AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Баку - 1501". Азиза Джафарзаде. РОМАН
Kateqoriya: Rus dilində Azərbaycan kitabı
Müəllif: Əzizə Cəfərzadə
Təsvir: Азиза Джафарзаде. "Баку - 1501". РОМАН. Данный текст не может быть использован в коммерческих целях, кроме как с согласиявладельца авторских прав.  
Tarix: 26.10.2009 15:15 | Baxış: 2348 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Əli və Nino". 60-dan çox dilə çevrilmiş yeganə Azərbaycan romanı (1927). Əlavə: polemik üç material
Kateqoriya: Mühacir və diaspor
Müəllif: Qurban Səid (Məhəmməd Əsəd bəy)
Təsvir: Qurban Səid (Məhəmməd Əsəd bəy) "Əli və Nino". 60-dan çox dilə çevrilmiş yeganə Azərbaycan romanı (1927) Əsərin müəllifliyi Yusif Vəzir Çəmənzəminliyə təxmin edilir.Türk nəşrindən Azərbaycan dilinə çevirənlər: Orxan və Fikrət Vəzirov qardaşları.
Tarix: 26.10.2009 14:33 | Baxış: 4215 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"XАLQ YАDDАŞININ İZLƏRİ". Fоlklоr tоplusu. (Miflər, əfsаnələr, nаğıllаr...)
Kateqoriya: Folklor, xalq ədəbiyyatı
Müəllif: Xalq - millət
Təsvir: Bu tоpludа Şаhbuz rаyоnundаn tоplаnmış fоlklоr nümunələrinin müəyyən hissəsi vеrilmişdir.  Fоlklоrun müxtəlif jаnrlаrınа аid bu nümunələrdə xаlqımızın mifik dünyаgörüşü, inаmlаrı, аdət-ənənələri öz əksini tаpmışdır. Xаlqın yаddаşındа yаşаyаn bu nümunələr dünyаnın və xаlqımızın mənşəyi, təbiət hаdisələrinin, müxtəlif sоsiаl-psixоlоji prоsеslərin mаhiyyətini аydınlаşdırmаğа kömək еdir.
Tarix: 26.10.2009 14:04 | Baxış: 1814 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Şeirlər. Amerika poeziyasından yarpaqlar: ingiliscədən azəricəyə yeni poetik çevirmələr...
Kateqoriya: ABŞ ədəbiyyatı
Müəllif: Uolt Uitmən
Təsvir: Uolt Uitmən. Şeirlər. Amerika poeziyasından yarpaqlar: ingiliscədən azəricəyə yeni poetik çevirmələr...
Tarix: 25.10.2009 22:43 | Baxış: 3406 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Görkəmli şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeir və poemaları...
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Əli Kərim
Təsvir: Çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Əli Kərimin bu kitabına şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeir və poemaları toplanmışdır.Əli Kərimin əsərlərində təzəlik, poetik duyum, səmimiyyət, doğma torpağa bağlılıq başlıca yer tutur.
Tarix: 24.10.2009 21:22 | Baxış: 3041 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Boloniya sistemi və Azərbaycan". Dünya təhsil sistemi barədə maraqlı tədqiqat əsəri...
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: Мüdafiə Mahmudov
Təsvir: Мüdafiə Mahmudov. "Boloniya sistemi və Azərbaycan". Dünya təhsil sistemi barədə maraqlı tədqiqat əsəri... Bakı. ADPU-nin mətbəəsi - 2008
Tarix: 24.10.2009 20:15 | Baxış: 2465 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Xəmsə". Birinci Kitab. "Sirlər xəzinəsi". Dahi sənətkarın bütün yaradıcılığına əsl kulturoloji-intelektual açar sayıla məsnəvisi
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nizami Gəncəvi
Təsvir:  Nizami Gəncəvi. "Xəmsə". Birinci Kitab. "Sirlər xəzinəsi". Dahi Nizami Gəncəvinin bu məsnəvisini onun "Xəmsə"sinə daxil lan əsərlərin hamısına, fəlsəfi baxışlarına, divanlarına, ümumiyyətlə bütün yaradıcılığına əsl kulturoloji-intelektual açar da saymaq olar...  
Tarix: 24.10.2009 19:38 | Baxış: 2977 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Dördüncü kitab. Müəllifin sevdiyi, vaxtilə qızların ən çox oxuduğu "Ayrılığın sonu yoxmuş" romanı...
