Kitabxana.Net - Əfqanıstan http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Xalid Hüseyni. &quot;Min möhtəşəm Günəş&quot;... Hara gedirsiniz gedin, vətəniniz arxanizca gəlir. Artiq siz orada yaşamasanız da o içinizdə yaşayar. Əfqanıstanın Xalid Hüseyni... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2398 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1455813641_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Xalid H&uuml;seyni. "Min m&ouml;htəşəm G&uuml;nəş"... Roman. Hara gedirsiniz gedin, vətəniniz arxanizca gəlir. Artiq siz orada yaşamasanız da o i&ccedil;inizdə yaşayar. Əfqanıstanın Xalid H&uuml;seyni...</span></p> Əfqanıstan 01.01.1970 04:00 Xalid Hüseyni. &quot;Çərpələng uçuran&quot;. Khaled Hosseini. &quot;Uçurtma Avcısı&quot;. Son illərdə dünya ədəbiyyatını silkələmiş ən uğurlu romanlardan biri. Türk dilində roman. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1856 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1372092152_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Xalid H&uuml;seyni. "&Ccedil;ərpələng u&ccedil;uran". Khaled Hosseini. "U&ccedil;urtma Avcısı". Son illərdə d&uuml;nya ədəbiyyatını silkələmiş ən uğurlu romanlardan biri. T&uuml;rk dilində roman. &nbsp;Khaled Hosseini.&nbsp;Afganistan, Kabil'de bir diplomatın oğlu olarak doğdu. Ailesi, 1980'de Amerika Birleşik Devletlcri'nden siyasi sığınma hakkı elde etti. Halen Kuzey Cali-fomia'da yaşamaktadır ve doktorluk mesleğini s&uuml;rd&uuml;rmektedir. İlk romanı Upurtma Avcm'nm ardından Bin Muhterem G&uuml;neş yazarın ikinci romanı.</span></span></p> Əfqanıstan 01.01.1970 04:00 Khaled Hosseini. &quot;Bin Muhteşem Güneş&quot;. Türkcə roman. Xalid Hüseyin. &quot;Min möhtəşəm Günəş&quot;... Hara gedirsiniz gedin, vətəniniz arxanizca gəlir. Artiq siz orada yaşamasanız da o içinizdə yaşayar. Əfqanıstanın Xalid Hüseyini... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1855 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1372091559_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Khaled Hosseini. "Bin Muhteşem G&uuml;neş". T&uuml;rkcə roman. Xalid H&uuml;seyin. "Min m&ouml;htəşəm G&uuml;nəş"... Hara gedirsiniz gedin, vətəniniz arxanizca gəlir. Artiq siz orada yaşamasanız da o i&ccedil;inizdə yaşayar. Əfqanıstanın Xalid H&uuml;seyində yaşadığı kimi... Ki&ccedil;ik yaşda evləndirilən qizlar, u&ccedil;ağı olmayan qadınlar, ataya ya da uşaqliq dostlarına bəslədikləri ke&ccedil;midə qalmış sevgilər....</span></p> <p>&nbsp;</p> Əfqanıstan 01.01.1970 04:00