AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"Seçilmiş əsərləri" (On cilddə). Birinci kitab. 50 illik yaradıcılığının ilk nümunələri - şeirlər, hekayə və povestlərin bir qismi...
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Əlibala Hacızadə
Təsvir: Müasir Azərbaycan nəsrinin tanınmış nümayəndəsi Əlibala Hacızadənin "Seçilmiş əsərləri" (On cilddə). Birinci kitab. 50 illik yaradıcılığının ilk nümunələri - şeirlər,  hekayə və povestlərin bir qismi...
Tarix: 09.10.2009 17:12 | Baxış: 2116 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri" Beş cildə külliyatı. Birinci kitab. Böyük romantikin kitabı, saytı, yaradıcılığı, e-muzey...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Hüseyn Cavid
Təsvir: Azərbaycan şairi, dramaturqu, fikir adamı, klssik ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi Hüseyn Cavidin "Seçilmiş əsərləri". I Kitab 
Tarix: 09.10.2009 16:06 | Baxış: 2318 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Romantik poeziyanın fəlsəfə qatı və ya fikrin gözəllik məqamı
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Səlahəddin Xəllilov
Təsvir: Aida İmanquliyeva - 70. S.Xəlilov: "Romantik poeziyanın fəlsəfə qatı və ya fikrin gözəllik məqamı"
Tarix: 09.10.2009 15:46 | Baxış: 2201 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


2009-cu ilin Ədəbiyyat sahəsində Beynəlxalq Nobel Mükafatçısı: Rumın, fəqət Almaniya yazarı (essesi, rusca)
Kateqoriya: Almaniya
Müəllif: Herta Müller
Təsvir: Ədəbiyyat sahəsi üzrə Nobel mükafatı alman yazar Herta Müllerə verilib. Onun barəsində materiallar və əsəri (rusca)
Tarix: 08.10.2009 16:56 | Baxış: 2423 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". (Altı cilddə). Beşinci Kitab. irihəcmli epik-lirik, fəlsəfi əsərləri, nəsri, lirikası
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Təsvir: "Əsərləri"nin təqdim оlunan V cildi dahi şairin ərəb və fars dillərində yazdığı bu nəsr əsərləri ilə bərabər Nizami "Yeddi gözəl"i səbkində оlan farsca "Yeddi cam" pоemasının tərcümələrini, farsca qəzəl və qəsidələrinin sətri tərcümələrini, eləcə də Füzuli adına yazılmış şeirləri - qəzəl, qəsidələrinin sətri tərcümələrini, eləcə də Füzuli adına yazılmış müхtəlif şeirləri (qəzəllər, müləmmələr, müstəzad, müхəmməs, dübeytilər və s.) əhatə edir.
Tarix: 08.10.2009 10:25 | Baxış: 2429 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"İçimizdə bir yer". Çağdaş Türkiyə ictimai-mədəni düşüncəsinə təsir edən yazardan bir esse
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Ahmed Altan
Təsvir: Ahmed Altan. İçimizdə bir yer (esse)
Tarix: 08.10.2009 10:20 | Baxış: 2692 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Dolu" (Roman, yoxsa yeni "Qarabağnamə"... Millət vəkili, tanınmış yazar-publisistin romanının e-metni)
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Aqil Abbas
Təsvir: Azərbaycanın tanınmış yazıçı-publisisti Aqil Abbasın ədəbi-mədəni ictimaiyyətimizin diqqətinə verilən "Dolu" adlı son maraqlı romanını yeni "Qarabağnamə" kimi də oxumaq olar, çağdaş tarixi əsər də hesab etmək mümkündür... Romanın e-variantını təqdim edirik...
Tarix: 08.10.2009 09:28 | Baxış: 2389 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


BÜTÖV AZƏRBAYCAN. Borçalı: tarixi, azəri-gürcü mədəni əlqələri, etimologiyası...
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: BÜTÖV AZƏRBAYCAN. Borçalı: trixi, azəri-gürcü mədəni əlqələri, etimologiyası haqqında maraqlı material.
Tarix: 06.10.2009 19:07 | Baxış: 2040 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Yusif və Esfir". (Ustad sənətkardan maraqlı bir hekayə). Saytı və əsərləri
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: İlyas Əfəndiyev
Təsvir: İlyas Əfəndiyev. "Yusif və Esfir". (Ustad sənətkardan maraqlı bir hekayə). Saytı və əsərləri
Tarix: 06.10.2009 15:20 | Baxış: 2289 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Məhəmməd Füzuli. "Seçilmiş əsərləri". Dördüncü Kitab. (Altı cilddə, lirik-fəlsəfi əsərləri, türkcə, farsca və ərəbcə qəsidləri)
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Təsvir: Dünya ədəbiyyatında qəzəlləri, pоemaları ilə şöhrət qazanan və qəlb şairi kimi tanınan Füzulinin ədəbi irsində başqa janrlarla bərabər qəsidə şəkli də əhəmiyyətli yer tutur. Ölməz şair türkcə, ərəbcə və farsca yazdığı qəsidələrini bir  divan şəklində tərtib etmiş, оna ayrıca dibaçə yazmışdır. Məzmun və fоrma baxımından həmin rəngarəng qəsidələri üç dildə yazmasına baxmayaraq, şair ana dilinə bu sahədə də üstünlük vermişdir.Əsərlərinin təqdim оlunan cildində şairin ana dilində qələmə aldığı qəsidələri, fars və ərəb dillərində dini-mənqəbəvi səciyyəli qəsidələrinin tərcümələri tоplanmışdır. Müxtəlif zamanlarda yazılan və azad fikirli humanist şairin dünya, insan, zaman haqqında düşüncələrini öyrənmək üçün əlavə zəngin material verən bu qəsidələr öz bədii qüvvəti ilə diqqəti cəlb edir. Mütəfəkkir şair burada da aşiq, alim Füzuli оlaraq qalır.
Tarix: 06.10.2009 14:29 | Baxış: 2724 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Şüşə saray" (Millət vəkili, tanınmış xanım yazardan super siyasi detektiv: azəricə, e-mətni)
Kateqoriya: Detektiv. Macəra
Müəllif: Elmira Axundova
Təsvir: Elmira Axundova. "Şüşə saray" (siyasi detektiv). 1993-cü il yanvarın 2-dən 3-nə keçən gecə Bakıda respublika DİN Banditizmə və Terrorizmə Qarşı Mübarizə İdarəsi rəisinin müavini Ələkbər Əsgərov qətlə yetirildi. Həmin il aprelin 26-da isə Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin rəisi kontr-admiral Eduard Hüseynov yaşadığı binanın girişində öldürüldü. Kəskin detektiv süjetli roman-təhqiqatın əsasını bu iki qətl hadisəsi təşkil edir. Eyni zamanda, kitabda 90-cı illərin əvvəlinə aid bu vaxta qədər məlum olmayan tarixi təfərrüatlar da özünə yer tapıb. Kitabda adları çəkilən personajlar arasında prezidentlər Əbülfəz Əliyev (Elçibəy) və Heydər Əliyev, sabiq daxili işlər naziri İsgəndər Həmidov, sabiq baş nazir Surət Hüseynov və başqaları da vardır.
Tarix: 06.10.2009 14:01 | Baxış: 4243 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Yuxu. (Məşhur yazarın azəricə çevrilmiş hekayəsi)
Kateqoriya: Avropa ədəbiyyatı
Müəllif: Frans Kafka
Təsvir: Frans Kafka. Yuxu. (Məşhur yazarın azəricə çevrilmiş hekayəsi)
Tarix: 05.10.2009 14:25 | Baxış: 3309 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Bakıda təhlükəli dini sekta yaranır: Lafayet Ronald Habbarddın saentoloq nəfəsi bizi də vurdu...
Kateqoriya: Dini polemika
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Dünya üzrə isə 3200-dən çox saentologiya kilsəsi, missiyaları, qrupları və sosial hərəkatı fəaliyyət göstərir. 154-dən çox ölkədə bu hərəkatın tərəfdarları var. Bu nəzəriyyənin yaradıcısı amerikalı fantastik əsərlər yazıçısı Lafayet Ronald Habbarddır. Gəncliyində dənizçi və polis olmuş Habbard sonradan universitetə daxil olub, fizika və astronomiyanı öyrənib. Daha sonra jurnalist və romançı kimi tanınıb, 130-dan çox əsər yazıb. 1970-80-ci illərdə saentologiya elmi üzrə məruzələrə başlayıb. Saentologiya tərəfdarları 1954-cü ildə dini icma - kilsə yaradıblar, yəni Ron Habbardın taleyi bir qədər Azərbaycan filosofu Asif Əfəndiyevinkinə bənzəyib.
Tarix: 05.10.2009 13:20 | Baxış: 2653 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". III Kitab. (Ana türkcəsində "Divanı") Əlavə: Mövlanə Məhəmməd Füzuli (Astroloji portret)
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Təsvir: Azərbaycan şerinin ölməz nümunələrini yaradaraq türk dilinin nəyə qadir оlduğunugöstərən, beləcə tarix içində mənəvi mənliyimizə – dilimizin, mənəviyyatımızın əbədi vəcanlı heykəlinə çevrilən Füzuli eyni zamanda ərəb və fars dillərinə biganə qalmamış, budillərdə də ərəb, fars şairlərinin yaratdığı və nümunələr səviyyəsində dayanan müxtəlifjanrlı əsərlər meydana gətirmişdir. Ana dilində bağladığı “Divan” həcmində həmçininfarsca “Divan” yazan şair özünün qəlb aləmindən xəbər verən bu lirik şeirlərdə dəоxucusunu bədii sözün qüdrətilə sehrləyib düşünməyə, öz mənliyini, varlıq aləmini, həyatgözəlliklərini dərk etməyə çağırır.