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Tanınmış yazıçı-publisist, tərcüməçi Əlibala Hacızadənin "Seçilmiş əsərləri"nin (On cilddə) dördüncü kitabına müəllifin sevdiyi, vaxtilə qızların ən çox oxuduğu "Ayrılığın sonu yoxmuş" romanı daxil edilib.
Tarix: 24.10.2009 18:26 | Baxış: 2388 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


«Seçilmiş əsərləri». On cilddə. Üçüncü Kitab. Kiçikhəcmli pyeslər, oxunaqlı səhnə əsərləri
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Elçin Əfəndiyev
Təsvir: ELÇİN. «Seçilmiş əsərləri» (On cilddə). Üçüncü Kitab. Xalq yazıçımızın bu kitabında əsasən müxtəlif illərdə qələmə aldığı kiçikhəcmli pyeslər, oxunaqlı səhnə əsərləri daxil edilib. Modern Azərbaycan teatrının inkişafında mərhələyə çevrilən bu pyeslər yüksək sənətkarlıq nümunələri hesab olunur.
Tarix: 23.10.2009 13:54 | Baxış: 2341 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. İkinci Kitab. Xalq şairinin ömrünün ikinci yarısındaə qələmə aldığı şeirləri, poemalar
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Məmməd Araz
Təsvir: Bu kitabda Azərbaycanın xalq şairi Məmməd Arazın bir şair ömrünün müxtəlif dövrlərini əhatə edən əsərlərindən seçmələr toplanmışdır. Canlı müşahidələrin təsiri ilə qəlbin yaddaşına yazılan bu əsərlərin iki təməl daşı var: doğma təbiətə vaqiflik və ana dilinin bütün incəliklərinə bələdlik.
Tarix: 23.10.2009 13:39 | Baxış: 2517 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Nostradamusun möcüzəli aləmi" (Mişel Nostradamusun sirlərlə dolu öngörmələrinə Azərbaycanlı alimin 876 səhifəlik şərhləri)
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Qəzənfər Paşayev
Təsvir: "NOSTRADAMUSun möcüzəli aləmi" (Mişel Nostradamusun sirlərlə dolu məşhur öngörmələrinə Azərbaycanlı alimin 876 səhifəlik xüsusi şərhləri)
Tarix: 23.10.2009 13:19 | Baxış: 3454 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Azərbaycan teatr tarixi (Dərslik. Milli səhnə mədəniyyətimiz barədə 864 səhifəlik unikal elmi vəsait
Kateqoriya: Dərslik, elmi kitablar
Müəllif: İlham Rəhimli
Təsvir: Azərbaycan teatr tarixi milli teatrşünaslıq elmimizdə ilk dəfə belə monumental və fundamental şəkildə araşdırılıb. Müəllif kökü eramızdan əvvəllərə gedib çıxan xalq oyun-tamaşalarından tutmuş çağdaş teatr prosesinə qədər böyük bir dövrü əhatə edib. Kitabda həmçinin Tiflis, İrəvan, Aşqabad və Təbriz şəhərlərində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan teatrlarının tarixi də bölmə-bölmə araşdırılıb. Onlarla dramaturqun və teatr xadiminin yaradıcılıq portret-oçerkləri zəngin faktlarla işlənilib.
Tarix: 23.10.2009 13:07 | Baxış: 2843 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti". AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun rəsmi nəşri.
Kateqoriya: Lüğətlər, ensiklopediyalar
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun rəsmi nəşri.Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 5 avqust 2004-cü il tarixli qərarına əsasən nəşr olunub və 18 000 yeni söz əlavə edilib. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarına uyğunlaşdırılıb.
Tarix: 22.10.2009 14:04 | Baxış: 4149 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". Təqdim olunan kitabda görkəmli yazıçının seçmə hekayələri və "Açıq kitab" romanı toplanıb
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Mir Cəlal Paşayev
Təsvir: XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında fəxri yerlərdən birini tutan Mir Cəlal qiymətli hekayə və  romanlar müəllifi kimi tanınmışdır. Ədibin güldürə-güldürə düşündürən, bir-birindən gözəl və mənalı onlarca əsəri ədəbiyyatımızın qızıl fonduna daxil olmuşdur. Təqdim olunan kitabda görkəmli yazıçının seçmə hekayələri və "Açıq kitab" romanı  toplanmışdır. İdeya-bədii məqsədi, fikir qayəsi həmişə aydın və işıqlı olan müəllifin bu hekayələrində həyatın dərin qatlarına enilir, köhnəliklə yeniliyin mübarizəsi, inkişafa mane olanların tənqidi önə çəkilir.
Tarix: 22.10.2009 13:29 | Baxış: 2568 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Postmodernist sənət". Tanınmış Rusiya filoloqu və kulturoloqundan dövrün aktual sənət cərəyanı barədə dəyərli elmi araşdırma...
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: İrina Nikitina
Təsvir: İrina Nikitina. "Postmodernist sənət". Tanınmış Rusiya filoloqu və kulturoloqundan dövrün aktual sənət cərəyanı barədə dəyərli elmi araşdırma...
Tarix: 22.10.2009 12:43 | Baxış: 2330 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Bu da bir istəkdi". Poetik toplu (2008-ci ilin nəğməkar şairindən lirik könül pıçıltılar, şeirlər, poemalr, başqa maraqlı yazılar)
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Fəxrəddin Ziya
Təsvir: "Bu da bir istəkdi" şeirlər toplusu mövzu dairəsi yetərincə geniş olan Fəxrəddin Ziyanın sayca altıncı kitabıdır. Şeirlərindəki məna dəqiqliyi, deyim sərrastlığı və fikir aydınlığı toxunulan mövzuların marağını artırır, şairin oxucu əhatəsini daha da böyüdür. F.Ziya ilk öncə vətəndaş şairidir, namuslu sözün övladıdır, xalqın ağrı-acısını yazır, düşündürən poeziya yaradır.
Tarix: 22.10.2009 11:55 | Baxış: 2148 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Üçüncü Kitab. Vaxtilə 100 min tirajla dəfələrlə nəşr olunmuş məşhur "İtkin gəlin" və "Əfsanəsiz illər" romanı
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Əlibala Hacızadə. "Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Üçüncü Kitab. Vaxtilə 100 min tirajla dəfələrlə nəşr olunmuş məşhur "İtkin gəlin" və "Əfsanəsiz illər" romanı
Tarix: 22.10.2009 11:09 | Baxış: 2652 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Birinci Kitab. Xalq şairinin ömrünün müxtəlif dövrlərini əhatə edən şeirləri
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Məmməd Araz
Təsvir: Görkəmli Azərbaycan şairi Məmməd Arazın bu kitabına bütov bir şair ömrünün müxtəlif dövrlərini əhatə edən şeirləri toplanmışdır.  Yüksək poetik ilhamla yazılmış bu şeirlərdə Azərbaycan təbiətinin gözəllikləri canlandırılmışdır. Böyük vətəndaşlıq qayəsi, Vətən torpağının əzabına, ağrısına qatlaşmaq, şimallı, cənublu Azərbaycan torpağının vətəndaşlıq yükünü çəkmək - Məmməd Araz poeziyasının əsas gücü və qüdrəti bundadır.
Tarix: 21.10.2009 09:58 | Baxış: 2477 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


«Seçilmiş əsərləri» (On cilddə). İkinci Kitab. "Bir görüşün tarixçəsi", "Toyuğun diri qalması, "Dolça", "Ox kimi bıçaq", "Aman ovçu, vurma məni", "Hökmdarın taleyi"
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Elçin Əfəndiyev
Təsvir: ELÇIN. «Seçilmiş əsərləri» (10 cilddə). İkinci Kitab. "Bir görüşün tarixçəsi", "Toyuğun diri qalması, "Dolça", "Ox kimi bıçaq", "Aman ovçu, vurma məni", "Hökmdarın taleyi"
Tarix: 21.10.2009 09:29 | Baxış: 3469 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Çağdaş elmi-ictimai fikrimizin Nizamisi" (Elmi-ictimai fikrimizin, humanitar düşüncənin ən azı bir neçə sahəsində peşəkar N.Cəfərov - 50)
Kateqoriya: Yubiley
Müəllif: İsa Həbibbəyli
Təsvir:  Son yarım əsrdə Azərbaycanda humanitar düşüncə sahəsində universal zəkaya malik olan bir neçə nəfəri xüsusi fərqləndirmək mümkündür. Əli Sultanlı, Mikayıl Rəfili, Yaşar Qarayev, Aydın Məmmədov... Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Nizami Cəfərov da humanitar elmlər üzrə universal zəka nümayiş etdirən görkəmli alimlərdən biridir. Ən maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, Nizami Cəfərov elmi-ictimai fikrimizin, humanitar düşüncənin ən azı bir neçə sahəsində tam professionaldır...
Tarix: 21.10.2009 09:25 | Baxış: 2658 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner