Kitabxana.Net - Misir http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Ərəb dilinin gələcəyi&quot; (Misirin dünyaşöhrətli düşüncə adamı və yazarından maraqlı yazı) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=562 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1256892184_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">...Ərəb dilinin gələcəyi bu dildə danışan xalqlar ailəsinin indiki və gələcək yaradıcı d&uuml;ş&uuml;ncəsindən asılıdır. Əgər ideyalar yaşasa, ərəb dilinin gələcəyi ke&ccedil;mişdə olduğu qədər m&ouml;htəşəm olacaq. Belə olmasa onu qonşu yəhudi və Suriya dillərinin aqibəti g&ouml;zləyir.<br />Bəs biz nəyi yaradıcı g&uuml;c adlandırırıq? </span></p> Misir 01.01.1970 04:00