Kitabxana.Net - ABŞ ədəbiyyatı http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Stiven Kinq. &quot;Yaşamaq eşqi&quot;. Amerikanın populyar yazıçısının Azərbaycan dilində növbəti novellası. İngilis dilindən tərcümə edən: Lalə Balabəyova http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2041 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1397021459_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Stiven Kinq. "Yaşamaq eşqi". &nbsp;Amerikanın populyar yazı&ccedil;ısının Azərbaycan dilində n&ouml;vbəti novellası. İngilis dilindən tərc&uuml;mə edən: Lalə Balabəyova</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 Stiven Kinq. &quot;Cəhənnəm pişiyi&quot;. Amerikanın populyar yazıçısının Azərbaycan dilində novellası. İngilis dilindən tərcümə edən: Lalə Balabəyova http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2040 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1397021355_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Stiven Kinq. "Cəhənnəm pişiyi". Amerikanın populyar yazı&ccedil;ısının Azərbaycan dilində novellası. İngilis dilindən tərc&uuml;mə edən: Lalə Balabəyova</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 John Steinbeck. &quot;Yukarı Mahalle&quot; - Con Steynbek. &quot;Yuxarı məhəllə&quot;. Amerika Birləşmiş Ştatlarının görkəmli yazıçısının türk dilinə çevrilmiş dəyərli bədii nəsr nümunəsi... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1906 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1378562647_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">John Steinbeck. "Yukarı Mahalle" - Con Steynbek. "Yuxarı məhəllə". Amerika Birləşmiş Ştatlarının g&ouml;rkəmli yazı&ccedil;ısının t&uuml;rk dilinə &ccedil;evrilmiş dəyərli bədii nəsr n&uuml;munəsi...</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 Cek London. &quot;Uçurum insanları&quot;. Amerika və dünya ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsinin maraqlı bir nəsr əsəri: türk dilində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1904 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1378563544_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cek London. "U&ccedil;urum insanları". Amerika və d&uuml;nya ədəbiyyatının tanınmış n&uuml;mayəndəsinin maraqlı bir nəsr əsəri: t&uuml;rk dilində...</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;İnsanlar və kəsəyənlər&quot;. (İngiliscədən tərcümə). Amerika yazıçısı C.Steynbekin orijinaldan Azərbaycan dilinə tərcümə olunan bu kitabda gənclərin iş tapa bilməməsindən, işdən maddi cəhətdən yararlana bilməməyindən danışılır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1897 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1376940783_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Con Steynbek. "İnsanlar və kəsəyənlər". &nbsp;(İngilis dilindən tərc&uuml;mə edən: Mirsadiq Mircəfər oğlu Cəfərov). Amerika yazı&ccedil;ısı Con Steynbek tərəfindən yazılmış və orijinaldan Azərbaycan dilinə tərc&uuml;mə olunan bu kitabda gənclərin iş tapa bilməməsindən, iş tapanda isə həmin işdən maddi cəhətdən kifayət qədər yararlana bilməməsindən, evlənmək eləcə də ev-eşik, torpaq sahəsi almaq iqtidarında olmama-sından bəhs olunur.&nbsp;</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;Avqust işığı&quot; (Roman və hekayələr). Amerika və dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsinin dəyərli əsərlərindən ibarət kitabı azərbaycanca dilimizdə... “Orijinaldan bədii-filoloji tərcümələr” Kulturoloji-Tərcümə Layihəsi çərçivəsində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1521 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1345031261_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Uilyam Folkner. "Avqust işığı" (Roman və hekayələr). Amerika və d&uuml;nya ədəbiyyatının g&ouml;rkəmli n&uuml;mayəndəsinin dəyərli əsərlərindən ibarət kitabı azərbaycanca dilimizdə... &ldquo;Orijinaldan bədii-filoloji tərc&uuml;mələr&rdquo; Kulturoloji-Tərc&uuml;mə Layihə</span><span>si &ccedil;ər&ccedil;ivəsində...</span></span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan&quot;. XX əsr ABŞ və dünya ədəbiyyatının ən müəmmalı yazarının bütün nəsillər tərəfindən maraqla oxunan romanı: azərbaycanca! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1499 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1343762510_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Cerom Devid Selinger. "&Ccedil;ovdarlıqda u&ccedil;urumdan qoruyan". XX əsr ABŞ və d&uuml;nya ədəbiyyatının ən m&uuml;əmmalı yazarının b&uuml;t&uuml;n nəsillər tərəfindən maraqla oxunan romanı: azərbaycanca!</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;Da Vinci şifresi&quot; - &quot;Da Vinçi şifrəsi&quot;. Milyonlarla oxucunu təəccübləndirən bellestrik roman: siz də tanış olun - hələlik türk dilində... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1126 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1305310318_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Da Vinci şifresi" - &nbsp;"Da Vin&ccedil;i şifrəsi". Milyonlarla oxucunu təəcc&uuml;bləndirən bellestrik roman: siz də tanış olun - hələlik t&uuml;rk dilində...</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;Cərrah&quot; (Türk dilində. Roman). Amerikanın son illərdə tanınmış yazarlarından sayılan xanım yazardan dünyada milyonlarla tirajla yayımlanan maraqlı bir roman. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1036 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1295956828_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Cərrah" (T&uuml;rk dilində. Roman). Amerikanın son illərdə tanınmış yazarlarından sayılan xanım yazardan d&uuml;nyada milyonlarla tirajla yayımlanan maraqlı bir roman.</span></span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;Tom Filippin axtarılması&quot;. Hekayə. İngilis dilindən birbaşa tərcümə. Çevirəni: Fərqanə Zülfüqarova... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=902 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1283434619_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Stən Barstou. "Tom Filippin axtarılması". Hekayə. İngilis dilindən birbaşa tərc&uuml;mə. &Ccedil;evirəni: Fərqanə Z&uuml;lf&uuml;qarova...</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;İblislə sövdələşmə&quot;. ABŞ ədəbiyyatının tanınmış klassik nasirindən çox oxunaqlı bir bədii nəsr nümunəsi (hekayə). http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=859 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1280131204_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Mark Tven. "İblislə s&ouml;vdələşmə". ABŞ ədəbiyyatının tanınmış klassik nasirindən &ccedil;ox oxunaqlı bir bədii nəsr n&uuml;munəsi (hekayə).</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;Qan gölü&quot; (Roman. Türk dilində). &quot;New York Times&quot; qəzetinin ən çox satılan kitab müəllifindən maraqlı bir əsər... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=831 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1277734787_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Tess Gerritsen həkim və yazardır. Stanford &uuml;niversitetində antropologiya m&ouml;vzusu &uuml;zrə işləyib və Kaliforniya &Uuml;niversitetindən tibb diplomu alıb.Stajını Havayidə tamamladıqdan sonra,&nbsp;ana olacağı &uuml;&ccedil;&uuml;n &ouml;z&uuml;nə ayırdığı zamanda ilk romanını - </span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Gecəyarısından Sonra Zəng &ccedil;alınan Telefon"u yazıb. Romantik roman kimi tanınan bu romanın ardınca əlavə 7 roman&nbsp;yazıb. "</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">New York Times" qəzetinin ən &ccedil;ox satılan kitab olaraq tanıdığı "Hasat" ilə tibbi-dramatik romanlar yazmağa başladı.</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;Canlı hədəf&quot;. Türk dilində. Maraqlı bir oxunaqlı roman. Mütaliə və detektiv həvəskarlarına əsl ərməğan!!! http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=826 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1277052635_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">&nbsp;"Ross Makdonald bizlərə yalnız yazmağı &ouml;yrətməklə qalmadı, o bizə oxumağı, həyat haqqında d&uuml;ş&uuml;nməyi və bir şəkildə yaşamağı da &ouml;yrətdi... Mən ona &ccedil;ox şey borcluyam..." - </span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Robert B. Parker</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">&nbsp;</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;Sevimli eşq hekayəsi&quot;. Amerika ədəbiyyatının böyük nümayəndəsindən gözəl bir sevgi romanı. Türk dilində. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=820 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1276421142_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Sevimli eşq hekayəsi". Amerika ədəbiyyatının b&ouml;y&uuml;k n&uuml;mayəndəsindən g&ouml;zəl bir sevgi romanı. T&uuml;rk dilində.</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00 &quot;Sonuncu mogikan&quot; Roman. Azərbaycanca. Müxtəlif nəsillərin sevə-sevə oxuduqları bu maraqlı əsər dünya macəra ədəbiyyatının şah nümunəsi sayılır. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=730 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1266474996_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Amerika romantiziminin g&ouml;rkəmli n&uuml;mayəndəsi Ceyms Fenimor Kuperin "Sonuncu mogikan" romanı d&uuml;nya macəra ədəbiyyatının şah n&uuml;munəsi sayılır. Şimali Amerikanın avropalılar tərəfindən zəbt edilməsi, hindu aləmi, vəhşi d&uuml;nya kimi ekzotik yerləri&nbsp;yazı&ccedil;ı tərəfindən &ccedil;ox g&ouml;zəl təsvir olunub.</span></p> ABŞ ədəbiyyatı 01.01.1970 04:00