Gözəlin vəsfi" (Sufizm barədə düşüncələr silsiləsindən...)
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Aida Qasımova
Təsvir: İbn Ərəbi fəlsəfəsində Mütləq varlığın qadın gözəlliyi vasitəsilə dərki öz poetik təcəssümünü onun "Tərcümani Əşvaq" (Ehtirasların izahı) əsərində tapıb. Şərqin böyük mistiki bu əsəri Məkkədə rast gəldiyi fars gözəli Nizama həsr edib. İbn Ərəbi "Tərcümani Əşvaq"da dönə-dönə vəsf etdiyi Nizama həmin əsərin müqəddiməsində təriflər yağdırdıqdan sonra bildirir ki, bu əsərdə xatırladığım ad və üzərində göz yaşı axıtdığım oba ona (Nizama) aid olsa da, mən bununla sufilərin tutduğu yola müvafiq ilahi anlamları, ruha xas açıqlamaları, uca münasibətləri nəzərdə tutmuşam.
Tarix: 12.11.2009 20:29 | Baxış: 2722 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sonuncu ölən ümidlərdir" Bellestrik roman (bütöv e-mətn). Son vaxtlar gənclərin sevə-sevə oxuduqları sevgi hekayəti...
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Varis
Təsvir: Varis. "Sonuncu ölən ümidlərdir". Bellestrik romanın bütöv e-mətni. Romanda bəhs edilən hadisələrin bir hissəsi 1990-cü illərin sonlarında yazarın nəşr etdiyi «168 saat» qəzetində işıq üzü görüb. İndi isə müəllif oxucuları dramatik hadisələr, macəralarla zənginləşdirilmiş sevgi hekayəti qəhrəmanlarının sonrakı taleləri ilə tanış edir.
Tarix: 12.11.2009 19:32 | Baxış: 15699 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner