Kitabxana.Net - Memuar, yol qeydləri http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Manaf Süleymanov. &quot;Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim&quot;. Sənədli nəsr - memuar. Kitab Bakının qə­­­dim keçmişindən, inqilab dövründə neft səltənətində baş ve­rən hadi­sə­lərdən, Bakının kəşməkəşli günlərindən bəhs edir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2414 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1458412830_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Manaf S&uuml;leymanov. "Eşitdiklərim, oxuduqlarım, g&ouml;rd&uuml;klərim". Sənədli nəsr - memuar. Kitab Azərnəşr 1989-cu il buraxılışı əsas g&ouml;t&uuml;r&uuml;lərək, m&uuml;əllifin nəvəsi Zaur Əhmədzadə ilə bağlanan m&uuml;qaviləyə əsasən nəşr edilib. K</span><span>itab Bakının qə&shy;&shy;&shy;dim ke&ccedil;mişindən, inqilab d&ouml;vr&uuml;ndə neft səltənətində baş ve&shy;rən hadi&shy;sə&shy;lərdən, Bakının kəşməkəşli g&uuml;nlərindən bəhs edir.</span></p> Memuar, yol qeydləri 01.01.1970 04:00 Dilarə Vəkilova və Əlövsət Bəşirli. &quot;Bizim dünya&quot;. Bu elektron kitabda müəlliflərin qələmə aldığı hekayələr, xatirələr, oçerklər və başqa oxunaqlı yazılar toplanmışdır. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1721 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1360765812_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Dilarə Vəkilova və Əl&ouml;vsət Bəşirlinin imzası ilə "M&uuml;tərcim" nəşriyyatında bu g&uuml;nlərdə işıq &uuml;z&uuml; g&ouml;rm&uuml;ş "Bizim d&uuml;nya" kitabı əsasında e-nəşrə hazırlanmış&nbsp;<span>&nbsp;bu elektron kitabında hekayələr</span><span>, xatirələr, o&ccedil;erklər və başqa oxunaqlı yazılar toplanmışdır.&nbsp;</span><span>Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.</span></span></p> Memuar, yol qeydləri 01.01.1970 04:00 Hitler və Stalindən sağ qurtulan tənha ekstrasensin - Volf Qriqoryeviç Messinqin sirli həyatı... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=395 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1253698934_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Hitler və Stalindən sağ qurtulan tənha ekstrasensin - Volf Qriqoryevi&ccedil; Messinqin&nbsp; sirli həyatı...</span></p> Memuar, yol qeydləri 01.01.1970 04:00 Alamanya, günlərimi mənə geri ver... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=277 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1250957195_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Şairə-publisistin Almaniya sərg&uuml;zəştləri&nbsp;</span></p> Memuar, yol qeydləri 01.01.1970 04:00