AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Elmi əsərlər
  ◊   Məqalə
  ◊   Monoqrafiya
  ◊   Dissertasiyalar
  ◊   Ədəbi tənqid
  ◊   Esse
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


İNFORMASİYA VƏ İNKİŞAF. (Elmi material)
Kateqoriya: Məqalə
Müəllif: Vüqar Haqverdiyev
Təsvir: Araşdırmalar göstərir ki, istənilən fəaliyyətin uğurlu alınması çox vaxt operativ informasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı olur. Həyatda bütün hökmlər, o cümlədən dövlət səviyyəsində və ya xırda bir ailə mühitində qəbul edilən qərarlar o vaxt düzgün və effektiv olur ki, onların kökündə vaxtında əldə olunmuş və hərtərəfli analiz edilmiş informasiya dursun.
Tarix: 05.10.2009 14:04 | Baxış: 2447 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"e-Dalğa" Şəbəkə Dərgisi. I sayı. Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri
Kateqoriya: "e-Dalğa" Şəbəkə Jurnalı
Müəllif: Redaksiya
Təsvir: "e-Dalğa" Şəbəkə Dərgisinin ilk sayını ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri yaradan gənc yazarlara həsr etdik. Burada onların nəsr, poeziya, publisistika, tərcümə və başqa yazılarıyla tanışlıq imkanı əldə edirsiniz. Eləcə də onların şəbəkə resurslarının keçidləri - İnternet ünvanlarını  və şəkillərini təqdim edirik...
Tarix: 01.10.2009 09:14 | Baxış: 4369 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Tarixi və müasir roman (Yunus Oğuz. "Təhmasib şah" əsəri)
Kateqoriya: Məqalə
Müəllif: Nizami Cəfərov
Təsvir:  Yunus Oğuzun "Təhmasib şah" romanı indiyə qədər bizim tarixşünaslığımızda o qədər də öyrənilməmiş bir dövrə həsr olunub. Həmişə Səfəvilər dövrünün tarixi istər elmi baxımdan, istər ictimai-publisistik səviyyədə tariximizin tərkib hissəsi olaraq araşdırılarkən əsas diqqət Şah İsmayıl Xətaiyə, yəni Səfəvilər xanədanının banisinə yönəlib.
Tarix: 28.09.2009 15:08 | Baxış: 3378 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Füzuli şeirinin rüknləri". (Qədim Şərq poeziyasının fəlsəfəsi silsiləsindən)
Kateqoriya: Məqalə
Müəllif: Gülşən Əliyeva - Kəngərli
Təsvir: Gülşən Əliyeva - Kəngərli. "Füzuli şeirinin rüknləri". Qədim Şərq poeziyasının fəlsəfəsi silsiləsindən
Tarix: 22.09.2009 12:17 | Baxış: 2723 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Aida İmanquliyevanın yaradıcılığında ədəbiyyatşünaslıq məsələləri. (Aida İmanquliyeva - 70)
Kateqoriya: Məqalə
Müəllif: Səlahəddin Xəllilov
Təsvir: Aida İmanquliyevanın yaradıcılığını ona görə ərəbşünaslıq və ya şərqşünaslıq çərçivəsində nəzərdən keçirməklə məhdudlaşmaq olmaz ki, burada ümumiyyətlə ədəbiyyatşünaslıq, xüsusilə ədəbiyyat nəzəriyyəsi baxımından maraq doğuran çox ciddi məsələlər qaldırılır.
Tarix: 20.09.2009 15:16 | Baxış: 2899 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Atalar sözlərinə informatik yanaşma
Kateqoriya: Məqalə
Müəllif: Vüqar Haqverdiyev
Təsvir: Nağılçılar, dastançılar, aşıqlar, ağsaqqallar qədim biliklərin daşıyıcısı, qoruyucusu və yayan insanlar kimi hər zaman cəmiyyətdə böyük hörmətlə qarşılanıblar. Məhz onların sayəsində qorunub saxlanılmış Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının nümunələri - nağıllar, əfsanələr, dastanlar, bayatılar, atalar sözləri və s. bir-bir toplanaraq yazıya köçürülür ...
Tarix: 17.09.2009 11:05 | Baxış: 2811 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Böyük sirr": Cəmaləddin Əfqani - 170
Kateqoriya: Məqalə
Müəllif: Azər Turan
Təsvir: Şeyx Cəmaləddin Əfqani Azərbaycan türküdür. Marağalı bir ailənin övladıdır. Həmədan yaxınlığında, Əsədabad kəndində dünyaya gəlib (Əhməd Ağaoğlu).
Tarix: 09.09.2009 23:26 | Baxış: 3146 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Ustadlar. Rafiq Əliyev: "Elmdə əxlaq norma olmalıdır"
Kateqoriya: "Art-İnfo" İnternet Mədəniyyət İnformasiya Agentliyi
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: AZƏRBAYCANLI ALİMİN YENİ NƏZƏRİYYƏSİ ABŞ-DA MÜZAKİRƏ OLUNUR
Tarix: 24.08.2009 19:41 | Baxış: 2544 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Sovet ədəbiyyatı: Gerçəklər, həqiqətlər, ziddiyyətlər
Kateqoriya: Ədəbiyyat tarixi
Müəllif: Kamil Vəli Nərimanoğlu
Təsvir: XX əsr Azərbaycan (sovet) ədəbiyyatına yeni - fərqli baxış
Tarix: 24.08.2009 19:19 | Baxış: 3321 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Eldəniz ELGÜN. "«NADİR ŞAH» ROMANI HAQQINDA QEYDLƏR"
Kateqoriya: Esse
Müəllif: Bələdçi
Təsvir: Yazıçı-publisist Yunus Oğuzun «Nadir şah» romanı haqqında esse-resenziya
Tarix: 24.08.2009 16:40 | Baxış: 3360 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


ADA Məclisi - yüksəkliyə doğru
Kateqoriya: Məqalə
Müəllif: Cəsarət Valehov
Təsvir: İctimai TV-dəki veriliş haqqında yazı
Tarix: 24.08.2009 15:07 | Baxış: 2784 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Elçinin məqalələri və Xədicə xanımın uzun kablukları...
Kateqoriya: Esse
Müəllif: Taleh Şahsuvarlı
Təsvir: Ədəbi gedişatımızla bağlı maraqlı esse
Tarix: 24.08.2009 14:33 | Baxış: 3225 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ PROSESİNDƏ NƏ BAŞ VERİR?
Kateqoriya: Ədəbi tənqid
Müəllif: Elçin Əfəndiyev
Təsvir: ELÇİN AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ PROSESİNDƏ NƏ BAŞ VERİR?
Tarix: 15.08.2009 15:10 | Baxış: 2477 | Müəllif: Administrator | Ətraflı


"Kazimir Maleviç"
Kateqoriya: Məqalə
Müəllif: Gülnarə Rəfiq
Təsvir: Gülnarə Rəfiq "Kazimir Maleviç" Suprematizmin banisinin Günəş üzərində qələbəsi
Tarix: 15.08.2009 14:20 | Baxış: 2775 | Müəllif: Administrator | Ətraflı


1 2 3


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner