Kitabxana.Net - ABŞ ədəbiyyatı http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Xorxe Luis Borxes. &quot;Dante haqqında doqquz esse&quot;. Borxes. Səsini XX əsr dühalarının dinlədiyi, dövrümüzün ən maraqlı mütəfəkkirlərindən biri. O, bir o qədər də çox yaratmayıb; bir neçə şeir kitabı, hekayələr, esselər. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2406 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1457193447_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Xorxe Luis Borxes. "Dante haqqında doqquz esse". Borxes. Səsini XX əsr d&uuml;halarının dinlədiyi, d&ouml;vr&uuml;m&uuml;z&uuml;n ən maraqlı m&uuml;təfəkkirlərindən biri. O, bir o qədər də &ccedil;ox yaratmayıb; bir ne&ccedil;ə şeir kitabı, hekayələr, esselər. Borxesin esseləri lakonizmi ilə konspektləri xatırladır.</span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 &quot;Dostu necə qazanmalı. İnsanlara necə təsir göstərməli?&quot; (Türk dilində). Amerikalı psixoloq, tanınmış yazarın dillər əzbəri olmuş kitabı. Böyük insanlar, şəxsiyyətlər. Uğur psixologiyası. D.Karnegidən 12 məsləhət Xoşbəxt olmağı öyrədən. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2262 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1430717292_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Deyl Karnegi. "Dostu necə qazanmalı. İnsanlara necə təsir g&ouml;stərməli?" (T&uuml;rk dilində). Amerikalı psixoloq, tanınmış yazarın dillər əzbəri olmuş kitabı. B&ouml;y&uuml;k insanlar, şəxsiyyətlər. Uğur psixologiyası. D.Karnegidən 12 məsləhət Xoşbəxt olmağı &ouml;yrədən.Karneginin bədbəxt taleyi.</span></p> Amerika ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 Elşən Bayramzadə. &quot;Amerika prezidentləri&quot;. ABŞ-ın prezidentlik institutu, onların tərcümeyi-halı, siyasi fəaliyyətindən bəhs edən, illüstrasiyalı belə bir kitab azərbaycanca dilində ilk dəfədir nəşr olunur http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2050 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1396425536_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Elşən Bayramzadə. "Amerika prezidentləri".&nbsp;<span>Kitab ABŞ-ın prezidentlik institutu, prezidentlərin tərc&uuml;meyi-halı və onların siyasi fəaliyyətindən bəhs edir. ABŞ-ın superd&ouml;vlətə &ccedil;evrilməsində, Konstitusiya və demokratiya prinsiplərinə sadiqlik b&ouml;y&uuml;k rol oynayıb. Bu prinsiplərin pozulması bəzi prezidentlərin impi&ccedil;mentinə gətirmişdir. Kitabda bu haqda da geniş məlumat verilmişdir. Əhatəli şəkildə ABŞ-ın siyasi quruluşu və onun birinci şəxslərinin fəaliyyətinə həsr olunmuş, maraqlı faktlar və məlumatlarla zəngin, ill&uuml;strasiyalı belə bir kitab Azərbaycan dilində ilk dəfədir nəşr olunur.</span></span></p> Amerikaşünaslıq 01.01.1970 04:00 Stiven Kinq. &quot;Yaşamaq eşqi&quot;. Amerikanın populyar yazıçısının Azərbaycan dilində növbəti novellası. İngilis dilindən tərcümə edən: Lalə Balabəyova http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2041 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1397021459_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Stiven Kinq. "Yaşamaq eşqi". &nbsp;Amerikanın populyar yazı&ccedil;ısının Azərbaycan dilində n&ouml;vbəti novellası. İngilis dilindən tərc&uuml;mə edən: Lalə Balabəyova</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 Stiven Kinq. &quot;Cəhənnəm pişiyi&quot;. Amerikanın populyar yazıçısının Azərbaycan dilində novellası. İngilis dilindən tərcümə edən: Lalə Balabəyova http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2040 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1397021355_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Stiven Kinq. "Cəhənnəm pişiyi". Amerikanın populyar yazı&ccedil;ısının Azərbaycan dilində novellası. İngilis dilindən tərc&uuml;mə edən: Lalə Balabəyova</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;Yüz ilin tənhalığı&quot;. Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsindən türk dilinə tərcümə olunmuş ən oxunaqlı romanlardan - şah əsərlərdən biri. Nobel mükafatı yazıçılarının yaradıcılığı seriyasından... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2003 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1386077942_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Qabriel Qarsia Markes.&nbsp;</span>"Y&uuml;z ilin tənhalığı". D&uuml;nya ədəbiyyatının g&ouml;rkəmli n&uuml;mayəndəsindən t&uuml;rk dilinə tərc&uuml;mə olunmuş ən oxunaqlı romanlardan - şah əsərlərdən biri. Nobel m&uuml;kafatı yazı&ccedil;ılarının yaradıcılığı seriyasından...</span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 John Steinbeck. &quot;Yukarı Mahalle&quot; - Con Steynbek. &quot;Yuxarı məhəllə&quot;. Amerika Birləşmiş Ştatlarının görkəmli yazıçısının türk dilinə çevrilmiş dəyərli bədii nəsr nümunəsi... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1906 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1378562647_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">John Steinbeck. "Yukarı Mahalle" - Con Steynbek. "Yuxarı məhəllə". Amerika Birləşmiş Ştatlarının g&ouml;rkəmli yazı&ccedil;ısının t&uuml;rk dilinə &ccedil;evrilmiş dəyərli bədii nəsr n&uuml;munəsi...</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 Cek London. &quot;Uçurum insanları&quot;. Amerika və dünya ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsinin maraqlı bir nəsr əsəri: türk dilində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1904 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1378563544_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cek London. "U&ccedil;urum insanları". Amerika və d&uuml;nya ədəbiyyatının tanınmış n&uuml;mayəndəsinin maraqlı bir nəsr əsəri: t&uuml;rk dilində...