AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Elmi əsərlər
  ◊   Məqalə
  ◊   Monoqrafiya
  ◊   Dissertasiyalar
  ◊   Ədəbi tənqid
  ◊   Esse
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"e-Dalğa". Şəbəkə dərgisi. VI sayı. KULTUROLOGİYA. "Postmodernizm - 2", elmi-kulturoloji, ədəbi-tənqidi yazılar toplusu . www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında: E-nəşr N 33
Kateqoriya: "e-Dalğa" Şəbəkə Jurnalı
Müəllif: Redaksiya
Təsvir: "e-Dalğa". Şəbəkə dərgisi. VI sayı. KULTUROLOGİYA. "Postmodernizm - 2", elmi-kulturoloji, ədəbi-tənqidi yazılar toplusu . www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında: E-nəşr N 33
Tarix: 13.10.2010 17:34 | Baxış: 3090 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"e-Dalğa". Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. N V. "Xarici ədəbiyyat - 2". (Tematik xüsusi buraxılış. Bədii və filoloji tərcümə əsərlərindən ibarət şəbəkə toplusu)
Kateqoriya: "e-Dalğa" Şəbəkə Jurnalı
Müəllif: Redaksiya
Təsvir: "e-Dalğa". Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. N V. "Xarici ədəbiyyat - 2". (Tematik xüsusi buraxılış. Bədii və filoloji tərcümə əsərlərindən ibarət şəbəkə toplusu). "Xarici ədəbiyyat" bədii-filoloji tərcümə yazılarından - dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan dilinə çevrilmiş əsərlərindən ibarət toplu "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-ədəbi Dərginin növbəti, V sayını təşkil edir.    
Tarix: 28.07.2010 18:44 | Baxış: 2564 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Ən yeni Azərbaycan bədii nəsri". Roman və povestlər. "e-Dalğa". Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. IV sayı
Kateqoriya: "e-Dalğa" Şəbəkə Jurnalı
Müəllif: Redaksiya
Təsvir: "Ən yeni Azərbaycan bədii nəsri" roman və povestlərdən ibarət Şəbəkə Elektron Antologiysı milli ədəbiyyatımızın tanınmış nümayəndələrinin əsərlərindən ibarət toplu. "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi dərginin dördüncü sayı..
Tarix: 10.06.2010 21:35 | Baxış: 2622 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"e-Dalğa". Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. III sayı. "Xarici ədəbiyyat". (Tematik xüsusi buraxılış. Bədii və filoloji tərcümə əsərləri toplusu)
Kateqoriya: "e-Dalğa" Şəbəkə Jurnalı
Müəllif: Redaksiya
Təsvir: "Xarici ədəbiyyat" bədii-filoloji tərcümə yazılarından -ş dünya ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan dilinə çevrilmiş əsərlərindən ibarət toplu "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-ədəbi Dərginin üçüncü sayını təşkil edir. Qloballaşan dünya bədii-kulturoloji düşüncəsinin çox maraqlı məhsulları - poeziya nümunələri, hekayə, fəlsəfi esse, kiçik roman, pyes və məqalələrdən ibarət bu əsərlərin böyük qismi orijinaldan, özü də ana dilimizə ilk dəfə, peşəkar mütərcimlər tərəfindən tərcümə edilib...
Tarix: 04.03.2010 22:42 | Baxış: 4460 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"e-Dalğa". Şəbəkə Dərgisi. II sayı. KULTUROLOGİYA. "Postmodernizm" elmi-kulturoloji, ədəbi-tənqidi yazılar toplusu
Kateqoriya: "e-Dalğa" Şəbəkə Jurnalı
Müəllif: Redaksiya
Təsvir: "e-Dalğa" Şəbəkə Dərgisinin ikinci sayını dünya humanitar-kulturoloji düşüncəsinin ən çox mübahisəli probleminə - postmodernizm məsələlərinə həsr etdik. Bu sayda azərbaycanca postmodern düşüncə texnologiyasına, sənət - bədii-fəlsəfi cərəyanına aid Azərbaycanın və dünyanın tanınmış imza sahiblərinin yazılarıyla tanışlıq imkanı yaratmışıq...
Tarix: 02.12.2009 22:01 | Baxış: 5967 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"e-Dalğa" Şəbəkə Dərgisi. I sayı. Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri
Kateqoriya: "e-Dalğa" Şəbəkə Jurnalı
Müəllif: Redaksiya
Təsvir: "e-Dalğa" Şəbəkə Dərgisinin ilk sayını ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri yaradan gənc yazarlara həsr etdik. Burada onların nəsr, poeziya, publisistika, tərcümə və başqa yazılarıyla tanışlıq imkanı əldə edirsiniz. Eləcə də onların şəbəkə resurslarının keçidləri - İnternet ünvanlarını  və şəkillərini təqdim edirik...
Tarix: 01.10.2009 09:14 | Baxış: 4376 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner