Kitabxana.Net - Qazaxıstan http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Qazaxıstanın klassik şairi Qasım Amanjolov - 100. Gözəl duyğular şairi. Azərbaycan dilində şeirləri. Tanıtım məqaləsi... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1219 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1315499584_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Qazaxıstanın klassik şairi Qasım Amanjolov - 100. G&ouml;zəl duyğular şairi. Azərbaycan dilində şeirləri. Tanıtım məqaləsi...</span></p> Qazaxıstan 01.01.1970 04:00