Kitabxana.Net - Lüğətlər, ensiklopediyalar http://kitabxana.net en-us Kitabxana.Net Nizami Gəncəvi “Xəmsəsinin” qorunan əlyazmaları... Biblioqrafik göstərici... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2204 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1418361613_2.jpg"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nizami Gəncəvi &ldquo;Xəmsəsinin&rdquo; qorunan əlyazmaları... Biblioqrafik g&ouml;stərici...</span></p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00 &quot;Azərbaycan Respublikası Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümü&quot;. Biblioqrafiya. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının hazırladığı biblioqrafik göstəricilər toplusu. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2033 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1394087490_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"Azərbaycan Respublikası D&ouml;vlət M&uuml;stəqilliyinin bərpasının 20-ci ild&ouml;n&uuml;m&uuml;". Biblioqrafiya. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının hazırladığı biblioqrafik g&ouml;stəricilər toplusu.</span></p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00 Xarici ölkələrin Azərbaycan Respublikasındakı rəsmi səfirlik və konsulluqların məlumat kitabı. AR XİN nəşri (İngilis dilində). REPUBLIC OF AZERBAIJAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS STATE PROTOCOL DEPARTMENT DIPLOMATIC LIST. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1974 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1382638035_2.jpg"><p><span style="font-size: x-small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span>Xarici &ouml;lkələrin Azərbaycan Respublikasındakı rəsmi səfirlik və konsulluqların məlumat kitabı. AR XİN nəşri (İngilis dilində,&nbsp;</span><span>BAKU APRIL, 2013</span><span>). REPUBLIC OF AZERBAIJAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS STATE PROTOCOL DEPARTMENT DIPLOMATIC LIST.&nbsp;</span></span></p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00 &quot;Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları&quot;. Sorğu-məlumat kitabı. Kitabda Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları, onların fəaliyyət istiqamətləri və həyata keçirdikləri layihələr haqqında sorğu məlumatları verilmişdir. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1764 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1365078635_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">"Azərbaycan Qeyri-H&ouml;kumət Təşkilatları"&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">(sorğu-məlumat kitabı).&nbsp;Kitabda Azərbaycan qeyri-h&ouml;kumət təşkilatları, onların fəaliy yət istiqamətləri&nbsp;və həyata ke&ccedil;irdikləri layihələr haqqında sorğu məlumatları&nbsp;verilmişdir.&nbsp;Kitab QHT-lərin əlaqələndirilməsi məqsədilə &ccedil;ap edilmişdir.</span></p> <p>&nbsp;</p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00 B.Budaqov, N.Məmmədov. &quot;Azərbaycanın Lənkəran regionu toponimlərinin izahlı lüğəti&quot;. Dünən dünyasını dəyişmiş akademik Budaq Budaqovun əziz xatirəsinə bağışlanılır... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1609 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1351799854_2.jpg"><p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span lang="AZ-LATIN"><span>B.Ə.BUDAQOV, N.G.MƏMMƏDOV. "Azərbaycanın Lənkəran regionu toponimlərinin izahlı l&uuml;ğəti".&nbsp;</span></span>Oxuculara təqdim olunan kitabda Lənkəran regionuna şərti daxil edilən Astara, Lənkəran, Lerik, Masallı, Yardımlı və Cəlilabad inzibati rayonları ərazisində qeydə alınmış 1330-a qədər coğrafi addan bəhs olunur. L&uuml;ğətə təbii vilayətdə m&ouml;vcud olan yaşayış məntəqələri, dağ və &ccedil;ay adları ilə yanaşı ərazidəki bəzi g&uuml;ney, quzey, zirvə, yamac, təpə, dərə, g&ouml;l, mərdo, bulaq, axmaz, k&ouml;vşən və digər coğrafi obyekt adları da daxil edilmişdir. İzahlı l&uuml;ğət geniş oxucu k&uuml;tləsi, m&uuml;təxəssislər və m&uuml;əllimlər &uuml;&ccedil;&uuml;n nəzərdə tutulmuşdur.</span></p> <p>&nbsp;</p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00 &quot;Türk dilində kimlik bildirən adlar....&quot; (Qısa yozumları ilə). Rusiyada yaşayan yazıçı-tərcüməçi, fəlsəfə bilicisi və tədqiqatçının türk adları ilə bağlı kulturoloji araşdırması... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1433 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1336713244_2.jpg"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Araz G&uuml;nd&uuml;z. "T&uuml;rk dilində kimlik bildirən adlar...." &nbsp; (Qısa yozumları ilə). Rusiyada yaşayan yazı&ccedil;ı-tərc&uuml;mə&ccedil;i, fəlsəfə bilicisi və tədqiqat&ccedil;ının t&uuml;rk adları ilə bağlı kulturoloji araşdırması...&nbsp;<span>Bu kitabda verilmiş adların, duyub-bildiyimiz yerəcən qısa yozumlarını da vermyə &ccedil;alışmışıq, bir də oxucularımızın &ouml;zg&uuml;rl&uuml;y&uuml;nə, g&ouml;z&uuml;a&ccedil;ıqlığına, sayıb-se&ccedil;mək, g&ouml;t&uuml;rqoy etmək bacarıqlarına g&uuml;vənərək, adları qadın ilə kişi adları olaraq ayırd etməmişik.</span></span></p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00 Аzərbaycan Media Katoloqu. Azerbaijan Media Catalogue. Mедиа kаталог Азербайджанa (azərbaycanca, rusca, ingiliscə). http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=829 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1277126551_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">"Аzərbaycan Media Katoloqu" кitabı &ouml;lkəmizin yazılı və elektron, eləcə də İnternet KİV barədə məlumatları &ouml;z&uuml;ndə birləşdirir və &uuml;&ccedil; dildə - azərbaycanca, rusca, ingiliscə nəşrə hazırlanıb...</span></p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00 Azərbaycan dilinin virtual qatları - müxtəsər kompyuter - İKT terminləri e-sözlüyü... 21 fevral Beynəlxal Ana Dili günü münasibətilə http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=731 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1266821842_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">21 fevral Beynəlxal Ana Dili g&uuml;n&uuml; m&uuml;nasibətilə: Azərbaycan dilinin virtual qatları - m&uuml;xtəsər kompyuter - İKT terminləri e-s&ouml;zl&uuml;y&uuml;</span></p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00 &quot;Neft terminlərinin izahlı lüğəti&quot;. Ana dilimizin terminoloji imkanlarını genişləndirən bir sözlük... http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=591 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1257525104_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Neft terminlərinin izahlı l&uuml;ğəti". Ana dilimizin terminoloji imkanlarını genişləndirən bir s&ouml;zl&uuml;k...</span></p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00 &quot;Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözlərinin lüğəti&quot;. İki cilddə. ikinci kitab http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=580 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1257344563_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">L&uuml;ğət klassik Azərbaycan ədəbiyyatı n&uuml;munələrinin orijinal yazıda oxunuşunu, nəşr edilmiş klassik mətnlərdə tez-tez rast gəlinən ərəb və fars mənşəli alınma s&ouml;z və ifadələrin başa d&uuml;ş&uuml;lməsini asanlaşdırmaq və &uuml;mumiyyətlə, Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars alınmalarının &uuml;mumi mənzərəsini sistemli şəkildə əks etdirmək məqsədi daşıyır. L&uuml;ğətin əsas məqsədi Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əsərləri ilə yaxından tanış olmaq, onu daha dərindən &ouml;yrənmək istəyən oxuculara, x&uuml;susən yeni nəslə k&ouml;mək etməkdən ibarətdir. </span></p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00 &quot;Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözlərinin lüğəti&quot;. İki cilddə. Birinci kitab http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=579 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1257344409_2.jpg"><p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">L&uuml;ğət klassik Azərbaycan ədəbiyyatı n&uuml;munələrinin orijinal yazıda oxunuşunu, nəşr edilmiş klassik mətnlərdə tez-tez rast gəlinən ərəb və fars mənşəli alınma s&ouml;z və ifadələrin başa d&uuml;ş&uuml;lməsini asanlaşdırmaq və &uuml;mumiyyətlə, Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars alınmalarının &uuml;mumi mənzərəsini sistemli şəkildə əks etdirmək məqsədi daşıyır. L&uuml;ğətin əsas məqsədi Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əsərləri ilə yaxından tanış olmaq, onu daha dərindən &ouml;yrənmək istəyən oxuculara, x&uuml;susən yeni nəslə k&ouml;mək etməkdən ibarətdir. </span></p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00 &quot;Azərbaycanca - rusca lüğət&quot;. Dörd cilddə. Dördüncü cild. Bakı Slavyan Universiteti tərəfindən yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş ikinci nəşri. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=556 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1256819255_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Azərbaycanca - rusca l&uuml;ğət". D&ouml;rd cilddə.&nbsp;D&ouml;rd&uuml;nc&uuml; cild. Bakı Slavyan Universiteti tərəfindən yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş ikinci nəşri. Bu l&uuml;ğətdə 75 000 s&ouml;z və ifadələrin tərc&uuml;məsi verilib. L&uuml;ğətin ilk nəşri 1985-2000-ci illəri əhatə edib və ictimaiyyət tərəfindən y&uuml;ksək dəyərləndirilib...</span></p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00 &quot;Azərbaycanca - rusca lüğət&quot;. Dörd cilddə. Üçüncü cild. Bakı Slavyan Universiteti tərəfindən yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş ikinci nəşri. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=555 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1256818480_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Azərbaycanca - rusca l&uuml;ğət". D&ouml;rd cilddə.&nbsp;&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; cild. Bakı Slavyan Universiteti tərəfindən yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş ikinci nəşri. Bu l&uuml;ğətdə 75 000 s&ouml;z və ifadələrin tərc&uuml;məsi verilib. L&uuml;ğətin ilk nəşri 1985-2000-ci illəri əhatə edib və ictimaiyyət tərəfindən y&uuml;ksək dəyərləndirilib...</span></p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00 &quot;Azərbaycanca - rusca lüğət&quot;. Dörd cilddə. İkinci cild. Bakı Slavyan Universiteti tərəfindən yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş ikinci nəşri. http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=554 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1256818080_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Azərbaycanca - rusca l&uuml;ğət". D&ouml;rd cilddə.&nbsp;İkinci cild. Bakı Slavyan Universiteti tərəfindən yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş ikinci nəşri. Bu l&uuml;ğətdə 75 000 s&ouml;z və ifadələrin tərc&uuml;məsi verilib. L&uuml;ğətin ilk nəşri 1985-2000-ci illəri əhatə edib və ictimaiyyət tərəfindən y&uuml;ksək dəyərləndirilib...</span></p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00 &quot;Azərbaycanca - rusca lüğət&quot;. Dörd cilddə. Birinci cild. Bakı Slavyan Universiteti tərəfindən yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş ikinci nəşri http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=553 <img width="150" height="150" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="http://kitabxana.net/files/books/1256817001_2.jpg"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">"Azərbaycanca - rusca l&uuml;ğət". D&ouml;rd cilddə. Birinci cild. Bakı Slavyan Universiteti tərəfindən yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş ikinci nəşri. Bu l&uuml;ğətdə 75 000 s&ouml;z və ifadələrin tərc&uuml;məsi verilib. L&uuml;ğətin ilk nəşri 1985-2000-ci illəri əhatə edib və ictimaiyyət tərəfindən y&uuml;ksək dəyərləndirilib...</span></p> Lüğətlər, ensiklopediyalar 01.01.1970 04:00