Kitabxana.Net - Səsli - audio ədəbiyyat http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net &quot;Azərbaycan nağılları&quot;. (Audiokitab - yüklə və dinlə). Nağılları Kəbiran Dilavərli, Sevinc Hüseynzadə və Səadət Akifqızı səsləndirirlər. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1130 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1305835589_2.jpg"><p>"Azərbaycan nağılları". (Audiokitab - y&uuml;klə və dinlə). Nağılları Kəbiran Dilavərli, Sevinc H&uuml;seynzadə və Səadət Akifqızı səsləndirirlər.</p> Səsli - audio ədəbiyyat 01.01.1970 04:00 Bəxtiyar Vahabzadə. &quot;Gülüstan&quot; poeması (öz dilində səsli və mətn) I və II hissələr http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=296 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251361040_2.jpg"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Bəxtiyar Vahabzadə. "G&uuml;l&uuml;stan" poeması (&ouml;z dilində sasli və mətn)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Eləcə də yazı</span></p> Səsli - audio ədəbiyyat 01.01.1970 04:00