Kitabxana.Net - Gərəkli məlumatlar http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Eldəniz Əmirov. “İnsan həyatının qeyri-adi riyazi düsturları”. Elmi-kütləvi publisitika. Bu kitabda normal həyat yaşaması üçün zaman itkisinin hesablanma yolları tapılaraq düsturlar şəklində verilmişdir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2544 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1476009985_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Eldəniz Əmirov. "İnsan həyatının qeyri-adi riyazi d&uuml;sturları". Elmi-k&uuml;tləvi publisitika. Son illərdə elmin və texnikanın inkişafı ilə bağlı olaraq m&uuml;xtəlif sahələri əhatə edən, əvvəllər he&ccedil; vaxt toxunulmamış m&ouml;vzulara aid əsərlər işıq &uuml;z&uuml; g&ouml;r&uuml;r. E. Əmirovun yazdığı "İnsan həyatının qeyri-adi riyazi d&uuml;sturları" adlı kitabı da bu qəbildən olan əsərlər siyahısındadır. İnsanların normal həyat yaşaması &uuml;&ccedil;&uuml;n &ouml;z &ouml;m&uuml;r paylarından yuxu, təhsil, yol və s. kimi m&uuml;xtəlif proseslərə məcburi şəkildə zaman sərf etməli olurlar. Bu kitabda məhz bu bu qəbildən olan zaman itkisinin hesablanma yolları tapılaraq d&uuml;sturlar şəklində verilmişdir.</span></p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00 Tural Əmirxan. &quot;İlkin yanğınsöndürmə vasitələri&quot; (Şəkillərlə təlimat). İkin yanğınsöndürmə vasitələri müəssisələrin əməkdaşlarının, yanğından mühafizə bölmələrinin şəxsi heyətinin və digər şəxslərin yanğınlarla mübarizəsi izah edilir http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2208 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1418497312_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tural Əmirxan. "İlkin yanğıns&ouml;nd&uuml;rmə vasitələri" (Şəkillərlə təlimat).&nbsp;<span>lkin yanğıns&ouml;nd&uuml;rmə vasitələri m&uuml;əssisələrin əməkdaşlarının, yanğından m&uuml;hafizə b&ouml;lmələrinin şəxsi heyətinin və digər şəxslərin yanğınlarla m&uuml;barizəsi məqsədi &uuml;&ccedil;&uuml;n nəzərdə tutulmuşdur. İlkin yanğıns&ouml;nd&uuml;rmə vasitələri m&uuml;vcud olduğu yerdə bir nəfərin istifadəsini təmin etməlidir.</span></span></p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00 &quot;Planning A House by Larry Angel&quot;. Fərdi ev tikmək istəyənlər üçü ingilis dilində faydalı bir kitab. Xəyalınızdakı evi qurmaq üçün əla vəsait sayıla bilər. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2019 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1390509994_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Planning A House by Larry Angel". Fərdi ev tikmək istəyənlər &uuml;&ccedil;&uuml; ingilis dilində faydalı bir kitab. Xəyalınızdakı evi qurmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n əla vəsait sayıla bilər.</span></p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00 “Nə? Harada? Nə zaman?” Məcəlləsi. Bu nəşr intellektual oyunlar hərəkatının əlaqələndirici beynəlxalq təşkilatı olan “Nə? Harada? Nə zaman?” Klublarının Beynəlxalq Assosiasiyasının Turnir Komissiyasının Qaydalarını əks etdirir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1917 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1378194222_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&ldquo;Nə? Harada? Nə zaman?&rdquo; Məcəlləsi.&nbsp;</strong><span>Bu nəşr ilə oxuculara təqdim edilən Məcəllə intellektual oyunlar hərəkatının əlaqələndirici beynəlxalq təşkilatı olan &ldquo;Nə? Harada? Nə zaman?&rdquo; Klublarının Beynəlxalq Assosiasiyasının Turnir Komissiyasının Qaydalarını təqdim edirik.&nbsp;</span><span>&nbsp;</span></span></p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00 &quot;Zodikal horoskop&quot;. Müxtəlif internet materialları əsasında tərtib edilmiş bu illüstriasiyalı topluda hər bir şəxs öz horoskopuna uyğun ətraflı məlumat əldə edə bilər. Mətn ruscadır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1879 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1374053117_2.jpg"><p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><span>"Zodikal horoskop".&nbsp;</span></span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">M&uuml;xtəlif internet materialları əsasında tərtib edilmiş&nbsp;</span></strong><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">bu ill&uuml;striasiyalı topluda hər bir şəxs &ouml;z horoskopuna uyğun &nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ətraflı məlumat əldə edə bilər.&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mətn ruscadır.</span></p> <p>&nbsp;</p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00 &quot;Книга рекордов Гиннеса&quot; - &quot;Ginnesin rekordlar kitabı&quot;. Maraqla gözlənilən kitab gəldi. Dünyada möcüzə sayılan rekordlar toplusu. Rusca... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1187 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1310046843_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Книга рекордов Гиннеса" - "Ginnesin rekordlar kitabı". Maraqla g&ouml;zlənilən kitab gəldi. D&uuml;nyada m&ouml;c&uuml;zə sayılan rekordlar toplusu. Rusca...</span></p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00 Elin Şihan. &quot;Kendi kendine hipnoz&quot; - &quot;Öz özünə hipnoz&quot;. Dünyada maraqla qarşılanan bir kitabın türkcə tərcüməsi... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1183 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1309519179_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Elaine Sheehann. "Kendi kendine hipnoz" - "&Ouml;z &ouml;z&uuml;nə hipnoz". D&uuml;nyada maraqla qarşılanan bir kitabın t&uuml;rkcə tərc&uuml;məsi... T&uuml;rk dilində və pdf formatinda olan bu kitab sizə hipnoz nədir, hipnozu necə &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &ouml;yrənmək, hipnozun tarixi haqqında məlumat verir məlumat verir. Kitabı oxuduqda &ccedil;ox maraqlı məlumatlar alacaqsınız. Y&uuml;kləməyə dəyər.</span></p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00 &quot;Varli ata, yoxsul ata&quot; - &quot;Богатый папа, Бедный папа&quot;. Rus dilinə tərcümə olunmuş maraqlı bir kitab. Oxuyun, çox şey qazanacaqsız! Bu kitab sizə həyatda çox şey qazandıracaq... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1180 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1309254408_2.jpg"><p>"Varli ata, yoxsul ata" - "Богатый папа, Бедный папа". Rus dilinə tərc&uuml;mə olunmuş m&uuml;kəmməl bir kitab. Oxuyun &ccedil;ox şey qazanacaqsız!</p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00 &quot;Lazımsız məlumatlar ensiklopediyası - 2&quot;. Bu kitabda sizlər nə zamansa maraqlandığınız, amma o qədər də sizə lazım olduğunu düşünmədiyiniz hər şey barədə cavablar var. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1043 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1296199607_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Lazımsız məlumatlar ensiklopediyası - 2 ". Bu kitabda sizlər nə zamansa maraqlandığınız, amma o qədər də sizə lazım olduğunu d&uuml;ş&uuml;nmədiyiniz hər şey barədə cavablar var.</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><br /></span></p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00 &quot;Dahi qadınlar&quot; silsiləsindən: Roza Lüksemburq və Frida Kahlo. (&quot;Alma&quot; qəzetinin təqdimatında) http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=687 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1262795700_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Dahi qadınlar" silsiləsindən: Roza L&uuml;ksemburq və&nbsp; Frida Kahlo. ("Alma" qəzetinin təqdimatında)&nbsp; </span></p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00 İki maraqlı yazı. &quot;Böyük qardaş səni izləyir («Juçok»namə )&quot;... &quot;Kristian Dior - Məşhur modelyerin «əhilləşmiş əjdaha»ları&quot;... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=603 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1257957150_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>B&ouml;y&uuml;k qardaş səni izləyir (</strong>&laquo;Ju&ccedil;ok&raquo;namə <strong>)!&nbsp;</strong></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>K<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">ristian Dior&nbsp; -</span></strong> </span><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Məşhur modelyerin &laquo;əhilləşmiş əjdaha&raquo;ları. </span></strong></span>&laquo;Qadınlar 30 və 40 yaşı arasında &ccedil;ox cazibəli olurlar. Qadınların əksəriyyəti 40 yaşı adlayıb ke&ccedil;mədiyinə g&ouml;rə bu cazibə zirvəsini sonsuzluğa qədər uzatmaq olar&raquo;</p> </span></span></p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00 &quot;Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2009&quot;. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının nəşri http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=539 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1256737039_2.jpg"><p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">"Əlamətdar və tarixi g&uuml;nlər təqvimi - 2009". M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının nəşri. </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Б., 2008.- 389 s.</span></strong></p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00 &quot;Birinci xanım&quot;. Mehriban xanım Əliyevanın geniş ictimai-siyasi, sosial-mədəni fəaliyyəti... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=499 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1255958330_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">T&uuml;rkiyənin tanınmış və n&uuml;fuzlu jurnallarından olan "First Business"in avqust n&ouml;mrəsində millət vəkili Qənirə Paşayeva Azərbaycanın birinci xanımı, millət vəkili, Azərbaycan-Amerika Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri, Heydər Əliyev Fondunun, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın fəaliyyətinə həsr olunmuş geniş məqaləsini t&uuml;rk və ingilis dillərində təqdim edib. Y&uuml;ksək tirajla nəşr edilən "FirstBusiness" jurnalı təkcə T&uuml;rkiyədə deyil, onun h&uuml;dudlarından kənarda da b&ouml;y&uuml;k n&uuml;fuza malikdir. Məqalədə Mehriban xanım Əliyevanın b&uuml;t&uuml;n istiqamətləri əhatə edən geniş fəaliyyətindən ətraflı bəhs olunub.</span></p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00 XX əsrin sirləri: Nobellər xəsis idi, yoxsa əliaçıq? http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=455 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1255098481_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Suala həmən cavab g&ouml;zləməyin. Cavabı &ccedil;ox g&uuml;man ki, &ouml;z&uuml;n&uuml;z tapmalı olacaqsınız. İlk &ouml;ncə Nobelləri niyə xatırladığımızın səbəbini a&ccedil;ıqlayım. Sentyabrın 15-də Muzey Mərkəzində &laquo;Əsrin m&uuml;qaviləsi&raquo;nin imzalanmasının 15 illiyinə və Nobel qardaşlarının Azərbaycandakı fəaliyyətinin 130 illiyinə həsr olunmuş foto-sənədli, bədii və rəqəmsal sərginin a&ccedil;ılışı oldu.</span></p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00 HARAYA ÜZ TUTMALI: KİTAB MAĞAZASINA, YOXSA &quot;GOOGLE&quot; SAYTINA? http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=405 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1253982175_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Kitab Ticarət&ccedil;iləri Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Marek Pe&ccedil;enka demişdir: "Biz "Google" ilə saziş bağlamağın əleyhinə deyilik, bu şərtlə ki, həmin saziş Avropada q&uuml;vvədə olan m&uuml;əllif h&uuml;ququ prinsiplərinə əsaslansın. Avropada hər hansı kitabın dərc edilməsindən və yayılmasından əvvəl lisenziya sazişi bağlanır. "Google" korporasiyasının barışıq sazişində isə bu barədə he&ccedil; nə deyilmir. Ona g&ouml;rə də belə saziş bizim &uuml;&ccedil;&uuml;n məqbul deyildir". </span></p> Gərəkli məlumatlar 01.01.1970 04:00