Kitabxana.Net - Ermənişünaslıq - Ermənistanşünaslıq http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Армянская анонимная хроника 1722-1736 гг.&quot; Издание второе. Перевод с турецкого и примечания Академика БУНИЯТОВА З. М. Хроника издана на турецком языке Грантом Андреасяном на основе единственной рукописи монастыря мхитаристов в Венеции. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1977 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1383067715_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>"Армянская анонимная хроника 1722-1736 гг."&nbsp;</span><span>Издание второе.&nbsp;</span><span>Перевод с турецкого и примечания&nbsp;</span><span>Академика </span><span>БУНИЯТОВА З. М.&nbsp;</span><span>Хроника издана на турецком языке Грантом Андреасяном на основе единственной&nbsp;</span><span>рукописи монастыря мхитаристов в Венеции.&nbsp;</span></span></p> Ermənişünaslıq - Ermənistanşünaslıq 01.01.1970 04:00 &quot;ЮЖНЫЙ КАВКАЗ&quot;. Aльманах. N 2. Qafqaz xalqlarının ədəbiyyat almanaxında Cənubi Qafqaz yazıçılarının son illərdə qələmə aldığı ədəbi-publisistik nümunələrin ruscaya tərcümələri toplanıb... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1509 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1344501936_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"ЮЖНЫЙ КАВКАЗ". Aльманах. N 2. Qafqaz xalqlarının ədəbiyyat almanaxında Cənubi Qafqaz yazı&ccedil;ılarının son illərdə qələmə aldığı ədəbi-publisistik n&uuml;munələrin ruscaya tərc&uuml;mələri toplanıb...</span></p> Qafqaz 01.01.1970 04:00 &quot;ЮЖНЫЙ КАВКАЗ&quot;. Aльманах. N 1. Qafqaz xalqlarının ədəbiyyat almanaxında Cənubi Qafqaz yazıçılarının son illərdə qələmə aldığı ədəbi-publisistik nümunələrin ruscaya tərcümələri toplanıb... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1472 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1341509960_2.jpg"><p>"ЮЖНЫЙ КАВКАЗ". Aльманах. N 1. Qafqaz xalqlarının ədəbiyyat almanaxında Cənubi Qafqaz yazı&ccedil;ılarının son illərdə qələmə aldığı ədəbi-publisistik n&uuml;munələrin ruscaya tərc&uuml;mələri toplanıb...&nbsp;Альманах издается в рамках проекта &laquo;Медиация на Южном Кавказе&raquo; британской&nbsp;неправительственной организации International Alert при финансовой поддержке&nbsp;Европейского Союза.</p> Qafqaz 01.01.1970 04:00 Levon Xeçoyan. &quot;Bayquş&quot; (hekayə). Çağdaş erməni yazıçısının müharibə haqda hekayəsi... Əsəri Seyfəddin Hüseynli ruscadan tərcümə edib... Fransız senatlar oxusa, bəlkə əməllərindən utanarlar! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1343 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1327604447_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span>Levon Xe&ccedil;oyan. "</span><strong>Bayquş"&nbsp;</strong><strong>(hekayə).</strong><span>&nbsp;&Ccedil;ağdaş e</span><span>rməni yazı&ccedil;ısının m&uuml;haribə haqda hekayəsi... Əsəri&nbsp;</span><span>Seyfəddin H&uuml;seynli ruscadan tərc&uuml;mə edib...&nbsp;</span></span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Oxu zalı"nda başladığımız yeni layihədə sizi m&uuml;asir d&uuml;nya yazı&ccedil;ılarının əsərləri ilə tanış edəcəyik. Layihəyə &ouml;ncə Azərbaycanla qonşu &ouml;lkələrin ədəbiyyatından başlayırıq.</span></p> Ermənistan 01.01.1970 04:00 İki yazı: &quot;Erməni xalqının &quot;Koroğlu&quot; adında eposu olmayıb&quot;... &quot;Ermənilər nağıllarımızı da &quot;özəlləşdiriblər&quot;... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=689 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1262969526_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">İki yazı: "Erməni xalqının "Koroğlu" adında eposu olmayıb"... "Ermənilər nağıllarımızı da "&ouml;zəlləşdiriblər"...&nbsp;</span></p> Ermənişünaslıq - Ermənistanşünaslıq 01.01.1970 04:00 &quot;Yazıçı-publisist, antonim və antimonik tarix yazan annalist Bakur Karapetyana Açıq məktub&quot;. (Material Ermənistan saytında erməninicə yerləşdirilib!) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=575 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1257226132_2.jpg"> Ermənişünaslıq - Ermənistanşünaslıq 01.01.1970 04:00 QODERZİ ÇOXELİ: &quot;BU DÜNYADA RUH KİMİ YAŞAY­RAM...&quot; http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=482 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1255620114_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bakıya qayıdandan sonra xəbərin təfərr&uuml;atını internetdə axtardım: "Tanınmış g&uuml;rc&uuml; yazı&ccedil;ısı Qoderzi &Ccedil;oxeli uzun s&uuml;rən xəstəlikdən sonra 2007-ci il noyabrın 16-da..."</span></p> Gürcüşünaslıq - Gürcüstanşünaslıq 01.01.1970 04:00 Givi Alxazişvili: Şeirlər. Georgi Kekelidze: &quot;Axtarışda olan insanam&quot;.(Gürcücədən tərcümələr) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=396 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1253720488_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Givi Alxazişvili: Şeirlər. Georgi Kekelidze: "Axtarışda olan insanam".(G&uuml;rc&uuml;cədən tərc&uuml;mələr)</span></p> Gürcüşünaslıq - Gürcüstanşünaslıq 01.01.1970 04:00 Kamil HƏMZƏOĞLU. &quot;Gürcüstan - təzadlar ölkəsi&quot; http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=284 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251121810_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Azərbaycan jurnalisti G&uuml;rc&uuml;stan Respublikasında g&ouml;rd&uuml;klərini qələmə alıb...</span></p> Gürcüşünaslıq - Gürcüstanşünaslıq 01.01.1970 04:00 Yerevanda Azərbaycan filmləri 3 gün nümayiş olunacaq... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=270 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1250855643_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bu ilin oktyabrında Yerevanda Azərbaycan filmlərinin festivalı ke&ccedil;iriləcək. Tədbirin təşkilat&ccedil;ısı Qafqaz S&uuml;lhyaratma Təşəbb&uuml;s&uuml; Mərkəzidir.</span></p> Ermənişünaslıq - Ermənistanşünaslıq 01.01.1970 04:00