Tarix: 05.10.2009 12:56 | Baxış: 2379 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Tanınmış şair Rüstəm Behrudi ilə söhbət. "O, Daşkənddə bilet pulunu «Salam, dar ağacı»na verib..."
Kateqoriya: Müsahibələr
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Şair Rüstəm Behrudinin ANS PRESS-ə eksklüziv müsahibəsi Sentyabrın 12-də millətçi şair Rüstəm Behrudinin ad günü idi, həyatının 53-cü baharına qədəm qoyurdu. ANS PRESS-in əməkdaşı həmin gün şairin yanındaydı. Söhbət «Salam, dar ağacı» müəllifinin ədəbiyyata gəlişindən və bütövlükdə ədəbiyyatdan idi.
Tarix: 05.10.2009 12:53 | Baxış: 2215 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Əkrəm Əylisli: "Moskva məni bir vaxt görməsəydi, Bakı heç vaxt görməyəcəkdi"...
Kateqoriya: Müsahibələr
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Əkrəm Əylisli: "Moskva məni bir vaxt görməsəydi, Bakı heç vaxt görməyəcəkdi" - MÜSAHİBƏ
Tarix: 03.10.2009 22:17 | Baxış: 2292 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri". XX əsr Azərbaycan poeziyasının istedadlı nümayəndəsinin lirik əsərləri... Barəsində maraqlı yazılar...
Kateqoriya: Azərbaycan ədəbiyyatı
Müəllif: Miкayıl Müşfiq
Təsvir: Müşfiq ədəbiyyat tariхimizdə də, хalqımızın yaddaşında da, hamımızın qəlbində də otuzyaşlı çılğın, romantiк, хəyallar dünyasında qanadlanan bir gənc кimi qalacaq. Ömrümüzün hər çağında alovlu şairin büllur кimi saf, aхıcı misralarını хatırlayacaq, nəğmələrini dinləyəcəyiк, amma içəri dünyamızda daima onun tüкürpədici harayını da еşidəcəyiк...Unudulmaz şairimizin sеçmə əsərlərindən ibarət olan bu кitabda müхtəlif illərin şеirləri,poеmaları, еləcə də uşaqlar üçün şеir və mənzum nağılları toplanmışdır.
Tarix: 03.10.2009 21:19 | Baxış: 2840 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Teleproblem" (Xarici televiziyaların Azərbaycan milli tezliyində yayılmasının qəti əleyhdarlarındanam...)
Kateqoriya: Kulturoloji
Müəllif: Vüsalə Mahirqızı
Təsvir: Vüsalə Mahirqızı. "Teleproblem" (Xarici televiziyaların Azərbaycan milli tezliyində yayılmasının qəti əleyhdarlarındanam...)
Tarix: 03.10.2009 19:38 | Baxış: 2318 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


QARABAĞNAMƏLƏR. İkinci Kitab. Tariximizin gərgin səhifələri barədə unikal mənbələr...
Kateqoriya: Tarix. Tarix elmi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: "Qarabağnamələr"in ikinci kitabında Azərbaycanın XIX əsr salnaməçi-ləri Mirzə Yusif Qarabağinin, Mir Mehdi Xəzaninin və Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlunun Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır.  
Tarix: 02.10.2009 13:55 | Baxış: 2022 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Seçilmiş əsərləri (Altı cilddə)". II Kitab. Lirik əsərləri, sufiyanə poeziyası. Ölməz eşq dastanı - "Leyli və Məcnun", eləcə də başqa irihəcmli məsnəviləri, poemaları.
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Təsvir: Məhəmməd Füzuli. "Seçilmiş əsərləri (Altı cilddə)". II Kitab. Lirik əsərləri, sufiyanə poeziyası. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində yaranan şerin ən böyük nümayəndəsi Füzulidir. Özünəqədərki Yaxın və Orta Şərq xalqlarının müxtəlif dillərdə yaratdığı zəngin mədəniyyətin ziyası altında müşahidə edən sənətkar zəngin və çoxcəhətli bir irs yaratmışdır. Azərbaycan, fars və ərəb dillərində Şərq şerinin müxtəlif şəkillərində əlçatmaz bədii xüsusiyyətlərə malik əsərlər yaradan Füzuli, hər şeydən əvvəl, dərin humanizm ilə seçilir.
Tarix: 02.10.2009 13:52 | Baxış: 2329 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner