AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. İkinci Kitab. Xalq şairinin ömrünün ikinci yarısındaə qələmə aldığı şeirləri, poemalar
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Məmməd Araz
Təsvir: Bu kitabda Azərbaycanın xalq şairi Məmməd Arazın bir şair ömrünün müxtəlif dövrlərini əhatə edən əsərlərindən seçmələr toplanmışdır. Canlı müşahidələrin təsiri ilə qəlbin yaddaşına yazılan bu əsərlərin iki təməl daşı var: doğma təbiətə vaqiflik və ana dilinin bütün incəliklərinə bələdlik.
Tarix: 23.10.2009 13:39 | Baxış: 2446 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Nostradamusun möcüzəli aləmi" (Mişel Nostradamusun sirlərlə dolu öngörmələrinə Azərbaycanlı alimin 876 səhifəlik şərhləri)
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Qəzənfər Paşayev
Təsvir: "NOSTRADAMUSun möcüzəli aləmi" (Mişel Nostradamusun sirlərlə dolu məşhur öngörmələrinə Azərbaycanlı alimin 876 səhifəlik xüsusi şərhləri)
Tarix: 23.10.2009 13:19 | Baxış: 3371 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Azərbaycan teatr tarixi (Dərslik. Milli səhnə mədəniyyətimiz barədə 864 səhifəlik unikal elmi vəsait
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: İlham Rəhimli
Təsvir: Azərbaycan teatr tarixi milli teatrşünaslıq elmimizdə ilk dəfə belə monumental və fundamental şəkildə araşdırılıb. Müəllif kökü eramızdan əvvəllərə gedib çıxan xalq oyun-tamaşalarından tutmuş çağdaş teatr prosesinə qədər böyük bir dövrü əhatə edib. Kitabda həmçinin Tiflis, İrəvan, Aşqabad və Təbriz şəhərlərində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan teatrlarının tarixi də bölmə-bölmə araşdırılıb. Onlarla dramaturqun və teatr xadiminin yaradıcılıq portret-oçerkləri zəngin faktlarla işlənilib.
Tarix: 23.10.2009 13:07 | Baxış: 2757 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti". AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun rəsmi nəşri.
Kateqoriya: Lüğətlər, ensiklopediyalar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun rəsmi nəşri.Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 5 avqust 2004-cü il tarixli qərarına əsasən nəşr olunub və 18 000 yeni söz əlavə edilib. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarına uyğunlaşdırılıb.
Tarix: 22.10.2009 14:04 | Baxış: 4055 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Təqdim olunan kitabda görkəmli yazıçının seçmə hekayələri və "Açıq kitab" romanı toplanıb
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Mir Cəlal Paşayev
Təsvir: XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında fəxri yerlərdən birini tutan Mir Cəlal qiymətli hekayə və  romanlar müəllifi kimi tanınmışdır. Ədibin güldürə-güldürə düşündürən, bir-birindən gözəl və mənalı onlarca əsəri ədəbiyyatımızın qızıl fonduna daxil olmuşdur. Təqdim olunan kitabda görkəmli yazıçının seçmə hekayələri və "Açıq kitab" romanı  toplanmışdır. İdeya-bədii məqsədi, fikir qayəsi həmişə aydın və işıqlı olan müəllifin bu hekayələrində həyatın dərin qatlarına enilir, köhnəliklə yeniliyin mübarizəsi, inkişafa mane olanların tənqidi önə çəkilir.
Tarix: 22.10.2009 13:29 | Baxış: 2466 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Postmodernist sənət". Tanınmış Rusiya filoloqu və kulturoloqundan dövrün aktual sənət cərəyanı barədə dəyərli elmi araşdırma...
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: İrina Nikitina
Təsvir: İrina Nikitina. "Postmodernist sənət". Tanınmış Rusiya filoloqu və kulturoloqundan dövrün aktual sənət cərəyanı barədə dəyərli elmi araşdırma...
Tarix: 22.10.2009 12:43 | Baxış: 2280 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Bu da bir istəkdi". Poetik toplu (2008-ci ilin nəğməkar şairindən lirik könül pıçıltılar, şeirlər, poemalr, başqa maraqlı yazılar)
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Fəxrəddin Ziya
Təsvir: "Bu da bir istəkdi" şeirlər toplusu mövzu dairəsi yetərincə geniş olan Fəxrəddin Ziyanın sayca altıncı kitabıdır. Şeirlərindəki məna dəqiqliyi, deyim sərrastlığı və fikir aydınlığı toxunulan mövzuların marağını artırır, şairin oxucu əhatəsini daha da böyüdür. F.Ziya ilk öncə vətəndaş şairidir, namuslu sözün övladıdır, xalqın ağrı-acısını yazır, düşündürən poeziya yaradır.
Tarix: 22.10.2009 11:55 | Baxış: 2069 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Üçüncü Kitab. Vaxtilə 100 min tirajla dəfələrlə nəşr olunmuş məşhur "İtkin gəlin" və "Əfsanəsiz illər" romanı
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Əlibala Hacızadə. "Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Üçüncü Kitab. Vaxtilə 100 min tirajla dəfələrlə nəşr olunmuş məşhur "İtkin gəlin" və "Əfsanəsiz illər" romanı
Tarix: 22.10.2009 11:09 | Baxış: 2531 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Birinci Kitab. Xalq şairinin ömrünün müxtəlif dövrlərini əhatə edən şeirləri
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Məmməd Araz
Təsvir: Görkəmli Azərbaycan şairi Məmməd Arazın bu kitabına bütov bir şair ömrünün müxtəlif dövrlərini əhatə edən şeirləri toplanmışdır.  Yüksək poetik ilhamla yazılmış bu şeirlərdə Azərbaycan təbiətinin gözəllikləri canlandırılmışdır. Böyük vətəndaşlıq qayəsi, Vətən torpağının əzabına, ağrısına qatlaşmaq, şimallı, cənublu Azərbaycan torpağının vətəndaşlıq yükünü çəkmək - Məmməd Araz poeziyasının əsas gücü və qüdrəti bundadır.
Tarix: 21.10.2009 09:58 | Baxış: 2392 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


«Seçilmiş əsərləri» (On cilddə). İkinci Kitab. "Bir görüşün tarixçəsi", "Toyuğun diri qalması, "Dolça", "Ox kimi bıçaq", "Aman ovçu, vurma məni", "Hökmdarın taleyi"
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Elçin Əfəndiyev
Təsvir: ELÇIN. «Seçilmiş əsərləri» (10 cilddə). İkinci Kitab. "Bir görüşün tarixçəsi", "Toyuğun diri qalması, "Dolça", "Ox kimi bıçaq", "Aman ovçu, vurma məni", "Hökmdarın taleyi"
Tarix: 21.10.2009 09:29 | Baxış: 3340 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Çağdaş elmi-ictimai fikrimizin Nizamisi" (Elmi-ictimai fikrimizin, humanitar düşüncənin ən azı bir neçə sahəsində peşəkar N.Cəfərov - 50)
Kateqoriya: Yubiley
Müəllif: İsa Həbibbəyli
Təsvir:  Son yarım əsrdə Azərbaycanda humanitar düşüncə sahəsində universal zəkaya malik olan bir neçə nəfəri xüsusi fərqləndirmək mümkündür. Əli Sultanlı, Mikayıl Rəfili, Yaşar Qarayev, Aydın Məmmədov... Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Nizami Cəfərov da humanitar elmlər üzrə universal zəka nümayiş etdirən görkəmli alimlərdən biridir. Ən maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, Nizami Cəfərov elmi-ictimai fikrimizin, humanitar düşüncənin ən azı bir neçə sahəsində tam professionaldır...
Tarix: 21.10.2009 09:25 | Baxış: 2554 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Rejissor haqqında paradoks. Vaqif İbrahimoğlu - 60, "Yuğ" teatrı - 20"
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Məryəm Əlizadə
Təsvir:  Çağdaş Azərbaycan teatrının görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğlu ilə ilgili peşəkar düşüncəmdə yaranmış paradoksu incələməkdən öncə, hər ehtimala qarşı, kiçicik girişvari açıqlama verməyə ehtiyac duyuram. "Girişvari" ona görə ki, əslində qarşıma qoyduğum məsələ özü-özlüyündə elə böyükdür ki, ona giriş müvafiq olaraq çox yer tutmalıdır. "525-ci qəzet"in hörmətli oxucularını elmi terminlərlə "yüklənmiş" yazı ilə yormaq istəmədiyimə görə qısa qeydlərlə kifayətlənməyi rəva bilirəm.
Tarix: 21.10.2009 09:13 | Baxış: 2215 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Xəmsə". Dördüncü Kitab. "Yeddi gözəl". Qloballaşma, xalqların inteqrasiyası, planetar düşüncə, multimədəniyyət kimi bəşəri problemlərin kodları gizlədilmiş Şərq dastanı
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nizami Gəncəvi
Təsvir: Nizami Gəncəvi. "Xəmsə". Dördüncü Kitab. "Yeddi gözəl" Şərqin qloballaşma barədə ilk intellektual Dastanı. "Yeddi gözəl" "Xəmsə"nin dördüncü poemasıdır. Nizami Gəncəvi bu yüksək sənətkarlıqla XXI əsrdə çağdaş dünya sivilizasiyanın gəldiyi məqamı - qloballaşma, xalqların inteqrasiyası, planetar düşüncə, multimədəniyyət kimi bəşəri problemlərin kodlarını bu əsərdə göstərmişdir... Şairin yaratdığı bu intellektual dastan dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevrilmiş, Azərbaycan İntibahını dünya mədəniyyətinin ən dəyrli hadisəsinə qədər yüksəltmişdir...
Tarix: 20.10.2009 18:38 | Baxış: 2445 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Lirik-fəlsəfi əsərləri, qəzəlləri, qəsidələri, sufi poeziyası...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Şah İsmayıl Xətai
Təsvir: Ulu klassik şairimiz və böyük dövlət xadimi Şah İsmayıl Xətayinin adı XVI əsr Azərbaycan varlığının bütün taleyüklü məsələləri ilə bağlı оlaraq iftixar hissi ilə çəkilir. Оnun müstəsna qabiliyyəti və ardıcıl qayğısı sayəsində milli dilimizin yad dillərin təsirindən təmizlənməsi və qədim mədəniyyətimizin dirçəlişi başlanmışdır.
Tarix: 20.10.2009 18:19 | Baxış: 2317 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Gizli üz". Kinossenari. Ədəbiyyat sahəsində Beynəlxalq Nobel mükafatçısından maraqlı əsər...
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Orxan Pamuk
Təsvir: Orxan Pamuk. "Gizli üz". Kinossenari. Ədəbiyyat sahəsində Beynəlxalq Nobel mükafatçısından maraqlı əsər... Azəricə uyğunlaşdıranlar: Arif Əmrahoğlu və Paşa Əlioğlu
Tarix: 20.10.2009 18:12 | Baxış: 3553 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. İkinci kitab."İnam", "Həsrət", "Meşədə", "Mərdlik" (povest), "Təyyatə kölgəsi" (roman)
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Tanınmış yazıçı Əlibala Hacızadənin "Seçilmiş əsərləri"nin (On cilddə) ikinci kitabına müəllifin "İnam", "Həsrət", "Meşədə", "Mərdlik" adlı povestləri və məşhur "Təyyatə kölgəsi" romanı daxil edilib.
Tarix: 20.10.2009 14:30 | Baxış: 2876 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


«Seçilmiş əsərləri» (10 cilddə). Birinci Kitab. Hekayələr, uşaqlara ünvanlanmış yazıları, nağıllar...
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Elçin Əfəndiyev
Təsvir:  Elçin. «Seçilmiş əsərləri» (10 cilddə). Birinci Kitab. Məşhur hekayələri, uşaqlara ünvanlanmış yazıları, nağıllar...
Tarix: 19.10.2009 18:27 | Baxış: 2247 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Birinci xanım". Mehriban xanım Əliyevanın geniş ictimai-siyasi, sosial-mədəni fəaliyyəti...
Kateqoriya: Gərəkli məlumatlar
Müəllif: Qənirə Paşyeva
Təsvir: Türkiyənin tanınmış və nüfuzlu jurnallarından olan "First Business"in avqust nömrəsində millət vəkili Qənirə Paşayeva Azərbaycanın birinci xanımı, millət vəkili, Azərbaycan-Amerika Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri, Heydər Əliyev Fondunun, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın fəaliyyətinə həsr olunmuş geniş məqaləsini türk və ingilis dillərində təqdim edib. Yüksək tirajla nəşr edilən "FirstBusiness" jurnalı təkcə Türkiyədə deyil, onun hüdudlarından kənarda da böyük nüfuza malikdir. Məqalədə Mehriban xanım Əliyevanın bütün istiqamətləri əhatə edən geniş fəaliyyətindən ətraflı bəhs olunub.
Tarix: 19.10.2009 17:50 | Baxış: 2580 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Qara su" (Roman. Jurnal variantı) Moskvada rusca nəşr olunmuş həyati əsər: zamanımızın nəbzini duyun...
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Paşa Qəlbinur
Təsvir: Paşa Qəlbinur. "Qara su" (Roman. Jurnal variantı) Moskvada rusca nəşr olunmuş həyati əsər: zamanımızın nəbzini duyun...
Tarix: 19.10.2009 10:29 | Baxış: 3253 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. Üçüncü Kitab. "Bir cavanın dəftəri", "Həzrəti-Şəhriyar", "Altunsaç", "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər", "Tarixi, cоğrafi və iqtisadi Azərbaycan"
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Yusif Vəzir Çəmənzəminli
Təsvir: Yusif Vəzir Çəmənzəminli. "Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. Üçüncü Kitab. "Əsərləri"nin оxuculara təqdim оlunan bu sоn cildində yazıçının ədəbi-tənqidi və publisist yazıları, oçеrk və xatirələri ilə yanaşı, "Bir cavanın dəftəri", "Həzrəti-Şəhriyar", "Altunsaç" kimi bədii nəsr, dram və ssеnariləri, "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər", "Tarixi, cоğrafi və iqtisadi Azərbaycan" və s. əsərləri tоplanmışdır.
Tarix: 19.10.2009 10:20 | Baxış: 2826 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


© 2009-2016. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner