AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


QARABAĞNAMƏLƏR. İkinci Kitab. Tariximizin gərgin səhifələri barədə unikal mənbələr...
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Qarabağnamələr"in ikinci kitabında Azərbaycanın XIX əsr salnaməçi-ləri Mirzə Yusif Qarabağinin, Mir Mehdi Xəzaninin və Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlunun Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır.  
Tarix: 02.10.2009 13:55 | Baxış: 1993 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri (Altı cilddə)". II Kitab. Lirik əsərləri, sufiyanə poeziyası. Ölməz eşq dastanı - "Leyli və Məcnun", eləcə də başqa irihəcmli məsnəviləri, poemaları.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Təsvir: Məhəmməd Füzuli. "Seçilmiş əsərləri (Altı cilddə)". II Kitab. Lirik əsərləri, sufiyanə poeziyası. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində yaranan şerin ən böyük nümayəndəsi Füzulidir. Özünəqədərki Yaxın və Orta Şərq xalqlarının müxtəlif dillərdə yaratdığı zəngin mədəniyyətin ziyası altında müşahidə edən sənətkar zəngin və çoxcəhətli bir irs yaratmışdır. Azərbaycan, fars və ərəb dillərində Şərq şerinin müxtəlif şəkillərində əlçatmaz bədii xüsusiyyətlərə malik əsərlər yaradan Füzuli, hər şeydən əvvəl, dərin humanizm ilə seçilir.
Tarix: 02.10.2009 13:52 | Baxış: 2289 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Azərbaycanın efir məkanı: problemlər və vəzifələr". Telekanalların fəaliyyətini kəskin tənqid edildi.
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Ramiz Mehdiyev
Təsvir: Ramiz Mehdiyev. "Azərbaycanın efir məkanı: problemlər və vəzifələr". Prezident Administrasiyasının rəhbəri: "Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması kimi məsələlər teleradio rəhbərlərini maraqlandırmır"... Telekanalların fəaliyyətini kəskin tənqid edildi.
Tarix: 02.10.2009 13:26 | Baxış: 2499 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"QARABAĞNAMƏLƏR". Birinci kitab. 1) MİRZƏ ADIGÖZƏL BƏY. "QARABAĞNAMƏ". 2) MİRZƏ CAMAL CAVANŞİR QARABAĞİ. "QARABAĞ TARİXİ". ƏHMƏD BƏY CAVANŞİR. "QARABAĞ XANLIĞININ 1747-1805-Cİ İLLƏRDƏ SİYASİ VƏZİYYƏTİNƏ DAİR".
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: QARABAĞNAMƏLƏR. Birinci Kitab. 1) MİRZƏ ADIGÖZƏL BƏY. "QARABAĞNAMƏ". 2) MİRZƏ CAMAL CAVANŞİR QARABAĞİ. "QARABAĞ TARİXİ". ƏHMƏD BƏY CAVANŞİR. "QARABAĞ XANLIĞININ 1747-1805-Cİ İLLƏRDƏ SİYASİ VƏZİYYƏTİNƏ DAİR"...
Tarix: 01.10.2009 19:09 | Baxış: 2094 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri (Altı cilddə)". I Kitab. Lirik əsərləri, sufiyanə poeziyası
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Təsvir: Məhəmməd Füzuli. "Seçilmiş əsərləri (Altı cilddə)". I Kitab. Lirik əsərləri, sufiyanə poeziyası. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində yaranan şerin ən böyük nümayəndəsi Füzulidir. Özünəqədərki Yaxın və Orta Şərq xalqlarının müxtəlif dillərdə yaratdığı zəngin mədəniyyətin ziyası altında müşahidə edən sənətkar zəngin və çoxcəhətli bir irs yaratmışdır. Azərbaycan, fars və ərəb dillərində Şərq şerinin müxtəlif şəkillərində əlçatmaz bədii xüsusiyyətlərə malik əsərlər yaradan Füzuli, hər şeydən əvvəl, dərin humanizm ilə seçilir.
Tarix: 01.10.2009 11:45 | Baxış: 2630 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sivilizasiyaların toqquşması?" və "İyirmi il sonra: uçüncü dalğanin gələcəyi" (Tanınmış alimdən iki analitik-kulturoloji yazı, azəricə)
Kateqoriya: ABŞ ədəbiyyatı
Müəllif: Samuel P. Hantinqton
Təsvir: "Sivilizasiyaların toqquşması?" və  "İyirmi il sonra: uçüncü dalğanin gələcəyi" (Tanınmış alimdən iki analitik-kulturoloji yazı, azəricə)
Tarix: 30.09.2009 20:48 | Baxış: 3135 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". II cild. Lirikası, qəzəlləri, poetik-fəlsəfi əsərləri, hürufi poeziyası
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: İmadəddin Nəsimi
Təsvir: İmaddədin Nəsimi. "Seçilmiş əsərləri". II cild. Bakı, "Lider" nəşriyyatı, 2004. Lirikası, qəzəlləri, poetik-fəlsəfi əsərləri, hürufi poeziyası  
Tarix: 30.09.2009 20:36 | Baxış: 2555 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Şahənşah" (Romandan bir parça, azəricə)
Kateqoriya: Polşa
Müəllif: Rişard Kapuçinski
Təsvir: Rişard Kapuçinski (1932-2007) tanınmış polyak jurnalistidir. Üçüncü dünya ölkələrində müxbir kimi çalışarkən yazdığı bədii-publisistik kitablar ona dünya şöhrəti gətirib, o hətta Nobel mükafatına namizəd irəli sürülüb. 1982-ci ildə İran təəssüratları əsasında yazdığı "Şahənşah" romanı onun ən populyar əsərlərindəndir.
Tarix: 30.09.2009 20:26 | Baxış: 2913 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


İmaddədin Nəsimi. "Seçilmiş əsərləri". I cild. Lirika, qəzəllər, poetik-fəlsəfi əsərləri
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: İmadəddin Nəsimi
Təsvir: İmaddədin Nəsimi. "Seçilmiş əsərləri". I cild. Bakı, "Lider" nəşriyyatı, 2004. Lirika, qəzəllər, poetik-fəlsəfi əsərləri
Tarix: 30.09.2009 16:58 | Baxış: 2898 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Qızıl ölümün maskası" (Amerika novellalarından bir yarpaq)
Kateqoriya: ABŞ ədəbiyyatı
Müəllif: Edqar Allan Po
Təsvir: Edqar Allan Po 19 yanvar 1809 - cu ildə Bostonda anadan olmuş, 7 Oktyabr 1849 - cu ildə Baltimorda vəfat etmişdir. Amerikalı yazıçı və şairdir. Özü Amerikanın romantik cərəyanının öndə gedənlərindən biridir. ABŞ-ın ilk qısa hekayə yazarlarından olan Po müasir mənada qorxu, həyəcan növlərinin də atasıdır. Bu gün çox insanlar tərəfindən ABŞ-ın böyük yazıçılarından hesab olunsa da Po həyatdaykən tez-tez alçaldılmış və səhv başa düşülmüşdür.
Tarix: 30.09.2009 16:46 | Baxış: 2896 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"SƏRBƏST İNSANLAR ÖLKƏSİNDƏ"
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Əhməd Ağaoğlu
Təsvir:  Böyük Atatürk dövründə Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradılmasında onunla çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərib. Türkiyə Mətbuat İdarəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Anadolu agentliyini yaradıb. Parlamentin üzvü, millət vəkili seçilib. Ankara və İstanbul Universitetlərinin professoru olub.
Tarix: 30.09.2009 16:40 | Baxış: 2355 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". III cild. İctimai-publisistik, ədəbi-tənqidi əsərləri, məktubları...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Mirzə Fətəli Axundov
Təsvir: Mirzə Fətəli Axundov. "Seçilmiş əsərləri". III cild. Bakı, "Şərq - Qərb" nəşriyyatı. İctimai-publisistik, ədəbi-tənqidi əsərləri, məktubları...
Tarix: 30.09.2009 16:29 | Baxış: 3768 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". II cild. Poetik əsrlər, tərcümə, ictimai-publisistik, fəlsəfi əsərləri...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Mirzə Fətəli Axundov
Təsvir: Mirzə Fətəli Axundov. "Seçilmiş əsərləri". II cild. Bakı, "Şərq - Qərb" nəşriyyatı. Poetik əsrlər, tərcümə, ictimai-publisistik, fəlsəfi əsərləri...
Tarix: 30.09.2009 16:25 | Baxış: 2610 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri" I cild. (Əlavə yazı, "Mirzə Fətəli Axundzadə: "Avropaya qapı açanlar" sırasından")
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Mirzə Fətəli Axundov
Təsvir: Mirzə Fətəli Axundov. "Seçilmiş əsərləri". I cild. Bakı, "Şərq-qərb" nəşriyyatı. Dram və nəsr əsəsrləri...
Tarix: 30.09.2009 16:11 | Baxış: 6200 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"ANAMIN KİTABI". Dram əsərləri - I. Tragikomediya
Kateqoriya: Dram əsərləri. Pyeslər
Müəllif: Cəlil Məmmədquluzadə
Təsvir: Cəlil Məmmədquluzadə. Dram əsərləri. "ANAMIN KİTABI". Tragikomediya
Tarix: 29.09.2009 14:53 | Baxış: 4741 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Nizami Cəfərov - 50. AYB təbriki. Anar. "Bir il sonra yazılası yazı". Şeir və ürək sözləri
Kateqoriya: Yubiley
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Əməkdar elm xadimi (2000), AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan Atatürk Mərkəzinin rəhbəri (2001-ci ildən), Milli Məclisin üzvü və onun Mədəniyyət məsələləri üzrə daimi komissiyasının və Dialoq Avrasiya Platformasının Azərbaycan üzrə Milli komitəsinin sədri, "Füzulidən Vaqifə qədər", "Cənubi Azərbaycanda ədəbi dil; normalar, üslublar", "Azərbaycan türkcəsinin milliləşməsi tarixi", "Bəxtiyar Vahabzadə", "Türk dünyası; xaos və kosmos", "Genezisdən tipologiyaya", "Eposdan kitaba", "Azərbaycan mədəniyyət məsələləri", "Azərbaycanşünaslıq məsələləri", "Azərbaycanşünaslığa giriş", "Heydər Əliyev", "Ədəbiyyatdan siyasətə", "Qədim türk ədəbiyyatı", "Anar", "Klassiklərdən müasirlərə", "İlham Əliyev" və s. dəyərli kitabların çağdaş Azərbaycan təfəkkürünün formalaşması və inkişafında əhəmiyyətli rola malik Nizami Cəfərovun 50 illik yubileyi tamam olur...
Tarix: 29.09.2009 14:02 | Baxış: 2552 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"İnsan səsi". (Fransa teatrında mərhələ olmuş təkşəkilli monotamaşa)
Kateqoriya: Fransa
Müəllif: Jan Kokto
Təsvir: Jan KOKTO (Jean COCTEAU) (1889-1963) Keçən yüzildə fransız mədəniyyətinin yetişdirdiyi universal istedadlardan biridir, eyni zamanda şair, yazar, rəssam, ssenari yazarı, kino və teatr rejissoru, teatr nəzəriyyəçisi kimi fəaliyyət göstərib. "Şerlər" (1920) və "Opera" (1927) adlı şer kitablarında Koktonun o zamanlar Avropa sənətində aparıcı sənət axınları olan dadaizm və sürrealizm üslubunda yaratdığı poetik nümunələr toplanıb. "Əllamə Toma" (1923) və "Ədəbsiz uşaqlar" (1929) romanlarında o, gəncliyin problemlərinə işıq salıb. Antik miflərin yeni səpkidə işlənməsinə həsr olunmuş pyesləri ("Antiqona", "Orfey") dünyanın bir çox teatrlarında özünə səhnə ömrü qazanıb. "Orfey" (1950) və "Orfeyin vəsiyyəti" (1960) adlı filmlərdə isə Kokto rejissor və ssenari müəllifi kimi özünü sınayıb.
Tarix: 29.09.2009 13:42 | Baxış: 3330 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"MASONLUQ: Dünyanı idarə edən qüvvə". (Mason təşkilatlarının tarixi, mahiyyəti, məqsəd və strukturları)
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Sultan Məmmədov
Təsvir: Tanınmış ictimai xadim, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sabiq üzvü Sultan Məmmədovun "MASONLUQ: Dünyanı idarə edən qüvvə" kitabında barəsində minlərlə şaiyələr gəzən, güzli fəaliyyət göstərən beynəlxalq mason təşkilatının tarixindən, mahiyyətindən, məqsəd və strukturlarından, bügünkü vəziyyətindən söhbət açılır. Oxucu mason lojalarının quruluşu, masonların gizlinləri, sirləri, şəbəkələri barədə dolğun məlumatlar ala bilər...
Tarix: 29.09.2009 11:00 | Baxış: 5352 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"İskəndərnamə". II Kitab: "Şərəfnamə". (Tərcümə edəni: Abdulla Şaiq, e-mətnı)
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Nizami Gəncəvi
Təsvir: Ulu Şeyx Nizaminin "Xəmsə"sinin şah nümunəsi sayılan "İskəndərnamə" dastanının ikinci kitabı sayılan "Şərəfnamə" məsnəvisinin - poemasının latın qrafikalı əlifbayla, Azərbaycan dilinə poetik tərcümədə təqdim edirik.
Tarix: 28.09.2009 17:44 | Baxış: 2261 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Диссеминация" (Dünya postmodernizmin peyğəmbərinin ən əsas əsəri. rusca )
Kateqoriya: Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər
Müəllif: Jak Derrida
Təsvir: Деррида, Ж. Диссеминация / Ж. Деррида; пер. с франц. Д. Кралечкина.Одно из ключевых собраний текстов крупнейшего современного мыслителя отказывается быть книгой, демонстрируя живое разворачивание во все стороны того рискованного предприятия, в котором одним жестом исполняется чтение и письмо. Высочайшие ставки мысли отличают изощренную игру деконструкции, несводимую к какому бы то ни было набору шагов, правил и/или приемов, что и вызывает столь яростные дискуссии.
Tarix: 28.09.2009 11:41 | Baxış: 3183 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner