Kitabxana.Net - Sağlamlıq və təbabət http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Əfzələddin Rəhimli. &quot;İntiharın kölgəsi&quot;. Media nümayəndələri, elm, qələm sahibləri, ruhanilər və sair intiharları önləməkdə böyük rola olmalıdır: intiharın qarşısı yalnız maarifləndirmə yolu ilə alına bilər http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2702 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1489917712_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Əfzələddin Rəhimli. "İntiharın k&ouml;lgəsi". Media n&uuml;mayəndələri, elm, qələm sahibləri, ruhanilər və sair intiharları &ouml;nləməkdə b&ouml;y&uuml;k rola olmalıdır. Hamımız bilirik ki, intiharın qarşısı yalnız maarifləndirmə yolu ilə alına bilər. Bunu sırf iqtisadi və başqa amillərə bağlamaq sadəl&ouml;vhl&uuml;k olardı. &Ccedil;&uuml;nki araşdırmalar g&ouml;stərir ki, d&uuml;nyada bu amillərdən qaynaqlanan intiharların sayı, başqa amillərlə m&uuml;qayisədə daha azdır. Əsas məsələ, insanlara inam və iradə bəxş etməkdir. </span></p> Sağlamlıq və təbabət 01.01.1970 04:00 &quot;Şirin biyan və onun şəfaverici təsirləri&quot; (dərman bitkiləri seriyasından). Şirinbiyanın şəfaverici təsirləri və təbabətdə onun köklərindən müxtəlif xəstəliklərin müalicəsindən istifadəyə dair qeydlər. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1399 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1333022504_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Biologiya &uuml;zrə fəlsəfə doktoru M&uuml;şfiq Fərziyevin dərman bitkiləri seriyası kitab&ccedil;alarından biri.&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Şirinbiyanın şəfaverici təsirləri və təbabətdə onun k&ouml;klərindən m&uuml;xtəlif xəstəliklərin m&uuml;alicəsindən istifadəyə dair qeydlər. &Uuml;mid edirik ki, dərman bitkiləri ilə maraqlananlar &uuml;&ccedil;&uuml;n faydalı ola bilər.</span></p> Sağlamlıq və təbabət 01.01.1970 04:00 &quot;Düşüncə gücü ilə tedavi&quot; (türkcə). Louise L. Ha - Louze Hay metafizik konularda konferanslar veren bir öğretmen ve Düşünce Gücüyle Tedavi 1 - 2, Güzel Ya­şamın Sırlari, Pozitif Gücün Büyüsü adlı en çok satan ki­tapların da yazarıdır. .. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1374 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1330955560_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"D&uuml;ş&uuml;ncə g&uuml;c&uuml; ilə tedavi" (t&uuml;rkcə). Louise L. Ha - &nbsp;Louze Hay metafizik konularda konferanslar veren bir &ouml;ğretmen ve D&uuml;ş&uuml;nce G&uuml;c&uuml;yle Tedavi 1 - 2, G&uuml;zel Ya&shy;şamın Sırlari, Pozitif G&uuml;c&uuml;n B&uuml;y&uuml;s&uuml; adlı en &ccedil;ok satan ki&shy;tapların da yazarıdır... PDF formatında maraqli bir kitab...</span></p> <p>&nbsp;</p> Sağlamlıq və təbabət 01.01.1970 04:00 Həkimdən üç maraqlı material. Gecə enurezi (gecələr sidiyi saxlaya bilməmək) - Çıxış yolu... Kişilərin prostat problemi. Həlli yolları, müalicəsi... Kişilərin cinsi zəiflik problemi. Müayinə və müalicə üsulları... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1333 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1327294579_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span>Doktor S&uuml;leyman Cəbrayılov.&nbsp;</span>Praktik həkimdən &uuml;&ccedil; maraqlı material. Gecə enurezi (gecələr sidiyi saxlaya bilməmək) - &Ccedil;ıxış yolu...&nbsp;<span>Kişilərin prostat problemi. Həlli yolları, m&uuml;alicəsi...&nbsp;</span><span>Kişilərin cinsi zəiflik problemi. M&uuml;ayinə və m&uuml;alicə &uuml;sulları...</span><span>&nbsp;</span></span></p> Sağlamlıq və təbabət 01.01.1970 04:00 &quot;Stress. Relyativizm. Psixoanaliz&quot;. Azərbaycan dilində. Мüəllifin icazəsi olmadan nəşrin kommersiya məqsədilə yayımı qəti qadağandır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=884 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1281626363_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bəhram Şamilov. "Stress. Relyativizm. Psixoanaliz". Azərbaycan dilində. М&uuml;əllifin icazəsi olmadan nəşrin kommersiya məqsədilə yayımı qəti qadağandır.</span></p> Sağlamlıq və təbabət 01.01.1970 04:00 Sağlam və gözəl dəriyə sahib olmağın 7 şərti... Nənələrin saxladığı uşaqlar gonbul olurlar... Şokolad iflic olmaq riskini azaldır... Bakıya gələn yoqun dəhşətli sirri... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=723 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1266250205_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Sağlam və g&ouml;zəl dəriyə sahib olmağın 7 şərti... <strong>Nənələrin saxladığı uşaqlar gonbul olurlar... </strong>Şokolad iflic olmaq riskini azaldır... <strong>Bakıya gələn yoqun dəhşətli sirri</strong></span></p> Sağlamlıq və təbabət 01.01.1970 04:00 Gənc qalmaq üçün bunları yeyin... Ehtirası artıran bitkilər... Avromobil qəzalarının 10 əsas səbəbi... Sağlam saçların sirri... Narın möcüzəvi faydaları... Sevişməyin sağlamlığa və qadın gözəlliyinə faydaları... Səhərlər yuxudan gümrah qalxmaq üçün. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=718 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1265970528_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Gənc qalmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n bunları yeyin... <strong>Ehtirası artıran bitkilər...&nbsp;</strong>Avromobil qəzalarının 10 əsas səbəbi...<strong> Sağlam sa&ccedil;ların sirri...</strong>&nbsp; Narın m&ouml;c&uuml;zəvi faydaları... Sevişməyin sağlamlığa və qadın g&ouml;zəlliyinə faydaları... Səhərlər yuxudan g&uuml;mrah qalxmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n...</span></p> Sağlamlıq və təbabət 01.01.1970 04:00 İnsan sağlamlığı barədə 3 vacib material. Arıqlamağın 40 qızıl yolu... Sağlam ürək istəyirsinizsə... Qısırlığın səbəbi tapıldı... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=708 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1265138137_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">İnsan sağlamlığı barədə 3 vacib material. Arıqlamağın 40 qızıl yolu... Sağlam &uuml;rək istəyirsinizsə... Qısırlığın səbəbi tapıldı...</span></p> Sağlamlıq və təbabət 01.01.1970 04:00 Ana bətnindəki körpənin 9 aylıq inkişaf dövrü... Körpə vaxtından başlayaraq, uşaqlarla bağlı bütün məsələlər http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=703 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1264601847_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Bu rubrikada k&ouml;rpə vaxtından başlayaraq, uşaqlarla bağlı b&uuml;t&uuml;n məsələlərə toxunulacaq.</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Amma ilk yazını k&ouml;rpənin ana bətnindəki d&ouml;vr&uuml;nə həsr etmək qərarına gəldik. Lent.az mayalanmış d&ouml;l&uuml;n 9 ay m&uuml;ddətində inkişaf edərək, uşaq formasına d&uuml;şməsini diqqətə &ccedil;atdırır.</span></p> Sağlamlıq və təbabət 01.01.1970 04:00 Təbii müalicə: min dərdin dərman əvəzi - MƏSLƏHƏT. Dava-dərman davası - ARAŞDIRMA http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=353 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1253009542_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Təbii m&uuml;alicə: min dərdin dərman əvəzi - MƏSLƏHƏT. Dava-dərman davası - ARAŞDIRMA</span></p> <p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">&Ccedil;ox vaxt insanlar d&uuml;&ccedil;ar olduqları xəstəliklərin, bədəndə yaranan ağrıların &ccedil;arəsinin dərmanlarda olduğunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rlər. Dərman mfiyasının gizlinləri...</span></p> Sağlamlıq və təbabət 01.01.1970 04:00 Fəsil dəyişkənliyinin insan orqanizminə təsirləri - MƏSLƏHƏT http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=328 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1252522178_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Araşdırmalar g&ouml;stərir ki, payızda g&uuml;nəş ş&uuml;alarının hərarətinin azalması insan psixologiyasına mənfi təsir g&ouml;stərir. Bu d&ouml;vrdə uşaqlar, gənclər və yaşlılar daha diqqətli olmalıdırlar. Bu mənada, aşağıdakıları həmişə diqqət mərkəzində saxlamaq məsləhətdir:</span></p> Sağlamlıq və təbabət 01.01.1970 04:00 Uşaq intiharı: dəhşətin miqyası, səbəbləri, çıxış yolları - ARAŞDIRMA http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=305 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251789789_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Azərbaycanda uşaq intiharlarının sayı artıb. Son vaxtlar elə həftə olmur ki, hansısa azyaşlı uşağın intihar etməsi ilə bağlı fakt eşitməyək. Azərbaycanda uşaq intiharlarının sayı artıb. Son vaxtlar elə həftə olmur ki, hansısa azyaşlı uşağın intihar etməsi ilə bağlı fakt eşitməyək.</span></p> Sağlamlıq və təbabət 01.01.1970 04:00 Sinə xərçəngi. Qadınların qənimi: ondan necə qurtulmalı? http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=292 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1251192973_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">D&ouml;ş vəzisi və uşaqlıq boynu xər&ccedil;əngindən qorunmağın yolları m&uuml;zakirə olunub</span></p> Sağlamlıq və təbabət 01.01.1970 04:00