AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

İstifadəçi barədə məlumat


Tam adı Aydın Xan ƏBİLOV 
E-Mail ayxan1971@mail.ru 
Yaşayış yeri Azərbaycan, Bakı 
Özünüz haqda Yazıçı-kulturoloq, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri 

İstifadəçilərin kitabları İstifadəçilərin bloqları
2009-cu ilin Ədəbiyyat sahəsində Beynəlxalq Nobel Mükafatçısı: Rumın, fəqət Almaniya yazarı (essesi, rusca)
"Seçilmiş əsərləri". (Altı cilddə). Beşinci Kitab. irihəcmli epik-lirik, fəlsəfi əsərləri, nəsri, lirikası
"İçimizdə bir yer". Çağdaş Türkiyə ictimai-mədəni düşüncəsinə təsir edən yazardan bir esse
"Dolu" (Roman, yoxsa yeni "Qarabağnamə"... Millət vəkili, tanınmış yazar-publisistin romanının e-metni)
BÜTÖV AZƏRBAYCAN. Borçalı: tarixi, azəri-gürcü mədəni əlqələri, etimologiyası...
"Yusif və Esfir". (Ustad sənətkardan maraqlı bir hekayə). Saytı və əsərləri
Məhəmməd Füzuli. "Seçilmiş əsərləri". Dördüncü Kitab. (Altı cilddə, lirik-fəlsəfi əsərləri, türkcə, farsca və ərəbcə qəsidləri)
"Şüşə saray" (Millət vəkili, tanınmış xanım yazardan super siyasi detektiv: azəricə, e-mətni)
Yuxu. (Məşhur yazarın azəricə çevrilmiş hekayəsi)
İNFORMASİYA VƏ İNKİŞAF. (Elmi material)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


Boşdur

Faydalı məlumat, bildirişlər 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun dəstəklədiyi Kulturoloji layihə: Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-Akademiya


www.Facebook.com sosial şəbəkəsində qrupumuzu bəyənib izləyin:

© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner