AzEnRuTr
   
 

 

  Azərbaycan, rus, ingilis və türk dilində fəaliyyət göstərir. Dünyanın aparıcı dillərində kitabların elektron variantı, milli və qlobal Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, yazılı, eləcə də elektron KİV-in şəbəkə ocaqları, tərcümələr, orijinal yazılar, xəbərlər: intelektualların hər gün yenilənən kulturoloji e-resursu

 


Логин
Пароль
Забыли пароль?     Регистрация

Информация о пользователе


Полное имя Aydın Xan ƏBİLOV 
E-Mейл ayxan1971@mail.ru 
Место жительство Azərbaycan, Bakı 
Коротко о себе Yazıçı-kulturoloq, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri 

Книги пользователя Блоги пользователя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


Пусто

Satış və bildiriş

   "Kulturoloji - alternativ düşüncələr"
  Müəllif: Aydın Xan (Əbilov)

  10 AZN
  Çatdırılma ilə 12 AZN

  "Qara su" (Moskvada rusca çıxıb  Müəllif: Paşa Qəlbinur

Akademiya Kitab Mərkəzi (Nizami 

Ədəbiyyat Muzeyi) tel: 497 87 73

  "Dünyanın Kulturoloji dərki"
  Müəllif: Aydın Xan (Əbilov)

  8 AZN
  Çatdırılma ilə 10 AZN

   Virtual Kitabxananın

 test variantı
  

  Burada

 

 

 
© 2009. KİTABXANA.NET Данный  тексты не может быть использован в коммерческих целях, кроме как с согласия владельца авторских прав.  www.Kitabxana.net

 

Design & Development "Innovation.Az"