</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;İnsanlar və kəsəyənlər&quot;. (İngiliscədən tərcümə). Amerika yazıçısı C.Steynbekin orijinaldan Azərbaycan dilinə tərcümə olunan bu kitabda gənclərin iş tapa bilməməsindən, işdən maddi cəhətdən yararlana bilməməyindən danışılır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1897 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1376940783_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Con Steynbek. "İnsanlar və kəsəyənlər". &nbsp;(İngilis dilindən tərc&uuml;mə edən: Mirsadiq Mircəfər oğlu Cəfərov). Amerika yazı&ccedil;ısı Con Steynbek tərəfindən yazılmış və orijinaldan Azərbaycan dilinə tərc&uuml;mə olunan bu kitabda gənclərin iş tapa bilməməsindən, iş tapanda isə həmin işdən maddi cəhətdən kifayət qədər yararlana bilməməsindən, evlənmək eləcə də ev-eşik, torpaq sahəsi almaq iqtidarında olmama-sından bəhs olunur.&nbsp;</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;Xana-xana oyunu&quot;. Roman. Dünyaşöhrətli Latın Amerikası yazıçısından maraqlı bir modern bədii nəsr nümunəsi. “Orijinaldan, bədii-filoloji tərcümələr” N 10. Azərbaycanca çevirəni: Nadir Qocabəyli. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1622 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1352745246_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span>Xulio Kortasar. "Xana-xana oyunu". Roman. D&uuml;nyaş&ouml;hrətli Latın Amerikası yazı&ccedil;ısından maraqlı bir modern bədii nəsr n&uuml;munəsi.&nbsp;</span><strong><span><span lang="AZ-LATIN">&ldquo;Orijinaldan, bədii-filoloji tərc&uuml;mələr&rdquo; N 10.</span></span></strong><span>&nbsp;Azərbaycanca &ccedil;evirəni: Nadir Qocabəyli.</span></span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 Paulo Coelho. &quot;Şeytan ve genç kadın&quot; (türkçe) - Paulo Koelyo &quot;Şeytan və gənc qadın&quot; (türk dilində). Braziliyanın dünyaşöhrətli yazıçısının növbəti məşhur romanını təqdim edirik... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1579 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1349592883_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Paulo Coelho. "Şeytan ve gen&ccedil; kadın" (t&uuml;rk&ccedil;e) - Paulo Koelyo "Şeytan və gənc qadın" (t&uuml;rk dilində). Braziliyanın d&uuml;nyaş&ouml;hrətli yazı&ccedil;ısının n&ouml;vbəti məşhur romanını təqdim edirik... &nbsp;</span></p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 &quot;Avqust işığı&quot; (Roman və hekayələr). Amerika və dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsinin dəyərli əsərlərindən ibarət kitabı azərbaycanca dilimizdə... “Orijinaldan bədii-filoloji tərcümələr” Kulturoloji-Tərcümə Layihəsi çərçivəsində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1521 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1345031261_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Uilyam Folkner. "Avqust işığı" (Roman və hekayələr). Amerika və d&uuml;nya ədəbiyyatının g&ouml;rkəmli n&uuml;mayəndəsinin dəyərli əsərlərindən ibarət kitabı azərbaycanca dilimizdə... &ldquo;Orijinaldan bədii-filoloji tərc&uuml;mələr&rdquo; Kulturoloji-Tərc&uuml;mə Layihə</span><span>si &ccedil;ər&ccedil;ivəsində...</span></span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan&quot;. XX əsr ABŞ və dünya ədəbiyyatının ən müəmmalı yazarının bütün nəsillər tərəfindən maraqla oxunan romanı: azərbaycanca! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1499 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1343762510_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Cerom Devid Selinger. "&Ccedil;ovdarlıqda u&ccedil;urumdan qoruyan". XX əsr ABŞ və d&uuml;nya ədəbiyyatının ən m&uuml;əmmalı yazarının b&uuml;t&uuml;n nəsillər tərəfindən maraqla oxunan romanı: azərbaycanca!</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;Hər şey və heç nə&quot;. Dünyanın 10 ən nəhəng yazıçısından birinin azərbaycanca bu e-kitabına hekayələr və esselər, sənət-estetik müsahibələri daxil edilib... www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın elektron nəşri N 74. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1301 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1324530918_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Xorxe Luis Borxes. "Hər şey və he&ccedil; nə". Hekayələr və esselər, sənət-estetik m&uuml;sahibələri... Bakı, 2011. YYSQ və www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın elektron nəşri N 74.&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">QEYD: Kitabın hər hansı formada yayımı, &ccedil;oxaldılması, istifadəsi qəti qadağandır, m&uuml;əllif haqları m&uuml;tərcimlər və kitabı rəqəmsal hazırlayanlardadır...</span></p> <p>&nbsp;</p> Latın Amerikası 01.01.1970 04:00 &quot;Da Vinci şifresi&quot; - &quot;Da Vinçi şifrəsi&quot;. Milyonlarla oxucunu təəccübləndirən bellestrik roman: siz də tanış olun - hələlik türk dilində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1126 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1305310318_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Da Vinci şifresi" - &nbsp;"Da Vin&ccedil;i şifrəsi". Milyonlarla oxucunu təəcc&uuml;bləndirən bellestrik roman: siz də tanış olun - hələlik t&uuml;rk dilində...</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00